دسترسی راحت تر به دوره ها

نمایش دادن همه 9 نتیجه

دوره های آزمون نظام مهندسی

تور تخصصی آزمون محاسبات نظام مهندسی 5

1.5861.986میلیون تومان

دوره جامع مبحث ششم؛ بارگذاری ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

292416هزار تومان

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

193275هزار تومان

دوره تحلیل سازه ویژه آزمون محاسبات

152216هزار تومان

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

222316هزار تومان

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

3060هزار تومان

دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات

361515هزار تومان

دوره مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

361515هزار تومان

5 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

297349هزار تومان