صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  بررسی 6 نوع کمانش مهاربند: کلی و موضعی، خارج و داخل صفحه بادبند، الاستیک و غیر الاستیک

بررسی 6 نوع کمانش مهاربند: کلی و موضعی، خارج و داخل صفحه بادبند، الاستیک و غیر الاستیک

قطعا شما هم می دانید که مهاربند ها به عنوان یکی از اجزای باربر جانبی در سازه سهم قابل توجهی در مهار کردن نیروی جانبی دارند اما این بادبند ها در برابر نیروی فشاری مقاومت چندانی نداشته و کمانش می کنند.

در این مقاله جامع به بررسی 6 نوع کمانش بادبند از جمله کمانش کلی و موضعی، کمانش خارج از صفحه بادبند می پردازیم البته امروزه طراحان سازه با به کارگیری مهاربند های کمانش ناپذیر راه مطمینی برای مقاومت در برابر نیروی فشاری پیدا کرده اند.

با مطالعه این مقاله چه می‌آموزید؟

کمانش چیست؟

کمانش رفتاری است که اعضای تحت‌ فشار ممکن است از خود نشان دهند که به صورت تغییرشکل جانبی ناگهانی در اعضای سازه‌ای رخ می‌دهد. این حالت ممکن است در اعضای فشاری، در تنشی کمتر از تنش تسلیم  ماده رخ دهد  (کمانش الاستیک).

زمانی که المان تحت‌ فشار کمانش می‌کند، در صورتی که این عضو به کلی منهدم نشود، همچنان امکان تحمل بار کمانش توسط این المان وجود دارد؛ در صورتی هم که این عضو جزئی از یک سازه باشد، با اعمال باری بیشتر از بار کمانش، این بار بین سایر اعضای سازه توزیع خواهد شد.

کمانش در اعضای مختلف سازه‌ ای مانند ستون‌ ها، تیر ورق‌ ها، تیر های پیوند و مهاربند ها، به اشکال گوناگون رخ می‌دهد که در ادامه چند نمونه از آن‌ ها مشاهده می‌شوند. با توجه به موضوع این بحث، در ادامه تمرکز مطالب بیشتر بر روی کمانش بادبند ها خواهد بود.

 

کمانش چیست؟ بررسی کمانش ستون ها در اثر نیروی زلزله

کمانش ستون‌ ها  تحت اثر نیروی زلزله

 

کمانش جان تیر

کمانش جان تیر

 

گسیختگی پس از کمانش سخت‌ کننده‌ های تیر پیوند

گسیختگی پس از کمانش سخت‌ کننده‌ های تیر پیوند

 

 

کمانش داخل صفحه‌ ی مهاربند

نمونه‌ای از کمانش داخل صفحه‌ ی مهاربند

 

انواع کمانش مهاربند

انواع کمانش را می‌توان با دیدگاه‌ های مختلف دسته‌ بندی نمود. از منظر تسلیم اعضای مهاربند، کمانش به الاستیک و غیر الاستیک دسته‌ بندی می‌شود. همچنین با توجه محل وقوع کمانش در عضو، کمانش‌ها به دو دسته‌ی کمانش کلی و کمانش موضعی تقسیم می‌شوند.

دسته‌ بندی سومی هم که می‌توان برای کمانش مهاربند ها در نظر گرفت، از منظر صفحه‌ی وقوع کمانش می‌باشد که در این حالت کمانش بادبند می‌تواند داخل صفحه و یا خارج صفحه رخ دهد. در شکل زیر دسته‌بندی‌ های مختلف برای کمانش مشاهده می‌شوند.

 

انواع کمانش مهاربند

 

 

در ادامه و در بخش‌ های آتی، پس از بررسی کلی مفهوم کمانش و روابط مربوط به آن، به بررسی هر سه دسته‌ بندی خواهیم پرداخت.

پارامترهای تأثیرگذار در بررسی کمانش

کمانش به پارامترهای مختلفی وابسته است که در ادامه هر یک از آن‌ها بررسی می‌شوند. یکی از این پارامترها، ضریب طول مؤثر (Effective Length Factor) است که معمولاً با K نشان داده می‌شود که وابسته به شرایط تکیه‌ گاهی دو انتهای عضو می‌باشد.

این پارامتر به نوعی نشان‌ دهنده‌ی طولی از عضو می‌باشد که احتمال کمانش در آن بیشتر است و با بزرگ‌تر شدن این عدد احتمال کمانش عضو هم افزایش می‌یابد. در جدول پ-1-1 از مبحث دهم مقررات ملی، ضرایب طول مؤثر برای ستون با شرایط تکیه‌ گاهی ایده‌ آل مشاهده می‌شوند:

بررسی ضرایب طول مؤثر به عنوان پارامتر موثر در کمانش

لازم به ذکر است اغلب اوقات، ساخت شرایط تکیه‌ گاهی ایده‌ آل (به عنوان مثال تکیه‌ گاه کاملاً صلب) در عمل برای یک عضو امکان‌ پذیر نیست، در نتیجه ضرایب طول مؤثر برای مقاصد طراحی، بعضاً بزرگ‌تر از مقدار تئوری پیشنهاد شده است. در بندهای پ-1-2 و پ-1-3 توضیحات کامل در رابطه با محاسبه‌ی ضریب طول مؤثر برای اعضای فشاری به ترتیب در قاب‌ های مهارشده و مهارنشده ارائه شده است. همان‌ طور که گفته شد، ضریب طول مؤثر جدول فوق برای شرایط تکیه‌گاهی ایده‌ آل ارائه شده که این شرایط معمولاً در اتصالات سازه‌ های واقعی وجود ندارند، از این رو احتیاج به محاسبه‌ی دقیق‌ تر ضریب K، به کمک توضیحات بندهای مذکور، می‌باشد.

همچنین برای مقاطع ساخته شده مانند مقاطع دوبل که معمولاً در ستون ها و مهاربندها از آن‌ها استفاده می‌شود، در بخش 10-2-4-7-1 ضرایب طول مؤثر ارائه شده که در شکل زیر مشاهده می‌شوند.

 

Ki = 0.5 برای مقطع نبشی پشت به پشت

Ki  = 0.75 برای مقطع ناودانی پشت به پشت

Ki  = 0.86 برای سایر مقاطع

 

در همین رابطه، پارامتر طول مؤثر (Effective Length)، به حاصل‌ضرب K در طول آزاد بین تکیه‌گاه‌ ها (L) گفته می‌شود (KL). این طول در واقع نشان می‌دهد که طول معادل این عضو در صورتی که با شرایط تکیه‌ گاهی دو سر مفصل ساخته شود، چه میزان خواهد بود.

پارامتر تأثیرگذار بعدی در کمانش، شعاع ژیراسیون نامیده می‌شود که از خصوصیات هندسی مقطع می‌باشد. شعاع ژیراسیون فاصله‌ایست که اگر تمام سطح مقطع المان، در آن فاصله نسبت به محور x متمرکز شود، ممان اینرسی تغییری نمی‌کند (در واقع فاصله‌ای از محور x را نشان می‌دهد که اگر مساحت یک مقطع را به صورت متمرکز در یک نقطه جمع کنیم، همان ممان اینرسی اولیه مقطع اصلی را ایجاد می‌کند).

به‌ طور کلی در حالتی که شعاع ژیراسیون حول دو محور اصلی مقطع برابر نباشند، مقطع تمایل دارد حول محور ضعیف‌ تر (محوری که شعاع ژیراسیون کمتری دارد) کمانش نماید. شعاع ژیراسیون حول محور x از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 

محاسبه شعاع ژیراسیون حول محور x به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در کمانش

 

با دقت در این فرمول متوجه می‌شویم که هر چه ممان اینرسی یک مقطع بیشتر و سطح مقطع کوچک‌ تر باشد، شعاع ژیراسیون آن ‌هم بزرگ‌تر می‌شود. در نتیجه شعاع ژیراسیون بالاتر نشان‌ دهنده‌ی توان تحمل بیشتر بارهای کمانش است. همین موضوع یکی از دلایل تمایل طراحان به استفاده از مقاطع دوبل برای مهاربند هاست.

پس از تعریف شعاع ژیراسیون، حال به تعریف پارامتر مهمی به نام ضریب لاغری می‌رسیم. به نسبت طول مؤثر عضو به شعاع ژیراسیون مقطعِ عضو ضریب لاغری گفته می‌شود (KL/r). این پارامتر در تعیین مٌدهای خرابی یک مقطع بسیار تأثیرگذار است.

با توجه به تعریف ضریب لاغری، مقاطع به سه دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند که به کمک آن رفتار مقاطع تحت بار محوری را می‌توان بررسی نمود. این سه دسته عبارت‌اند از:

 • مقاطع کوتاه (چاق):

  مقاطع کوتاه مقاطعی هستند که ضریب لاغری آن‌ها کوچک می‌باشد، در این حالت مقطع تحت تنش فشاری خراب شده و هیچ کمانشی در آن رخ نمی‌دهد.

 • مقاطع لاغر (دراز):

  در این مقاطع، معمولاً مقطع تحت کمانش و پیش از رسیدن به حد تسلیم خراب می‌شود. رفتار این ستون‌ها وابسته به مدول الاستیسیته‌ی آن‌ها (E) است.

 • مقاطع با طول متوسط:

  در مقاطعی که ضریب لاغری بین دو حالت فوق قرار دارد، خرابی ترکیبی از مٌدهای کمانشی و تنش فشاری خواهد بود.

ارائه‌ی حدود برای ضریب لاغری در آیین‌نامه‌های مختلف با توجه به نوع عضو انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در رابطه با ستون‌های فولادی در بسیاری از آیین‌نامه‌های مطرح بین­ المللی مقادیر زیر پیشنهاد شده است:

 • ستون‌های کوتاه دارای ضریب لاغری کمتر از 50 می‌باشند.
 • ستون‌های لاغر دارای ضریب لاغری بزرگ‌تر از 200 هستند.
 • ستون‌ها با طول متوسط هم ستون‌هایی هستند که ضریب لاغری آن‌ها بین 50 و 200 قرار دارد. رفتار این ستون‌ها وابسته به حد مقاومتی (Strength Limit) آن‌ها می‌باشد.

در سال 1757 اویلر رابطه‌ای معرفی نمود که به کمک آن می‌توان نیرویی که یک ستون ایده‌ آل لاغر قبل از کمانش تحمل می‌کند را محاسبه نمود. ستون ایده‌ آل لاغر، ستونی است که کاملاً مستقیم بوده، از مصالح همگن ساخته شده و هیچ تنش اولیه‌ ای در آن وجود نداشته باشد.

زمانی که بار به مقدار بار اویلر می‌رسد، به آن بار بحرانی هم گفته می‌شود. با رسیدن نیروی یک ستون به نیروی کمانش، افزایش اندک بار سبب می‌شود که ستون به‌یک‌باره تغییرشکل داده و فرم جدید بگیرد.

فرمول اویلر برای محاسبه بار بحرانی

 

در این فرمول:

E: مدول الاسیتیسیته

I: ممان اینرسی مقطع

K: ضریب طول مؤثر ستون

L: طول آزاد بین دو تکیه‌گاه

با دقت در فرمول فوق، می‌توان نتیجه گرفت که بار بحرانی با مدول الاستیسیته (E) و ممان اینرسی (I) رابطه مستقیم داشته و با افزایش این دو، بار بحرانی مقطع (مقاومت در برابر کمانش) هم افزایش می‌ یابد.

همچنین مربع طول مؤثر (KL)، با بار بحرانی رابطه عکس داشته و با افزایش طول مؤثر، بار بحرانی کاهش می‌یابد؛ این بدین معناست که بار بحرانی برای یک ستون دو سر مفصل در مقایسه با یک ستون با یک انتهای گیردار و یک انتهای آزاد،  1/4 می‌ باشد.

برای تأکید بیشتر بر روی اهمیت ضریب لاغری (KL/r)  و همچنین روشن‌ تر شدن رابطه‌ی آن با بار کمانش، رابطه بار بحرانی کمانش را می‌توان به صورت زیر هم نوشت:

 

رابطه بار بحرانی با کمانش

 

در این رابطه مشخص است که مربع ضریب لاغری (KL/r) با بار کمانش (P) رابطه معکوس دارد، از این رو با افزایش ضریب لاغری، بار کمانش کاهش می‌یابد (مقطع تحت بار فشاری کمتری کمانش می‌کند) و مقطع ضعیف می‌شود.

کمانش الاستیک و کمانش غیر الاستیک

همان‌ طور که در ابتدا هم بیان گردید، با توجه به مصالح سازنده‌ی عضو، کمانش را می‌توان به دو صورت کمانش الاستیک و غیر الاستیک (پلاستیک) تعریف نمود. در کمانش الاستیک فرض می‌شود در زمان کمانش عضو، رفتار ماده همچنان در ناحیه‌ی الاستیک قرار داشته و ماده تسلیم نشده است. در این حالت تنش در عضو، کمتر از تنش تسلیم بوده و مدول الاستیسیته (E) را هم تقریبا می‌توان خطی فرض نمود.

اما در حالتی که کمانش غیر الاستیک است، با افزایش تنش‌ ها از میزان تنش تسلیم مصالح، منحنی تنش-کرنش هم غیرخطی خواهد شد. در این حالت، مدول الاستیسیته در هر لحظه به دلیل رفتار غیرخطی ماده، متغیر بوده و نمی‌توان برای محاسبه‌ی بار بحرانی کمانش از یک مدول الاستیسیته‌ ی ثابت استفاده نمود.
در نتیجه برای محاسبه‌ی مدول الاستیسیته باید در هر سطح تنش، شیب خط مماس بر منحنی تنش-کرنش را محاسبه نمود که به آن مدول الاستیسیته‌ی مماسی (تانژانتی) یا   گفته می‌شود. با این توضیحات، بار بحرانی کمانش در حالت الاستیک و غیر الاستیک برابر است با:

کمانش الاستیک و غیر الاستیک

 

در صورتی که منحنی این دو فرمول رسم گردند، شکل زیر حاصل می‌شود. این منحنی با توجه به ویژگی‌ های ماده یعنی Fy ، E و Et و همچنین ضریب لاغری مقطع (KL/r) تعیین می‌شود. این منحنی برای المانی با K=1 رسم شده است.

منحنی بار بحرانی کمانش در مقابل ضریب لاغری عضو

منحنی بار بحرانی کمانش (Fcr) در مقابل ضریب لاغری عضو (K=1)

 

معادله‌ ی منحنی فوق را در ناحیه‌ی غیر الاستیک می‌توان به صورت یک تابع نمایی نشان داد. در ادامه و در شکل زیر معادله‌ی هر دو بخش منحنی، مربوط به حالت کمانش الاستیک و غیر الاستیک، نشان داده شده است. ضریب 0.877 که در Fe  (تنش کمانش الاستیک) ضرب شده برای در نظر گرفتن ناشاقولی (Crookedness) اولیه‌ی عضو است.

با دقت در محور افقی نمودار زیر مشخص می‌شود که با کاهش ضریب لاغری (KL/r) یا به عبارتی با قوی‌تر شدن مقطع، کمانش از حالت الاستیک به غیر الاستیک تبدیل شده و در واقع نشان می‌دهد که با تقویت مقطع، المان تحت تنش‌های بزرگ‌تری کمانش می‌نماید، به همین دلیل همان‌طور که قبل‌تر هم اشاره شد، در مقاطع چاق معمولاً پیش از وقوع کمانش، مقطع تحت تنش فشاری خراب می‌شود.

مرز لاغری که سبب تبدیل کمانش الاستیک به غیر الاستیک می‌شود، عدد زیر می‌باشد، که با توجه به خصوصیات مصالح سازنده‌ی مقطع تعیین می‌شود.

کمانش مهاربند

 

 

 

معادله کمانش الاستیک و غیر الاستیک در منحنی‌ کمانش- ضریب لاغری

معادله‌ی دو بخش کمانش الاستیک و کمانش غیر الاستیک، در منحنی‌ کمانش- ضریب لاغری

 

بررسی کمانش کلی مهاربند

در این بخش کمانش کلی مهاربندها تعریف شده و ضوابط آیین‌ نامه‌ ای مربوط به آن ارائه می‌شود. در شکل زیر یک نمونه کمانش کلی مهاربند مشاهده می‌شود که به دلیل عدم وجود لقمه، جهت تأمین اتصال مناسب بین دو المان مهاربند، رخ داده است.

 

کمانش کلی مهاربند ها تحت زلزله

کمانش کلی بادبند ها تحت زلزله

 

نکات ذکر شده در بخش گذشته منجر به رسم نموداری شد که محور افقی آن لاغری و محور عمودی، بار بحرانی کمانش را نشان می‌دهد. حال با توجه به این نمودار، ضوابط آیین‌ نامه‌ ای در رابطه با کمانش کلی مقطع ارائه شده است.

با توجه به بخش 10-2-4-3 از مبحث دهم، ضریب لاغری اعضای تحت‌فشار نباید از 200 تجاوز کند. همچنین با مراجعه به بخش 10-2-4-4 از مبحث دهم مقررات ملی، رابطه‌ هایی برای محاسبه‌ی بار بحرانی کمانش، با توجه به معادله‌ ی نمودار بخش قبل، تعریف شده‌ است.

محاسبه‌ ی بار بحرانی کمانش طبق مبحث دهم مقررات ملی

 

روابط ذکر شده در اینجا برای کمانش‌ های کلی از نوع خمشی می‌باشد؛ اما برخی از اعضا ممکن است تحت کمانش پیچشی و یا کمانش خمشی-پیچشی هم قرار گیرند. به‌ طور کلی سه نوع کمانش کلی ممکن است در المان رخ دهد:

 • کمانش خمشی:

  این کمانش تعییر شکلی است ناشی از خمش که حول محور با بزرگ‌ ترین ضریب لاغری رخ می‌دهد که همان محور ضعیف مقطع یا محور با شعاع ژیراسیون کوچک‌تر خواهد بود. مقاطعی که تحت نیروی فشاری قرار دارند، با هر نوع شکلی، ممکن است دچار این کمانش شوند.

 • کمانش پیچشی:

  این نوع کمانش حول محور طولی المان رخ می‌دهد. این حالت تنها در مقاطع لاغری که دارای دو محور تقارن هستند (مانند مقاطع صلیبی) رخ می‌دهد. مقاطع گرم نورد شده‌ ی استاندارد معمولاً تحت کمانش پیچشی قرار نمی‌گیرند و فقط در حالتی که مقطع از ورق ساخته شده باشد این حالت باید کنترل گردد.

 • کمانش خمشی-پیچشی:

  این حالت ترکیبی از کمانش خمشی و پیچشی می‌باشد و در اثر آن مقطع به طول هم‌ زمان دچار خمش و پیچش می‌شود. این کمانش تنها در مقاطع نامتقارن رخ می‌دهد، که عبارت‌ اند از: مقاطعی با یک محور تقارن مانند ناودانی، نبشی با بال مساوی، دوبل نبشی و همچنین مقاطع بدون محور تقارن مانند نبشی‌ های با بال نامساوی.

 

سه حالت اصلی کمانش کلی

سه حالت اصلی کمانش کلی

 

الزامات طراحی مقاطع در حالتی که کمانش به صورت پیچشی و یا خمشی-پیچشی باشد در بند 10-2-4-5 مبحث دهم مقررات ملی ذکر شده‌ اند. با توجه به این بند از آیین‌ نامه، کمانش‌ های پیچشی و خمشی-پیچشی باید در اعضای فشاری زیر در نظر گرفته شوند:

 • مقاطع دارای یک محور تقارن (مانند ناودانی).
 • مقاطع نامتقارن (مانند نبشی با بال نامساوی).
 • مقطع دارای دو محور تقارن است در حالتی که طول آزاد مهار نشده در برابر پیچش، از طول آزاد مهارنشده در برابر خمشی تجاوز نماید.

با این توضیحات، از آنجایی که معمولاً مقاطع مورد استفاده در مهاربند ها جزو سه حالت فوق نمی‌باشند، می‌توان نتیجه گرفت که کمانش‌های پیچشی و خمشی-پیچشی معمولاً در مهاربندها رخ نمی‌دهند و احتمال رخداد کمانش کلی از نوع خمشی بیشتر خواهد بود.

کمانش کلی در اعضای ساخته شده

اعضای بادبندی به وسیله‌ی مقاطعی ساخته می‌شوند که معمولاً به آن‌ها مقاطع ساخته شده گفته می‌شود. برای کنترل کمانش کلی در المان‌های فشاری که از نوع ساخته شده هستند، مبحث دهم مقررات ملی ضوابط جداگانه‌ای در نظر می‌گیرد. اعضای ساخته شده عبارت‌ اند از:

الف- مقاطع ساخته شده از ورق.

ب- مقاطع ساخته شده از دو یا چند نیمرخ با قطعات لقمه بین آن‌ها.

پ- مقاطع ساخته شده از دو یا چند نیمرخ به همراه ورق سراسری یا بست.

ت- مقاطع ساخته شده از دو نیمرخ به هم متصل شده.

مقاومت فشاری مقطع ساخته شده، با توجه به ضریب لاغری (KL/r) آن‌ ها تعیین می‌شود. به عبارتی، با توجه به نوع اتصال قطعات متصل‌کننده‌ به المان‌ های اصلی که می‌توانند پیچی یا جوشی باشند، ضریب لاغری این مقاطع اصلاح می‌شود.

در ادامه و پس از اصلاح ضریب لاغری با استفاده از روابطی که در بندها 10-2-4-4 و 10-2-4-5 مبحث دهم، در رابطه با کمانش خمشی، کمانش پیچشی و کمانش خمشی-پیچشی وجود دارند، اقدام به محاسبه‌ی بار بحرانی کمانش در مقاطع ساخته شده می‌شود.

 

کمانش موضعی (Local Buckling)

نکات ذکر شده در مورد کمانش که در بخش‌های گذشته در مورد آن‌ها صحبت شد، اصطلاحاً مربوط به حالت کمانش کلی (Overall Buckling) بودند. نوعی دیگری از کمانش هم وجود دارد که به آن کمانش موضعی ( Local Buckling) گفته می‌شود و طی آن قسمتی از مقطع خاصیت باربری خود را از دست می‌دهد. برای جلوگیری از کمانش موضعی باید نسبت پهنا به ضخامت هر یک از اجزای مقطعِ عضو فشاری طوری انتخاب شود که از وقوع این پدیده جلوگیری به عمل آید. در ادامه یک نمونه از کمانش موضعی در تیر مشاهده می‌شود.

 

کمانش موضعی جان تیرها

کمانش موضعی جان تیرها

 

کمانش موضعی در حالتی رخ می‌دهد که المان‌ های تشکیل‌ دهنده‌ی مقطع بسیار لاغر باشد. محدودیت‌ های مربوط به کمانش کلی تا زمانی است که مقطع قبل از رسیدن به Fcr دچار کمانش موضعی نشود، از این رو کنترل کمانش موضعی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و با دقت در آیین‌ نامه‌ ها هم می‌توان مشاهده کرد که ابتدا کنترل کمانش موضعی مقطع انجام شده، سپس کمانش کلی کنترل می‌گردد.

کمانش موضعی به صورت یک کمانش محلی یا چروکیدگی (Wrikling) در مقطع رخ می‌دهد. معیار بررسی احتمال رخداد کمانش موضعی، نسبت پهنا به ضخامت یا 𝝀 برای هر عضو تشکیل‌ دهنده‌ی مقطع است. کمانش موضعی در دو حالت در مقاطع رخ می‌دهد:

 • کمانش موضعی در مقاطع تحت‌ فشار محوری:

  در این حالت مقاطع فولادی به دو دسته‌ی لاغر (Slender) و غیر لاغر (NonSlender) تقسیم می‌شوند. در صورتی که نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل‌ دهنده‌ی مقطع عضو از  𝝀بزرگ‌ تر باشد، مقطع لاغر محسوب می‌شود.  𝝀r در واقع مرز بین مقطع لاغر و غیر لاغر می‌باشد که در جدول 10-2-2-1 تا 10-2-2-4 مبحث دهم قابل مشاهده‌ اند.

 

کمانش موضعی مقاطع تحت فشار محوری

 

مطابق تبصره‌ ی موجود در بند 10-2-2-2-1 مبحث دهم، استفاده از مقاطع فولادی با اجزای لاغر در اعضایی که تحت اثر فشار محوری قرار دارند (مانند مهاربندها)، مجاز نمی‌باشد.

 • مقاطع تحت خمش:

  مقاطع تحت خمش از نظر کمانش موضعی به سه گروه مقاطع فشرده، مقاطع غیر فشرده، مقاطع با اجزای لاغر تقسیم می‌شوند که در بند 10-2-2-2-2 به آن‌ها اشاره شده است که در ذیل مشاهده می‌شوند.

 

کمانش موضعی مقاطع تحت خمش

تأثیر کمانش کلی و موضعی در شکل پذیری سازه

همان‌ طور که می‌ دانیم، شکل‌ پذیری به معنای توانایی تحمل تغییر شکل‌ های غیر الاستیک توسط یک عضو، بدون کاهش قابل ملاحظه‌ی مقاومت می‌باشد که سبب استهلاک انرژی می‌شود. در اعضای سازه‌ ای شکل‌ پذیری به وسیله‌ی تشکیل مفاصل پلاستیک تأمین می‌شود.

در قاب‌ های مهاربندی همگرا، المان‌های مهاربندی وظیفه‌ی تأمین شکل پذیری کلی سازه را بر عهده دارند. در مورد قاب‌ های مهاربندی واگرا هم تشکیل مفاصل پلاستیک در تیرهای پیوند سبب اتلاف انرژی و تأمین شکل‌ پذیری مورد نیاز سیستم می‌شود.

در واقع تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای مختلف سبب می‌شود که سایر المان‌های سازه‌ای الاستیک رفتار کرده و دچار آسیب‌ جدی نشوند. از این رو رفتار اعضای شکل‌ پذیرکه به عنوان فیوزهای سازه‌ ای عمل می‌کنند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در مورد مهاربندها، کمانش موضعی و کمانش کلی مهاربند تأثیر مستقیم در قابلیت جذب انرژی سیستم دارد.

ضوابط ذکر شده در بخش‌های گذشته با توجه به کنترل معیارهای پایداری، سختی و مقاومت اعضا بودند که در بخش دوم از مبحث دهم مقررات ملی مطرح‌شده‌اند؛ اما علاوه بر معیارهای طراحی، معیار شکل‌ پذیری در اعضا هم باید مورد توجه قرار گیرد. برای قاب‌های مهاربندی شده دو حد شکل‌ پذیری متوسط و زیاد در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این نکته قاب‌ های مهاربندی شده به دو دسته‌ی قاب‌ های معمولی و قاب‌ های ویژه تقسیم می‌شوند.

عوامل تاثیرگذار بر شکل پذیری :

 • در سازه‌ ها با شکل‌ پذیری زیاد و متوسط که از آن‌ ها انتظار تحمل تغییر شکل‌ های غیر الاستیک قابل‌ توجهی می‌رود، برای مقاطع اعضا ضوابط سخت‌ گیرانه‌ تری در مورد کمانش موضعی در نظر گرفته می‌شود تا امکان رسیدن به شکل‌ پذیری‌ های بیشتر فراهم گردد.
 • در حالتی که مقطع دارای شکل پذیری متوسط و یا زیاد باشد، در رابطه با نسبت پهنا به ضخامتِ اجزا (𝝀) تعریف جدیدی برای فشردگی مطرح می‌شود که به آن مقطع فشرده‌ی لرزه‌ ای گفته می‌شود. این مقطع دقیقاً همان تعریف مقطع فشرده را دارد اما به جای مقایسه‌ی 𝝀 با 𝝀r برای تعیین فشردگی یا عدم فشردگی، 𝝀 با  𝝀md (برای شکل‌ پذیری متوسط) و 𝝀hd (برای شکل‌ پذیری زیاد) مقایسه می‌شود.
 • در حالتی که قاب مهاربندی شده از نوع معمولی یا ویژه باشد، برخی از اعضای سازه‌ای باید فشرده‌ی لرزه‌ای در نظر گرفته شوند. جدول 10-3-4-1 مبحث دهم، مربوط به محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری با شکل پذیری متوسط و زیاد می‌باشد.

مفهوم فشردگی و فشردگی لرزه‌ ای در آیین‌نامه‌های طراحی فولادی به منظور جلوگیری از کمانش موضعی اعضا معرفی شده است. با مقایسه‌ی ضوابط فشردگی آیین‌ نامه در مورد مهاربندهای همگرای معمولی و مهاربندهای همگرای ویژه به نتایج مهمی می‌توان رسید.

المان‌های مهاربند در قاب‌های همگرای معمولی و ویژه باید از نوع فشرده‌ی لرزه‌ ای باشند؛ اما نکته‌ی مهم در رابطه با کنترل فشردگی المان‌ های مهاربند این است که در قاب‌ های همگرای معمولی این کنترل با توجه به محدودیت 𝝀md انجام می‌شود اما در قاب‌های همگرای ویژه که شکل پذیری بیشتری دارند این کنترل با  𝝀hd صورت می‌گیرد.

همان‌ طور هم که می‌دانیم،  𝝀hd در مقایسه با 𝝀md ضابطه‌ ای سخت‌ گیرانه‌ تر بوده و سبب تقویت مقاطع می‌شود. هدف از این سختگیری بیشتر، تأخیر هر چه بیشتر کمانش موضعی است تا امکان رسیدن به سطوح بالاتری از شکل پذیری فراهم شود.

نتیجه گیری مهم :

با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که کمانش موضعی تأثیر نامطلوبی بر روش شکل‌پذیری داشته، و تا حد امکان وقوع آن باید به تأخیر بیافتد. لازم به ذکر است که احتمال رخداد کمانش کلی و کمانش موضعی به صورت هم‌ زمان در مهاربند وجود دارد.

به‌ طور کلی شکل‌ پذیری در مهاربندها به دو صورت تأمین می‌گردد:

تسلیم مهاربندهای کششی که سبب ورود مقطع مهاربند به ناحیه‌ی غیر الاستیک می‌شود و درنتیجه‌ی آن، جذب انرژی صورت می‌گیرد. کمانش غیر الاستیک و کلی مقطع.

همان‌طور که در بخش‌های گذشته هم ذکر شد، کمانش به دو صورت کمانش الاستیک و غیر الاستیک می‌باشد. کمانش الاستیک زمانی رخ می‌دهد که مقطع قبل از تسلیم مصالح، کمانش نماید، در این حالت کمانش عضو هیچ کمکی به شکل‌پذیری سیستم نمی‌نماید. با این توضیحات، کمانشی که سبب تأمین شکل‌پذیری سیستم می‌شود، کمانش غیر الاستیک خواهد بود.

بررسی انواع کمانش‌ مهاربند

مهاربندها ممکن است دو نوع کمانش داخل و یا خارج صفحه  داشته باشند که در شکل زیر هر کدام از این حالت‌ها نمایش داده شده است.

 

کمانش داخل و خارج صفحه مهاربند

شکل شماتیک از کمانش داخل و خارج صفحه

علل عمده وقوع کمانش خارج صفحه‌ی مهاربندها:

الف) سختی ورق اتصال (Gusset Plate) در خارج از صفحه بسیار ناچیز است که سبب می‌شود کمانش در این جهت راحت‌تر‌ باشد.

ب) در مواردی که مهاربند در داخل دیوار (میان قاب) قرار می‌گیرد، به سبب سختی درون صفحه‌ی دیوار، امکان تغییرشکل داخل صفحه کاهش یافته و مهاربند به صورت خارج از صفحه کمانش می‌کند.

 

کمانش خارج صفحه و کمانش داخل صفحه بادبند

کمانش خارج صفحه (شکل سمت راست) در مقابل کمانش داخل صفحه (شکل سمت چپ) بادبند

 

در صورتی که نیمرخ مهاربند متقارن باشد، امکان وقوع کمانش بادبند به داخل و خارج از صفحه یکسان می‌باشد، اما اغلب به علت سختی پایین‌تر ورق اتصال (ورق‌ گاست) در خارج از صفحه، کمانش خارج صفحه رخ می‌دهد.

به عنوان مثال برای نیمرخ قوطی، با توجه به نکته‌ی ذکر شده، کمانش محتمل به صورت کمانش خارج از صفحه خواهد بود. تعداد مقاطع مهاربند که کمانش داخل صفحه داشته باشند اندک می‌باشد. جفت نبشی که از بال کوتاه کنار هم قرار گرفته‌اند کمانش داخل صفحه ممکن است داشته باشد.

به‌طورکلی در صورتی که بخواهیم کمانش به صورت داخل صفحه رخ دهد، لاغری خارج صفحه‌ی مقطع مهاربند باید کمتر از لاغری داخل صفحه باشد تا امکان کمانش داخل صفحه بادبند فراهم شود. برخی از منابع برای این نسبت عدد 0.65 را پیشنهاد نموده‌اند.

 

بررسی امکان کمانش به صورت داخل صفحه

محل تشکیل مفصل‌های پلاستیک

محل تشکیل مفصل‌های پلاستیک در حالت کمانش داخل صفحه و خارج صفحه متفاوت است. در حالتی که کمانش داخل صفحه مهاربند باشد، سه مفصل پلاستیک تشکیل خواهد شد که عبارت‌اند از:

 • یک مفصل پلاستیک در وسط دهانه.
 • دو مفصل پلاستیک دیگر در طرفین عضو، خارج از ورق‌های اتصال.

 

کمانش داخل صفحه بادبند

کمانش مهاربند : کمانش داخل صفحه بادبند و سالم ماندن ورق اتصال که بیانگر تشکیل مفصل پلاستیک در خارج از این ورق است.

 

در حالتی که کمانش خارج صفحه مهاربند باشد، همچنان سه مفصل پلاستیک تشکیل می‌شود که عبارت‌اند از:

 • یک مفصل پلاستیک همچنان در وسط دهانه.
 • دو مفصل پلاستیک دیگر در داخل ورق‌های اتصال.

 

کمانش خارج صفحه مهاربند

کمانش بادبند : کمانش خارج صفحه مهاربند و تشکیل مفصل پلاستیک در ورق اتصال که سبب گسیختگی این ورق شده

 

با توضیحات ارائه شده متوجه می‌شویم که طراحی ورق اتصال تأثیر فراوانی در نحوه‌ی کمانش بادبند ها خواهد داشت که یک نمونه از آن در شکل زیر مشاهده می‌شود.

 

ورق‌های اتصال در کمانش داخل یا خارج صفحه‌ی مهاربند

ورق‌های اتصال در کمانش داخل یا خارج صفحه‌ی مهاربند

 

در شکل فوق مشاهده می‌شود که با ضعیف‌تر طراحی کردنِ وسط ورق اتصال در شکل سمت چپ (کاهش عرض ورق)، تمایل به تشکیل مفصل پلاستیک در این ورق می‌باشد تا کمانش عضو به صورت خارج صفحه رخ دهد.

نکات کمانش بادبند نکته کلیدی :

از نظر تأمین شکل‌ پذیری، کمانش داخل صفحه و خارج صفحه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند؛ اما برای رسیدن به حدود شکل پذیری مورد نیاز، ضوابط اشاره شده در آیین‌ نامه‌ها باید رعایت گردند.

به عنوان مثال در بند 10-3-11-3 مبحث دهم ذکر شده، در حالتی که کمانش بادبند ها از نوع خارج صفحه در نظر گرفته می‌شود، از آنجایی که مفاصل پلاستیک در داخل ورق‌ های اتصال تشکیل می‌شوند، این ورق‌ها باید قادر به تحمل دوران‌های غیر الاستیک حاصل از تغییرشکل‌های پس از کمانش باشند.

از این رو، علاوه بر اینکه شرایط کمانش خارج صفحه باید فراهم شود، مهاربندها باید در فاصله‌ ای به اندازه‌ی دو برابر ضخامت صفحه‌ی اتصال (2t) قبل از خط تکیه‌گاهی ورق اتصال (خط آزاد تنش) قطع شوند. نمونه‌هایی از رعایت این فاصل در ورق اتصال‌های مختلف در شکل زیر مشاهده می‌شود.

 

رعایت فاصله‌ی 2t در اتصال مهاربند به ورق اتصال

رعایت فاصله‌ی 2t در اتصال مهاربند به ورق اتصال

 

در نظر گفتن این فاصله سبب می‌شود ورق اتصال بتواند آزادانه دوران نماید، در صورتی‌ که این فاصله رعایت نشود ورق اتصال در سیکل‌های اولیه، دچار گسیختگی شده و امکان دوران‌های غیر الاستیک و تشکیل مفصل پلاستیک در آن وجود نخواهد شد.

با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت چندانی میان کمانش داخل صفحه و خارج صفحه از نظر شکل‌ پذیری وجود ندارد و هر یک از این دو در صورتی که به درستی طراحی شوند، می‌توانند شکل‌پذیری مورد نیاز سیستم را تأمین نمایند.

لازم به ذکر است که کمانش خارج صفحه به دلیل اینکه سبب می‌شود میانقاب‌ها دچار مشکلات بیشتری شوند، گاهی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما با اتخاذ تدابیر لازم در راستای مهار این میانقاب‌ها با استفاده از وال‌ پست‌ می‌توان، از خرابی این المان‌ها هم جلوگیری نمود تا سبب آسیب‌های مالی و جانی نشود.

تعریف عرض ویتمور و کاربرد آن

بنا به نظریه‌ای که در ابتدا در سال 1952 توسط ویتمور (Whitmore) ارائه شد، تنش‌های حاصل بر روی ورق اتصال در سطحی توزیع می‌گردند که این سطح، با زاویه‌ی 30 درجه نسبت به اولین وسیله‌ی اتصال رسم شده و تا آخرین وسیله‌ی اتصال ادامه می‌یابد. این کار سبب به وجود آمدن یک ذوزنقه بر روی ورق اتصال خواهد شد، در این حالت به طول قاعده‌ ی بزرگ ذوزنقه‌ی مذکور، عرض ویتمور گفته می‌شود.

به سطح مقطع حاصل از ضرب عرض ویتمور در ضخامت ورق را سطح مقطع مؤثر ورق گاست می‌گویند. نحوه‌ی محاسبه‌ی عرض ویتمور در شکل زیر، در حالت اتصالات پیچی و جوشی، مشاهده می‌شود.

 

عرض ویتمور در اتصالات پیچی و جوشی

عرض ویتمور در اتصالات پیچی و جوشی

 

با تقسیم نیروی محوری موجود در مهاربند بر سطح مقطع مؤثر گاست پلیت، تنش موجود در ورق اتصال حاصل می‌شو‌د که از این تنش برای طراحی ابعاد ورق اتصال (گاست پلیت) استفاده می‌شود.

ضوابط مربوط به لقمه در مقاطع ساخته شده مهاربندها

در بسیاری از مواقع مقطع اعضای فشاری مانند مهاربندها، به صورت ساخته‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه جهت اتصال آن‌ها باید تمهیداتی اندیشیده شود. جوش سرتاسری دو مقطع به یکدیگر معمولاً به دلیل صدماتی که این فرآیند به مقطع وارد می‌کند (مانند ترد شدن یا سوختگی مقطع)، سبب کاهش شکل پذیری می‌شود، چندان مورد اقبال نیست. بدین منظور، می‌توان از بست‌هایی که به اصطلاح به آن‌ها لقمه گفته می‌شود، استفاده نمود.

لقمه، در برخی مقاطع مانند مقاطع دوبل نبشی و یا دوبل ناودانی، جهت اتصال المان‌ها به یکدیگر استفاده می‌شوند که در شکل زیر هم یک نمونه از این مقاطع ساخته شده به کمک لقمه دیده می‌شود. لقمه‌ها معمولاً به شکل تسمه‌ هایی ساخته می‌شوند که این تسمه‌ها از دو طرف مقطع اندکی بیرون‌زدگی دارند تا فرآیند جوشکاری تسهیل شود.

 

اتصال مقطع دوبل نبشی به کمک لقمه

اتصال مقطع دوبل نبشی به کمک لقمه در فواصل a از یکدیگر

 

ساخت مقطع دوبل ناودانی به کمک لقمه

ساخت مقطع دوبل ناودانی به کمک لقمه

 

محدودیت های آیین نامه ای :

محدودیت‌های مربوط به بست‌ ها و لقمه‌ ها در مقاطع ساخته شده عبارت‌اند از:

 • با توجه به بند 10-2-4-7-2 از مبحث دهم مقررات ملی، در مقاطع ساخته شده که در آن‌ها از لقمه استفاده می‌شود، فاصله‌ی لقمه‌ مهاربند ها (a) باید به نحوی باشد که ضریب لاغری حداقل برای هر یک از اجزا (ri) در فاصله‌ی a، کوچک‌تر از  3/4 ضریب لاغری کل عضو ساخته شده باشد.

 

تعیین فاصله‌ی لقمه‌ها طبق مبحث 10

 

 • بست‌ های مورد استفاده در اعضای مهاربندی در قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه در بند 10-3-11-1 مورد بحث واقع شده‌اند. در این قاب‌ها، لقمه‌های مهاربندهایی که مقطع آن‌ها به اصطلاح ساخته شده محسوب می‌گردد باید طوری باشند که لاغری تک نیمرخ ( a/ri) در فاصله بین دو لقمه، از 0.4 لاغری کل حاکم بر عضو مرکب تجاوز ننماید (این ضریب برای شکل‌ پذیری ویژه می‌باشد).

 

لقمه های مهاربند های با مقطع ساخته شده

r: شعاع ژیراسیون حداقل تک نیمرخ

a : فاصله‌ی بین هر دو لقمه‌ ی متوالی

همچنین مجموع مقاومت‌ برشی طراحی اتصال‌ دهنده‌ ها باید برابر یا بیشتر از مقاومت کششی طراحی هر عضو باشد . فاصله‌ی لقمه‌ها باید به طور یکنواخت باشد و تعداد لقمه‌ ها در طول عضو از 2 عدد کمتر نشود . لقمه‌ ها در یک‌ سوم میانی طول آزاد مهاربندها هم نباید تعبیه شوند.

منابع

 

خرید لينک هاي دانلود

با عضویت بدون وارد کردن اطلاعات رایگان دریافت کنید.

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و رایگان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 37,298 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 20اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. مصطفی

  با سلام
  با توجه به عبارت زیر که در مقاله فرمودید، برای مدلسازی مهاربندهای ضربدری با مقطع دوبل ناودانی در Etabs باید مقدار K LTB آن ها را چه عددی انتخاب کنیم؟ عدد ۰٫۵ مناسب است یا کمتر هم می توان اختیار کرد؟
  ” کمانش‌های پیچشی و خمشی-پیچشی معمولاً در مهاربندها رخ نمی‌دهند و احتمال رخداد کمانش کلی از نوع خمشی بیشتر خواهد بود”

  پاسخ دهید

 2. نوش آفرین کرمی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  مقدار (KLTB)باید یک باشد
  فقط (K major=0.5)و (Kminor=0.67 )را باید به نرم افزار داد.

  پاسخ دهید

 3. مریم

  سلام وقت بخیر
  در رابطه با ضریب k سوال داشتم در کنترل تیرها و ستونهای دهانه ها با مهاربندی ویژه؛ مقاطع بادبندهای من ناودانی هستند به صورتی که تشکیل باکس داده اند؛ در این حالت ضریب k باید ۱ درنظر گرفته شود یا ۶۷صدم؟

  پاسخ دهید

 4. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  اگر مهاربندی که مدل کردید از نوع مهاربندهای شورون (هفت و هشتی) و یا مهاربند EBF باشد ضریب K برابر ۱ است. اگر مهاربند همگرا مدلسازی کردید (فرقی ندارد همگرای ویژه یا معمولی) در این حالت ضریب Kmajor را برابر ۰٫۵ و ضریب Kminor را برابر ۰٫۶۷ (برخی منابع ۰٫۷ میدن) وارد کنید.

  پاسخ دهید

 5. s.hjb

  با سلام و خسته نباشید من از مطالب درباره کمانش استفاده کرده و مفید واقع شد ممنون

  پاسخ دهید

 6. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  خیلی خوشحالیم که این مطالب برای شما مفید هستند.
  موفق باشید.

  پاسخ دهید

 7. Mehr Be

  سلام
  آیا متن مقاله را بدون پرداخت هزینه‌
  میشه پرینت گرفت؟
  اگر جواب مثبت هست،راهنمایی بفرمایید.
  سپاس

  پاسخ دهید

 8. شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام روزتون بخیر مهندس مقاله مورد نظر خودتون رو باید خریداری و دانلود کنید و سپس از فایل پی دی اف دانلود شده پرینت بگیرید.

  پاسخ دهید

 9. mosa.arab2012@gmail.com

  سلام
  در مورد ضریب لاغری اعضای فشاری لطفا اصلاح شود. ضریب لاغری این اعضا نباید از ۲۰۰ تجاوز کند که در مقاله نوشته شده نباید از ۲۰۰ کمتر باشد.

  پاسخ دهید

 10. جواد.

  با سلام و تشکر از مطالب خوبتان لطفا جمله انتهای مقاله رو اصلاح کنید” لقمه‌ ها در یک‌چهارم میانی طول آزاد مهاربندها هم نباید تعبیه شوند.” (لقمه‌ ها در یک‌ سوم میانی طول آزاد مهاربندها هم نباید تعبیه شوند.) اگر در یک سوم میانی بادبند لقمه تعبیه نشود احتمال اینکه طول کمانش تک پروفیل از ۰٫۴ طول کمانش کلی عضو بیشتر شود زیاد میشود این موضوع مشکلی در طراحی بوجود نمی آورد؟

  پاسخ دهید

 11. بهنام حمزه تاش (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  با توجه به قسمت ج از بند ۱۰-۳-۱۱-۱،‌ اتصال دهنده ها نباید در یک چهارم میانی طول آزاد مهاربندی ها تعبیه شوند. در نتیجه یک چهارم در متن صحیح بوده و نیازی به اصلاح ندارد.
  در رابطه با سوالی هم که مطرح کردین،‌ اگر مشکل ذکر شده به وجود آید نیاز به تقویت مقطع داریم به نحوی که شعاع ژیراسیون مقطع افزایش یابد و مشکلی در بحث طراحی نداشته باشیم. در هر صورت در یک چهارم میانی نباید لقمه ای تعبیه شود.

  پاسخ دهید

 12. Javaddkhalili

  در اصلاحیه مبحث دهم این فاصله به یک سوم تغییر کرده است.

  پاسخ دهید

 13. مهدی

  با سلام
  در آیین نامه AISC-341 -2016 , ناحیه محافظت شده در وسط مهاربند , مقدار L/4 , ذکر شده .

  پاسخ دهید

 14. بهنام حمزه تاش (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  بله کنترل کردم، درسته، در نتیجه باید اصلاح بشه.
  ممنون از توجهتون.‌

  پاسخ دهید

 15. Javaddkhalili

  متشکر از زحمات شما…🙏

  پاسخ دهید

 16. یاسمن

  از توضیحات خوبتون سپاسگزارم

  پاسخ دهید

 17. امیر صفی زاده

  سلام مهندس عزیز. ممنون از همراهی گرمتون 🙂

  پاسخ دهید

 18. مصطفی کریمی

  سلام، سایت بسیار خوبی دارید
  آموزش مفهومی و کاملی بود

  پاسخ دهید

 19. امیر صفی زاده

  سلام مهندس جان. ممنون از نگاه پرمهرتون 🙂
  انشالله که آموزش کاربردی و خوبی بوده باشه براتون.

  پاسخ دهید

question