دسترسی راحت تر به دوره ها

نمایش دادن همه 11 نتیجه

دوره های آزمون نظام مهندسی
تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری%25
تخفیف
دانلودی - ویژه مهندسین معماری

تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری

600800هزار تومان

دوره آموزش تحلیل سازه ها

232هزار تا 624هزار تومان
تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی%20
تخفیف
دانلوی - ویژه مهندسین عمران

تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی

960هزار تا 1.139میلیون تومان

تور تخصصی آزمون محاسبات نظام مهندسی 6

1.683میلیون تا 2.5245میلیون تومان

7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

432480هزار تومان

دوره آموزش مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

628785هزار تومان

دوره آموزش مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

520650هزار تومان

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

440550هزار تومان

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

440550هزار تومان

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

2170هزار تومان

دوره آموزش مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

712890هزار تومان