دسترسی راحت تر به دوره ها

نمایش دادن همه 10 نتیجه

دوره های آزمون نظام مهندسی
تور تخصصی آموزش آزمون محاسبات نظام مهندسی 7 جدید - مرور طلایی 4 مبحث اصلی

تور تخصصی آموزش آزمون محاسبات نظام مهندسی 7

چند محصول 8.4میلیون تومان
تور تخصصی آموزش آزمون محاسبات نظام مهندسی 7
تور تخصصی آموزش آزمون محاسبات نظام مهندسی 7

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی

چند محصول 4.56میلیون تومان
تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی
تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

دوره آموزش مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

1.873میلیون تومان
دوره آموزش مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)
دوره آموزش مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

1.1میلیون تومان
دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات
دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

دوره آموزش تحلیل سازه ها

چند محصول 1.922میلیون تومان
دوره آموزش تحلیل سازه ها
دوره آموزش تحلیل سازه ها

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

960هزار تومان
7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی
7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

دوره آموزش مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

1.3میلیون تومان
دوره آموزش مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)
دوره آموزش مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

1.1میلیون تومان
دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی
دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

70هزار تومان
دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی
دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!

دوره آموزش مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

1.936میلیون تومان
دوره آموزش مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات
دوره آموزش مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

به لیست علاقه مندی ها اضافه شد!