صفحه اصلی  »  طراحی عملکردی و بهسازی  »  سطوح عملکرد سازه ای؛ بررسی دستورالعمل بهسازی لرزه ای و بیان نکات آن در etabs و sap

سطوح عملکرد سازه ای؛ بررسی دستورالعمل بهسازی لرزه ای و بیان نکات آن در etabs و sap

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در یک ساختمان، اعضای غیر سازه ای مانند تیغه‌ها و المان های معماری چه در مواجه با یک زلزله قدرتمند چه عکس العملی از خود نشان خواهند داد؟

یا اینگه عملکرد هریک از اجزای سازه ای و غیرسازه ای چه تاثیری بر عملکرد کلی سازه خواهد گذاشت؟

این ها سوالاتی است که پاسخ به آن‌ها منجر به ارائه یک طبقه‌بندی مناسب از رفتار محتمل اعضای ساختمان در زلزله تحت عنوان سطوح عملکرد سازه ای می‌گردد.

در این مقاله علاوه بر معرفی سطوح عملکرد سازه، مبانی آیین نامه ای لازم برای بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای Etabs و Sap2000 توسط تحلیل پوش اور و تاریخچه زمانی غیرخطی شرح داده شده است.

 

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

سه عامل مهم و تاثیرگذار بر عملکرد سازه

به طور کلی اجزای سازه ای و غیرسازه ای در جریان وقوع یک زلزله رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش می‌گذارند. نوع رفتاری که در آن‌ها اتفاق می‌افتد، به عوامل مختلفی همچون:

 1. مشخصات زلزله؛ به طور مثال هرچه زلزله‌ای که سازه در معرض آن قرار می‌گیرد قدرتمندتر باشد، اجزای ساختمان آسیب بیشتری می‌بینند و اصطلاحا سطح عملکرد پایین‌ تری را از خود به نمایش می‌گذارند.
 2. جزئیات طراحی؛ به طور مثال عدم رعایت دستور العمل‌ ها و جزییات آیین‌ نامه‌های طراحی و استاندارد های طراحی لرزه‌ای، یکی دیگر از عوامل پایین آمدن سطح عملکرد سازه است.
 3. اجرای صحیح و ناصحیح؛ اگر طراحی به درستی صورت گیرد اما از شیوهای صحیح اجرایی استفاده نگردد یا کنترل کیفیت سازه به درستی انجام نشود، دستیابی به اهداف عملکردی مورد انتظار با مشکل مواجه خواهد شد.

نحوه تعیین سطح عملکرد سازه

در این‌ جا این سوال مطرح می‌گردد که انتظار ما از سطح عملکرد کلی سازه چگونه و بر چه مبنایی می‌بایست تعیین شود؟ آیا می توان از هر سازه ای در شرایط گوناگون انتظار داشت که بهترین عملکرد ممکن را در مواجهه با زلزله‌های مختلف به نمایش بگذارد؟
پاسخ این سوال هم از لحاظ منطقی و هم از نقطه‌نظر بحث‌های اقتصادی منفی است. دلیل این امر این است که شاید اصلا سازه مورد نظر ما در منطقه ای نباشد که زلزله‌های بزرگ سلامت آن را تهدید نمایند.
در این صورت ما سازه را در برابر زلزله‌های کوچک همان منطقه طراحی می‌کنیم و نیازی به پیش‌ بینی عملکرد مناسب در برابر زلزله‌ های قدرتمند نداریم. یا در حالت دیگر سازه ما از درجه اهمیت بالایی برای ما برخوردار نیست. پس اصلا از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که سازه به گونه ای طرح شود که در برابر زلزله عملکرد فوق العاده ای از خود نشان دهد و هیچ گونه آسیبی نبیند.
پس منطق و اقتصاد دو عامل تعیین‌ کننده در بحث طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای هر نوع سازه‌ ای است.

دو عامل تعیین‌کننده در تحمل نیروی جانبی

حال قصد داریم به طور کامل در مورد سطوح عملکرد گوناگون سازه بحث نماییم. عملکرد اجزای سازه ای و غیرسازه ای سطح عملکرد کلی ساختمان را تعیین می‌کنند. میزان و نوع آسیب‌های به وجود آمده در اجزای سازه ای و غیر سازه ای مشخص کننده سطح عملکرد هر جزء است.
به طور کلی اجزا می‌توانند متحمل طیف وسیعی از انواع آسیب‌ها در جریان وقوع زلزله‌های مختلف شوند.سطوح عملکرد به گونه‌ای تعریف شده اند که آسیب‌های این طیف در هر سطح کاملا از هم مجزا و قابل تشخیص باشند.
دو عامل نوع رفتار اعضای تشکیل‌ دهنده سازه و  نقش داشتن یا نقش نداشتن اعضا در تحمل نیروی جانبی زلزله عوامل موثر در تعریف میزان مجاز آسیب‌‌ دیدگی برای معین کردن سطح عملکرد آن‌ها در دستور العمل‌ های بهسازی لرزه‌ای در نظر گرفته شده است.
حال می‌خواهیم کمی تیز بینانه تر به موضوع نگاه کنیم و ببینیم دستور العمل‌ها و آیین‌ نامه‌های معتبر بهسازی لرزه‌ ای چه نظری در مورد میزان آسیب و خرابی مجاز در هر سطح عملکرد دارند.  با توجه به متفاوت بودن برای هر عضو و هر نوع آسیب معیارهای جداگانه‌ای از طرف دستور العمل‌ ها تعیین می‌گردد.

دستورالعمل بهسازی لرزه ای

در تجدید نظر اول نشریه 360 ویرایش 1392 که دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود در کشور ماست، برای اجزای سازه ای چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی تعریف می‌کند. همچنین برای اجزای غیرسازه‌ای پنج سطح عملکرد ارائه گردیده است.
سطح عملکرد کلی ساختمان نیز که ترکیبی از سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای و اجزای غیرسازه‌ ایست، حالت‌های متنوعی به خود خواهد گرفت که محتمل‌ ترین آن‌ ها مدنظر استاندارد های بهسازی لرزه‌‌ ای جهت تعریف اهداف بهسازی قرار گرفته است.

 

 

سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای

 

سطوح عملرکد اجزای سازه ای

 

سطوح عملکرد اصلی

الف) سطح عملکرد 1، قابلیت استفاده بی وقفه: عدم تغییر مقاومت و سختی اعضا

ب) سطح عملکرد 3، ایمنی جانی: بدون خسارت جانی

پ) سطح عملکرد 5، آستانه فرو ریزش: خرابی گسترده، عدم فرو ریزش ساختمان، ایمنی جانی محدود

ت) سطح عملکرد 6، لحاظ نشده: عملکرد خاصی برای اجزای سازه‌ای پیش بینی نشده

سطوح عملکرد میانی

ث) سطح عملکرد 2، خرابی محدود: آسیب‌های جزیی با قابلیت تعمیر آسان

ج) سطح عملکرد 4، ایمنی جانی محدود: وقوع خرابی در حد خسارت جانی حداقل

 

 

سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای

 

کنترل خرابی اجزای غیرسازه‌ای (سطوح عملکرد غیر سازه ای)

الف) سطح عملکرد A، خدمت رسانی بی وقفه: خرابی بسیار جزیی اجزای غیرسازه‌ای

ب) سطح عملکرد B، قابلیت استفاده بی وقفه: مختل نشدن راه‌های دسترسی و فرار و روشنایی

ج) سطح عملکرد C، ایمنی جانی: عدم وجود خطر جدی برای ساکنین در اثر خرابی اجزای غیرسازه‌ای

ت) سطح عملکرد D، ایمنی جانی محدود: خسارت جانی حداقل

ث) سطح عملکرد E، لحاظ نشده: عملکرد خاصی برای اجزای غیرسازه‌ای پیش بینی نشده

 

سطوح عملکرد کلی سازه

سطوح عملکرد کلی ساختمان متشکل از سطح عملکرد اجزای سازه‌ای و سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ ایست و برای معرفی آن از ترکیبی از نمادهای معرف اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای استفاده می‌شود.

سطوح عملکرد کلی ساختمان به شرح زیر است:

 

کنترل خرابی ساختمان (سطح عملکرد کلی سازه)

الف) سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه (A-1) (OP): اجزای سازه‌ای سطح عملکرد 1 – اجزای غیرسازه‌ای سطح عملکرد A

ب) سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه (B-1) (IO): اجزای سازه‌ای سطح عملکرد 1 – اجزای غیرسازه‌ای سطح عملکرد B

پ) سطح عملکرد ایمنی جانی (C-3) (LS): اجزای سازه‌ای سطح عملکرد 3 – اجزای غیرسازه‌ای سطح عملکرد C

ت) سطح عملکرد آستانه فروریزش   (E-5) (CP): اجزای سازه‌ای سطح عملکرد 5 – اجزای غیرسازه‌ای سطح عملکرد E

 حالات ترکیبی عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای

 

جدول سطوح عملکرد سازه به صورت ترکیبی

 

جدول بالا که عینا از نشریه 360  (دستور العمل بهسازی لرزه ای سازه‌های موجود) برگرفته شده است تمامی حالات ترکیبی  عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای را نمایش می‌شود. خانه‌های ستاره دار، بیان‌گر حالات نامحتمل ترکیبی عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ ایست.
در جدول بالا S، حرف اختصاری معرف اجزای سازه‌ای و N حرف اختصاری معرف اجزای غیرسازه‌ ایست.  ضمنا هریک از سطوح عملکرد برای اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای از دو کاراکتر تشکیل شده اند که کاراکتر اول برای هریک از اجزا ثابت است.
برای مثال S-3 بیانگر سطح عملکرد ایمنی جانی برای اجزای سازه‌ ایست که حرف S برای همه سطوح عملکرد اجزای سازه‌ ای ثابت است. همچنین حرف N کاراکتر مشترک در تمامی سطوح عملکرد مربوط به اجزای غیر سازه‌ ایست. در جدول بالا کاراکتر های دوم سطوح عملکرد این اجزا با هم ترکیب شده و سطوح عملکرد کلی ساختمان را تشکیل می‌دهند.
به این ترتیب که کاراکتر اول از اجزای غیرسازه‌ای و کاراکتر دوم از اجزای سازه‌ای انتخاب می‌گردد. از بین تمامی حالات پیش‌ آمده، حالات منطقی که امکان دارد آن عملکردها در اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای همزمان اتفاق بیفتد در خانه‌ های غیر ستاره‌ دار جدول نمایش داده شده است.

ارزیابی سطح عملکرد سازه در یک نگاه

ارزیابی کیفی سطوح عملکرد سازه

سطوح عملکرد سازه

 

شکل بالا به خوبی سطوح عملکرد مورد کاربرد در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها را نمایش می‌دهد. مشاهده می‌شود که از چپ به راست، میزان آسیب و خرابی در کل ساختمان افزایش یافته و کیفیت عملکرد ساختمان افت پیدا می‌کند.
میزان خسارت ایجادشده در ساختمان از چپ به راست، به ترتیب بسیار کم، کم، متوسط و شدید برآورد می‌گردد.

ارزیابی سطح عملکرد سازه براساس استاندارد ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ ای آمریکا

چهار حالت نمایش داده شده در بالا را به تفصیل با توجه جزییات کیفی ذکر شده در استاندارد ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ های موجود آمریکا (ASCE41) باز می‌کنیم.

1. خدمت رسانی بی وقفه (Operational performance)

در حالت عملکردی خدمت‌ رسانی بی وقفه (Operational) که بهترین حالت عملکردی ممکن سازه است، تغییر مکان جانبی نسبی (دریفت) در اثر ترک خوردگی یا رفتار خمیری در سازه باقی نمی‌ماند. سختی و مقاومت اعضای سازه‌ای اساسا تغییری نمی‌کند. ترک‌های بسیار جزیی در اعضای سازه‌ای، نما، تیغه‌ها و سقف‌ها ایجاد می‌شود.
تمام سیستم‌های لازم برای عملکرد ساختمان فعال باقی می‌مانند. خرابی‌ های ناچیز ایجاد شده و سیستم تاسیسات و برق‌ رسانی فعال باقی می‌مانند.
ساختمان در این سطح عملکرد آسیب‌ های بسیار کمتری نسبت به ساختمان‌ های طراحی‌ شده  بر مبنای آیین‌ نامه‌ های طرح از ابتدا می‌بیند و احتمال وقوع تلفات انسانی نزدیک به صفر است.

2. قابلیت استفاده بی وقفه (Immidiate Occupancy performance)

در حالت قابلیت استفاده بی وقفه (Immediate Occupancy)، اعضا سازه‌ای عملکردی همچون سطح عملکرد قابلیت خدمت‌ رسانی بی وقفه دارند و خبری از تغییر شکل‌ های نسبی ماندگار نخواهد بود اما در مورد اجزای غیرسازه‌ای، تاسیسات ساختمان دچار خرابی‌ های ناچیز مکانیکی می‌شوند و ممکن است درست کار نکنند به گونه ای که نیاز به تعمیر جزیی خواهند داشت.
ترک‌ های بسیار جزیی بر روی نما، تیغه‌ها و سقف‌ها قابل مشاهده خواهد بود. آسانسور در صورت وجود قابلیت استفاده دوباره خواهد داشت. تجهیزات اطفاء حریق نیز می‌توانند به درستی مورد استفاده قرار گیرند. سازه در این حالت عملکردی نیز از سازه‌ های متعارف طراحی شده با آیین‌ نامه‌ های طراحی از ابتدا به مراتب دچار آسیب کمتری خواهد شد.

3. ایمنی جانی (Life Safety Performance)

در حالت سوم یعنی ایمنی جانی (Life Safety)،  مقداری از سختی و مقاومت در تمام طبقات از دست خواهد رفت. المان‌ های باربر ثقلی عمل می‌کنند. گسیختگی خارج از صفحه دیوار رخ نخواهد داد اما تغییرشکل نسبی ناشی از رفتار خمیری در سازه مشاهده خواهد شد.
ادامه بهره‌ برداری از ساختمان به احتمال زیاد بدون انجام یک سری تعمیرات ممکن نخواهد بود. تعمیرات لازم هزینه بر خواهند بود. سقوط اشیا محتمل نخواهد بود اما بسیاری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و عناصر معماری دچار آسیب خواهند شد. سازه در این سطح عملکرد آسیب بیشتری از سازه‌ های طراح از ابتدا خواهد دید و خطر تلفات جانی اندکی بیشتر خواهد بود.

 

4. آستانه فرو ریزش(Collapse Prevention Performance)

در سطح عملکرد چهارم یعنی آستانه فرو ریزش (Collapse Prevention)، در اعضای سازه‌ای سختی و مقاومت ناچیزی برای تحمل بارهای جانبی باقی می‌ماند اما ستون‌ها و دیوار های باربر ثقلی عملکرد خود را حفظ می‌کنند. تغییر شکل‌ های نسبی ماندگار زیاد است. برخی از خروجی‌ ها مسدود خواهد شد و احتمال این‌ که سازه در اثر پس‌ لرزه‌ ها فرو بریزد وجود دارد بنابراین تحت هر شرایطی می‌ بایست از سکنه خالی شود.
دیوار های مهار نشده گسیخته شده یا حداقل دچار شکست اولیه می‌شود. همچنین خرابی گسترده‌ ای در اعضای غیر سازه‌ای ایجاد می‌شود. آسیب‌ های به وجود آمده و خطر تلفات جانی به طور قابل توجهی بیشتر از سازه‌ های طرح از ابتدا خواهد بود.

تعیین سطح عملکرد با sap و etabs

نرم افزارهای مورد استفاده برای انجام تحلیل‌ های غیرخطی به مانند Sap2000 و Etabs ، منحنی تلاش-  تغییرشکل مربوط به تلاش‌های تغییرشکل کنترل مختلف و همچنین معیار‌های پذیرش المان را از کاربر می‌گیرد و پس از انجام تحلیل آن‌ها را با هم مقایسه می‌کند.
در صورتی که المان در مقاطع آسیب‌ پذیر خود ( محل تعریف مفاصل پلاستیک) از هریک از سطوح عملکرد عبور نماید، نرم‌ افزار با تغییر رنگ مفصل پلاستیک، کاربر را از وضعیت موجود المان آگاه می‌سازد.

سطوح عملکرد بر روی منحنی تلاش- تغییرشکل

منحنی تلاش-تغییر شکل اعضا برای تلاش‌ های تغییر شکل کنترل

 

شکل بالا منحنی تلاش – تغییرشکل ارائه‌ شده در دستور العمل‌ های بهسازی لرزه‌ای برای تلاش‌ های تغییر شکل کنترل است.

 • ناحیه A_B نشان‌ دهنده رفتار خطی مقطع است و هنوز ترک‌ خوردگی در مقطع المان به وجود نیامده است.
 • نقطه B، نقطه ایست که تارهای کششی و فشاری مقطع جاری شده اند .
 • از B تا C شاهد یک رفتار خمیری (پلاستیک) از مقطع عضو خواهیم بود.
 • از نقطه C تا D نیز افت مقاومت ناگهانی در المان اتفاق خواهد افتاد.

محدوده B-C که رفتار خمیری عضو را شاهد هستیم، همان محدوده‌ ایست که المان­­­­ غالبا به صورت تغییر شکلی سعی می‌کند با اثر زلزله مقابله نماید.

حدود مجاز هریک از سطوح عملکرد برای المان  عمدتا در همین محدوده قرار گرفته و تغییر شکل‌ های به وجود آمده در المان در اثر نیروی زلزله با این حدود مجاز مقایسه می‌گردد.
نرم‌افزار نیز با انجام همین کار و با نمایش هریک از محدوده‌ های عملکردی المان با یک رنگ مشخص، وضعیت مفاصل پلاستیک و میزان تغییرشکل به وجود آمده در هریک از اعضای سازه را به خوبی مشخص می‌نماید.

نرم‌افزار مفصل قرار گرفته در محدوه  A تا B (محدوده ای که هنوز مفصل تشکیل نشده و رفتار عضو خطی است) را به صورت بی‌ رنگ نمایش می‌دهد. همچنین پس از تشکیل مفصل پلاستیک و جاری شدن تارهای مقطع، یعنی از نقطه B تا سطح عملکرد  IO رنگ صورتی متمایل به بنفش، از IO تا LS رنگ آبی، از LS تا CP رنگ فیروزه‌ای و از CP تا نقطه C رنگ سبز نمایش داده خواهد شد.
همچنین ناحیه C تا D (ناحیه افت مقاومت ناگهانی) به رنگ زرد و ناحیه D تا E (ناحیه مقاومت پسماند) به رنگ نارنجی خواهد بود. به این ترتیب این امکان در نرم‌افزارهای تحلیل غیرخطی فراهم است که با یک نمایش بصری جذاب و با رنگ‌های مختلف یک دید بسیار خوب از عملکرد کلی سازه حاصل شود.

رنگ بندی سطوح عملکرد سازه در Sap و Etabs

نمایش رنگی مفاصل پلاستیک در نرم افزار Sap و Etabs

 

یک نکته بسیار مهم

توجه شود که در استفاده از نرم‌افزارهای SAP و ETABS در انجام تحلیل‌ پوش‌اور و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، حتما باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که  هریک از نقاط A B C D E در نمودار تلاش-تغییرشکل و تمامی حدود مجاز تغییر شکل مربوط به سطوح عملکرد IO، LS و CP که تحت عنوان معیارهای پذیرش در استانداردها و نرم‌افزار شناخته می‌شوند (Acceptance Criteria)،  رنگ مختص به خود را دارا می‌باشند.
رنگ هریک از نقاط مربوط به معیارهای پذیرش IO، LS و CP دقیقا همان رنگی است که محدوده آن معیار پذیرش تا معیار پذیرش سطح عملکرد پایین تر از خود را مشخص می‌کند. یعنی رنگ حد مجاز تغییرشکل سطح عملکرد IO همان رنگ محدوده IO تا LS و آبی است.
همچنین معیار پذیرش CP، دقیقا به رنگ سبز که معرف محدوده CP تا نقطه C  است نمایش داده می‌شود. حال نکته بسیار مهم این است که نرم افزار رنگ نقاط A، B، C، D،  E را بر رنگ معیارهای پذیرش IO،  LS،  CP، ارجح می‌داند.

برای مثال اگر نقطه مربوط به معیار پذیرش CP بر روی نقطه C قرار بگیرد، نرم‌افزار رنگ زرد را به جای سبز نمایش خواهد داد که البته این ترجیح نرم افزار همیشه در جهت اطمینان است و به این معنی است که مفصل پلاستیک از سطح عملکرد موردنظر تجاوز نموده است.

شکل زیر به خوبی رنگ بندی کلیه نقاط دیاگرام تلاش-تغییرشکل شامل نقاط شکستگی و نقاط مربوط به معیارهای پذیرش و همچنین محدوده های عملکردی سازه را به تصویر کشیده است.

 

معیارهای پذیرش و سطوح عملکرد مفاصل پلاستیک در Sap و Etabs

رنگ بندی معیارهای پذیرش و محدوده های عملکردی سازه در Sap و Etabs

 

 

منابع

 1. (seismic evaluation and retrofit of existing buildings(asce 41-13
 2. www.youtube.com/INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL (PUSHOVER) SAP2000
 3. دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان‌های موجود، نشریه شماره 360 (تجدیدنظر اول)،1392
 4. تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (ویرایش اول)، نشریه شماره 361، 1385

 

 

 

خرید لينک هاي دانلود

دانلود رایگان اعضای ویژه

دانلود رایگان این آموزش و ده ها آموزش تخصصی دیگر به ازای پرداخت فقط 29 هزار تومان (+ اطلاعات بیشتر)

خرید با اعتبار سایت به ازای پرداخت فقط 1 هزار تومان

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت به ازای پرداخت فقط 1 هزار تومان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 14,661 نفر

تفاوت اصلی خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه ها نوآورانه و بروز بودن آن است ، ما تنها تازه ترین های آموزشی ، تخفیف ها و جشنواره ها و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیل تان ارسال می کنیم

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل های تبلیغاتی متنفریم ، خاطر شما را نخواهیم آزرد!

ارسال نظرات
نظرات کاربران
 1. pooyanbehroozikhah@gmail.com

  سلام خسته نباشید ، لینک دانلود فایل PDF برای اعضای ویژه وجود ندارد ؟!

  پاسخ دهید

 2. مرضیه صبور

  سلام
  لینک دانلود قرار داده شد، مجددا تست بفرمایید

  پاسخ دهید

 3. دانیال دانیالی

  باسلام
  تنها خواهشی که از سایت خوبتون دارم این هست که آموزشهای متنی که میگذارید برای مهندسین لطفا دانلود فایل پی دی اف آن را هم بگذارید جهت دانلود و مطالعه مهندسین
  متشکرم

  پاسخ دهید

 4. پشتیبانی سبزسازه

  سلام مهندس عزیز چشم حتما پیامتون رو ارجاع میدم

  پاسخ دهید

 5. عادل محمودی

  سلام ..خوبه و عالی فقط پی دی اف همین متن را چطور داشته باشیم

  پاسخ دهید

؟

فقط کافیست ایمیلتان را وارد کنید

در کمتر از 5 ثانیه اطلاعاتتان را وارد کنید و 3 ایبوک طراحی سازه بتنی در ایتبس را به همراه هدیه ویژه آن در ایمیلتان دریافت کنید
برایم ایمیل شود
نگران نباشید ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link

افزایش درآمد طراحی سازه
63 دقیقه ویدئو رایگان دکتر سالار منیعی

یاد بگیرید پیش از رسیدن به سال 99 چه مهارتهایی را بصورت تخصصی بیاموزید تا جزو 10% موفق طراحان سازه باشید.
همین الان دریافت می کنم.
با بستن این صفحه دیگر این پیشنهاد را هیچ وقت نخواهید دید.
close-link