صفحه اصلی  »  محصولات آموزشی  »  دوره‌‌های طراحی سازه  »  دوره جامع طراحی سوله صنعتی

دوره جامع طراحی سوله صنعتی

معرفی و آشنایی با دوره
سرفصل های آموزش
 • فصل اول: معرفی سازه های صنعتی و اجزای آن 12 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 شرح مسیر دوره ( 3 دقیقه )
  • 2 معرفی اجزای سوله ( 8 دقیقه )
 • فصل دوم: انواع سوله و عملکردهای آن 13 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 معرفی انواع سوله ( 5 دقیقه )
  • 2 عملکردهای انواع سوله ( 8 دقیقه )
 • فصل سوم: آشنایی با محیط نرم افزار سپ 194 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 معرفی محیط نرم افزار سپ ( 86 دقیقه )
  • 2 معرفی منوهای نرم افزار سپ ( 108 دقیقه )
 • فصل چهارم: تعریف مصالح و تنظیمات اولیه 45 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 نحوه تعریف مصالح ( 7 دقیقه )
  • 2 تنظیمات اولیه نرم افزار ( 38 دقیقه )
 • فصل پنجم: ترسیم هندسه سازه 37 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 تعریف هندسه سوله ( 3 دقیقه )
  • 2 نحوه ترسیم هندسه سوله با نرم افزار ( 34 دقیقه )
 • فصل ششم: تعریف مقاطع اولیه و متغیر 33 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 معرفی مقاطع اولیه و متغیر ( 33 دقیقه )
 • فصل هفتم: بارگذاری های ثقلی متقارن و نامتقارن 124 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 منظور از بارگذاری متقارن و نامتقارن ( 1 دقیقه )
  • 2 بررسی بار مرده وارد بر سوله ( 23 دقیقه )
  • 3 نحوه اعمال بار مرده در سپ ( 21 دقیقه )
  • 4 محاسبه بارگذاری بار برف ( 59 دقیقه )
  • 5 محاسبه بار برف متوازن جهت اعمال بار نمونه ( 4 دقیقه )
  • 6 محاسبه بار برف نامتوازن جهت اعمال بار نمونه ( 4 دقیقه )
  • 7 محاسبه بارگذاری بار برف با نرم افزار سپ ( 12 دقیقه )
 • فصل هشتم: بارگذاری بار باد 226 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 بارگذاری بار باد ( 53 دقیقه )
  • 2 محاسبه بار باد برای نمونه ( 48 دقیقه )
  • 3 محاسبه بارگذاری بار باد با نرم افزار سپ ( 75 دقیقه )
  • 4 محاسبه بار زلزله ( 49 دقیقه )
 • فصل نهم: ترکیب بارها، تحلیل و طراحی همراه با کنترل های لازم 103 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 تنظیمات طراحی ( 55 دقیقه )
  • 2 کنترل های تحلیل و آنالیز ( 48 دقیقه )
 • فصل دهم: طراحی اتصال تیر به ستون و لاپه ها 79 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 ساختار اتصال Rafter به ستون ها ( 12 دقیقه )
  • 2 محاسبه تعداد پیچ های مقطع اتصال ( 22 دقیقه )
  • 3 نحوه خروجی گرفتن ماکزیمم نیروی اعمالی بر اتصالات با نرم افزار سپ ( 45 دقیقه )
 • فصل یازدهم: طرح فونداسیون با نرم افزار سیف 218 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 نحوه خروجی گرفتن ا نرم افزار سپ ( 24 دقیقه )
  • 2 طرح فونداسیون سوله ها ( 47 دقیقه )
  • 3 مراحل طراحی فونداسیون سازه ها ( 47 دقیقه )
  • 4 مدلسازی و طراحی فونداسیون با نرم افزار سیف ( 100 دقیقه )
 • فصل دوازدهم: دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی 513 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 آشنایی با دفترچه محاسبات ( 36 دقیقه )
  • 2 تکنیک های نوشتن دفترچه محاسبات ( 87 دقیقه )
  • 3 نمونه دفترچه محاسبات ( 21 دقیقه )
  • 4 معرفی و مقدمه نقشه سوله ( 28 دقیقه )
  • 5 ترسیم پلان فونداسیون و گریدها ( 32 دقیقه )
  • 6 ترسیم مقطع عرضی فونداسیون ( 17 دقیقه )
  • 7 نکات تکمیلی معرفی نقشه سوله ( 8 دقیقه )
  • 8 معرفی و ترسیم نقشه جنرال سوله ( 30 دقیقه )
  • 9 ترسیم اتصالات و سخت کننده در نقشه جنرال ( 31 دقیقه )
  • 10 ترسیم نقشه پارت و اسمبلی ستون ( 19 دقیقه )
  • 11 جزئیات اتصالات و ورق های اتصال در ستون ها ( 22 دقیقه )
  • 12 نقشه پارت و اسمبلی رفترها ( 22 دقیقه )
  • 13 جزئیات اتصالات و ورق های اتصال رفتر ( 18 دقیقه )
  • 14 ترسیم وال پست ها و اتصالات آن ها در نقشه جنرال ( 22 دقیقه )
  • 15 ترسیم مقطع وال پست و نکات تکمیلی ( 13 دقیقه )
  • 16 ترسیم استرات ها در جنرال اسمبلی و پلان سوله ( 27 دقیقه )
  • 17 ترسیم پلان: مهاربندها و لاپه ها ( 27 دقیقه )
  • 18 ترسیم نمای جانبی سوله ( 28 دقیقه )
  • 19 جرئیات اتصال مهاربندها و استرات ها ( 23 دقیقه )
 • فصل سیزدهم: حل مثال ها 326 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 معرفی پروژه و خصوصیات معماری، سازه ای و ساختگاهی آن ( 13 دقیقه )
  • 2 بررسی و محاسبه بارهای وارده(بار مرده-بار باد- بار برف و جرثقیل) ( 53 دقیقه )
  • 3 مدل سازی تیرها،ستون ها و نشیمن جرثقیل در سپ ( 43 دقیقه )
  • 4 مدل سازی شل و وال پست ( 22 دقیقه )
  • 5 مدل سازی استرات ها و مهاربندها ( 21 دقیقه )
  • 6 بارگذاری بار برف ( 25 دقیقه )
  • 7 بارگذاری بار زلزله،دما،دیوار و باد ( 38 دقیقه )
  • 8 بارگذاری بار جرثقیل و بار زنده بام ( 13 دقیقه )
  • 9 ساخت ترکیب بارها ( 83 دقیقه )
  • 10 تحلیل و طراحی ( 13 دقیقه )
تولید کنندگان دوره
محتوای این آموزش چیست ؟

چگونه درآمدم به عنوان یک طراح سازه افزایش می یابد؟

درآمد یک مهندس طراح کاملا وابسته به متراژ کاری است که در طی سال طراحی می کند. سقف متراژ طراحی بسته به پایه طراح متفاوت است اما در حال حاضر به دلیل تعداد کارهای کم و از طرفی وجود تعداد طراحان زیاد در زمینه های عمومی طراحی مانند ساختمان های اداری و مسکونی، این درآمد به کمتر از نصف تقلیل می یابد.این در حالی است که معدود طراحان حرفه ای که تسلط به طراحی سازه های خاص نظیر سوله دارند، در همین بازار کساد به سقف درآمدشان دست می یابند. دلیل آن هم واضح است چون در زمینه های تخصصی تعداد طراحان کم هستند و درآمد طراحی این سازه ها مازاد بر درآمد عمومی طراح است.

غول ترسناک طراحی!

اگر سری به شرکت های طراحی شهرتان بزنید خواهید دید با وجود تعداد زیاد طراح حرفه ای سازه، تعداد انگشت شماری طراح پیدا می کنید که غیر از سازه های ساختمانی متعارف، مسلط به طراحی سوله و بخش های دیگر سازه های صنعتی از جمله جرثقیل باشند!

چرا طراحان تک بعدی می شوند؟

اگر سری به سایت ها و فروشگاه های کتاب و منابع آموزشی بزنید، معدود منابعی پیدا می کنید که به آموزش طراحی سازه های خاص پرداخته باشند و آنهایی که هستند هم اکثرا آپدیت نیستند و اگر کمی از آن را ورق بزنید می بینید که از آیین نامه های قدیمی یا ورژن های خیلی قبل نرم افزار ها استفاده کرده اند. همیشه این ترس در طراحان وجود داشته است که:

 • آیا میتوانم طراحی سوله را یاد بگیرم؟
 • آیا طراحی من تایید خواهد شد؟
 • امکان دارد جزئیات سوله جدید شده باشد و طرح من قدیمی باشد و پذیرفته نشود؟

ما پاسخ به این سوالات و رفع این مشکل همیشکی را ظاهر پیچیده را در یک پکیج جامع آموزش طراحی سوله و سازه­ های صنعتی، حل کرده ایم بنابراین خواهید توانست به حرفه ای ترین شکل، سوله طرح کنید، تایید بگیرید و به درآمد لازم در طراحی برسید.

چرا آموزش نرم افزار SAP2000 ؟

با توجه به اینکه تعداد فارغ التحصیلان رشته مهندسی عمران و افراد مسلط به طراحی سازه های متعارف با Etabs به شدت رو به افزایش است برای رقابت با این افراد صرفا داشتن مدرک و بلد بودن طراحی متداول کافی نیست.برای ربودن گوی سبقت باید سراغ دیگر نرم افزار های طراحی حرفه ای مانند SAP2000 رفت؛ البته نه اپراتور شدن و یادگیری منوها!

در ادامه با دوره ی جامع طراحی سازه­های صنعتی آشنا خواهید شد و خواهید دید چگونه می توان مهارتی خاص بدست آورد و در بازارکار طراحی حرفی برای گفتن داشت.

چرا ما این دوره را پیشنهاد می دهیم؟

شرایط استفاده از این محصول:

 • محتوای اموزش تنها در یک نسخه ویندوز ارسال شده و قابلیت فعالسازی خواهد داشت.
 • فایل های آموزشی قفل گذاری شده و هنگام فعالسازی لازم هست که اتصال به اینترنت داشته باشید اما زمان پخش ویدئوها هیچ نیازی به اینترنت نیست .
 • فایل های PDF قابلیت پرینت دارند و نیاز هست پرینتر با کابل به سیستمی که فعالسازی فایل ها انجام میشود وصل باشد .
 • ضمانت بازگشت وجه فقط درصورتیکه خرید نقدی داشته باشید با شرایطی که داخل سایت ذکر شده امکان پذیر است .
 • ارسال آپدیت های دوره به صورت لینک دانلود و ارسال به پنل کاربری شما انجام خواهد شد.

آموزش کامل و گام به گام طراحی سوله برای چه کسانی مناسب است؟

 • طراحان با سابقه ای که به طراحی سازه های معمول مسکونی، اداری و تجاری تسلط دارند اما تاکنون فرصت و منبع مناسب را برای طراحی سوله و بخش های دیگر سازه های صنعتی نیافته اند.
 • مهندسان تازه کاری که طراحی را یاد گرفته اند اما به دلیل وجود طراحان حرفه ای در بازار کار نمیتوانند پروژه طراحی پیدا کنند، با مشاهده این آموزش می توانند طراحی سوله (سازه های صنعتی) را به راحتی یاد بگیرند و یک قدم از طراحان حاضر جلو بیفتند.
 • مهندسان حرفه ای که فکر می کنند با برداشتن تنها یک یا چند نکته اضافه از این آموزش می توانند سرعت و کیفیت انجام کار خود را افزایش دهند و درآمد خود را افزایش دهند.
 • دانشجویان مهندسی که میخواهند طراحی سوله و بخش های دیگر سازه های صنعتی را از ابتدا و بنیادی به گونه ای یاد بگیرند که نیاز به مطالعه هیچ منبع دیگری نداشته باشند.
 • مهندسینی که طراحی سوله و دیگر بخش های سازه صنعتی را هم بلدند اما به موراد جدیدی که در طراحی وجود دارد نظیر آیین نامه ها، تکنولوژی­های جدید در سازه های صنعتی، تغییرات در جزئیات اجرایی سوله ها و … تسلط ندارند.

نحوه ارائه آموزش طراحی سوله با Sap2000 توسط مدرس به چه صورت است؟

 • شروع: ابتدا نرم‌افزار و بخش‌های کاربردی آن در طراحی سازه های صنعتی معرفی می‌شود.
 • مسیر آموزش: کل مسیر آموزش طراحی با یک سوله متعارف پیش می‌‌رود و تمرکز بر یادگیری دقیق نکات و ضوابط است.
 • پایان دوره: در انتهای دوره انواع مثال‌های متنوع و اجرا شده در نقاط مختلف کشور مورد طرح و بررسی قرار می‌گیرد و نکات تکمیلی برای تبدیل شدن به طراح حرفه ای ارائه می‌گردد.

در این دوره در 3 پارامتر حرفه ای می شوید!

 • طراحی کامل سازه های فولادی صنعتی
 • یادگیری بخش های کاربردی آیین نامه های مرتبط با طراحی سازه های فولادی
 • افزایش سرعت در طراحی سوله و دیگر بخش های سازه صنعتی

پیشنیاز شرکت در دوره گام به گام طراحی سوله و سازه های صنعتی

 • آشنایی اولیه با سازه مفاهیم طراحی سازه­ های فولادی و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
 • شناخت بارهای وارد بر ساختمان و اثر زلزله بر سازه ها، مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800
 • آشنایی اولیه با استاتیک، تحلیل سازه ها و مقاومت مصالح

اگر تسلط لازم به این موارد را ندارید میتوانید از تور جامع آزمون محاسبات سبز سازه استفاده کنید.

با شرکت در این دوره چه فایل هایی را دریافت می کنید؟

1- فایل‌های آموزشی به صورت فیلم

2- پی‌دی‌اف بخش‌های مفهومی

3- فایل‌های پروژه‌ها در نرم افزار سپ

4- فایل‌های اکسل طراحی اتصالات

5- فایل اتوکد نقشه‌ها و شاپ سوله

6- فایل نرم‌افزار سیف طراحی پی

 

آیا واقعا این آموزش به درد شما میخورد ؟
 • تکلیف موارد جدید و تغییرات آیین نامه ها بعد از این آموزش چه می شود؟!
  این آموزش به صورت مداوم آپدیت خواهد شد و اگر مورد جدیدی اضافه شد یا بعضی سوالات پرتکرار از طرف مهندسین مطرح شد بلافاصله به آموزش اضافه خواهد شد. همچنین اگر موردی در آیین نامه تغییر یابد، پس از اتمام دوره ارائه شده و کسانی که آموزش را تهیه کرده باشند میتوانند با استفاده از تخفیف ویژه خریداران محصول و با هزینه اندک بخش جدید را تهیه کرده و مجبور نباشند برای دسترسی به موارد جدید هزینه زیاد پرداخت کنند.
پشتیبانی و پاسخگویی در سبزسازه

تمام مهندسین شرکت کننده در این دوره، پس از ثبت نام به سامانه پشتیبانی دوره دسترسی دارند و می توانند از پشتیبانی راهنمایی بگیرند.

برای استفاده از این روش پشتیبانی حتما ویدئو یک دقیقه ای زیر را مشاهده کنید.

 

 

 

 • پاسخ به سوالات در کامنت های همین صفحه

سومین روش پشتیبانی از طریق کامنت های سایت است. شما می توانید سوالات علمی و فنی خود را در کامنت های همین صفحه مطرح کنید تا در کمتر از 3 روز کاری به آن پاسخ دهیم. اگر در هنگام ثبت کامنت وارد پنل کاربری خود شوید پاسخ کامنت برای شما ایمیل خواهد شد و در غیر این صورت در همین صفحه می توانید پیگیر جواب کامنت خود باشید.

 

 • ارتباط با پشتیبان فنی سبزسازه

اگر در زمان استفاده از محصول با مشکلات فنی روبرو شدید حتما با مهندس مهناز افضلی از طریق تلفن: 05632044440 یا تلگرام: Sabzsupport@ (شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 13 و پنج شنبه از 8 تا 10) در ارتباط باشید.

 

پشتیبانی فنی سبزسازه

 • ارسال پیام به ایمیل سبزسازه

دقیقا مانند تمامی ایمیل هایی که برای دوستان و همکاران خود ارسال می کنید، میتوانید پیام خودتان را به ایمیل سبزسازه: info@sabzsaze.com بفرستید. قطعا هر روز صبح ایمیل های جدید بررسی می شوند و پاسخ آن ها ارسال می شود.

 

نحوه دسترسی و مشاهده فایل های آموزش

فایل‌های دوره دارای قفل نرم‌افزاری ویژه سبزسازه است و دسترسی به آن تنها از طریق نصب نرم افزار SabzSazePlayer امکان پذیر است برای فعالسازی آموزش ویدئوی راهنمای زیر را مشاهده کرده و یا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
• از قسمت ورود به سایت، وارد پنل کاربری خود شده و مشخصات کاربری خود را 100درصد تکمیل کنید.
• در پنل کاربری به بخش “دانلودهای من” رفته، راهنمای نصب و فعالسازی آموزش و فایل‌های آموزشی را دانلود نمایید.
• فایل راهنمای نصب و فعالسازی آموزش را از حالت فشرده خارج کرده و نرم افزار SabzSazePlayer را مطابق فایل پی‌دی‌اف راهنمای قرارداده شده، نصب کنید.
• بر روی یکی از فایل‌های آموزشی که دانلود کرده‌اید، کلیک کرده و با استفاده از شماره سریالی که در برگه فاکتور برایتان ایمیل شده اقدام به فعالسازی آموزش نمایید.
• حال تمامی سرفصل‌های آموزش را تنها با دابل کلیک بر روی آن می توانید مشاهده نمایید 😊

 

مشاوره رایگان دریافت دوره آموزشی
مشاوره رایگان دریافت دوره آموزشی

نیاز به مشاوره دارید ؟

درصورتی که نیاز به مشاوره دارید میتوانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید.

ضمانت نامه بازگشت وجه

احتراما بدینوسیله اعلام می دارد تمامی آموزش های سبزسازه دارای ضمانت بازگشت وجه تا 30+7 روز می‌باشند. به موجب این تعهد، در صورت عدم رضایت از آموزش خریداری شده، می توانید دلایل عدم رضایت خود را از طریق تلفن 05632044440 و یا پشتیبانی تلگرام به ما اطلاع دهید تا وجه شما را در کمتر از دو روز کاری به حسابتان بازگشت دهیم. شایان ذکر است پرداخت اقساطی و گروهی مشمول ضمانت بازگشت وجه نمی شوند.

روش های پرداخت شهریه
روش های پرداخت شهریه

دریافت سریع کل دوره با ارزش 228380هزار تومان

مجوزهای ارائه این محصول چیست ؟
 • مجوزها
 • مجوزها
 • مجوزها
 • logo-samandehi
با ارسال 74اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نقد و بررسی
 1. فرزاد اسکندری نژاد

  سلام ضمن تشکر از آموزش جامع و خوب طراحی سوله سوالی داشتم در مورد نحوه تعریف مقاطع متغیر در قاب سوله در مقاطع غیر منشوری در هنگام تعریف آن اگر بخواهیم یک طرف مقطع ثابت باشد امکان این موضوع در سپ وجود دارد ؟چون در سپ مقطع غیر منشوری از دو طرف با روال یکسان تغییر میکند

  پاسخ دهید

 2. نوش آفرین کرمی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  در سپ این کار رو نمیتوان تعریف کرد
  متداول این است که در نقشه کشی اصلاح می کنند

  پاسخ دهید

 3. کیوان ایمانی

  با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از ارائه مطالب بسیار مفید و سایت عالیتون خواهشمند ام آموزش طراحی سازه های غیر متعارف همچون قابهای خرپایی مورد استفاده در دهانه های بلند ساختمانی و صنعتی با عنوان قیچی و آموزش طراحی اجزاء ثانویه ساختمان همچون اسکلت نمای ساختمان و آموزش طراحی سازه های اسکلت فلزی پارکینگ و آموزش طراحی بیلبورد های تبلیغاتی و آموزش طراحی فونداسیون سازه های صنعتی که تحت بارگذاری دینامیکی و استاتیکی همچون انواع پمپ ها قرار می گیرند و آموزش طراحی مخازن آب زیر زمینی بتنی و رو زمینی بتنی یا فلزی و را ممنون میشوم در برنامه آموزشی تان چنانچه میّسر باشد جسارتأ قرار دهید تا همچون گذشته چراغ روشنی بخش راه ما علاقه مندان به سایت سبز سازه باشید با کمال قدردانی و ارادت.

  پاسخ دهید

 4. مهناز افضلی

  سلام روزتون بخیر، ممنون از پیشنهادتون، نظر شما رو به واحد آموزشمون انتقال دادم در صورت لزوم در آموزش ها قرار میگیره مهندس جان

  پاسخ دهید

 5. arash

  با عرض سلام.روش طراحی سوله چیست(lrfd یا تنش مجاز؟)

  پاسخ دهید

 6. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  روش lrfd است

  پاسخ دهید

 7. مهران حیدری

  با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم نیروی زلزله در سوله ها چطور توزیع میشه و این کهsap 2000 چطور جرم رو متمرکز میکنه و کجا قرار میده و این که در سوله باتوجه به اینکه سقف شیبدار است چطور میتوان دیافراگم تعریف کرد درواقع سوال اصلی من نحوه توزیع نیروی زلزله در سوله هاست ممنون از وقتی که میگذارید

  پاسخ دهید

 8. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  در سوله ها نیازی به تعریف دیافراگم نیست. در واقع می توان گفت دیافراگم از نوع None می باشد. یا اگر در دسته بندی دیافراگم بخواهیم قرار بدهیم از نوع دیافراگم انعطاف پذیر می باشد. در این حالت توزیع نیروی زلزله بین گره های کف به نسبت جرم موثر آن ها انجام می شود. توزیع نیرو بین گره ها بر اساس یک تحلیل اجزای محدودی می باشد.

  البته می توانید در نرم افزار SAP2000 جرم را متمرکز کنید. برای اینکار می توانید گره ها را انتخاب کنید سپس از منوی Assign گزینه Joint>Constrains را بزنید. در پنجره باز شده گزینه Define Joints Constrains را بزنید و در پنجره کشویی روی Diaphragm قرار بدهید و بعد از انجام تنظیمات گره ها به هم وابسته می شوند.

  پاسخ دهید

 9. سيدامير هاشمي

  سلام سوله با تیر خرپایی مثلثی ترجیحا با ایتبز لازم دارم ضمنا ایا امکان طراحی آن با ایتبز هست ؟ یا حتما باید سپ باشه، دوم اینکه بنده قاب سوله شامل ستون باکس و تیر خرپای مثلثی تو ایتبز مدل کردم ولی پای ستون را حتما باید گیردار کنم تا طراحی کنه آیا امکان ارسال فایل مذکور جهت کنترل وجود داره؟

  پاسخ دهید

 10. مهندس آرزو محمدی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام برای طراحی سوله ایتبس گزینه ی مناسبی نیست .برای این کار بهتره از سپ استفاده کنید اصولا برای سوله ها از سپ استفاده میشه و برای مدل سازی سوله امکانات خیلی بیشتری داره .

  پاسخ دهید

 11. moghadasi-s@mashhad.ir

  سلام. موارد زیر در طراحی آموزش داده شده؟
  ۱-حدس اولیه مقطع ستون و رفتر و طراحی دستی
  ۲-طراحی دستی پرلین و بادبند ها
  ۳-طراحی اتصال به صورت دستی

  پاسخ دهید

 12. رضا

  در کتاب طراحی سازه های فولادی ،شاپور طاحونی فصل آخر یک سوله با طراحی دستی و جزییات کامل توضیح داده شده.

  پاسخ دهید

 13. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  مورد دومی که فرمودید داخل آموزش نیست. و دو مورد دیگه هست

  پاسخ دهید

 14. SajjadMoghadasi

  با سلام.
  فیلم ها در گوشی موبایل قابل مشاهده است؟

  پاسخ دهید

 15. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  نه مهندس فقط روی سیستم عامل ویندوز میتونید ویدئوها رو مشاهده کنید.
  البته تور آزمون محاسبات سبزسازه این قابلیت رو داره که با سیستم عامل اندروید مشاهده کنید.

  پاسخ دهید

 16. عیوض علی حیدری

  با سلام. آپدیت سوله خرپایی کی اضافه میشه؟

  پاسخ دهید

 17. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  فعلا مدرس امکان همکاری نداشتند. در صورت تولید، اطلاع رسانی خواهد شد.

  پاسخ دهید

 18. SajjadMoghadasi

  با سلام. فایل هارو میشه روی گوشی موبایل مشاهده کرد؟

  پاسخ دهید

 19. مهندس شکوه شیخ زاده

  سلام وقتتون بخیر مهندس خیر این فایل ها فقط مخصوص ویندوز هست و روی گوشی قابل مشاهده نیست.

  پاسخ دهید

 20. رسول خانی

  سلام
  من نیاز به فایل آموزشی طراحی سوله سبک دارم
  نه با تیر ورق
  لطفا راهنمایی کنید..

  پاسخ دهید

 21. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  این پک آموزشی شامل طراحی lsf نمیشه متاسفانه

  پاسخ دهید

 22. مصطفی موسوی

  باسلام؛ امیدوارم در آپدیت های بعدی طراحی pedestal نیز به دوره اضافه شود. ممنونم.

  پاسخ دهید

 23. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام ممنون از پیشنهاد شما. این مورد رو قصد داریم به عنوان آپدیت دوره فونداسیون ارائه کنیم

  پاسخ دهید

 24. mahdiyar ebrahimi

  باسلام
  آیا امکان خرید اقساطی این دوره با توجه به قیمت پک که زیر ۳۰۰ هزار تومان است وجود ندارد؟

  پاسخ دهید

 25. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام و درود
  خیر متاسفانه
  موفق باشید

  پاسخ دهید

 26. mahdiyar ebrahimi

  با سلام
  آیا امکان خرید قسمتی از پک نیز وجود دارد؟به طور مثال فقط مثالها

  پاسخ دهید

 27. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. خیر در حال حاضر این امکان وجود نداره.

  پاسخ دهید

 28. Reza_tarbiat2@yahoo.com

  سلام به مدیر جوان و خلاق سبزسازه و همه همکارانشان
  اگر موارد زیر پوشش داده شده اند خرید کنیم.
  ۱- پشتیبانی از کسانی که خرید میکنند در صورتیکه موردی به اموزش اضافه شود
  ۲- اموزش بارگذاری کامل اعمال بار جرثقیل در یک یا چند دهانه در سپ به همراه ترکیبات بارگذاری
  ۳- اکسل طراحی اتصالات سوله
  ۴- سوله های دارای طبقه
  ۵- سوله های خرپایی
  ممنون از زحمات سبزسازه ای ها

  پاسخ دهید

 29. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. موارد رو به ترتیب خدمت شما عرض میکنم:
  ۱- در گروه پشتیبانی تلگرام (کلوپ طراحی سبزسازه) عضو میشوید و میتوانید سوالاتتون رو بپرسید
  ۲- بار جرثقیل به صورت کامل در قالب مثال بیان شده
  ۳- طراحی اتصالات به صورت کامل انجام شده اما فایل اکسل ارائه نشده و میتونید به راحتی بر اساس آموزش فایل مربوطه رو بسازید
  ۴- سوله دارای بچه سوله گفته شده و سوله دارای طبقه رو از مدرس درخواست میکنیم به صورت آپدیت ارائه کنن
  ۵- سوله خرپایی تا اواسط تابستان ۹۸ به آموزش اضافه میشه

  پاسخ دهید

 30. مصطفوی

  سلام اواسط تابستان رو هم رد کردیم. ایا سوله خرپایی اضافه شده؟؟؟

  پاسخ دهید

 31. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. در حال آماده سازی هست.

  پاسخ دهید

 32. Saed

  سلام و عرض ادب خدمت شما مهندسان عزیز
  چرا نمیشه محصولاتتون رو به صورت اقساطی تهیه کرد ؟

  پاسخ دهید

 33. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. راهنمای خرید اقساطی که بالاتر از گزینه دریافت آموزش قرار گرفته رو دانلود و مطالعه کنید.

  پاسخ دهید

 34. سید علی

  سلام اگر خرید کنیم دوره مذکور یکجا ارسال می شود یا هفته به هفته؟

  پاسخ دهید

 35. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. آموزش کامل شده و به صورت یکجا ارسال میشه. اگر بعدا به درخواست شما بخشی به آموزش اضافه شد، به صورت ایمیل ارسال خواهد شد.

  پاسخ دهید

 36. امید رسولی

  سلام. ببخشید من سی دی ها به دستم رسیده منتهی برای فعال شدنش نیاز به شماره سریال دارم. روی فاکتور هم شماره سریال نبود. امکانش هست شماره سریال رو برای من ارسال کنید ؟

  پاسخ دهید

 37. شکوه شیخ زاده

  سلام روزتون بخیر به ایمیلتون ارسال شد.

  پاسخ دهید

 38. رضا فرحیدر

  با سلام و خسته نباشید، من این دوره اموزشی رو چند ماه پیش خریداری کردم و منتظرم برام ارسال بشه گفتید تا پایان پاییز ولی تا الان برام چیزی نرسیده می خواستم ببینم وضعیت ارسالش به کجا رسیده با تشکر.

  پاسخ دهید

 39. پشتیبانی سبزسازه

  با سلام این دوره در حال اتمام هست پس از تکمیل خدمت شما ارسال خواهد شد.

  پاسخ دهید

 40. علی سوخک لاری

  با عرض سلام
  بنده این مجموعه را تابستان خریداری کردم ولی لینک دانلودها در پنل کاربریم نیست. دوم اینکه کلا تعداد جلسات این مجموعه ۱۶ جلسه است یا بیشتر؟ آیا ارسال پستی برای همه صورت میگیره یا خیر؟ و سوال آخر اینکه در جلسه ۱۶ که مربوط به تهیه دیتالها است، خیلی خوب بود که جزئیات طراحی اتصالات اعضا بطور کامل و بصورت دستی تشریح میشد. چون مدرس این مجموعه با بیان اینکه برخی از این اتصالات و جزییات در سوله های دیگه هم عینا تکرار میشه، امکان کپی برداری از این اتصالات وجود داره. در ضمن خیلی خوب بود که اگه فایلهای اتوکد دفترچه سوله نمایش داده شده در جلسه ۱۶ هم ارسال میشد که شامل جزییات بسیار دقیق و زیادی است.
  با تشکر و سپاس از زحمات شما

  پاسخ دهید

 41. پشتیبانی سبزسازه

  با سلام علت اینکه لینک دانلودها در پنل کاربریتون نیست چون بعد از انجام خریدتون عضو سایت شدید.
  خیر این دوره هنوز تکمیل نشده و در حال تکمیل هست پس از تکمیل شدن خدمت شما ارسال خواهد شد.
  ممنون از اینکه نظرتون رو عنوان کردید پیام شما برای مدرس ارسال خواهد شد.سپاس

  پاسخ دهید

 42. akhshs

  سلام و عرض ادب.
  اموزش نحوه محاسبه و اعمال بار جرثقیل هم داخل مجموعه آموزشی هست یا خیر؟
  واینکه سوله دوطبقه یا با نیم طبقه هم چیزی آموزش داده می شود یا خیر؟
  ممنونم

  پاسخ دهید

 43. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. جرثقیل توی مثالها هست. سوله با نیم طبقه یا دو طبقه دیگه سوله حساب نمیشه و یه سازه فولادیه که نیاز به طراحی اون با اصول طراحی سازه های فولادی هست و بار زلزله حاکم میشه چون سقف تخت داره و وزنش زیاده. در عین حال بنده به مدرس میگم توی مثالها این مدل سازه رو هم بیارن

  پاسخ دهید

 44. Afroushteh

  سلام ۱) در دانلود جلسات ۱۴ و ۱۵ با خطای ۴۰۴ و عدم نبود لینک مواجه شدم. ۲) مورد دیگر اینکه برای جلسه ۱۴ در ایمیل ارسالی از سوی شما عنوان جلسه ۱۳ خورده اشتباه تایپی بوده؟ ( هر چند که کلا خطا در دانلود دارم) ۳) کلا آموزش سوله چند جلسه است؟ ممنون از حسن توجه شما

  پاسخ دهید

 45. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام و درود
  لینک های جلسات در پنل کاربریتان اضافه شد، از داخل سایت و پنل کاربری دانلود نمایید و درصورت مشکل مجدد بفرمایید بررسی کنیم.
  آموزش باید ۱۵ ساعت می بود، ما تا اینجا به تعهدات خودمون نسبت به این دوره عمل کردیم اما چون احساس می کردیم دوره باید کامل و جامع باشد، در حال افزودن یک یا دو جلسه دیگر برای تکمیل دوره هستیم.

  پاسخ دهید

 46. mohammad.farmanianarani@gmail.com

  سلام بر دوستان سبز سازه
  میخواستم بدونم آیا به نظر شما دوره جامع طراحی سوله به یه دوره پیش نیاز ( مثلا طراحی سازه فولادی ) نیاز داره؟
  با تشکر

  پاسخ دهید

 47. پشتیبانی سبزسازه

  با سلام. خیر نیازی نداره

  پاسخ دهید

 48. مجتبي نظيري

  سلام. تو بخش فروش زدین خرید پستی ندارد! ولی تو کامنت ها گفتین به زودی ارسال میشه؟ بالاخره اگه الان خرید کنیم دانلودی می گیریم یا پستی یا هر دو؟

  پاسخ دهید

 49. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس جان
  این باید اصلاح بشه
  یکی دو جلسه دیگه مونده که ارسال پستی کنیم.
  این قسمت رو اصلاح میکنیم .
  متشکرم

  پاسخ دهید

 50. مجتبي نظيري

  ممنون از شما. برای همه اتصالات (پای ستون، فلنچ ها و…)به طور کامل فایل اکسل داره؟ بار باد و برف چطور؟ با اکسل طراحی میشن؟
  بار جراتقال هم وارد میشه؟

  پاسخ دهید

 51. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام اتصالات به دلیل تیپ بودن، بدون فایل اکسل و با توضیح کامل آموزش داده شده اند که البته به راحتی در اکسل قابل بازنویسی هستند.
  بار باد به طور کامل در اکسل تشریح شده و فایل اون هم در اختیار شما قرار داده میشه و ضمنا کامل توضیح داده میشه که چطور همچنین فایلی رو میشه درست کرد برای سازه ها.
  بار برف بدون اکسل انجام شده و با تشریح کامل بندهای آیین نامه و انجام اون برای هر منطقه نیاز به اکسل وجود نخواهد داشت.

  پاسخ دهید

 52. EMIR

  با سلام وخسته نباشید
  اگه الان ثبت نام کنیم دوره بصورت کامل ارسال میشه یا باز هفته ای یک جلسه ؟

  پاسخ دهید

 53. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام دوره این هفته به اتمام میرسه و میتونیم هفته آینده به طور کامل ارسال کنیم.

  پاسخ دهید

 54. امیر افروشته

  دوره سوله کامل شده است یا همچنان در حال تهیه است؟

  پاسخ دهید

 55. پشتیبانی سبزسازه

  با سلام خیر این دوره به صورت هفتگی ارسال میشه و هنوز تکمیل نشده است.

  پاسخ دهید

 56. جوادمهدوی

  سلام
  اگرامکان تهیه بخشی ازاین آموزش(طراحی جرثقیل) فراهم بشه خیلی عالی میشه.بنده به آموزشهای خوب شماواقفم اماازاین آموزش فقط به آموزش جرثقیل نیازدارم.امکانش هست؟

  پاسخ دهید

 57. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام پس از تکمیل دوره سعی میکنیم این بخش را برای اعضای ویزه سایت قرار دهیم.
  موفق باشید.

  پاسخ دهید

 58. رضا فرحیدر

  با سلام و خسته نباشید ، دوره ی طراحی سوله چقدر دیگه به پایان میرسه تا کل مجموعه برای من ارسال بشه؟

  پاسخ دهید

 59. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام و درود
  در تلاشیم تا اواسط پاییز کامل آماده و ارسال کنیم.
  متشکرم

  پاسخ دهید

 60. reza20engineer@yahoo.com

  با سلام و خسته نباشید و تبریک عید غدیر خم بر شما گروه سبز سازه ،می خواستم بدونم حدودا چقدر دیگه این دوره به صورت فیزیکی ارسال میشه برام.

  پاسخ دهید

 61. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با درود و تبریک عید گذشته
  در تلاش هستیم کلیه دوره های ترم تابستان نهایتا تا پایان شهریور ماه تکمیل و ارسال گردد.
  موفق باشید.

  پاسخ دهید

 62. رضا فرحیدر

  با سلام و خسته نباشید، من دوره ی طراحی سوله با sap2000 رو خریداری کردم و بعد در سایت عضو شدم مراحل خرید با موفقیت به اتمام رسید، بعد وارد پنل کاربری شدم دیدم هیچ سفارشی ثبت نشده می خواستم بدونم چون بعد از خرید ، ثبت نام کردم چیزی وارد نشده یا مشکلی پیش اومده و اینکه این محصول حداکثر چقدر دیگه به دستم میرسه.

  پاسخ دهید

 63. پشتیبانی سبزسازه

  سلام روز بخیر مهندس عزیز سفارش شما ثبت شده و به ایمیلتون ارسال شد دوره های نرم افزاری به صورت هفتگی به ایمیل ارسال میشه و بعد از اینکه جلسات تکمیل شد پست میشه واستون.

  پاسخ دهید

 64. حسین بستان گرد

  مهندس جان سلام
  ببخشید طراحی اتصالات سوله هم درونش اموزش داده میشه به صورت کامل؟ممنون میشم اگه سریع به سوالم جواب بدین من میخام هرچه سریع تر اموزش رو تهیه کنم

  پاسخ دهید

 65. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام بله اتصالات سوله کامل توضیح داده می شود.

  پاسخ دهید

 66. عظیم

  سلام.میشه توضیح بیشتری بفرماین.این اموزش طراحی سوله حداکثر چند ساعت اموزش و چند جلسه هست و در صورت ثبتنام پکیج کامل چه مدت طول میکشه در اختیارمون قرار بگیره؟

  پاسخ دهید

 67. پشتیبانی سبزسازه

  سلام مهندس عزیز روزتون بخیر حدود ۱۵ تا ۲۰ ساعت میشه که از اول تیرماه به صورت هفتگی، هفته ای تقریبا ۲ ساعت از آموزش ارسال میشه

  پاسخ دهید

 68. عظیم

  سلام.مهندس عزیز میشه راهنمایی بیشتر بفرمایین.این اموزش چند جلسه و چند ساعت هست.بعد از چه مدتی پکیج کامل دستمون می رسه.نحوه خرید و ارسال ان توضیح بیشتری بفرماین.با تشکر.

  پاسخ دهید

 69. پشتیبانی سبزسازه

  سلام تقریبا ۲تا ۳ ماه طول میکشه تا پکیج کامل بشه و ارسال بشه

  پاسخ دهید

 70. مرتضی سلامی فرد

  باسلام و احترام
  ممنون از سایت خوبتون
  در این دوره اموزش طراحی سوله خرپایی اموزش داده میشه؟من این سوال رو واسه مرتبه دوم می پرسم و جهت اطمینان،چون ملاک من واسه ثبت نام در این دوره،توانایی انجام طراحی سوله خرپایی است.در بیرجند هر کارفرمایی که سوله داره از نوع خرپایی میخواد و سبک.ممنون میشم جواب بدین.تشکر

  پاسخ دهید

 71. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام جناب سلامی فرد عزیز
  بله مثالهای خرپایی نیز در این دوره آموزش داده خواهد شد.

  پاسخ دهید

 72. arash

  سلام.در حال حاضر سوله خرپایی در آموزشتون هست

  پاسخ دهید

 73. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  خیر سوله خرپایی در این آموزش نیست

  پاسخ دهید

؟ زهرا سپاهی | مشاور شما :

پاسخ سوالات متداول غیر علمی خود را با کلیک روی علامت سوال بدون اتلاف زمان پیدا کنید.