دسترسی راحت تر به دوره ها

نمایش دادن همه 12 نتیجه

دوره های آزمون نظام مهندسی

تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی

596هزار تومان

دوره آمادگی آزمون نظارت نظام مهندسی

378هزار تومان جدید

دوره آمادگی آزمون اجرا نظام مهندسی

378هزار تومان جدید

تور تخصصی آزمون محاسبات نظام مهندسی 5

1.986میلیون تومان

دوره جامع مبحث ششم؛ بارگذاری ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

416هزار تومان

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

275هزار تومان

دوره تحلیل سازه ویژه آزمون محاسبات

216هزار تومان

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

316هزار تومان

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

60هزار تومان

دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات

515هزار تومان

دوره مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

515هزار تومان

5 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

349هزار تومان