صفحه اصلی  »  محصولات آموزشی  »  دوره های آزمون نظام مهندسی  »  دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

معرفی و آشنایی با دوره
سرفصل های آموزش
 • فصل اول: طراحی تیر در برابر خمش 11 ساعت و 47 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 تعریف تیر
  • 2 خصوصیات مصالح بتنی و فولادی
  • 3 روش های طراحی (تنش مجاز-حالت حدی-مقاومت نهایی)
  • 4 فرضیات طراحی عضو خمشی بتنی (خطی بودن کرنش در ارتفاع در تیر معمولی، تعادل نیرویی)
  • 5 محدودیت های مربوط به درصد میلگرد (حالت بالانش مقطع کمو پر فولاد، میلگرد حداقل و حداکثر)
  • 6 مقاطع الاستیک، الاستوپلاستیک و کاربرد آنها
  • 7 لنگر ترک خوردگی و کاربرد آن
  • 8 ضوابط تیر های T شکل
  • 9 سایر بند های مرتبط با بحث به همراه تست های تالیفی
 • فصل دوم: طراحی تیر در برابر برش 4 ساعت و 26 دقیقه
  • 1 رفتار یک تیر تحت برش
  • 2 حالات شکست یک تیر بتنی
  • 3 مقاومت برشی فولادی
  • 4 مقاومت برشی بتن
  • 5 مقاومت برشی کل مقطع
  • 6 طراحی برای برش در تیر های با شکل پذیری معمولی
  • 7 مقاومت برشی اصطکاکی
  • 8 برش در تیر های عمیق
 • فصل سوم: طراحی تیر در برابر پیچش 2 ساعت و 50 دقیقه
  • 1 مفاهیم پیچش و لنگر ترک خوردگی پیچشی و لنگر آستانه
  • 2 مقاومت پیچشی مقطع
  • 3 اندرکنش برش و پیچش
  • 4 فواصل خاموت های پیچشی و آماتور پیچشی حداقل در شکل پذیری معمولی
 • فصل چهارم: ضوابط طول مهاری 4 ساعت و 13 دقیقه
  • 1 مفهوم طول مهاری
  • 2 طول مهاری میلگرد آجدار و سیم های آجدار در کشش
  • 3 طول مهاری میلگرد آجدار با قلاب استاندارد در کشش
  • 4 طول مهاری میلگرد آجدار سردار در کشش
  • 5 طول مهاری شبکه آرماتور سیمی آجدار جوشی در کشش
  • 6 طول مهاری شبکه آرماتور سیمی ساده شده جوشی در کشش
  • 7 کاهش طول گیرایی در اثر آرماتور اضافی
  • 8 وصله پوششی میلگرد های آجدار و سیم های آجدار در کشش
  • 9 وصله پوششی شبکه آرماتور سیمی آجدار جوشی در کشش
  • 10 وصله پوششی شبکه آرماتور سیمی ساده شده جوشی در کشش
  • 11 طول گیرایی و طول وصله گروه میلگرد ها
  • 12 طول وصله پوششی دورپیچ
  • 13 قطع آرماتور های کششی ناشی از خمش
  • 14 ضوابط مهار آرماتور های عرضی
 • فصل پنجم: ضوابط لرزه ای اعضای خمشی 2 ساعت و 34 دقیقه
  • 1 کلیات و سطوح شکل پذیری سازه
  • 2 تیر در قاب با شکل پذیری کم
  • 3 تیر در قاب با شکل پذیری متوسط
  • 4 تیر در قاب با شکل پذیری زیاد
  • 5 طول گیرایی میلگرد های کششی در ناحیه اتصال تیر به ستون
 • فصل ششم: طراحی ستون 7 ساعت و 11 دقیقه
  • 1 مهار شدگی و مهار نشدگی ستون ها
  • 2 تحلیل الاستیک مرتبه اول
  • 3 ضریب k
  • 4 تشدید لینگر در ستون های مهار شده و نشده
  • 5 ظرفیت فشاری و کششی ستون ها
  • 6 ظرفیت خمشی و برشی ستون ها
  • 7 ظوابط طول مهاری در ستون ها
  • 8 ظوابط لرزه ای در ستون ها
 • فصل هفتم: طراحی دال 6 ساعت و 45 دقیقه
  • 1 حداقل ضخامت دال یک طرفه
  • 2 محدودیت خیز دال یک طرفه
  • 3 طراحی خمشی دال
  • 4 طراحی برشی دال
  • 5 انواع میلگرد در دال یک طرفه
  • 6 مهار میلگرد در دال یک طرفه
  • 7 انواع نوار در دال دو طرفه
  • 8 حداقل ضخامت دال دو طرفه
  • 9 محدودیت خیز دال دو طرفه
  • 10 لنگر در اتصال دال به ستون
  • 11 برش یک طرفه و دو طرفه در دال دو طرفه
  • 12 کتیبه در دال دو طرفه
  • 13 بازشو در دال دو طرفه
  • 14 انواع میلگرد در دال دو طرفه
  • 15 روش طرح مستقیم
  • 16 روش قاب معادل
  • 17 ضوابط دال دو طرفه بدون تیر در شکل پذیری متوسط
 • فصل هشتم: طراحی دیوار و دیافراگم 4 ساعت و 55 دقیقه
  • 1 کلیات طراحی دیوار
  • 2 حداقل ضخامت دیوار
  • 3 طراحی برای بار محوری و لنگر خمشی داخل یا خارج از صفحه
  • 4 طراحی برای برش داخل صفحه
  • 5 طراحی برای برش خارج از صفحه
  • 6 آرماتور گذاری دیوار ها
  • 7 روش جایگزین برای تحلیل خارج از صفحه دیوار های لاغر
  • 8 ضوابط دیوار ها در قاب بتنی زیاد
  • 9 حداقل ضخامت دیافراگم ها
  • 10 طراحی برای خمش و نیروی محوری دیافراگم
  • 11 طراحی برای برش دیافراگم
  • 12 جمع کننده ها
  • 13 ضوابط دیافراگم و خرپا ها (شکل پذیری متوسط و زیاد)
 • فصل نهم: طراحی پی و اتصالات 5 ساعت و 40 دقیقه
  • 1 اتصالات به شالوده ها
  • 2 انتقال برش افقی در اعضای خمشی مرکب بتنی
  • 3 نشیمن ها
  • 4 اتصالات اعضای پیش ساخته
 • فصل دهم: تغییر مکان و ارتعاش در سازه های بتنی 1 ساعت و 45 دقیقه
  • 1 تعریف انواع شالوده
  • 2 مقاطع بحرانی خمش و برش در شالوده ها
  • 3 شالوده سطحی
  • 4 شالوده سطحی مرکب یک طرفه و نواری
  • 5 شالوده های سطحی منفرد دوطرفه
  • 6 کلاف های رابط شالوده سطحی
  • 7 طراحی شالوده های عمیق به روش تنش مجاز
  • 8 طراحی شالوده ها پی عمیق به روش تنش مقاومت
  • 9 شمع های درجاریز و پیش ساخته و سرشمع ها
  • 10 مقاومت برشی یک طرفه و دو طرفه فونداسیون
  • 11 ضوابط لرزه ای شالوده و شمع ها
  • 12 تغییر مکان آنی و دراز مدت در تیر ها و دال های یک طرفه
  • 13 محاسبه تغییر مکان در دال های دو طرفه
  • 14 محدودیت تغییر مکان در تیر ها و دال ها
  • 15 توزیع آزماتور خمشی و کنترل عرض ترک
  • 16 آرماتور حرارت و جمع شدگی
  • 17 ارتعاش در سازه های بتنی
نمونه اسلایدها و تصاویر دوره
تولید کنندگان دوره
محتوای این آموزش چیست ؟

🔴 برای مشاهده توضیحات بیشتر در هر مورد، روی آیکن مربوط به آن کلیک کنید.

ویدئو آموزشی

با مشاهده این ویدئو ها علاوه بر درک مفاهیم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان توانایی حل تست های آزمون محاسبات نظام مهندسی را خواهید داشت. در این ویدئو ها دکتر حمید صابری ابتدا مباحث آیین نامه را تصویر سازی میکند و سپس به حل نمونه سوالات تالیفی و سوالات دوره های گذشته آزمون نظام مهندسی به صورت تیپ بندی شده از آسان به سخت می پردازد و درنهایت تمامی مطالب ارائه شده را جمع بندی میکند تا دسته بندی بهتری در ذهن مخاطب ایجاد شود. ویدئو زیر تنها قسمت کوتاهی از این دوره است که برای آشنایی شما با نحوه تدریس دکتر صابری قرار داده شده است.

 

 

فایل pdf ویدئو آموزشی

این فایل pdf شامل خلاصه ای از هر آنچه که در ویدئو ها بیان شده است می باشد این فایل پی دی اف بلافاصله پس از خرید دوره برای شما ارسال خواهد شد و به شما کمک می کند تا زمان کمتری را برای یادآوری و مرور صرف کنید.

 

مبحث نهم ویرایش 99

فایل pdf چکیده نکات

این فایل pdf شامل خلاصه ای از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99 می باشد و به شما کمک می کند که زمان کمتری برای خلاصه نویسی صرف کنید. این فایل pdf در روز آزمون محاسبات به شما کمک خواهد کرد که سریع تر و بدون استرس به نکات و فرمول ها دست پیدا کنید.

 

خرید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

فایل pdf تمرین تست

بلافاصله پس از خریدتان یک فایل pdf که شامل 38 تست تالیفی و استاندارد با پاسخ کاملا تشریحی است در پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت. در واقع تصمیم گرفته ایم با کمک این تست ها شما نقاط قوت و ضعفتان را تا قبل از رفتن به سرجلسه شناسایی و نقاط ضعفتان را نابود کنید البته این تنها مزیت حل تست ها نیست چرا که شما با دیدن و حل کردن این سوالات در واقع استرس روز آزمون را هم کم خواهید کرد.

 

دانلود مبحث نهم ویرایش 99

 

شرایط استفاده از این محصول:

 • محتوای اموزش تنها در یک نسخه ویندوز ارسال شده و قابلیت فعالسازی خواهد داشت.
 • فایل های آموزشی قفل گذاری شده و هنگام فعالسازی لازم هست که اتصال به اینترنت داشته باشید اما زمان پخش ویدئوها هیچ نیازی به اینترنت نیست .
 • فایل های PDF قابلیت پرینت دارند و نیاز هست پرینتر با کابل به سیستمی که فعالسازی فایل ها انجام میشود وصل باشد .
 • ضمانت بازگشت وجه فقط درصورتیکه خرید نقدی داشته باشید با شرایطی که داخل سایت ذکر شده امکان پذیر است .
 • ارسال آپدیت های دوره به صورت لینک دانلود و ارسال به پنل کاربری شما انجام خواهد شد.

آیا این دوره آموزشی برای من مفید است؟

با توجه به اینکه گاها تا 18 سوال از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در آزمون محاسبات نظام مهندسی مطرح می شود این دوره برای تمامی مهندسین عمران که قصد قبولی در آزمون محاسبات را دارند مفید خواهد بود. این دوره به گونه ای طراحی شده است که به 90 درصد از بند های آیین نامه مسلط شوید تا به عنوان یک مهندس محاسب بتوانید برای بهینه سازی پروژه خود از آن استفاده کنید.

شما بهتر از هرکسی می توانید با بررسی کامل این صفحه محصول متوجه شوید که آیا این محصول برای شما کاربردی است یا خیر؟! البته اگر با مطالعه صفحه محصول به نتیجه نرسیدید می توانید از مهندس علی اکبری با شماره تماس 05632044039 برای این تصمیم گیری کمک بگیرید.

 

 

ویژگی های منحصر به فرد این دوره چیست؟

 1. حل ده ها سوال تالیفی و دوره های گذشته در خلال آموزش
 2. ارائه کتبی اموزش به صورت یک فایل pdf قابل پرینت برای استفاده در همه محل ها و به صورت دائم
 3. توضیح و تفسیر بندهای آیین نامه ای در قالب تصاویر واضح و باکیفیت
 4. امکان حل بیشتر سوالات تالیفی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
 5. بالا بردن سرعت حل سوالات در سرجلسه آزمون محاسبات نظام مهندسی با کمک فایل pdf چکیده نکات

 

آیا واقعا این آموزش به درد شما میخورد ؟
 • این محصول دانلودی است یا ارسال پستی هم دارد؟
  دریافت این محصول تنها به صورت دانلودی و از طریق پنل کاربری شما امکان پذیر است.
 • اگر سوالی داشتم از دوره شما چگونه مطرح کنم؟
  بعد از خرید این محصول می توانید سوالات خود را از طریق کامنت های همین صفحه مطرح کرده و پاسخ آن را دریافت کنید.
 • این دوره آموزشی بر اساس کدام ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تهیه شده است؟
  این آموزش بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ویرایش 99 تهیه شده است.
 • آیا امکان مشاهده آموزش در موبایل و تبلت هم وجود دارد؟
  خیر، این آموزش تنها بر روی یک سیستم عامل ویندوز قابل پخش است.
 • آیا این محصول آپدیت رایگان دارد؟
  بله، به مدت 1 سال اگر آپدیتی برای این محصول ارائه شود به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. آپدیت ها شامل اصلاح و به روز رسانی ویدئو های آموزشی در صورت تغییر مباحث آیین نامه است و در صورتی که خدمات و یا محصولات جدیدی اضافه شود جزو آپدیت ها محسوب نمی شود و اگر شما تمایل به استفاده از آن داشته باشید باید هزینه آن را پرداخت کنید.
 • من تنها به بخشی از این آموزش نیاز دارم، امکان تهیه آن هست؟
  خیر، از آنجایی که مطالب کل دوره پیوستگی دارد باید تمام آموزش ها را از اول تا انتها دنبال نمایید تا به نتیجه برسید. قطعا در هر بخش نکاتی وجود دارد که به علم شما افزوده خواهد کرد.
 • آیا فایل pdf آموزش را هم برای من ارسال خواهید کرد؟
  بله، بلافاصله پس از خرید شما فایل pdf آموزش که قابلیت پرینت دارند در اختیار شما قرار میگیرد.
 • این دوره خیلی گران است.
  هزینه تمام شده این دوره غیر حضوری با توجه به پشتیبانی های بی وقفه و تدوین ویدئو ها بسیار بیشتر از هزینه درج شده در این صفحه محصول است که می توانید با یک محاسبه مختصر از آن مطلع شوید.
پشتیبانی و پاسخگویی در سبزسازه

تمام مهندسین شرکت کننده در این دوره، پس از ثبت نام به سامانه پشتیبانی دوره دسترسی دارند و می توانند از پشتیبانی راهنمایی بگیرند.

برای استفاده از این روش پشتیبانی حتما ویدئو یک دقیقه ای زیر را مشاهده کنید.

 

 

 

 • پاسخ به سوالات در کامنت های همین صفحه

دومین روش پشتیبانی از طریق کامنت های سایت است. شما می توانید سوالات علمی و فنی خود را در کامنت های همین صفحه مطرح کنید تا در کمتر از 3 روز کاری به آن پاسخ دهیم. اگر در هنگام ثبت کامنت وارد پنل کاربری خود شوید پاسخ کامنت برای شما ایمیل خواهد شد و در غیر این صورت در همین صفحه می توانید پیگیر جواب کامنت خود باشید.

 

 • ارتباط با پشتیبان فنی سبزسازه

اگر در زمان استفاده از محصول با مشکلات فنی روبرو شدید حتما با مهندس زهرا دشتی از طریق تلفن: 05632044440 یا ارسال درخواست پشتیبانی سبزسازه(شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 13 و پنج شنبه از 8 تا 10) در ارتباط باشید.

 

پشتیبانی فنی سبزسازه

 • ارسال پیام به ایمیل سبزسازه

دقیقا مانند تمامی ایمیل هایی که برای دوستان و همکاران خود ارسال می کنید، میتوانید پیام خودتان را به ایمیل سبزسازه: info@sabzsaze.com بفرستید. قطعا هر روز صبح ایمیل های جدید بررسی می شوند و پاسخ آن ها ارسال می شود.

 

نحوه دسترسی و مشاهده فایل های آموزش

فایل‌های دوره دارای قفل نرم‌افزاری ویژه سبزسازه است و دسترسی به آن تنها از طریق نصب نرم افزار SabzSazePlayer امکان پذیر است برای فعالسازی آموزش ویدئوی راهنمای زیر را مشاهده کرده و یا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
• از قسمت ورود به سایت، وارد پنل کاربری خود شده و مشخصات کاربری خود را 100درصد تکمیل کنید.
• در پنل کاربری به بخش “دانلودهای من” رفته، راهنمای نصب و فعالسازی آموزش و فایل‌های آموزشی را دانلود نمایید.
• فایل راهنمای نصب و فعالسازی آموزش را از حالت فشرده خارج کرده و نرم افزار SabzSazePlayer را مطابق فایل پی‌دی‌اف راهنمای قرارداده شده، نصب کنید.
• بر روی یکی از فایل‌های آموزشی که دانلود کرده‌اید، کلیک کرده و با استفاده از شماره سریالی که در برگه فاکتور برایتان ایمیل شده اقدام به فعالسازی آموزش نمایید.
• حال تمامی سرفصل‌های آموزش را تنها با دابل کلیک بر روی آن می توانید مشاهده نمایید 😊

 

 

 

ضمانت نامه بازگشت وجه

احتراما بدینوسیله اعلام می دارد تمامی آموزش های سبزسازه دارای ضمانت بازگشت وجه تا 30+7 روز می‌باشند. به موجب این تعهد، در صورت عدم رضایت از آموزش خریداری شده، می توانید دلایل عدم رضایت خود را از طریق تلفن 05632044440 و یا درخواست پشتیبانی در پنل کاربری به ما اطلاع دهید تا وجه شما را در کمتر از دو روز کاری به حسابتان بازگشت دهیم. شایان ذکر است پرداخت اقساطی و گروهی مشمول ضمانت بازگشت وجه نمی شوند.

روش های پرداخت شهریه
روش های پرداخت شهریه

دریافت سریع کل دوره با ارزش 785هزار تومان

مجوزهای ارائه این محصول چیست ؟
 • مجوزها
 • مجوزها
 • مجوزها
 • logo-samandehi
با ارسال 45اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
دیدگاه‌ها
 1. میلاد کهن ترابی

  سلام وقتتون بخیر من این دوره را تهیه کردم ولی در بخش طراحی تیر برای خمش از دکتر صابری سوالی داشتم چون احساس میکنم یه ایراد کوچک در حل یکی از سوالات وجود داره چطور میتونم از ایشون سوالم را بپرسم

  پاسخ دهید

 2. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس جان وقتتون بخیر
  میتونید سوالتون رو کامنت کنید تا به مدرس دوره یا پشتیبان ارجاع بدیم و پاسخ رو براتون ارسال کنیم

  پاسخ دهید

 3. حامد

  سلام.

  اموزش مبحث ۹ طبق ویرایش جدید ۱۳۹۹ انجام گرفته یا هنوز به صورت کامل ویرایش نشده اس؟

  پاسخ دهید

 4. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس عزیز
  بله طبق آیین نامه جدید آپدیت شده است

  پاسخ دهید

 5. سینا رنجبر

  سلام. ویدیو های اموزشی به چه صورتی هست؟ DVD یا به صورت فایل دانلودی ؟؟

  پاسخ دهید

 6. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس عزیز وقت بخیر
  مبحث نهم به صورت لینک دانلود ارائه میشه که بعد از ثبت سفارش شما لینکهای دانلود به پنل کاربری تون ارسال میشه (همچنین ایمیل هم میشه)

  پاسخ دهید

 7. کیهان کریم زاده

  با سلام و خسته نباشید
  بنده دوره مبحث نهم ویرایش ۹۹ رو تهیه کردم،در مبحث طراحی تیرها و حل مثال ها از روش ایین نامه با ویرایش قبلی استفاده شده فقط در حد دو یا سه دقیقه یک فیلم کوتاه اضافه شده ، انتظار می رفت که توجه بیشتری به این موضوع می شد. ممنونم

  پاسخ دهید

 8. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس عزیز وقت بخیر
  در ویرایش ۹۲ مطابق تصویر برای بتن ضریب کاهش фс داشتیم و برای فولاد фs
  در ویرایش ۹۹، ضریب کاهش در مقاومت اسمی ضرب میشه،مثلا فی در مقاومت اسمی محوری میشه مقاومت نهایی
  داره دو روش رو مقایسه میکنه،روش بعدی که شرح میده روش ۹۹ هست
  اگر مهندس جان غیر از این موارد نکته ای هست لطفا در تلگرام به این آیدی @sabzsupport پیام بدید

  پاسخ دهید

 9. کیهان کریم زاده

  سلام خانم مهندس
  خسته نباشین
  براتون در تلگرام پیام فرستادم

  پاسخ دهید

 10. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس جان بله تشکر از شما

  پاسخ دهید

 11. احسان حجتی

  با سلام و احترام
  من این دوره یعنی مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات رو خریداری کردم و واقعا راضی هستم.عمیق بودن مطالب گفته شده و همینطور ساده بیان شدن اون از خصوصیات مهم این دوره هست. از تیم سبز سازه و دکتر صابری تشکر میکنم.

  پاسخ دهید

 12. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  باآرزوی موفقیت برای شما مهندس عزیز🌹🌹

  پاسخ دهید

 13. محمد

  دوستانی که دوره رو خریدن نظری ندادن؟

  پاسخ دهید

 14. علیرضا

  سلام من میخوام این دوره تهیه کنم
  آیا کامل دوره اپدیت شده یا فقط جزیی بهش پرداخته شده؟

  پاسخ دهید

 15. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقتتون بخیر
  بله مبحث نهم محاسبات کامل آپدیت شده و براساس آیین نامه جدید هست

  پاسخ دهید

 16. امیر غفاری

  سلام و خسته نباشید
  آموزش ویدیویی مبحث نهم بسیار کامل ، قابل فهم و ساده بیان شده است
  تشکر

  پاسخ دهید

 17. شیرزاد شیردل

  سلام وقت بخیر و خداقوت
  بنده شهریور۹۸ پکیج محاسبات رو خرید کردم ولی باتوجه به اعلام موسسه سبزسازه که تا ۱۲ ماه میتونم از آپدیت استفاده کنم ولیکن تا الان فقط بخش کمی از آموزش ویدئویی در دانلودهای من قرارگرفته میخواستم بدونم اگه کامل شده آموزشها چرا فایل کامل آموزش ویدئویی را نمیذارید دانلود کنم

  پاسخ دهید

 18. پشتیبانی سبزسازه (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقتتون بخیر
  لطفا به آیدی پشتیبان فنی داخل تلگرام پیام بدین بررسی میشه و مشکلتون برطرف خواهد شد.
  @sabzsupport

  پاسخ دهید

 19. مرجان فرهادمند

  سلام
  من تور طلایی محاسبات را تهیه کرده ام .اما ازمون نداده ام و مبحث ۹ تغییر کرده.
  اگر امکان داره لطف بفرمائید و ویرایش جدید مبحث ۹ را به ایمیل من ارسال کنید .ممنون.

  پاسخ دهید

 20. پشتیبانی سبزسازه (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقتتون بخیر ممنون بابت لطف و همراهی شما
  لطفا به آیدی پشتیبان فنی داخل تلگرام پیام بدین بررسی میشه
  @sabzsupport

  پاسخ دهید

question