دسترسی راحت تر به دوره ها

نمایش دادن همه 36 نتیجه

تور تخصصی آموزش جامع طراحی عملکردی و مقاومسازی ساختمان%15
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

تور تخصصی آموزش جامع طراحی عملکردی و مقاومسازی ساختمان

13.17515.5میلیون تومان
تور تخصصی آموزش آزمون محاسبات نظام مهندسی 7%20
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

تور تخصصی آموزش آزمون محاسبات نظام مهندسی 7

6.728.4میلیون تومان
تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی%28
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی

چند محصول 3.3284.56میلیون تومان
تور تخصصی آموزش طراحی سازه 7%35
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

تور تخصصی آموزش طراحی سازه 7

4.6157.1میلیون تومان
دوره آموزش صورت وضعیت نویسی و DCC از صفر تا صد%35
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره آموزش صورت وضعیت نویسی و DCC از صفر تا صد

1.2091.86میلیون تومان
دوره آموزش مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)%10
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره آموزش مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

1.68571.873میلیون تومان
آموزش طراحی انواع سقف های متعارف، دال، وافل و کوبیاکس%25
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

آموزش طراحی انواع سقف های متعارف، دال، وافل و کوبیاکس

1.5752.1میلیون تومان
دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات%10
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

1.1 میلیون990هزار تومان
دوره جامع آموزش نرم افزار رویت (Revit)%30
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره جامع آموزش نرم افزار رویت (Revit)

چند محصول 1.47751.97میلیون تومان
دوره آموزش نرم افزار سیف؛ تحلیل و طراحی انواع فونداسیون%15
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره آموزش نرم افزار سیف؛ تحلیل و طراحی انواع فونداسیون

450.5530هزار تومان
دوره جامع طراحی سازه بتن آرمه%15
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره جامع طراحی سازه بتن آرمه

چند محصول 2.10752.81میلیون تومان
دوره جامع آموزش اکسل دفتر فنی%30
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره جامع آموزش اکسل دفتر فنی

1.23 میلیون861هزار تومان
آموزش مدلسازی سازه های ساختمانی پیشرفته به روش CFT در تکلا استراکچرز%40
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

آموزش مدلسازی سازه های ساختمانی پیشرفته به روش CFT در تکلا استراکچرز

1.0981.83میلیون تومان
دوره آموزش تحلیل سازه ها%25
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره آموزش تحلیل سازه ها

چند محصول 1.44151.922میلیون تومان
دوره جامع مقاوم سازی با انواع روش های FRP، ژاکت فولادی و بتنی، میراگر و BRB%20
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره جامع مقاوم سازی با انواع روش های FRP، ژاکت فولادی و بتنی، میراگر و BRB

4.45.5میلیون تومان
7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی%25
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

720960هزار تومان
دوره آموزش مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)%20
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره آموزش مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 99)

1.041.3میلیون تومان
آموزش تکلا سوله؛ شاپ دراوینگ سوله های صنعتی با نرم افزار تکلا استراکچرز%30
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

آموزش تکلا سوله؛ شاپ دراوینگ سوله های صنعتی با نرم افزار تکلا استراکچرز

1.1411.63میلیون تومان
کنترل های سازه ای برای ساختمان های بتنی%70
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

کنترل های سازه ای برای ساختمان های بتنی

59.4198هزار تومان
دوره غیر حضوری آموزش تعدیل آحاد بهای پیمان%40
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره غیر حضوری آموزش تعدیل آحاد بهای پیمان

534890هزار تومان
آموزش اتوکد ویژه مهندسین عمران و معماری (به همراه آموزش نقشه های فاز 2 معماری)%25
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

آموزش اتوکد ویژه مهندسین عمران و معماری (به همراه آموزش نقشه های فاز 2 معماری)

1.269 میلیون951.75هزار تومان
دوره تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سازه های فولادی در ایتبس%30
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سازه های فولادی در ایتبس

207.2296هزار تومان
دوره طراحی عملکردی با تحلیل های غیرخطی و تاریخچه زمانی (سطح 3 عملکردی)%15
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره طراحی عملکردی با تحلیل های غیرخطی و تاریخچه زمانی (سطح 3 عملکردی)

4.701355.531میلیون تومان
دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با تحلیل های خطی و پوش اور (سطح 2 عملکردی)%15
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با تحلیل های خطی و پوش اور (سطح 2 عملکردی)

5.8996.94میلیون تومان
دوره آموزش مفاهیم طراحی عملکردی (سطح 1 عملکردی)%15
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره آموزش مفاهیم طراحی عملکردی (سطح 1 عملکردی)

1.677051.973میلیون تومان
آموزش تکلا استراکچرز؛ تهیه نقشه های شاپ سازه های فولادی%25
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

آموزش تکلا استراکچرز؛ تهیه نقشه های شاپ سازه های فولادی

1.04251.39میلیون تومان
قدم اول طراحی سازه (نقشه خوانی و مدلسازی)%70
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

قدم اول طراحی سازه (نقشه خوانی و مدلسازی)

59.4198هزار تومان
دوره آموزشی تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها با نرم افزار opensees%40
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره آموزشی تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها با نرم افزار opensees

112.8188هزار تومان
دوره تحلیل پوش اور ساختمان فولادی با نرم افزار Etabs%30
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره تحلیل پوش اور ساختمان فولادی با نرم افزار Etabs

277.2396هزار تومان
دوره طراحی و اجرای اجزای غیرسازه‌ای (وال پست و راه پله) مطابق پیوست ششم استاندارد 2800%20
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره طراحی و اجرای اجزای غیرسازه‌ای (وال پست و راه پله) مطابق پیوست ششم استاندارد 2800

308385هزار تومان
دوره متلب ویژه مهندسین زلزله%70
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره متلب ویژه مهندسین زلزله

75250هزار تومان
دوره پیشرفته و جامع طراحی سازه های فولادی%15
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره پیشرفته و جامع طراحی سازه های فولادی

1.69151.99میلیون تومان
دوره جامع طراحی سوله صنعتی%15
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره جامع طراحی سوله صنعتی

748880هزار تومان
دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی%10
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

1.1 میلیون990هزار تومان
دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی%50
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

3570هزار تومان
دوره آموزش مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات%10
تخفیف
تخفیف کمپین حمایتی

دوره آموزش مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

1.74241.936میلیون تومان