صفحه اصلی  »  محصولات آموزشی  »  دوره‌‌های طراحی سازه  »  دوره جامع طراحی سازه بتن آرمه

دوره جامع طراحی سازه بتن آرمه

معرفی و آشنایی با دوره
سرفصل های آموزش
 • فصل اول: آشنایی با نکات مهم در نقشه‌های معماری 59 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 بررسی ستون گذاری پروژه و دیگر موارد لازم ( 24 دقیقه )مشاهده نمونه
  • 2 بررسی ترازهای ارتفاعی و دیگر موارد مرتبط ( 35 دقیقه )مشاهده نمونه
 • فصل دوم: مدل‌سازی 92 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 تهیه خطوط شبکه ( 33 دقیقه )
  • 2 مدل‌سازی اعضا ( 30 دقیقه )
  • 3 بررسی وضعیت راه پله و تیرچه‌ریزی سقف ( 29 دقیقه )
 • فصل سوم: بارگذاری 208 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 بارگذاری کف‌ها ( 105 دقیقه )
  • 2 بارگذاری دیوارها ( 21 دقیقه )
  • 3 بارگذاری راه‌پله ( 29 دقیقه )
  • 4 بارگذاری آسانسور ( 29 دقیقه )
  • 5 بارگذاری جانبی ( 39 دقیقه )
  • 6 بار اصلاح جرم ( mass بار) ( 21 دقیقه )
 • فصل چهارم: معرفی و اختصاص مقاطع، تنظیمات قبل از تحلیل و طراحی 164 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 تعریف مصالح ( 16 دقیقه )
  • 2 تعریف مقاطع ستون‌ها ( 34 دقیقه )
  • 3 تعریف مقاطع تیرها ( 21 دقیقه )
  • 4 ضرایب ترک خوردگی، تنظیمات قبل از تحلیل ( 28 دقیقه )
  • 5 ساخت ترکیب بارها ( 65 دقیقه )
 • فصل پنجم: تحلیل و طراحی اولیه 217 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 تحلیل و طراحی اولیه ( 47 دقیقه )
  • 2 فرار از 100-30 ( 32 دقیقه )
  • 3 تحلیل دینامیکی طیفی ( 99 دقیقه )
  • 4 اصلاح سختی پیچشی تیرها ( 39 )
 • فصل ششم: کنترل‌های سازه‌ای و کنترل برش در چشمه اتصال 233 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 کنترل زمان تناوب سازه ( 25 دقیقه )
  • 2 کنترل پیچش سازه ( 38 دقیقه )
  • 3 کنترل ضریب نامعینی سازه ( 78 دقیقه )
  • 4 کنترل دریفت سازه ( 53 دقیقه )
  • 5 کنترل واژگونی ( 14 دقیقه )
 • فصل هفتم: تهیه دیتیل‌های اجرایی 461 دقیقه
  • 1 همپایه سازی مجدد و تحلیل و طراحی مجدد ( 22 دقیقه )
  • 2 نهایی کردن مقطع ستون‌ها ( 73 دقیقه )
  • 3 ستون‌های کتابی ( 17 دقیقه )مشاهده نمونه
  • 4 نهایی کردن مقطع تیرها ( 24 دقیقه )مشاهده نمونه
  • 5 انجام مجدد کنترل‌های سازه‌ای ( 43 دقیقه )
  • 6 طراحی دستی تیر و تفسیر نتایج ایتبس ( 157 دقیقه )
  • 7 طراحی دستی ستون و تفسیر نتایج ایتبس ( 95 دقیقه )
  • 8 تهیه دیتیل اجرایی تیرها ( 118 دقیقه )
  • 9 تهیه دیتیل اجرایی ستون‌ها ( 55 دقیقه )
  • 10 نکات مهم ترسیم نقشه های اجرایی از نتایج ایتبس ( 35 دقیقه )
  • 11 کنترل برش چشمه اتصال مطابق مبحث نهم ویرایش 99 ( 83 دقیقه )
 • فصل هشتم: شروع پروژه با سیستم دوگانه 95 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 جانمایی دیواربرشی ( 37 دقیقه )
  • 2 مدل‌سازی پروژه ( 18 دقیقه )
  • 3 مش‌بندی دیوارها ( 22 دقیقه )
  • 4 برچسب گذاری دیوارها ( 18 دقیقه )
 • فصل نهم: بارگذاری پروژه دوم 198 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 بارگذاری کف‌ها ( 48 دقیقه )
  • 2 بارگذاری دیوارها ( 32 دقیقه )
  • 3 بارگذاری راه‌پله ( 39 دقیقه )
  • 4 بارگذاری جانبی ( 44 دقیقه )
  • 5 بار mass و mass source در ایتبس ( 35 دقیقه )
 • فصل دهم: تحلیل و طراحی اولیه 180 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 ضرایب ترک‌خوردگی ( 45 دقیقه )
  • 2 الگوهای بار و ترکیبات بارگذاری ( 12 دقیقه )
  • 3 همپایه‌سازی ( 40 دقیقه )
  • 4 کنترل‌های سازه‌ای ( 83 دقیقه )
 • فصل یازدهم: طراحی دیوارهای برشی 331 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 اندرکنش قاب و دیوار ( 46 دقیقه )
  • 2 نهایی کردن ضخامت دیوارها ( 114 دقیقه )
  • 3 کنترل تقریبی ضابطه 25% و 50% سیستم‌های دوگانه ( 26 دقیقه )
  • 4 کنترل ضابطه 25% قاب‌های خمشی ( 26 دقیقه )
  • 5 طراحی دیوارهای برشی در section designer ایتبس ( 51 دقیقه )
  • 6 المان‌های مرزی دیوار ( 34 دقیقه )
  • 7 تهیه دیتیل‌های دیوارهای جهت y ( 34 دقیقه )
 • فصل دوازدهم: طراحی دیوارهای برشی کوپله 172 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 ضرایب ترک‌خوردگی تیرهای کوپله ( 16 دقیقه )
  • 2 ترسیم دیوارها در SD ( 32 دقیقه )
  • 3 کنترل ضابطه 50% دیوارهای برشی ( 41 دقیقه )
  • 4 بررسی نکات دفترچه واحد کنترل نقشه نظام مهندسی استان تهران ( 36 دقیقه )
  • 5 طراحی دستی تیرهای کوپله ( 47 دقیقه )
 • آپدیت1: تهیه لیستوفر آرماتورها 35 دقیقه مشاهده نمونه
تولید کنندگان دوره
محتوای این آموزش چیست ؟

در ابتدای همین صفحه می توانید قسمت کوتاهی از آموزش طراحی سازه بتنی را مشاهده کنید و با نحوه تدریس مدرسین آشنا شوید.

راهکاری برای کسب درآمد در بازار عمران

 • بازار کار طراحان سازه

  اگر شما یک فارغ التحصیل مهندسی عمران هستید که قصد دارد در زمینه طراحی سازه فعالیت کند، این دوره به شما کمک می کند تا دیدی عمیق و مفهومی برای طراحی سازه پیدا کرده و به یک طراح حرفه ای برای سازه های متعارف بدل شوید.

 • مانند یک طراح سازه حرفه ای رفتار کنید

  بر خلاف بسیاری از دوره های آموزشی، ما از شما یک اپراتور نرم افزار نمی سازیم، ما در این دوره به شما ایتبس یاد نمی دهیم بلکه به شما طراحی سازه با نگرشی مفهومی با استفاده از نرم افزار ایتبس را آموزش می دهیم، در این حالت شما می دانید هر ضریب را در طراحی چرا و چقدر در نرم افزار وارد کنید و کاملا مهندسی آموزش خواهید دید.

 • حتی برای کارکشته ها

  اگر شما یک مهندس محاسب هستید که بخش اصلی کار شما با نرم افزار است و مفاهیم و علت رفتارهای خود در نرم افزار را نمی دانید و با اندکی تغییر پلان مشکلات و سوالات بی پاسخی برایتان پیش می آید، با شرکت در این دوره و کسب دیدی مفهومی به یک حرفه ای برای طراحی انواع سازه های متعارف بتنی تبدیل شوید.

چرا ما این دوره را پیشنهاد می دهیم؟

طراحی ساختمان بتن آرمه با ایتبس

شما هم میتوانید تمامی آرماتورها را طراحی کنید. در واقع با مشاهده این آموزش 40 ساعته به راحتی می توانید طراحی تمامی بخش های یک ساختمان بتنی را انجام دهید

کنترل 50% دیوار برشی، طراحی ساختمان بتنی در ایتبس

طراحی سازه های بتنی را با مثال های عینی یاد بگیرید. بنظر شما رابطه شله مشهدی با ضریب رفتار سازه در چیست؟

 

مفهوم نامعینی در طراحی سازه بتنی

هیچوقت نا معینی را به این خوبی درک نکرده بودم

با شرکت در این دوره می توانم…

پروژه های پیچیده تر و درآمد بالاتر

وقتی بتوانیم پروژه های حرفه ای تری طراحی کنیم، علاوه بر اینکه به مهندس واقعی بودن شهره خواهیم شد، با گرفتن پروژه های سخت تر و حرفه ای درآمدی بالاتر هم کسب خواهیم کرد.

دید مهندسی در طراحی سازه

آیین نامه های مرتبط مثل 2800 و مبحث نهم را مثل آب خوردن درک کنید و از بندهای ضروری آن در طراحی تان استفاده کنید.

 

فیلم آموزش طراحی سازه بتنی با etabs 2016

در آموزش جامع طراحی سازه بتنی با etabs طراحی را به صورت دو بعدی یاد می گیرید. ما به شما طراحی را با دید مهندسی یاد می دهیم.

شرایط استفاده از این محصول:

 • محتوای اموزش تنها در یک نسخه ویندوز ارسال شده و قابلیت فعالسازی خواهد داشت.
 • فایل های آموزشی قفل گذاری شده و هنگام فعالسازی لازم هست که اتصال به اینترنت داشته باشید اما زمان پخش ویدئوها هیچ نیازی به اینترنت نیست .
 • فایل های PDF قابلیت پرینت دارند و نیاز هست پرینتر با کابل به سیستمی که فعالسازی فایل ها انجام میشود وصل باشد .
 • ضمانت بازگشت وجه فقط درصورتیکه خرید نقدی داشته باشید با شرایطی که داخل سایت ذکر شده امکان پذیر است .
 • ارسال آپدیت های دوره به صورت لینک دانلود و ارسال به پنل کاربری شما انجام خواهد شد.

تفاوت این دوره با دوره حضوری

یک کلاس خصوصی بدون اتلاف وقت :دوره ای که ما در 40 ساعت به شما ارائه می کنیم موسسه های حضوری مجبور هستند در 60 ساعت این دوره را ارائه کنند. چراکه در دوره حضوری همیشه افرادی هستند که سوالاتی بی ربط از استاد بپرسند. یا حتی ممکن است بعضا استاد به مسائل حاشیه ای بپردازد.
اما دوره ای که ما به شما ارائه می کنیم کاملا کنترل شده است و شما 40 ساعت فیلم آموزشی خالص را دریافت می کنید.هزینه رفت و آمد صفر می شود :همانطور که می دانید لازمه شرکت در کلاس حضوری اتلاف حداقل 1 ساعت در هر جلسه هست. فرضا اگر هر جلسه 3 ساعت باشد در مدت دوره شما حداقل 20 ساعت زمان را از دست داده اید.غیبت در اینجا معنا ندارد :مگر می شود یک دوره حضوری را بدون غیبت گذراند!! اما در دوره ما غیبت معنایی ندارد. شما هر زمانی که بخواهید می توانید آموزش ها را چندین و چند بار مشاهده کنید.همیشه در دسترسیم:در تمام سال به جز تعطیلات رسمی به سوالاتتان پاسخ می دهیم، در حالی که در یک دوره حضوری تنها در همان جلسه به سوال شما پاسخ می دهندالبته اگر فرصت محدود کلاس اجازه بدهد.هیچ نکته ای یادتان نمی رود:اگر احیانا نکته ای را فراموش کردید کافیست آن بخش از فیلم را ببینید در حالی که در دوره حضوری هرگز چنین امکانی فراهم نیست.600 هزار تومان هزینه 3 ساعت کلاس خصوصی است اما ما به شما بیشتر از 40 ساعت فیلم را ارائه می دهیم.

 

آموزش گام به گام طراحی سازه های بتن آرمه با etabs را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم ؟

 1. دانشجویانی که میخواهند فراتر از کلاس های دانشگاه یاد بگیرند.
 2. فارغ التحصیلانی که میخواهند آمادگی لازم جهت طراحی سازه های متداول را کسب کنند.
 3. مهندسانی که میخواهند پروژه های خود را بهینه و اقتصادی طراحی کنند.
 4. مدرسانی که میخواهند این مطالب را به سایرین آموزش دهند و از این طریق کسب درآمد کنند.
 5. و تمام افرادی که میخواهند به طور مفهومی مطالب را بیاموزند و تبدیل به یک طراح سازه های بتنی حرفه ای شوند.

در فیلم آموزشی طراحی سازه های بتنی با etabs چه پروژه هایی آموزش داده می شود؟

در این دوره 2 پروژه آموزش داده می شود. برای تحلیل این 2 پروژه از تحلیل دینامیکی طیفی استفاده کرده ایم و برای طراحی آن ها از آیین نامه ACI318-14 استفاده شده است.

پروژه 1: ساختمان 7 طبقه با سیستم قاب خمشی بتن آرمه متوسط

پروژه 2: ساختمان 12 طبقه با سیستم دوگانه (قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه ویژه) لازم است به این مورد نیز اشاره کنیم که دیوار برشی هایی که آموزش داده خواهد شد شامل هم دیوار برشی عادی و هم دیوار برشی همبسته (کوپله) خواهد شد.

 

آموزش طراحی سازه های بتنی با etabs2016

در این دوره پاسخ هیچ سوالی بی جواب نمی ماند

چوب گرانی را نخورید، گول ارزانی را نیز نخورید!

بعضا دیده می شود همین دوره ها توسط گروه ها و موسسات دیگر برگزار می شود و قیمتی بسیار بالاتر از این دوره دارد. دلیل این موضوع چیست؟ دلیل قیمت بالای برخی از دوره ها این است که از آنجایی که برخی از اساتید به نام و مشهور دستمزد بالایی دریافت میکنند موسسات مجبور میشوند تا قیمت دوره را بالا ببرند. ولی ما با تمام احترامی که برای همه اساتید بزرگوار قائل هستیم معتقدیم که شهرت یک استاد به تنهایی نمی تواند کیفیت دوره را ضمانت کند. حتما شما نیز با ما موافقید که دیگر موارد از قبیل پشتیبانی، پاسخ به سوالات شرکت کنندگان و قابلیت بروزرسانی دوره ها از شهرت یک فرد مهم تر می باشد. در دوره های سبزسازه از آنجا که اساتید عضو گروه مهندسی سبزسازه هستند هزینه ها شرکت در دوره ها به شدت کاهش یافته است.همچنین شما میتوانید همین دوره را در سایت های دیگر نیز با قیمت بسیار کمتری تهیه کنید. ولی همانطور که قبلا خدمتتان عرض کردیم معمولا در این دوره ها مدرس تمام تمرکز خود را روی پروژه خود می گذارد. به عبارتی فقط برایتان ماهی می گیرد در حالیکه شما ماهی گیری را نیاموخته اید. بنابراین بهتر است در دوره ای با کیفیت شرکت کنید و در عین حال هزینه ای منطقی بپردازید.

اهمیت پشتیبانی از خود محصول مهمتر نباشد کمتر نیست!

بنابر تجربه خود میتوانیم بگوییم که تقریبا با سوالاتی که برای فراگیران پس از مشاهده این فیلم آموزشی پیش می آید آشنا هستیم. با این حساب سعی کرده ایم به تمامی سوالاتی که احتمالا برای شما دوست عزیز پیش بیاید در خود فیلم های آموزشی پاسخ بدهیم. ولی به هر حال اگر بعد و حین استفاده از این آموزش سوالی برایتان پیش آمد میتوانید سوال خود را از هر طریقی که به آن دسترسی دارید برای ما ارسال کنید. ولی از شما درخواستی که داریم این است که لطفا سوالات خود را در صفحه همین محصول مطرح کنید تا دیگران هم استفاده کنند. چراکه بسیاری از سوالات تکراری هستند و باعث می شود زمان زیادی از مدرس گرفته شود. بنابراین از شما خواهش میکنیم تا سوالات خود را فقط در صفحه همین محصول مطرح کنید.

چرا فقط با تسلط به آیین نامه و نرم افزار نمیتوان یک طراح سازه حرفه ای بود؟

به این دلیل چیزی که ما در آیین نامه ها میخوانیم را باید با اصول اجرایی و کارگاهی ترکیب کنیم. نمیشود فقط با مسلط بودن به ضوابط آیین نامه و نرم افزار سازه ای را طراحی کرد. یک مهندس طراح قوی باید به طور همزمان به ضوابط آیین نامه ای، اصول اجرایی و همچنین به امکانات و باگ های نرم افزار تسلط داشته باشد.

پیشنیاز شرکت در این دوره

 • آشنایی کلی با دروس پایه دانشگاهی

 

 

آیا واقعا این آموزش به درد شما میخورد ؟
 • چگونه میتوانم این دوره را دریافت کنم؟
  از لحظه ثبت نام تمامی جلسات دوره به ایمیل شما ارسال می شود و در صورت تمایل کل دوره برای شما از طریق پستی ارسال می شود.
 • با توجه به اینکه کار با ایتبس 2016 را یاد میگیرم می توانم با ایتبس 2015 هم کار کنم؟
  بله قطعا همینطور است. ایتبس 2016 همان ertabs2015 است با این تفاوت که در نسخه جدید ایتبس باگ های قبلی رفع شده و چندین امکان جدید و کاربری به نرم افزار اضافه شده است.
 • اگر مورد جدیدی در طراحی اضافه شد یا آیین نامه طراحی تغییر کرد تکلیف این آموزش چه می شود؟!
  ما به طور مستمر این آموزش را آپدیت کرده و اگر کوچکترین نکته جدیدی لازم بود بلافاصله به بخش مربوط به آن اضافه خواهیم کرد. با هرگونه تغییر در آیین نامه ها، موارد مورد نیاز برای تغییر، ارائه شده و استفاده کنندگان این آموزش می توانند با تخفیف ویژه دارندگان محصول، به صورت مستمر اطلاعات خود را بروز کنند و از پرداخت هزینه های گزاف برای دسترسی به منابع جدید در امان بمانند.
 • این پکیج خیلی گران است.
  مجموع آموزش های موجود در این مجموعه، به تنهایی چه در کتاب ها و چه در آموزش های موسسات دیگر، از این مبلغ بیشتر است. تمامی هزینه های این دوره ازجمله تدوین و پشتیبانی ویدئو ها بسیار کمتر از هزینه واقعی آن در نظر گرفته شده است.
پشتیبانی و پاسخگویی در سبزسازه

تمام مهندسین شرکت کننده در این دوره، پس از ثبت نام به سامانه پشتیبانی دوره دسترسی دارند و می توانند از پشتیبانی راهنمایی بگیرند.

برای استفاده از این روش پشتیبانی حتما ویدئو یک دقیقه ای زیر را مشاهده کنید.

 

 

 

 • پاسخ به سوالات در کامنت های همین صفحه

سومین روش پشتیبانی از طریق کامنت های سایت است. شما می توانید سوالات علمی و فنی خود را در کامنت های همین صفحه مطرح کنید تا در کمتر از 3 روز کاری به آن پاسخ دهیم. اگر در هنگام ثبت کامنت وارد پنل کاربری خود شوید پاسخ کامنت برای شما ایمیل خواهد شد و در غیر این صورت در همین صفحه می توانید پیگیر جواب کامنت خود باشید.

 

 • ارتباط با پشتیبان فنی سبزسازه

اگر در زمان استفاده از محصول با مشکلات فنی روبرو شدید حتما با مهندس زهرا دشتی از طریق تلفن: 05632044440 یا تلگرام: Sabzsupport@ (شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 13 و پنج شنبه از 8 تا 10) در ارتباط باشید.

 

پشتیبانی فنی سبزسازه

 

 

 • ارسال پیام به ایمیل سبزسازه

دقیقا مانند تمامی ایمیل هایی که برای دوستان و همکاران خود ارسال می کنید، میتوانید پیام خودتان را به ایمیل سبزسازه: info@sabzsaze.com بفرستید. قطعا هر روز صبح ایمیل های جدید بررسی می شوند و پاسخ آن ها ارسال می شود.

 

نحوه دسترسی و مشاهده فایل های آموزش

فایل‌های دوره دارای قفل نرم‌افزاری ویژه سبزسازه است و دسترسی به آن تنها از طریق نصب نرم افزار SabzSazePlayer امکان پذیر است برای فعالسازی آموزش ویدئوی راهنمای زیر را مشاهده کرده و یا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
• از قسمت ورود به سایت، وارد پنل کاربری خود شده و مشخصات کاربری خود را 100درصد تکمیل کنید.
• در پنل کاربری به بخش “دانلودهای من” رفته، راهنمای نصب و فعالسازی آموزش و فایل‌های آموزشی را دانلود نمایید.
• فایل راهنمای نصب و فعالسازی آموزش را از حالت فشرده خارج کرده و نرم افزار SabzSazePlayer را مطابق فایل پی‌دی‌اف راهنمای قرارداده شده، نصب کنید.
• بر روی یکی از فایل‌های آموزشی که دانلود کرده‌اید، کلیک کرده و با استفاده از شماره سریالی که در برگه فاکتور برایتان ایمیل شده اقدام به فعالسازی آموزش نمایید.
• حال تمامی سرفصل‌های آموزش را تنها با دابل کلیک بر روی آن می توانید مشاهده نمایید 😊

 

مشاوره رایگان دریافت دوره آموزشی
مشاوره رایگان دریافت دوره آموزشی

نیاز به مشاوره دارید ؟

درصورتی که نیاز به مشاوره دارید میتوانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید.

ضمانت نامه بازگشت وجه

احتراما بدینوسیله اعلام می دارد تمامی آموزش های سبزسازه دارای ضمانت بازگشت وجه تا 30+7 روز می‌باشند. به موجب این تعهد، در صورت عدم رضایت از آموزش خریداری شده، می توانید دلایل عدم رضایت خود را از طریق تلفن 05632044440 و یا درخواست پشتیبانی در پنل کاربری به ما اطلاع دهید تا وجه شما را در کمتر از دو روز کاری به حسابتان بازگشت دهیم. شایان ذکر است پرداخت اقساطی و گروهی مشمول ضمانت بازگشت وجه نمی شوند.

روش های پرداخت شهریه
روش های پرداخت شهریه

دریافت سریع کل دوره با ارزش 780هزار تومان

مجوزهای ارائه این محصول چیست ؟
 • مجوزها
 • مجوزها
 • مجوزها
 • logo-samandehi
با ارسال 180اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نقد و بررسی
 1. علیرضا اتحادی نیا

  سلام دوره طبق آخرین مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۹ و مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۸ است ؟

  پاسخ دهید

 2. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس عزیز
  بله براساس آیین نامه جدید و آپدیت شده است

  پاسخ دهید

 3. شهراپ

  سلام خدمت دوستان سبز سازه
  بنده تا یک ماه اینده قراره استخدام بشم
  از من طراحی سازه بتنی با دیوار برشی و نقشه کشی سازه بتنی فاز ۲ رو میخان ک براشون انجام بدم
  پک طراحی سازه بتنی رو تهیه کنم نیازهای من رو جواب میده ؟ طراحی سازه بتنی و خروجی برای نقشه اجرایی اتوکد

  پاسخ دهید

 4. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس جان وقت بخیر
  هدف اصلی در این دوره آموزشی، آموزش طراحی سازه ها با نرم افزار ایتبس و بعد آموزش تفسیر نتایج ایتبس و ارائه راهکار برای مواردی هست که از مرحله اول طراحی نتونستین جواب بگیرین، اما بحث تهیه نقشه های اجرایی ازایتبس برای این مورد چون برخی از نرم افزارهای مخصوص به این کار استفاده میکنن و برخی در شرکت های مشاور کار میکنن که نقشه های اجرایی رو نقشه کش ها میکشن و مهندسان چک میکنن ، خیلی به این موضوع با جزییاتی که شما میخواین پرداخته نشده و توضیحات اجمالی برای این کار داده شده که بعد از طراحی نکات مریوط به این مورد داده شده و فرض اولیه بر این بوده که شخص مقدمات کار با اتوکد رومیدونه

  پاسخ دهید

 5. سعید امیری

  باسلام و عرض ادب و خسته نباشید به تیم زحمتکش سبز سازه و تشکر میکنم بابت دوره های خوب و ارزشمندتون اگر یک دوره هم برای آموزش طراحی سقف وافل و یوبوت و.. در آینده تهیه بشه عالی خواهد بود

  پاسخ دهید

 6. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس تشکر از همراهی شما
  بله حتما پیشنهادتون رو به بخش مربوطه ارجاع میدم🌹

  پاسخ دهید

 7. حمید رضا اسماعیلی

  سلام و خسته نباشید خدمت دوستان سبز سازه

  تا به اینجای کار که حدود دو هفته از تهیه آموزش ودیدن اون میگذره از بیان روشن و واضح اساتید عزیز لذت بردم امیذوارم تا پایان این اموزش ادامه دار باشه
  توصیه من به دوستانی که دوره رو تهیه کردند اینکه هنگام اموزش و انجام مرحله به مرحله از همان ورژنی ایتبس که در در اموزش هست استفاده کنید.

  پاسخ دهید

 8. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس جان
  بسیار عالی و تشکر از شما🌺🌺

  پاسخ دهید

 9. میلاد رضائی

  عرض سلام و خسته نباشید خدمت گروه محترم سبز سازه.
  عذر میخوام زمانی که ما از تحلیل دینامیکی طیفی به روش تحریک زوایا استفاده می‌کنیم، برای اعمال ضریب نامعینی ۱٫۲، باید چطور عمل کنیم؟ از این جهت این سؤال رو مطرح می‌کنم که ما در زوایای مختلف، زلزله دینامیکی رو تعریف می‌کنیم که بین دو راستای متعامد x و y قرار می‌گیرند. در اینطور مواقع آیا باید به تمام زلزله‌های دینامیکی زاویه‌دار موجود در ترکیبات بار طراحی، ضریب ۱٫۲ رو اعمال کنیم یا خیر؟
  پیشاپیش ممنون از راهنمایی شما.

  پاسخ دهید

 10. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  باید طبق رابطه مثلثاتی فوق عمل کنید. یعنی اول برای راستای X و Y ضریب نامعینی را حساب می کنید، سپس بر اساس این رابطه مثلاثی مقدار نامعینی هر زاویه را مشخص و اعمال می نمایید.
  این رابطه مثلثاتی در تحلیل طیفی زاویه دار بسیار پرکاربرد است.

  پاسخ دهید

 11. میلاد رضائی

  سلام و خسته نباشید خدمت گروه محترم سبز سازه.
  سوالی در مورد جلسه سوم از فصل ششم دارم که در مورد کنترل پیچش سازه است.
  مدرّس محترم در این جلسه، ریشیوی نامنظمی پیچشی رو در طبقات مختلف و در دو راستای متعامد چک می‌کنن و بر این اساس، ضریب بزرگنمایی رو محاسبه و اعمال می‌کنن. اما در مورد زلزله‌های دینامیکی که به صورت زاویه‌دار تعریف شدن یک مقدار برای من ابهام وجود داره. در پروژه این آموزش، فقط در یک راستا نامنظمی پیچشی داشتیم و مدرس محترم، برای زلزله‌های زاویه دار، همان اعداد مربوط به زلزله‌های دینامیکی در دو راستای متعامد رو وارد کردن. حالا اگر در یک پروژه‌ای، در دو راستا نامنظمی پیچشی داشتیم و باید برای هر دو راستا، ضریب بزرگنمایی رو حساب می‌کردیم، برای زلزله‌های دینامیکی زاویه دار، کدامیک از ضرایب بزرگنمایی رو باید اعمال کنیم و چطور باید برون‌ مرکزی اتفاقی رو اصلاح کنیم؟ اگر در مورد اعمال ضریب بزرگنمایی و اصلاح برون مرکزی اتفاقی در زلزله‌های دینامیکی زاویه دار، یک مقدار بیش‌تر توضیح بدین، ممنون میشم.
  پیشاپیش ممنون از راهنمایی شما.

  پاسخ دهید

 12. میلاد رضائی

  سلام و عرض ادب خدمت گروه محترم سبز سازه.
  سوالی در مورد جلسه اوّل از فصل ششم دارم که مربوط به کنترل زمان تناوب سازه بتنی است.
  مدرّس محترم در این جلسه، ضریب ترک خوردگی تیرها و ستون‌ها رو برای محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان، از استاندارد ۲۸۰۰ برداشت می‌کنن.
  اما موقع اختصاص دادن ضریب ترک‌ خوردگی، فقط این ضریب ۰٫۵ رو برای ممان اینرسی حول محور قوی (محور ۳) اعمال می‌کنن و این مقدار رو برای ممان اینرسی حول محور ضعیف (محور ۲) لحاظ نمی‌کنن در حالی که در جلسات قبلی، ضریب ترک‌خوردگی ۰٫۳۵ رو هم برای راستای قوی و هم راستای ضعیف تیر اعمال کردن. آیا نباید در کنترل زمان تناوب سازه هم برای هر دو راستای قوی وضعیف این ضریب ۰٫۵ رو در نظر بگیریم؟
  پیشاپیش از راهنمایی شما سپاسگزارم.

  پاسخ دهید

 13. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  طبق نظر برخی از طراحان در تیرها، علاوه بر ممان اینرسی ۳axis باید ضریب ۲axis نیز برابر ۰٫۳۵ وارد شود. با توجه به اینکه در تیرها لنگر حول محور ضعیف عمدتا نزدیک به صفر می باشد، کاهش این ضریب در نتایج طراحی اعضا و دریفت ناچیز است. بنابراین این مورد به قضاوت مهندسی شما بر میگردد. شخصا این ضریب را حول محور ۳ کاهش می دهم.

  پاسخ دهید

 14. میلاد رضائی

  سپاس از راهنمایی شما مهندس قلندری عزیز.

  پاسخ دهید

 15. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس،من پیام شما رو به گروه پشتیبانی علمی سبز سازه انتقال خواهم داد و جواب رو در اسرع وقت برای شما ارسال خواهم کرد. 🌹

  پاسخ دهید

 16. میلاد رضائی

  سلام و عرض ارادت خدمت گروه محترم سبز سازه.
  سوالی در مورد جلسه سوم از فصل پنجم آموزش دارم که مربوط به کنترل فرار از زلزله صد سی هست.
  مدرس محترم در این جلسه، یک Save as از فایل اصلی گرفته و در این فایل یک سری ترکیب بار میسازن که شامل نیروی زلزله هست اما زلزله‌های دارای خروج از مرکزیت را در ترکیب بارها تعریف نمی‌کنند. آیا نباید بارهای زلزله با خروج از مرکزیت را هم در ترکیبات بار لحاظ کنیم؟

  پاسخ دهید

 17. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس،من پیام شما رو به گروه پشتیبانی علمی سبز سازه انتقال خواهم داد و جواب رو در اسرع وقت برای شما ارسال خواهم کرد. 🌹

  پاسخ دهید

 18. علی رضائی

  سلام من دوره رو تازه خریداری کردم کی تمام قسمتهاش تکمیل میشه؟

  پاسخ دهید

 19. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقتتون بخیر
  بخش اول یعنی قاب خمشی تکمیله و دیوار برشی در حال تدوین هست و تا هفته اول تیرماه داخل پنل قرار داده میشه

  پاسخ دهید

 20. سعید امیری

  سلام من بعد از خریداری این آموزش مباحث دیوار برشی رو تو لینک ندیدم میشه بگین کی این مشکل حل میشه راستش بیشتر بخاطر دیوار این محصول رو خریدم؟؟؟

  پاسخ دهید

 21. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس جان وقتتون بخیر
  مبحث دیوار برشی در دست تولید و تدوینه و انشالله به زودی در پنلتون قرار میگیرد

  پاسخ دهید

1 2 3 9
question