دسترسی راحت تر به دوره ها

نمایش دادن همه 9 نتیجه

دوره های آزمون محاسبات

بسته جامع آموزش آزمون محاسبات نظام مهندسی 5

1.9672.49میلیون تومان

تور تخصصی مبحث ششم : بارگذاری ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

312416هزار تومان

تور تخصصی خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

206.25275هزار تومان

تور تخصصی تحلیل سازه ویژه آزمون محاسبات

162216هزار تومان

تور تخصصی استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

237316هزار تومان

مبحث جوش تور تخصصی ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

2060هزار تومان

تور تخصصی مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات

390515هزار تومان

تور تخصصی مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

386.25515هزار تومان

5 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

296.65349هزار تومان