صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  طراحی دال  »  کنترل خیز مجاز تیر و دال بتنی با بررسی ضوابط حداقل ارتفاع تیر بتنی (آپدیت 1400)

کنترل خیز مجاز تیر و دال بتنی با بررسی ضوابط حداقل ارتفاع تیر بتنی (آپدیت 1400)

همانطور که می دانید اگر در طراحی سازه بتنی، خیزهای ایجاد شده در المان های خمشی ساختمان (مانند تیر و دال بتنی) کنترل نشوند و از خیز مجاز فراتر روند، خرابی های غیرسازه ای را به وجود خواهند آورد. این مورد علاوه بر نازیبایی فضای داخلی، احساس ایمنی ساکنین را صلب خواهد نمود.

در این مقاله جامع به کنترل خیز مجاز تیر و دال بتنی خواهیم پرداخت و ضوابط آنها مانند حداقل ضخامت دال بتنی و حداقل ارتفاع تیر بتنی را بررسی خواهیم کرد.

⌛ آخرین به روز رسانی: 5 خرداد 1400

📕 تغییرات به روز رسانی: آپدیت بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399

 

با مطالعه این مقاله چه می‌آموزیم؟

 

 

1. خیز چیست؟

می دانیم دال های بتنی قبل از آنکه تحت نیروی های زلزله قرار گیرند تحت بارهای ثقلی (مرده و زنده) هستند.با تاثیر این بارها در دراز مدت (که سبب ایجاد افت و خزش در بتن می شود)، تغییر شکل های قابل توجهی در وسط چشمه ی دال ایجاد می شود.تیرهای بتنی نیز حداکثر تغییر شکل را تحت بارهای ثقلیِ دراز مدت، عموماً در وسط دهانه خود تجربه می کنند. این تغییرشکل که یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی ابعاد تیر و ضخامت دال هاست، در بین مهندسین عمران با نام خیز شناخته شده تر است، که مهندسین در پی کاهش آن تا رسیدن به خیز مجاز آیین نامه ای هستند.

 

کنترل خیز تیر بتنی

شکل 1. خیز در دال بتنی دوطرفه

 

کنترل خیز دال بتنی

شکل 2. خیز در دال بتنی

نکات عمرانی علت بررسی میزان خیز

 • کاهش زیبایی فضای داخلی
 • سلب آسایش ساکنین ساختمان
 • اختلال در عملکرد درب و پنجره و حتی آسانسور
 • آسیب دیدگی اجزاء غیرسازه ای نظیر تیغه ها، نازک کاری ها و سقف های کاذب (در صورتیکه این اجزاء به دال متصل باشند.)

تصاویر زیر به خوبی اهمیت کنترل خیز را نشان می دهند:

 

 خیز تیر بتنی

شکل 3. خیز تیر بتنی و خرابی دیوار سفالی

 

اثرات سازه ای خیز تیر بتنی

شکل 4. ایجاد ترک در دیوار به دلیل خیز بیش از حد

حال که با خیز و علل کنترل آن آشنا شدیم، به بررسی و تفسیر بندهای آیین نامه ای آن می پردازیم.

 

2. بندهای آیین نامه

در ویرایش پنجم مبحث نهم آیین نامه مقررات ملی ساختمان برخلاف ویرایش قبلی بررسی دقیق تری برای خیز اجزا بتنی نظیر دال های یک طرفه و دو طرفه و همچنین تیر های بتنی در نظر گرفته شده است که در ادامه به صورت مجزا به بررسی و نحوه کنترل هر یک از آن ها می‌پردازیم.

 

1.2 کنترل خیز تیر یا تیرچه

در روال طراحی مرسوم در ایران معمولاً برای کنترل خیز مجاز تیر بتنی و سقف تیرچه بلوک(نوعی دال یک طرفه) از جدول 9-11-1 مبحث نهم استفاده می شود. اغلب مهندسین با جایگذاری چند عدد متعارف و اجرایی در روابط عنوان شده در جدول زیر، متوجه می شوند که در اکثر موارد عمق تیرها و ضخامت سقف های تیرچه بلوک به دلایل سازه ای بسیار بیشتر از مقادیر محاسبه شده در جدول زیر هستند؛ لذا کنترل خیز آن ها را ضروری نمی دانند.

 

کنترل حداقل ضخامت دال بتنی و حداقل ارتفاع تیر بتنی

 

سوالات عمرانیولی یک اشتباه کوچک در استدلال این دسته از مهندسین وجود دارد. به نظرتان اشکال کار آن ها در کجاست؟

اگر به بند 9-11-2-6-1 که درست در قسمت بالایی جدول 9-11-1 مراجعه کنیم، خواهیم دید که مبحث نهم برای استفاده از عمق یا ضخامت حداقل به دست آمده از این جدول شرط مهمی را قرار داده است.

 

خیز تیر بتنی

 

اشکال کار آنان در اینجاست که با توجه به کیفیت پایین ساخت و ساز ساختمان توسط پیمانکاران، تامین شرط این بند از مبحث نهم تقریباً ناممکن است؛ زیرا در صورت ارائه ی دیتیل هایی توسط مهندس طراح برای جداکردن اجزای غیرسازه ای از اجزای سازه ای (مثل  دال ها و تیرها)، نمی توان از رعایت دقیق آن ها توسط اکیپ اجرایی اطمینان حاصل نمود!

نکات عمرانی پس چاره چیست؟

در جواب می توان دو راه حل زیر را پیشنهاد داد:

 1. کنترل تغییر شکل برای المان های خمشی در نرم افزار صورت گیرد. از آنجایی که ممکن است در پروژه های بزرگ کنترل خیز تک تک المان های خمشی وقت گیر باشد، می توان این مورد را صرفاً برای المان های بحرانی (که طول بیشتری دارند یا بارهای غیر عادی به آن ها تحمیل می شود) کنترل کرد. ما در این یادداشت این راه حل را پیش خواهیم گرفت.
 2. روش دوم کنترل دقیق خیز تیر به صورت دستی و طبق فرمول های قسمت 9-19-2 مبحث نهم و یا آیین نامه ACI بند های قسمت 24.2.3 می‌باشد. که در ادامه ما سعی کردیم با استفاده از هر دو ضوابط و بند‌های هر دو آیین نامه، این بخش را به صورت مرحله به مرحله به شما توضیح دهیم:

مرحله اول) محاسبه لنگر ترک خوردگی عضو

 

کنترل خیز تیرچه

 

که در فرمول بالا علائم به‌کاربرده شده به ترتیب به معنای زیر هستند:

fr: مدول گسیختگی بتن

Ig: ممان اینرسی مقطع ترک نخورده (بدون در نظر گرفتن وجود میلگرد در کل مقطع)

yt: فاصله دورترین تار کششی مقطع از تار خنثی مقطع ترک نخورده

 

مرحله دوم) محاسبه ممان اینرسی موثر عضو

 

کنترل خیز تیر بتنی

 

نکته: در آیین نامه مبحث نهم برای محاسبه ممان اینرسی در تیر‌ها و دال های یک طرفه، دو نکته مهم بیان شده که باید آن ها را در نظر گرفت و آن دو نکته به شرح زیر می‌باشند.

 

محاسبه ممان اینرسی تیر

 

مرحله سوم) محاسبه خیز کوتاه مدت (بدون اثر خزش)

 

محاسبه خیز تیرچه

 

همانطور که از بند 9-19-2-2-1 مبحث نهم آیین‌نامه مشخص است، برای محاسبه خیز کوتاه مدت از روابط تحلیل سازه و بار‌های وارد بر تیر استفاده می شود. برای مثال برای تیرهای دو سر مفصل مقدار خیز تحت بار مرده گسترده (خطی) از رابطه زیر به‌دست می آید:

 

 

 

که در فرمول بالا علائم به‌کاربرده شده به ترتیب به معنای زیر هستند :

qD: مقدار بار مرده

L: طول تیر

E: مدول الاستیسیته بتن

Ie: ممان اینرسی

مرحله چهارم) محاسبه خیز بلند مدت

تغییر شکل ناشی از خزش را با استفاده از آیین نامه ACI-435R سال 2003 و طبق ضوابط بندهای قسمت 2.6 می‌توان طبق فرمول زیر به دست آورد:

ΔCreep= λΔ×Δبار دائمی

در این رابطه بار دائمیΔ بر اساس قضاوت مهندسی به دست می‌آید که برابر با بار مرده همراه با درصدی از بار زنده در نظر گرفته می‌شود.

بار دائمیΔ = ΔDead+Super Dead+Partition+(y* Live)

 

ضریب y نیز در این قسمت بر اساس قضاوت مهندس در نظر گرفته می‌شود و برای مثال این ضریب در واحد های مسکونی برابر 20 درصد بار زنده دائمی قابل فرض است.(y=0.2)

همچنین λΔ ضریب خزش می‌باشد که برای به‌دست آوردن آن به فرمولی که در قسمت 9-19-3 مبحث‌ نهم آیین نامه آورده شده استناد می‌کنیم:

 

محاسبه خیز بلند مدت تیر بتنی

 

مرحله پنجم) مقایسه خیز محاسبه شده با خیز مجاز آیین نامه

این بخش، قسمت پایانی محاسبات ما می‌باشد و باید بررسی کنیم که اعداد به دست آمده طبق شرایط آیین نامه کمتر از مقدار مجاز باشند. برای مشاهده مقدار مجاز آیین‌نامه نیز باید به جدول 9-19-3 در بخش 9-19-2-4 مراجعه کرد که ما این جدول را در قسمت پایانی این مقاله برای شما قرار داده‌ایم.

 

2.2 کنترل خیز مجاز دال یک طرفه

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، در ویرایش چهارم مبحث نهم آیین‌نامه به طور کلی تمامی کنترل ها و روابط مربوطه برای محاسبه خیز در تیرها و دال‌های یک طرفه باهم در نظر گرفته می شدند و هر دو در یک جدول مورد بررسی قرار می‌گرفتند. اما در ویرایش جدید یعنی ویرایش پنجم، این مورد کمی متفاوت تر مورد بررسی قرار گرفته شده است که در ادامه بند ‌های مربوط به آن را برای شما قرار داده‌ایم.

 

کنترل خیز دال

 

در اینجا مشاهده میکنیم که آیین‌نامه طبق بند 9-9-3-2-1 بیان می‌کند که اگر حداقل ضخامت طبق بند 9-9-3-1 برآورده نشود برای محاسبه خیز دقیق باید به بند 9-19-2 که پیشتر توضیحات کامل آن را در همین مقاله در قسمت محاسبه خیز دقیق تیر بیان کردیم، مراجعه کنیم.

 

کنترل خیز تبر بتنی

 

در ادامه آیین‌نامه به بررسی حداقل ضخامت لازم برای دال یک‌طرفه در شرایط مختلف پرداخته است:

 

حداقل ضخامت دال یک طرفه

 

علاوه بر جدول بالا در ادامه دو نکته مهم در آیین‌نامه مطرح شده که در کنترل حداقل ضخامت دال یک طرفه باید به آن ها توجه داشت:

 

ضخامت دال یک طرفه

 

 

ب) کنترل خیز دال دوطرفه

مبحث نهم برای کنترل خیز در دال های دو طرفه تخت، دال دو طرفه را به دو نوع «فاقد تیر داخلی» و «با تیر های بین تکیه‌گاه‌ها در همه لبه ها » تقسیم کرده است. بند 9-10-6-1-1 مربوط به ضوابط کنترل خیز دال فاقد تیر میانی و بند 9-10-6-1-2 مربوط به ضوابط کنترل خیز دال با تیر های بین تکیه‌گاه‌ها در همه لبه ها است.

 

 

سوالات عمرانی هر کدام از دال های «فاقد تیر میانی» و «متکی بر تیر تکیه گاهی» چه نوع دال هایی هستند و چه خصوصیاتی دارند؟

برای پاسخ به این سوال انواع دال دو طرفه ی تخت را به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم:

 

انواع دال دو طرفه تخت

شکل 5. انواع دال بتنی دو طرفه ی بدون تیر

 

دال دو طرفه با تیرهای میانی

شکل 6. دال دو طرفه با تیر های بین تکیه‌گاه‌ها

 

سیستم تیر دال

شکل 7. سیستم تیر دال

 

مشابه کنترل خیز تیرها، مبحث نهم برای هر یک انواع دال دو طرفه تخت جداولی را مشخص کرده است که در صورت تامین حداقل ضخامت آمده در این جداول، می توان از کنترل خیز صرف نظر نمود. این جداول برای هر نوع دال به شرح زیر است:

 

 • برای دال‌های دو طرفه بدون تیر داخلی

 

ضوابط سقف دال دو طرفه

 

 

 • برای دال‌های دوطرفه با تیر بین تکیه‌گاه‌ها در تمامی لبه‌ها

 

ضوابط دال های دو طرفه با تیرهای بین تکیه گاه

 

نکات عمرانی به نظرتان چرا در قسمت الف از این بند، کنترل را خیز را به بند 9-17-2-6-4 که مربوط به کنترل خیز دال فاقد تیر میانی است ارجاع داده شده است؟

همان طور که می دانیم پارامتر آلفا (αf) بیان کننده ی نسبت سختی تیر به سختی دال است. در صورتی که مقدار این پارامتر از 0.2 کمتر باشد، تیر از دال ضعیف تر بوده و وجود آن تاثیر چندانی در کاهش خیز دال نخواهد داشت؛ لذا آیین نامه با رعایت حاشیه ی اطمینان، حالت الف را مانند دال فاقد تیر میانی در نظر می گیرد.

در ادامه به‌ بند 9-10-6-2-1 اشاره می‌کنیم که برای بررسی و کنترل خیز در هر دو نوع دال دوطرفه ذکر شده است.

 

کنترل خیز دال

این بند هم مانند قسمت محاسبه دقیق خیز تیرها به بند 9-19-2-4 اشاره می‌کند تا از آن برای کنترل دقیق شرایط ذکر شده استفاده شود. که به بررسی این بند در بخش بعدی می‌پردازیم.

 

3. پیش نیازهای کنترل خیز دال در نرم افزار

تا به اینجای کار بندهایی از آیین نامه را بررسی کردیم که به عنوان راه فراری از کنترل خیز در نرم افزار بود (البته به‌جز قسمت کنترل خیز تیر که به صورت کامل به محاسبه دقیق آن اشاره شد). در واقع در جداول آورده شده یک مقدار حداقل ضخامت را برای هر المان به دست می آوریم. درصورتی که المان مورد نظر ضخامتی بیشتر از مقدار محاسبه از جدول داشته باشد، بدون کنترل می توان گفت که مقدار خیز المان مورد نظر در حد مجاز است.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که بنا به هر دلیلی امکان تامین ضخامت حداقل جداول یا شرایط هر یک از آن ها وجود نداشته باشد. در این حالت مجبور به کنترل خیز المان های خمشی از طریق نرم افزار ایتبس یا سیف (با توجه به نیاز) خواهیم بود.

مبحث نهم برای این حالت نیز جدولی را در نظر گرفته است که بایستی مقدار خیز برداشت شده از آنالیز نرم افزاری، از مقادیر مذکور در این جدول کمتر باشد. بند مربوط به این کنترل در صفحه 341 ویرایش پنجم مبحث نهم آورده شده است.

دقت داشته باشید که این جدول همان جدولی است که در قسمت بررسی دقیق خیز تیر و بررسی خیز دال های دو طرفه به آن اشاره شد.

 

کنترل خیزدال در نرم افزار

 

 

 نتیجه گیری :

 1. به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب بهره برداری از سازه و عدم ایجاد اختلال در سرویس دهی آن، بایستی مجموعه ای از کنترل ها پس از اتمام طراحی انجام شود.
 2. از مهم ترین این کنترل ها می توان به کنترل تغییرشکل المان های خمشی (تیر و دال) اشاره کرد که در صورت تجاوز این تغییر شکل ها از مقدار خیز مجاز، خسارت هایی به اجزای غیرسازه ای(مثل پارتیشن ها، سفت کاری ها، درب و پنجره و …) وارد خواهد شد.
 3. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان شرایطی برای تیر ها و دال ها (یک طرفه و دو طرفه) در نظر گرفته است که در صورت تامین آن ها الزامی به کنترل خیز المان ها وجود نخواهد داشت.
 4. بارهایی که برای طراحی اجزای سازه ای به آن ها اعمال می شوند، عموماً به گونه ای هستند که ابعاد المان ها پس از طراحی جوابگوی حداقل های آیین نامه ای هستند ولی اگر بنا به هر دلیلی این شرایط نشود می بایست روند کنترل خیز مجاز مطابق با این یادداشت انجام گیرد.

منابع

 1. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  ایران، ویرایش 1399
 2. جزوه تدریس بتن دکتر حسین زاده اصل ویرایش 1399
 3. ACI-318-2019
 4. ACI-435R-95-2003
 5. Cracked-section analysis – Added by Ondrej Kalny, last edited by Truly Guzman on Oct 19, 2016 by WikiCsi
 6. Cracking FAQ – Added by Mike Abell, last edited by Mohamad Ali-Ahmad on Jul 25, 2014 by WikiCsi
 7. مستوفی نژاد، د، “سازه های بتن آرمه”، انتشارات ارکان دانش، جلد دوم، چاپ ششم، .1387
 8. بررسی اثر ابعاد، موقعیت و شکل بازشوها بر خیز دال بتنی دوطرفه تحت خمش- آرام هوشیار، سید اسرافیل نبوی و هوشیار ایمانی – پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران- 15 مهرماه 1392
 9. (Building Code Requirements for Structural Concrete(ACI 318-14

 

 

 

خرید لينک هاي دانلود

دانلود رایگان اعضای ویژه

دانلود رایگان این آموزش و ده ها آموزش تخصصی دیگر به ازای پرداخت فقط 80 هزار تومان (+ اطلاعات بیشتر)

خرید با اعتبار سایت به ازای پرداخت فقط 4 هزار تومان

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت به ازای پرداخت فقط 4 هزار تومان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 35,870 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 19اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. محمد حسین شاکری

  سلام
  تیر بتنی در سقف تیرچه بلوک به طول ۷ مترو نیم در اثر ریختن ۱۰ تن ماسه خیز ۱سانت و نیم مثبت گرفته و چند ترک مویی بر داشته است برای ترمیم و استحکام تیر بتنی چه باید کرد ؟

  پاسخ دهید

 2. Iraj Lotfy (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  باسلام
  باید مدلسازی گردد
  استفاده از الیاف frp می تواند گزینه مناسبی برای بهسازی و تقویت تیر باشد.

  پاسخ دهید

 3. جواد

  منظور از “بدون تیرلبه” و یا “با تیر لبه” چیه؟

  پاسخ دهید

 4. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  در قسمت های پیرامونی دال اگر از تیر استفاده کرده باشید “با تیر لبه” می باشد. می تونید به آیدی تلگرام @moshavereh_Sabzsaze پیام بدید تا برای شما تصویری ارسال کند در تصویر توضیح داده شده.

  پاسخ دهید

 5. محمدحسین ره گشا

  سپاس مهندس جان

  پاسخ دهید

 6. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  خواهش میکنم مهندس

  پاسخ دهید

 7. محمدحسین ره گشا

  منظور از جدول ۳ ۱۷ ۹ که مربوط به حداقل ضخامت دال های دوطرفه هست میشه تصویری مثال بزنید چشمه های درونی بیرونی با تیر لبه بدون تیر لبه که کامل متوجه شیم

  پاسخ دهید

 8. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  در این تصویر (بر روی کلمه تصویر کلیک کنید) چشمه های میانی (درونی) بدون تیر میانی می باشند. چشمه های بیرونی با تیر لبه مدلسازی شده اند. اگر تیر لبه حضور نداشت چشمه بیرونی بدون تیر لبه بود.

  پاسخ دهید

 9. کوان

  با سلام
  ایا در برنامە سیف باید صریب ۰٫۳۵ در تیر ضرب کرد موقع محاسبە خیز دراز مدت برایە دال ؟
  با تشکر

  پاسخ دهید

 10. مهندس آرزو محمدی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  در صورتی که در تعریف مقطع تیر گزینه NO DESIGN تیک زده شود، سختی تیر به صورت ثابت بر اساس سختی مقطع ترک نخورده بدون آرماتور محاسبه میشود. به همین جهت لازم است ضریب_ترک_خوردگی به مقدار مناسب بر اساس شرایط بهره_برداری با لحاظ کردن ضوابط فصل ۱۷ مبحث_نهم اعمال گردد.
  -در صورتی که قسمت NO DESIGN تیک زده نشود، برای حالتی که حالات بار به صورت Nonlinear Cracked و یا Nonlinear Cracked ( Long Term ) در نظر گرفته شود، محاسبه ممان اینرسی ترک خورده در تیر توسط نرم افزار انجام میگیرد و نیازی به اعمال ضریب ترک خوردگی به تیر نیست. البته باید توجه داشت که این روش چون مقدار آرماتور به اندازه مقدار مورد نیاز در طراحی دیده میشود ( و در عمل ممکن است مقدار آرماتور بیشتر از مقدار طراحی استفاده شود و یا در قسمتهایی آرماتور حداقل حاکم گردد) و در آن آرماتور فشاری دیده نمیشود، محافظه کارانه است و خیز بیشتر از مقدار واقعی محاسبه میشود.
  -در صورتی که قسمت NO DESIGN تیک زده شود، باید توجه نمود که اثر خزش در محاسبات خیز برای تیر نمیتواند لحاظ شود و به همین جهت استفاده از روش Nonlinear Cracked ( Long Term) جهت تعریف حالات بار توصیه نمیشود و بهتر است اثر خزش با اعمال ضریب تشدید معرفی شده در مبحث نهم در محاسبه دستی دیده شود.
  منبع:مهندس جعفری

  پاسخ دهید

 11. محمدامين فخاري

  سلام ممنون بابت مطالب خوبتون
  سوالی داشتم راجب همین خیز منفی
  اگر ما این خیز رو بصورت پیش خیز در اجرای سقف تیرچه بلوک لحاظ کنیم و دیوارچینی ها رو اجرا کنیم، این امکان وجود داره که بعد از خیز دادن و تراز شدن تیر ها مجددا ترک هایی در دیوار و نازک کاری به وجود بیاد؟؟

  پاسخ دهید

 12. مهندس بهنام حمزه تاش (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  این مشکل دقیقا پیش میاد همیشه و یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد ترک در تیغه ها به خصوص در سال های ابتدایی بهره برداری از سازه هستش.
  تنها راه حل این موضوع هم که در حال حاضر در خیلی از پروژه ها اجرا میشه، اینه که بین تیغه و تیر بالایی حداقل ۳ ۴ سانتیمتر (مقدار دقیق این فاصله باید با توجه به خیزمجاز تیر محاسبه بشه ولی معمولا در حدود ۵ سانتیمتر کافیه) فاصله قرار داده بشه و این فاصله هم با مصالح منعطف مثل یونولیت پر بشه که هم جداسازی میانقاب از قاب صورت بگیره و هم اینکه مشکل ترک خوردگی به وجود نیاد.

  پاسخ دهید

 13. صابر

  سلام عالی بود .در مورد تیرهای کامپوزیت لازمه خیز بدیم یا اصلا همچین چیزی وجود ندارد بعضی موارد با اعمال خیز به یه مقطع پایین یا کوچک میشه دست یافت؟.

  پاسخ دهید

 14. امیر صفی‌زاده

  سلام مهندس عزیز ممنون از وقتی که بابت مطالعه گذاشتید.
  در مورد سوالتون باید بگم که برای تیرهای کامپوزیت معمولاً در حین اجرا یک پیش خیز (خیز منفی و رو به بالا) داده میشه تا پس از بتن ریزی سقف، تیر های کامپوزیت در حین اجرا تحت وزن بتن خیس و پرسنل و پس از سفت شدن بتن، تحت وزن کفسازی و تیغه ها، خیز (شکم) نده که در مقاله مربوط به طراحی تیرهای کامپوزیت که می تونید با سرچ در سایت به راحتی بهش دسترسی پیدا کنید، این موضوعات به طور کامل توضیح داده شده است.
  در مورد قسمت دوم سوال شما باید بگم کنترل خیز المان هایی مثل تیر یا دادن پیش خیز (خیز منفی) پیش از اجرا عمدتاً به دلیل مسائل بهره برداری سازه است و تاثیر سازه ای نداره که مختصرا در ابتدای مقاله هم توضیح داده شد. به عبارت دیگه شما با کنترل خیز و دادن پیش خیز به تیرهای در حین اجرا، اونا رو برای مرحله ی بهره برداری آماده می کنید که خیز از بیش از حد مجازی ندن و نازک ها دچار ترک خورگی نشن که آرامش روانی ساکنان رو مختل کنه؛ به همین خاطر اعمال پیش خیز نمی تونه باعث کاهش ابعاد مقطع بشه ولی گاهاً پیش میاد که مقطع تیری برای طراحی سازه ای جوابگو هست ولی برای کنترل خیز پاسخگو نیست و مجبور به افزایش ابعاد تیر شده ایم.

  پاسخ دهید

 15. dina

  محدودیت تغییر شکل ذکر شده در جدول ۹-۱۷-۱ برای تیر دوسر ساده می باشد؟ برای تیریک سرگیردار، محدودیت تغییر شکل یا همان جابجایی انتهای آزاد تیر چقدر میباشد؟ ممنون میشم بنده رو راهنمایی بفرمایید

  پاسخ دهید

 16. امیر صفی‌زاده

  سلام مهندس عزیز
  موارد ذکر شده در جدول ۹-۱۷-۱ عمدتاً برای المان های صفحه ای نظیر بام هاست. برای المان های میله ای مثل تیرها می تونید از جدول ۹-۱۷-۲ استفاده کنید. برای مثال برای تیر یک سرگیردار می تونید از ستون مربوط به عضو با تکیه گاه پیوسته از یک طرف در جدول مذکور استفاده کنید.

  پاسخ دهید

 17. پشتیبانی سبزسازه (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام پیام شما برای مدرس مربوطه ارسال گردید

  پاسخ دهید

 18. ZAREI

  با عرض سلام و وقت بخیر
  ۱-برای کنترل خیز تیر بتنی دو سر گیردار که پیوستگی ندارد (تیری که در یک قاب و فقط متصل به دوستون هست) ،
  مطابق جدول ۹-۱۷-۲ ، تیر مذکور ساده.ست یا پیوسته از دو طرف ؟
  ۲-در تیرهای بتنی شرط گیردار بودن ، رعایت طول پیوستگی هست ؟ و اگر این طول تامین نشود بایستی دوسر مفصل فرض شود ؟
  با تشکر

  پاسخ دهید

 19. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  ۱- اگر این تیر بین دو ستون قرار گرفته و از دو طرف ستون امتداد ندارد، تیر را ساده در نظر بگیرید.

  ۲- در سازه های بتنی به علت بتن ریزی درجا، تیرها به صورت گیردار مدلسازی می شوند و اتصال مفصلی نداریم. تنها می توانیم تیرچه دوبل را که گاها در لبه های کنسول استفاده میکنیم به صورت دو سر مفصل استفاده کنیم. البته مهندسین از یک سری دیتیل هایی برای اتصال مفصلی در تیرها استفاده می کنند که این دیتیل ها به نظر بنده نمی تواند شرایط مفصلی بودن را ایجاد کند. زیرا در این دیتیل ها فرض بر این است قسمتی از مقطع تخریب موضعی شود تا این “تخریب” موجب مفصلی شدن تیر شود. اما در مواردی مانند تیرچه بلوک به علت پاﻳﻴن بودن نیرو ها این تخریب موضعی مورد قبول مهندسین قرار گرفته است و عملا تخریب در محل اتصال به صورت گسترده در طول تیر اصلی پخش می شود و از تمرکز آن کاسته می شود. و بنابراین به علت ناچیز بودن این تخریب ها در این موارد خاص می توان فرض کنید تیرهایی در حد تیرچه بلوک مفصلی هستند.

  پاسخ دهید

question