دسترسی راحت تر به دوره ها

نمایش دادن همه 11 نتیجه

دوره های آزمون نظام مهندسی

تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی

1.7میلیون تومان

دوره آمادگی آزمون نظارت نظام مهندسی

1.2میلیون تومان

دوره آمادگی آزمون اجرا نظام مهندسی

1.2میلیون تومان

تور تخصصی آزمون محاسبات نظام مهندسی 6

2.97میلیون تومان

7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

538هزار تومان

دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

785هزار تومان

دوره مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

585هزار تومان

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

380هزار تومان

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

460هزار تومان

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

70هزار تومان

دوره مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

680هزار تومان