دسترسی راحت تر به دوره ها

نمایش دادن همه 11 نتیجه

دوره های آزمون نظام مهندسی
بانک سوالات آزمون نظارت و اجرا عمران%15
تخفیف
ارسال کتاب‌ها به صورت پستی

بانک سوالات آزمون نظارت و اجرا عمران

چند محصول 1.191.4میلیون تومان

تور تخصصی آموزش آزمون محاسبات نظام مهندسی 7

6.728.4میلیون تومان

تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی

چند محصول 3.8764.56میلیون تومان

دوره آموزش مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

1.592051.873میلیون تومان

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

1.1 میلیون990هزار تومان
دوره آموزش تحلیل سازه ها%25
تخفیف
ارسال کتاب به صورت پستی

دوره آموزش تحلیل سازه ها

چند محصول 1.44151.922میلیون تومان
7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی%25
تخفیف
ارسال کتاب به صورت پستی

7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

720960هزار تومان

دوره آموزش مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

1.041.3میلیون تومان

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

1.1 میلیون990هزار تومان

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

3570هزار تومان

دوره آموزش مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

1.7421.936میلیون تومان