صفحه اصلی  »  محصولات آموزشی  »  دوره‌‌های طراحی سازه  »  دوره پیشرفته طراحی عملکردی، بهسازی و مقاومسازی لرزه ای (سطح 3 عملکردی)

دوره پیشرفته طراحی عملکردی، بهسازی و مقاومسازی لرزه ای (سطح 3 عملکردی)

سرفصل های آموزش
 • گام 1: طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و بتنی با تحلیل استاتیکی غیرخطی - پوش اور (سه بعدی) 2 ساعت ویدئو
  • 1 اثرات سه بعدی در ارزیابی و تحلیل های عملکردی سازه ها
  • 2 لحاظ نمودن پیچش اتفاقی و ذاتی در تحلیل های غیرخطی سه بعدی
  • 3 ملاحظات خاص پیچش
  • 4 اثر مولفه های متعامد در تحلیل های غیرخطی سه بعدی
  • 5 نکات نرم افزاری در رابطه با موضوعات پیچش و اثر مولفه های متعامد
  • 6 نحوه کنترل عملکرد اجزا سازه در تحلیل های غیرخطی سه بعدی
  • 7 بررسی نقاط ضعف مدل های پلاستیسیته متمرکز در تحلیل های سه بعدی - معرفی مدل های فایبر
 • گام 2: موارد تکمیلی طراحی عملکردی - استفاده از دیوار برشی در مدل سه بعدی - تحلیل به روش فایبر 5 ساعت ویدئو
  • 1 بررسی مدل سازی دیوارهای برشی در مدل های سه بعدی
  • 2 بررسی روش ستون معادل و روش فایبر برای مدل سازی دیوارهای برشی
  • 3 نحوه اعمال المان های مرزی در مدل سازی غیرخطی دیوارهای برشی
  • 4 معرفی مفاصل اتوماتیک فایبر برای دیوارهای برشی در نرم افزار
  • 5 معرفی مدل رفتاری Mander برای در نظر گرفتن اثرات محصورشدگی در مدل های فایبر همراه با نکات نرم افزاری
 • پروژه عملی گام 1و2: انجام یک پروژه کامل و کنترل توسط مدرس پروژه تحلیل غیرخطی استاتیکی یک سازه سه بعدی در ایتبس
  • پس از شروع گام 1و2 دکتر منیعی برای هر یک از شرکت کنندگان یک پروژه اختصاصی تعریف خواهند کرد. تمامی مهندسین همزمان با مشاهده ویدئو ها موظف به انجام پروژه هستند. زمان تحویل این پروژه دقیقا دو روز قبل از شروع کلاس جمع بندی گام 1 است. این پروژه طراحی عملکردی یک سازه سه بعدی با تحلیل غیرخطی استاتیکی در نرم افزار ایتبس خواهد بود و شرکت کنندگان میتوانند سوالاتشان را همزمان با انجام پروژه در گروه تلگرامی از مدرس دوره بپرسند. لازمه ارائه مدرک پایان دوره، انجام تمام پروژه های تعریف شده است.

 • کلاس جمع بندی گام 1و2 1 ساعت – کلاس آنلاین
  • در این کلاس،‌ موارد آموزشی تکمیلی بر اساس سوالات شرکت کنندگان در گروه تلگرامی و بر اساس پروژه تعریف شده تدریس می شود. در واقع بر اساس نیاز، امکان اینکه موارد جدیدی علاوه بر سرفصل ها در این کلاس تدریس شود وجود دارد. شما در این کلاس می توانید سوالاتتان را از دکتر منیعی بپرسید.

 • گام 3: طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی و بتنی با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی (دو بعدی) 6 ساعت ویدئو
  • 1 رکوردهای زلزله – مشخصات عمومی در حوزه زمان و حوزه فرکانس
  • 2 انواع طیف پاسخ رکوردهای زلزله و کاربرد آن ها در طراحی های عملی مهندسی
  • 3 آشنایی با معیارهای انتخاب رکورد زلزله برای سازه های دو بعدی و سه بعدی
  • 4 آشنایی با روش های مقیاس رکورد زلزله: معرفی روش های مختلف مقیاس رکوردها در حوزه زمان و فرکانس، روش های اندازه گیری و کنترل خطای ناشی از مقیاس رکوردها، انتخاب روش مقیاس بر مبنای نوع سازه و هدف تحلیل
  • 5 انتخاب و مقیاس رکوردهای زلزله برای تحلیل های سه بعدی
  • 6 معرفی نرم افزارهای مربوطه
  • 7 بررسی تاثیر نوع روش مقیاس بر پاسخ سازه ها، ارزیابی عدم قطعیت در پاسخ
  • 8 ضوابط کلی تحلیل های غیرخطی دینامیکی
  • 9 منحنی های رفتاری هیسترتیک (چرخه ای)
  • 10 مدل های پلاستیسیته متمرکز و گسترده – اعضای بتن آرمه و فولادی
  • 11 مدل های رفتاری نیرو-تغییرمکان در اعضای مختلف سازه ای
  • 12 مبانی محاسباتی ارزیابی عملکرد به روش دینامیکی غیرخطی
  • 13 میرایی در تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
  • 14 به کارگیری شتابنگاشت ها در تحلیل های دینامیکی غیرخطی (روش های تحلیل Cloud و IDA)
  • 15 مروری بر روش های عددی حل معادلات دینامیکی در حوزه غیرخطی
  • 16 برآورد نیروها و تغییرشکل ها – پاسخ گذرا و ماندگار
  • 17 معیارهای پذیرش در روش تحلیل دینامیکی غیرخطی با استفاده از رهیافت پلاستیسیته گسترده
  • 18 معیارهای پذیرش اعضای مختلف سازه ای بتنی و فولادی و اتصالات در روش های غیر خطی به روش پلاستیسته گسترده (روش فایبر)
  • 19 ملاحظات تکمیلی
 • پروژه عملی گام 3 : انجام یک پروژه کامل و کنترل توسط مدرس پروژه تحلیل غیرخطی دینامیکی در ایتبس
  • پس از شروع گام 3 دکتر منیعی برای هر یک از شرکت کنندگان یک پروژه اختصاصی تعریف خواهند کرد. تمامی مهندسین همزمان با مشاهده ویدئو ها موظف به انجام پروژه هستند. زمان تحویل این پروژه دقیقا دو روز قبل از شروع کلاس جمع بندی گام 3 و 4 است. این پروژه طراحی عملکردی یک سازه با تحلیل غیرخطی دینامیکی در نرم افزار ایتبس خواهد بود و شرکت کنندگان میتوانند سوالاتشان را همزمان با انجام پروژه در گروه تلگرامی از مدرس دوره بپرسند. لازمه ارائه مدرک پایان دوره، انجام تمام پروژه های تعریف شده است.

 • کلاس جمع بندی گام 3 1 ساعت – کلاس آنلاین
  • در این کلاس،‌ موارد آموزشی تکمیلی بر اساس سوالات شرکت کنندگان در گروه تلگرامی و بر اساس پروژه تعریف شده تدریس می شود. در واقع بر اساس نیاز، امکان اینکه موارد جدیدی علاوه بر سرفصل ها در این کلاس تدریس شود وجود دارد. شما در این کلاس می توانید سوالاتتان را از دکتر منیعی بپرسید.

 • گام 4: نحوه گزارش دهی طراحی عملکردی و دفترچه محاسبات عملکردی 3 ساعت – کلاس آنلاین
  • ویدئوهای این کلاس بعد از برگزاری، به دوره اضافه خواهد شد.

  • 1 چارچوب گزارش های ارزیابی و طراحی سازه ها براساس عملکرد
  • 2 ترتیب و نحوه ارائه مطالب
  • 3 داده های ضروری جهت انعکاس در گزارش های ارزیابی
 • گام 5: مطالعه موردی پروژه های واقعی مقاومسازی و بهسازی در ایران و شرح مراحل انجام کار 3 ساعت – کلاس آنلاین
  • ویدئوهای این کلاس بعد از برگزاری، به دوره اضافه خواهد شد.

  • 1 معرفی پروژه های واقعی مرتبط با ارزیابی و بهسازی ساختمان ها
  • 2 بررسی مراحل مختلف اعم از شناسایی و سونداژ، گزارش های کیفی و کمی، مراحل مختلف تصمیم گیری در خصوص نحوه ارزیابی و تقویت سازه، نحوه مدیریت جلسات با کارفرما، روند محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی
  • 3 نحوه مشاوره اجرا در طرح های مقاوم سازی
  • 4 بررسی و مدیریت محدودیت های مختلف اعم از محدودیت های تکنولوژی در کشور، محدودیت های مالی و فنی، محدودیت های مرتبط با اجرا و … در پروژه های مقاوم سازی
نمونه اسلایدها و تصاویر دوره
تولید کنندگان دوره
محتوای این آموزش چیست ؟

🔴 توجه: این دوره سومین سطح از 3 سطح دوره جامع طراحی عملکردی سبزسازه است. برای مشاهده سرفصل‌ها و جزئیات دوره پیش‌نیاز طراحی عملکردی و نحوه کار در حوزه مقاومسازی (سطح 1) و سطح 2 دوره طراحی عملکردی، بهسازی و مقاومسازی لرزه ای کلیک کنید.

فایل ایتبس مقاوم سازی و بهسازی ساختمانپاسخ به سوالات دوره طراحی عملکردی

🔴 برای مشاهده توضیحات بیشتر در هر مورد، روی آیکن مربوط به آن کلیک کنید.

19 ساعت ویدئو آموزشی

این دوره شامل 13 ساعت ویدئو آموزشی در گام های 1، 2 و 3 می باشد که آن ها را حداکثر پس از یک روز کاری دریافت خواهید کرد و 6 ساعت باقی مانده از این دوره، در تاریخ خرداد ماه 1400، به صورت کلاس آنلاین برگزار خواهد شد و در نهایت ویدئوهای ضبط شده در قالب فیلم آموزشی به دوره اضافه می گردد. در این ویدئوهای آموزشی کلیه نکات و روش های لازم برای تحلیل و طراحی عملکردی سازه های بتنی و فولادی به روش غیرخطی مطابق آنچه در سرفصل ها ذکر شد، آموزش داده شده است تا بتوانید یک پروژه را از صفر تا صد به انجام برسانید.

 

 

2 ساعت کلاس جمع بندی و رفع اشکال

این کلاس‌ برای جمع بندی، رفع اشکال و تحویل پروژه‌های تعریف شده در گام ۲ و ۳ می باشد و هر ۳ ماه یکبار (اولین کلاس جمع‌بندی در فروردین ۱۴۰۰) به صورت کلاس آنلاین برگزار می گردد. در این کلاس ها مدرس با توجه به نحوه انجام پروژه، طراحی شما را ارزیابی می کند. در صورت قبولی در این پروژه ها، مدرک معتبر سبزسازه به شما اعطا خواهد شد. مهندسینی که تا فروردین ماه، تنها از یک یا دو پروژه می توانند دفاع کنند یا به دلایلی امکان دفاع از پروژه ها را در فروردین ماه نخواهند داشت، می توانند در تیر ۱۴۰۰ از پروژه خود دفاع کنند.

 

سرفصل هاتاریخ های شروع
ارسال فایل‌های دوره15 تیر 1399
شروع دوره و تشکیل گروه تلگرامی15 مرداد 1399
 اولین کلاس جمع بندی گام 1، 2 و 3فروردین ماه 1400
گام 4خرداد 1400
گام 5خرداد 1400

 

دریافت پروژه کلاسی

در طول این دوره 2 پروژه توسط مدرس تعریف خواهد شد و تمامی مهندسین حاضر در دوره موظف به انجام پروژه در زمان مشخص هستند. پروژه ی هر گام را از طریق لینک موجود در پنل کاربری یا در صورت دریافت هر ۳ سطح، داخل فایل های جانبی موجود در دی وی دی تحویل خواهید گرفت و تا یکهفته قبل از برگزاری کلاس آنلاین باید سوالات خود را در قالب فایل word و پروژه خود را برای پشتیبان دوره ارسال کنید.

در این دوره اگر همگام با مدرس پیش بروید قطعا از نظر علمی جایگاه مناسبی را در زمینه طراحی عملکردی کسب خواهید کرد.شرح پروژه ها به صورت زیر  می‌باشد:

🔸 پروژه سطح ۳ – گام ۱ و ۲ – تحلیل غیرخطی استاتیکی سه بعدی
🔸 پروژه سطح ۳ – گام ۳ – تحلیل غیرخطی دینامیکی

 

پروژه طراحی عملکردی سازه ها

فایل های جانبی آموزش

تمامی فایل های جانبی که مدرس در طول آموزش با آن سر و کار دارد، پس از اتمام وبینارها به دستتان خواهد رسید. این فایل های جانبی شامل PDF اسلاید های تدریس، فایل های محاسباتی مورد استفاده در طول کلاس و فایل های ایتبس مورد استفاده در طول آموزش می باشد.

 

فایل ایتبس دوره اول طراحی عملکردی سبزسازه

بررسی فایل ایتبس آموزشی مدرس در دوره اول طراحی عملکردی پاییز 1398 _ تهران

شرایط استفاده از این محصول:

 • محتوای اموزش تنها در یک نسخه ویندوز ارسال شده و قابلیت فعالسازی خواهد داشت.
 • فایل های آموزشی قفل گذاری شده و هنگام فعالسازی لازم هست که اتصال به اینترنت داشته باشید اما زمان پخش ویدئوها هیچ نیازی به اینترنت نیست .
 • فایل های PDF قابلیت پرینت دارند و نیاز هست پرینتر با کابل به سیستمی که فعالسازی فایل ها انجام میشود وصل باشد .
 • ضمانت بازگشت وجه فقط درصورتیکه خرید نقدی داشته باشید با شرایطی که داخل سایت ذکر شده امکان پذیر است .
 • ارسال آپدیت های دوره به صورت لینک دانلود و ارسال به پنل کاربری شما انجام خواهد شد.

آیا این دوره آموزشی برای من مفید است؟

تمامی مهندسین عمرانی که قصد شرکت در سطح پیشرفته مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و بتنی را دارند باید برای ورود به این دوره، آزمون ورودی را انجام دهند تا سطح علمی آنها مشخص شود. در صورت نیاز به گذراندن پیش نیاز ها، دوره ها و کتب دیگر به آنها پیشنهاد خواهد شد تا صلاحیت ورود به این دوره را کسب کنند. البته که قبل از همه اینها باید سطح 1 دوره مقاوم سازی و بهسازی و سطح 2 دوره طراحی عملکردی را گذرانده باشید و یا اینکه اطلاعات علمی شما هم سطح شرکت کنندگان آن دوره ها باشد. برای شرکت در این آزمون همین الان روی لینک زیر کلیک کنید.

 

شرکت در آزمون ورودی سطح عمومی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها

 

شما بهتر از هرکسی می توانید با بررسی کامل این صفحه محصول متوجه شوید که آیا این محصول برای شما کاربردی است یا خیر؟! البته اگر با مطالعه صفحه محصول به نتیجه نرسیدید می توانید از مهندس زهرا سپاهی با شماره تماس 05632044039 برای این تصمیم گیری کمک بگیرید.

 

 

پس از اتمام این دوره شما چه نتایجی کسب خواهید کرد؟ 

 • توانایی تهیه گزارش های جامع ارزیابی عملکرد سازه ها را خواهید داشت.
 • توانایی ارائه مدل های پیچیده سه بعدی در تحلیل های عملکردی را خواهید داشت.
 • توانایی ارزیابی و ارائه طرح های مقاوم سازی برای کارهای عملی مهندسی را خواهید داشت.
 • مباحث بسیار تخصصی ارزیابی عملکرد سازه ها را خواهید آموخت. این مباحث، علی رغم اهمیت بالایی که دارند معمولا در سرفصل های آکادمیک مورد توجه قرار نمی گیرند.

 

 

 

آیا واقعا این آموزش به درد شما میخورد ؟
 • در چه صورت این آموزش برای من به صورت پستی ارسال می شود؟
  تنها در صورتی که هر سه سطح طراحی عملکردی را خریده باشید و پس از اتمام دوره، به صورت پستی برایتان ارسال خواهد شد.
 • آیا سوالات علمی من از این دوره پاسخ داده می شوند؟
  بله شما می توانید سوالاتتان را از تمام روش های مطرح شده در قسمت پشتیبانی همین صفحه مطرح کنید.
 • امکان پرداخت اقساطی آموزش وجود دارد؟
  در شرایط بسیار خاصی این امکان وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 05632434440 تماس بگیرید تا مورد شما بررسی شود.
 • آیا ویدئو های ارسالی قفل دارند؟
  بله،تمامی این ویدئو ها رمز دار می باشند و تنها بر روی یک سیستم ویندوز قابل نصب هستند.
 • اگر بعد از این دوره نخواهید طراحی عملکردی سازه داشته باشید چه اتفاقی خواهد افتاد؟
  شما هیچ گونه ضرری را متحمل نشده اید. در واقع بعد از گذراندن این دوره قطعا دید شما نسبت به طراحی تجویزی سازه هم باز تر خواهد شد؛ به این صورت که مهندسینی که با طراحی عملکردی سازه آشنایی دارند بسیاری از موارد را درست تر و بر اساس رفتار حقیقی سازه تشخیص می دهند؛ دقیقا کاری که مهندسین معمول نمی توانند انجام دهند.
پشتیبانی و پاسخگویی در سبزسازه

تمام مهندسین شرکت کننده در این دوره، پس از ثبت نام به سامانه پشتیبانی دوره دسترسی دارند و می توانند از پشتیبانی راهنمایی بگیرند.

 • گروه تلگرامی طراحی عملکردی با حضور مدرس

شما می توانید در طول این دوره در یک گروه تلگرامی که دکتر منیعی و پشتیبان های علمی حضور دارند به پاسخ سوالاتتان برسید.

 

گروه تلگرامی دوره مقاوم سازی

 

 • پرسش و پاسخ مستقیم

در کلاسهای آنلاین این دوره، مدرس به تمامی سوالات و ابهاماتی که در طول دوره برای شما پیش خواهد آمد، در طول تدریس پاسخ خواهد داد. شما میتوانید پس از اتمام یا شروع هر تدریس سوالات جلسات قبل و یا سوالات ویدئو ها را مطرح کنید تا دکتر سالار منیعی با حوصله به آنها پاسخ دهد.

پاسخ به سوالات دوره مقاوم سازی

پرسش و پاسخ مستقیم در طول کلاس در دوره اول طراحی عملکردی پاییز 1398 _ تهران

برای استفاده از این روش پشتیبانی حتما ویدئو یک دقیقه ای زیر را مشاهده کنید.

 

 

 • پاسخ به سوالات در کامنت های همین صفحه

سومین روش پشتیبانی از طریق کامنت های سایت است. شما می توانید سوالات علمی و فنی خود را در کامنت های همین صفحه مطرح کنید تا در کمتر از 3 روز کاری به آن پاسخ دهیم. اگر در هنگام ثبت کامنت وارد پنل کاربری خود شوید پاسخ کامنت برای شما ایمیل خواهد شد و در غیر این صورت در همین صفحه می توانید پیگیر جواب کامنت خود باشید.

 • ارتباط با پشتیبان فنی سبزسازه

اگر در زمان استفاده از محصول با مشکلات فنی روبرو شدید حتما با مهندس مهناز افضلی از طریق تلفن: 05632044440 یا تلگرام: Sabzsupport@ (شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 13 و پنج شنبه از 8 تا 10) در ارتباط باشید.

 

پشتیبانی فنی سبزسازه

 • ارسال پیام به ایمیل سبزسازه

دقیقا مانند تمامی ایمیل هایی که برای دوستان و همکاران خود ارسال می کنید، میتوانید پیام خودتان را به ایمیل سبزسازه: info@sabzsaze.com بفرستید. قطعا هر روز صبح ایمیل های جدید بررسی می شوند و پاسخ آن ها ارسال می شود.

کاربران درباره آموزشهای سبزسازه چه نظری دارند؟
 • مهندس هادی علیزاده (طراح سازه)

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

 • مهندس سیدپرهام پیرزاده

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

 • مهندس مهدی جابری (کارشناسی ارشد سازه)

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

 • مهندس سعید حسن زاده (طراح سازه)

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

 • مهندس علی نوری (کارشناس ارشد زلزله)

  شرکت کننده اولین دوره جامع طراحی عملکردی

نحوه دسترسی و مشاهده فایل های آموزش

فایل‌های دوره دارای قفل نرم‌افزاری ویژه سبزسازه است و دسترسی به آن تنها از طریق نصب نرم افزار SabzSazePlayer امکان پذیر است برای فعالسازی آموزش ویدئوی راهنمای زیر را مشاهده کرده و یا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
• از قسمت ورود به سایت، وارد پنل کاربری خود شده و مشخصات کاربری خود را 100درصد تکمیل کنید.
• در پنل کاربری به بخش “دانلودهای من” رفته، راهنمای نصب و فعالسازی آموزش و فایل‌های آموزشی را دانلود نمایید.
• فایل راهنمای نصب و فعالسازی آموزش را از حالت فشرده خارج کرده و نرم افزار SabzSazePlayer را مطابق فایل پی‌دی‌اف راهنمای قرارداده شده، نصب کنید.
• بر روی یکی از فایل‌های آموزشی که دانلود کرده‌اید، کلیک کرده و با استفاده از شماره سریالی که در برگه فاکتور برایتان ایمیل شده اقدام به فعالسازی آموزش نمایید.
• حال تمامی سرفصل‌های آموزش را تنها با دابل کلیک بر روی آن می توانید مشاهده نمایید 😊

 

ضمانت نامه بازگشت وجه

احتراما بدینوسیله اعلام می دارد تمامی آموزش های سبزسازه دارای ضمانت بازگشت وجه تا 30+7 روز می‌باشند. به موجب این تعهد، در صورت عدم رضایت از آموزش خریداری شده، می توانید دلایل عدم رضایت خود را از طریق تلفن 05632044440 و یا پشتیبانی تلگرام به ما اطلاع دهید تا وجه شما را در کمتر از دو روز کاری به حسابتان بازگشت دهیم. شایان ذکر است پرداخت اقساطی و گروهی مشمول ضمانت بازگشت وجه نمی شوند.

روش های پرداخت شهریه

دریافت سریع کل دوره با ارزش 1.99میلیون تومان

مجوزهای ارائه این محصول چیست ؟
 • مجوزها
 • مجوزها
 • مجوزها
 • logo-samandehi
با ارسال اولین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
؟ زهرا سپاهی | مشاور شما :

پاسخ سوالات متداول غیر علمی خود را با کلیک روی علامت سوال بدون اتلاف زمان پیدا کنید.

دوره عملکردی برای شما مناسب است؟

هیچ تضمینی وجود ندارد که این دوره برای شما مناسب باشد
همین الان می‌توانید با شرکت در یک آزمون تعیین سطح، کاملا متوجه شوید که آیا این دوره برای شما طراحی شده است یا خیر؟
شرکت در آزمون تعیین سطح
با رد کردن این پیشنهاد آن را برای همیشه از دست خواهید داد
close-link