مقالات ارائه شده
ویدئوهای ارائه شده

طراحی اتصال کله گاوی به همراه فیلم رایگان بررسی اتصال روسری و زیرسری

طراحی اتصال کله گاوی به همراه فیلم رایگان بررسی اتصال روسری و زیرسری

طراحی اتصال کله گاوی به همراه فیلم رایگان بررسی اتصال روسری و زیرسری


همان طور که می دانید یکی از انواع اتصال تیر به ستون، اتصال با استفاده از ورق های روسری و زیر سری می باشد، این ورق ها با توجه به…

دانلود رایگان فیلم انواع نامنظمی در پلان با مثال و بیان نکات انواع نامنظمی در ایتبس

دانلود رایگان فیلم انواع نامنظمی در پلان با مثال و بیان نکات انواع نامنظمی در ایتبس

دانلود رایگان فیلم انواع نامنظمی در پلان با مثال و بیان نکات انواع نامنظمی در ایتبس


نامنظمی در پلان طبق استاندارد 2800 چگونه تعریف می شود؟ همانطور که شما هم می دانید غیر ممکن است همیشه سازه هایی را احداث کنیم که منظم باشند و گاهی…

ضریب رفتار سازه (Ru): تفسیر و محاسبه مطابق استاندارد 2800 به همراه مثال اجرایی

ضریب رفتار سازه (Ru): تفسیر و محاسبه مطابق استاندارد 2800 به همراه مثال اجرایی
رایگان برای اعضای ویژه

ضریب رفتار سازه (Ru): تفسیر و محاسبه مطابق استاندارد 2800 به همراه مثال اجرایی


ضریب رفتار از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر در زلزله‌های شدید می‌باشد که به عوامل متعددی وابسته است. با توجه به استفاده تمامی طراحان از ضریب رفتار موجود در آیین‌نامه 2800، متأسفانه…

مهاربند همگرا؛ دانلود رایگان ویدئو بررسی 6 نوع بادبند همگرا و مقایسه آنها

مهاربند همگرا؛ دانلود رایگان ویدئو بررسی 6 نوع بادبند همگرا و مقایسه آنها

مهاربند همگرا؛ دانلود رایگان ویدئو بررسی 6 نوع بادبند همگرا و مقایسه آنها


مهاربند همگرا چیست؟ همانطور که می دانید مهاربند ها یک عضو جانبی هستند که برای مقاومت در برابر زلزله طراحی می شوند اما اگر بادبندها نتوانند وظیفه خود را به‌…