صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  تنش خاک زیر پی؛ بررسی ترکیب بار کنترل تنش مجاز خاک زیر پی در safe

تنش خاک زیر پی؛ بررسی ترکیب بار کنترل تنش مجاز خاک زیر پی در safe

در کنار کنترل های مهم طراحی فونداسیون، ازجمله کنترل برش دو طرفه  باید به این نکته توجه نمود که هر سازه ای که ساخته می شود، بلا استثنا یا روی زمین قرار دارد؛ یا به وسیله پی یا شمع با زمین در ارتباط است پس باید حتما تنش خاک زیر پی را کنترل کنیم!! اما برای کنترل تنش خاک زیر پی از چه ترکیب باری استفاده می کنیم؟ راه حلی برای کاهش تعداد ترکیبات بار کنترل تنش وجود ندارد؟

در این مقاله جامع به بررسی ترکیب بار تنش خاک زیر پی می پردازیم و سپس به کنترل تنش مجاز خاک در safe به صورت مرحله به مرحله می پردازیم.

 

در این مقاله چه می آموزیم؟

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی

همان طور که مشخص است، آخرین مرحله ی انتقال بار، خاک زیر فونداسیون سازه است؛ در واقع بارهای وارده به سازه پس از پیمودن مسیر بار در سازه، در نهایت به زمین منتقل شده و در آن جا مستهلک می گردد. در صورتی که تنش خاک زیر پی تحت ترکیب بارهای طراحی بیش از مقدار مجاز گردد، عملکرد سازه مختل خواهد شد.لذا تامین این مقاومت برای اطمینان از عملکرد مناسب سازه ای امری حیاتی می باشد.

 برای کنترل تنش خاک زیر پی از چه ترکیب باری استفاده می کنیم؟

برای یافتن پاسخ لازم است به مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، پی و پی سازی ، مراجعه کنیم که در بندهای زیر این موارد توضیح داده شده است:

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی

 

همان طور که ذکر شده است، برای کنترل تنش مجاز خاک زیر پی لازم است از ترکیبات بار روش تنش مجاز که در مبحث ششم آمده است (ترکیبات بار مادر)، استفاده کنیم. این ترکیبات بار مادر به شرح زیر است:

 

ترکیب بار کنترل تنش مجاز خاک زیر پی بر اساس مبحث ششم مقررات ملی

 

چند نکته در مورد ساخت ترکیبات بار کنترل تنش خاک زیر فونداسیون:

 • در صورتی که طراحی سازه با اعمال اصل 100-30 در ترکیبات بار لرزه ای صورت گرفته باشد، در ترکیبات بار کنترل تنش خاک زیر پی نیز می بایست این قاعده اعمال گردد.
 • اگر نیروی زلزله قائم در ترکیبات بار طراحی سازه اعمال شده باشد، لازم است در ترکیبات بار کنترل تنش خاک زیر پی نیز اعمال گردد. دقت شود که بر اساس بند 3-3-9-2 استاندارد 2800، این زلزله می بایست صرفاً در حالت رو پایین (با علامت مثبت) در ترکیبات بار استفاده شود. (چرا؟)
 • چنانچه سازه درجه نامعینی کافی را دارا نباشد، می بایست ضریب نامعینی سازه ρ=1.2 در ترکیبات بارگذاری طراحی سازه اعمال نمود. همین موضوع در مورد ساخت ترکیبات بارگذاری کنترل تنش خاک نیز حاکم است.

 در چه مواقعی بایستی نیروی زلزله ی قائم (Ev) در ترکیبات بار طراحی اعمال شود؟

بند 3-3-9-1 ویرایش چهارم استاندارد 2800 مواردی که بایستی اعمال نیروی زلزله ی قائم (Ev) در ترکیبات بار طراحی اعمال شود، به شرح زیر بیان کرده است:

 1. بالکن و پیش آمدگی های طره ای
 2. کل سازه ی ساختمان در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد (A = 0.35)
 3.  تیرهای خاص به همراه ستون و دیوارهای تکیه گاهی آن ها

 

اکنون می توانیم با استفاده از ترکیبات مادر بیان شده، به ساخت ترکیبات بار لازم برای کنترل تنش خاک زیر فونداسیون بپردازیم. این ترکیبات بار را براساس خطر نسبی پهنه می توان به دو دسته ی زیر تقسیم نمود:

1) ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی برای شهرهای با A < 0.35 (شهرهای در پهنه با خطر نسبی زیاد، متوسط و کم)

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی برای شهر های با پهنه خطر نسبی زیاد، متوسط و کم

 

2) ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر فونداسیون های با A = 0.35 (شهرهای در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد)

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی

 

همان طور که دیده می شود، دو حالت الف و ب تنها در ترکیبات شماره 6 و 7 (SOIL6  و SOIL7 ) با هم اختلاف دارند. شاید این سوال را بپرسید که علت این تفاوت چیست؟ و این اعداد از کجا و به چه دلیلی آمده اند؟

همان طور که گفته شد، در مواردی که سازه در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد (A = 0.35) واقع شده باشد، لازم است نیروی زلزله ی قائم (Ev) به کل سازه اعمال شود. استاندارد 2800 مقدار این نیرو را برابر با Ev=0.6 A I Wp  عنوان می کند. این استاندارد ضریب Wp را را برابر با کل بار مرده ی ساختمان معرفی می کند.

اگر این فرمول را برای یک ساختمان مسکونی در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35 و I=1) محاسبه کنیم به صورت زیر خواهد بود:

Ev=0.6 A I Wp = 0.6 x 0.35 x 1 x D = 0.21D

پس مقدار نیروی زلزله ی قائم برای ساختمان مذکور 0.21 برابر بار مرده ساختمان 0.21D خواهد شد. در نهایت با اعمال ضرایب موجود در ترکیبات بار مادر می توان علت تفاوت ترکیبات بار شماره 6 و 7 را دو حالت الف و ب را به خوبی درک کرد.

Soil6 : 0.7 (AIWp)=0.7 (AID) = 0.7 (.021D) = 0.147 D

Soil7: 0.525 (AIWp)=0.525 (AID) = 0.525 (.021D) = 0.11025 D

  آیا راه حلی برای کاهش تعداد ترکیبات بار کنترل تنش وجود ندارد؟

همانطور که متوجه شده اید، بسط ترکیبات بار شماره ی 1 تا 8 با اعمال قاعده 100-30 و لحاظ نمودن حالت رفت و برگشتی زلزله (تغییر علامت E در ترکیبات بار) و …، باعث افزایش تعداد ترکیبات بار می شود که گاهاً مهندسین استفاده از ترکیبات بار مادر را به صورت زیر توصیه می کنند:

Soil1: D

Soil2: D+L

Soil3: 0.75 (D + L ± 0.7E)

 چند سوال؟!

 1. این ترکیبات بار از کجا آمده اند؟
 2. علت وجود ضریب 0.75 در ترکیب بار Soil3 چیست؟
 3. آیا با توجه به ضریب 0.7 که برای E که در ترکیب بار Soil3 آمده است، امکان کاهش نیروی زلزله وجود دارد!؟

 برای درک بهتر، جواب سوالات فوق را به همان ترتیب بالا بیان می کنیم:

 1. منبع ورود این ترکیبات بار، ویرایش قدیم مبحث ششم مقررات ملی می باشد. هرچند استفاده از این ترکیبات بارهای پیشنهادی کار را ساده تر می کند، ولی با توجه به تغییرات عمده ی ایجاد شده در ویرایش جدید (1392) مبحث ششم، پذیرفتن این ترکیبات بار غیرقابل قبول است. (هرچند برخی کتب، جزوات و فیلم های آموزشی همچنان استفاده از این ترکیبات بار را قابل قبول می دانند!)
 2. آیین نامه در مواردی که ترکیب بار شامل نیروی باد یا زلزله باشد، این اجازه را به طراح می دهد که حداکثر تنش مجاز را 33% افزایش دهد (مقدار تنش مجاز را 1.33 برابر کند) و ضرایب بارها را در ترکیبات بار مادر برابر واحد در نظر بگیرد یا اینکه حداکثر تنش مجاز را برابر با مقدار واقعی خود در نظر گرفته و ضرایب بارها را در ترکیبات بار مادر ، 25% کاهش دهد (ضرایب بارها را 0.75 برابر کند).اعمال این بند به روش اول در نرم افزار ممکن نبوده و مجبور به استفاده از کاهش ضرایب بار در ترکیب بار زلزله دار هستیم و همانطور که حدس زده اید، این ضریب 0.75 همان  که خود را به این صورت در ترکیب بار مادر نشان می دهد.
 3. همانطور که مطلع هستید در زمان استفاده از ویرایش قدیم مبحث ششم، ویرایش سوم استاندارد 2800 نیز مورد استفاده بود و محاسبه ی زلزله بر اساس ویرایش سوم این استاندارد انجام می شد. با ایجاد تغییرات جدی در ویرایش چهارم (جدید) استاندارد 2800، برای معادل سازی E با ویرایش جدید 2800 بایستی آن را در ضریب 0.7 ضرب کنیم.

کنترل تنش مجاز خاک در SAFE

خاک ها بر اساس مشخصات خود مقدار مشخصی تنش را تحمل می کنند. این مقدار مجاز توسط آزمایشگاه ژئوتکنیک محاسبه و به صورت کتبی گزارش می شود. طراح برای کنترل تنش لازم است پی را در بحرانی ترین حالت بارگذاری، آنالیز کرده و تنش ناشی از آن را با مقدار تنش مجازی که آزمایشگاه در اختیار او قرار داده است، مقایسه کند. بدیهی است نتایج زمانی قابل قبول هستند که تنش ناشی از بارگذاری کمتر از تنش مجاز خاک زیر پی باشد.

در زیر، این مراحل را بصورت گام به گام دنبال می کنیم:

گام اول- ساختن ترکیب بار کنترل تنش مجاز خاک زیر پی در SAFE

برای شروع این کار کنترل تنش خاک، پس از اتمام طراحی سازه در نرم افزار Etabs، مدل را به نرم افزار Safe منتقل خواهیم نمود. پس از Import  کردن سازه در نرم افزار Safe لازم است ترکیبات بار کنترل تنش خاک به صورت زیر ساخته شود:

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی در SAFE

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی در SAFE

 

سایر ترکیبات بار کنترل تنش را مانند شکل بالا خواهیم ساخت.

گام دوم- ایجاد یک ترکیب بار پوش (Envelope) و آنالیز پی

پس از اتمام ساخت این ترکیبات بار لازم است پی را آنالیز کرده و تنش خاک را تحت اثر هر یک از ترکیبات کنترل کنیم.

ممکن است کنترل تنش خاک برای تک تک ترکیبات کمی وقت گیر بوده و احتمال بروز خطا را افزایش می دهد. به همین جهت توصیه می شود قبل از آنالیز پی، یه ترکیب بار پوش (Envelope) ساخته و همه ی ترکیبات بار ساخته شده در مرحله ی قبل را در داخل این ترکیب بار پوش قرار دهیم. حسن این روش آن است که خود نرم افزار از میان ترکیبات بار قرار گرفته در داخل ترکیب بار پوش، بحرانی ترین حالت آن را انتخاب و معرفی می کند. در نتیجه نیازی به کنترل تنش برای تک تک ترکیبات بار نمی باشد.

مسیر ساخت ترکیب بار پوش در نرم افزار مشابه مرحله قبل می باشد و صرفاً در پنجره باز شده ی زیر، عبارت مقابل Combination Type را به Envelope تغییر خواهیم داد. همین طور دقت شود که ضریب ترکیب بارهای Soil برابر واحد باشد.

ایجاد ترکیب بار پوش (Envelope) برای کنترل تنش مجاز خاک زیر پی

 

اکنون که ترکیب بار پوش کنترل تنش خاک معرفی گردید، نوبت به آنالیز پی رسیده است.

گام سوم- مشاهده و کنترل نتایج

پس اتمام آنالیز پی، از مسیر زیر برای مشاهده مقدار تنش ایجاد شده در خاک زیر پی، اقدام خواهیم کرد.

لازم است یادآوری کنیم که مقدار تنش مجاز توسط گزارش ژئوتکنیک به مهندس طراح ابلاغ می گردد و فرض ما بر این است که حداکثر تنش مجاز خاک برابر 1/5 kg/cm2 می باشد.

 

تنش مجاز خاک زیر پی در سیف(مرحله به مرحله کنترل تنش خاک زیر پی در نرم افزار سیف)

 

پس از زدن دکمه Apply ، دیاگرام تنش خاک به صورت زیر ظاهر می گردد. همان طور که از کانتورهای رنگی تنش در شکل زیر نیز مشخص است، مقدار تنش خاک در اکثر قسمت های پی از حداکثر مجاز آن کمتر بوده و قابل قبول قرار است.

صرفاً در قسمت هایی از طول پی به صورت موضعی یا در گوشه های پی مقدار تنش کمی بیشتر از 1.5 kg/cm2 شده است که باتوجه به ابعاد کوچک آن ها، قابل صرف نظر است. در نهایت می توان گفت خاک زیر فونداسیون برای تنش های وارده از سوی سازه جوابگوست.

 

کانتور رنگی تنش مجاز خاک زیر پی(مرحله به مرحله تنش مجاز خاک زیر پی)

 یک ترفند ساده

در مواردی که کانتورهای تنش تنوع رنگی بیشتری دارد (محدوده تغییرات تنش در سطح پی گسترده است) و تعیین مقدار تنش به صورت کلی توسط چشم دشوار است، می توان با حرکت دادن نشانگر موس روی پی، مقدار تنش را که در کنار نشانگر موس و همچنین در نوار پایین پنجره ی نمایش داده می شود، قرائت کرد.

 

نمایش تنش مجاز خاک زیر پی در SAFE

 

 

خلاصه و نتیجه گیری

 • تمام سازه هایی که ساخته می شوند، از زمین به عنوان تکیه گاه استفاده می کنند. یکی از ویژگی های مهم یک تکیه گاه، قابل اطمینان بودن آن است.
 • خاک زیر تکیه گاه باید در مقابل تنش های وارده از سازه تحت بارگذاری های مختلف، استقامت خود را حفظ کرده و دچار گسیختگی نشود. کنترل این امر توسط مهندس طراح برای اطیمنان از عملکرد مناسب سازه ضروری است.
 • انتخاب ترکیبات بار مادر برای کنترل تنش خاک زیر پی و بسط آن ها مهم ترین قسمت کار است که در این یادداشت به آن ها پرداخته شد.
 • هر چند ساخت ترکیبات بار برای کنترل تنش در نرم افزار کمی وقت گیر است ولی روند کنترل آن توسط نرم افزار بسیار ساده است.

منابع

 1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392
 2. مبحث هفتم مقررات ملی ویرایش 1392
 3. FEMA P-751: Chapter 5: Foundation Analysis and Design
 4. Soil pressure- Added by Mike Abell, last edited by Mike Abell on Aug 22, 2012 – by wikiCsi
خرید لينک هاي دانلود

با عضویت بدون وارد کردن اطلاعات رایگان دریافت کنید.

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت و رایگان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 35,870 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 38اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. فاطمه عبدی

  سلام و وقت بخیر. الان که مبحث ۶ و ۹ هر دو عوض شدن به نظرم بهتره این آموزش به روزرسانی بشه

  پاسخ دهید

 2. پشتیبانی سبزسازه (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقتتون بخیر
  بله در حال آپدیت هست.

  پاسخ دهید

 3. علیرضا مهدوی

  با سلام.فایل مربوط به یک سازه ۱۰ طبقه می باشد که تنش مجاز زیر فونداسیون جوابگو نمی باشد و حداکثر ۱٫۳ قابل قبول است در صورتی که تنش مربوطه در فایل طراحی به ۳٫۶ هم رسیده است.نوع خاک ۳ می باشد.در صورت امکان فایل بررسی شود.ضمنا شمع هم کاهش آنچنانی تنش را در پی نداشت.
  https://s17.picofile.com/file/8421714176/PEY.FDB.html

  پاسخ دهید

 4. نوش آفرین کرمی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  فایل رو چک کردم مشکل خاصی نداشت فقط
  ؛ soil subgrade؛چک کنید که بر اساس گزارش مکانیک خاک داده باشد و همچنین بار زنده و مرده گسترده به پی رو وارد کند و آنالیز کند
  در گزینه زیر تنش زیر خاک رو چک کند.همه تنشها زیر ۱٫۷ هستند
  https://s16.picofile.com/file/8424076468/photo_2021_02_06_15_15_14.jpg

  پاسخ دهید

 5. عباس خوش چهره

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت گروه مهندسی سبز سازه
  ممنون بابت زحماتتون
  سوالی داشتم ، درصورتی که در پروژه دیوار حائل داشته باشیم بعبارتی فشار جانبی خاک soil که در طراحی دیوار حائل در ایتبس استفاده کردیم ، آیا در ترکیبات بار تنش زیر پی و ترکیبات بار طراحی فونداشیون باید فشار جانبی خاک رو هم در ترکیبات درنظر بگیریم؟
  ممنون از تیم بی نظیرتون

  پاسخ دهید

 6. Iraj Lotfy (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  برای طراحی پی و کنترل تنش خاک نیاز است که اثرات دیوار حائل در طراحی لحاظ شود، در متن مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش جدید) در بند ۶-۲-۳-۳ (قسمت ت) صریحا اشاره شده که باید اثرات فشار جانب خاک در ترکیب بارها با ضریب ۱ (اثرات افزایشی بر روی ترکیب بار) و ضریب ۰٫۶(اثرات کاهشی بر روی ترکیب بار) آورده شود. با توجه به اثرات همزمانی فشار خاک در دیوار حائل این اثرات باید توامان با بارهای دیگر باشد.

  پاسخ دهید

 7. نسیم مرزوقی

  سلام مهندس ، امکانش هست پاسخ این سوال رو اینجا بدید تا سایر دوستان هم استفاده کنند ، بنده هم دقیقا همین سوال رو دارم
  از کنترلر سازمان نظام مهندسی شهرمون (اصفحان ) هم پرسیدم گفتند برای طراحی پی و کنترل تنش زیر پی نباید فشار جانبی خاک soil درنظر گرفته بشه و حتی نیاز نیست موقع خروجی گرفتن به سیف انتقالش بدیم ، درصورتی که در دفترچه راهنما سازمان نظام مهندسی تهران دو ترکیب بار رانش خاک هم برای کنترل تنش زیر پی معرفی کرده.
  با این توصیف نیاز هست فشار جانبی خاک در ترکیبات بار طراحی پی و همچنین ترکیبات بار کنترل تنش زیر پی در نظر گرفته بشه ، اگر لازم هست ممنون میشم ترکیبات بارش رو میشه ارائه بدید.
  واقعا آموزش هاتون بی نظیر هست .خسته نباشید

  پاسخ دهید

 8. شایان

  با سلام
  تفاوت “نشست یکنواخت” و “نشست غیر یکنواخت” چیست؟

  پاسخ دهید

 9. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  چگونگی توزیع تنش و نشست در پی ها به چند دسته تقسیم می شود:

  ۱- پی صلب بر روی خاک دانه ای: نشست در زیر پی صلب یکنواخت می باشد ولی توزیع تنش غیریکنواخت خواهد بود.

  ۲- پی صلب بر روی خاک چسبنده: در این حالت نیز، نشست پی صلب یکنواخت بوده و توزیع تنش در زیر آن غیر یکنواخت خواهد بود.

  ۳- پی منعطف بر روی خاک دانه ای: هرگاه پی منعطف بر روی یک لایه خاک دانه ای قرار بگیرد، اولا توزیع نشست در زیر پی غیریکنواخت می باشد، چرا که پی انحنا پیدا می کند و نشست در گوشه های پی بیشتر از مرکز پی می باشد. ثانیا توزیع تنش در زیر پی یکنواخت خواهد بود.

  ۴- پی منعطف بر روی خاک چسبنده: در این وضعیت توزیع تنش در زیر پی یکنواخت و نشست غیر یکنواخت می باشد. در این حالت بر خلاف خاک دانه ای، نشست ماکزیمم در وسط پی و نشست مینیمم در گوشه ها رخ می دهد.

  در واقعیت اغلب پی ها تا حدی انعطاف پذیرند ولی در محاسبات همواره فرض می شود که پی صلب است، مگر آنکه به انعطاف پذیر بودن آن اشاره شود.

  برای توضیحات بیشتر می توانید به کتاب مکانیک خاک فصل نشست مراجعه کنید. همچنین می توانید برای درک بهتر تصاویر زیر را ببینید.
  http://s16.picofile.com/file/8411190034/71.jpg
  http://s16.picofile.com/file/8411190100/72.jpg

  پاسخ دهید

 10. شایان

  با سلام
  مطلبی در مورد کنترل “نشست” و “چرخش” پی در نرم افزار Safe در سایت وجود دارد؟
  اگر لینک را بفرمایید ممنون می شوم

  پاسخ دهید

 11. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  به ایدی تلگرام @moshavereh_Sabzsaze پیام بدهید برای شما فایلی میفرستند و میتوانید از این دستورالعمل استفاده کنید.

  پاسخ دهید

 12. میرشاه محمد

  با سلام خدمت شما و سپاس فراوان از سایت خوبتون
  اگر امکانش باشه تمامی ترکیب بار های مربوط به تنش خاک زیر پی (soil) را قرار دهید. چون برای تازه کار ها یکم گنگ و گیج کننده هست ساختنشون .ممنون

  پاسخ دهید

 13. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  می تونید از این فایل استفاده کنید. (بر روی کلمه فایل کلیک کنید)

  پاسخ دهید

 14. داوود

  سلام درقسمت show reaction force قسمت soil pressures برای من خاموشه چیکار باید بکنم؟

  پاسخ دهید

 15. sanchouli

  سلام .به فنداسیونتون خاک زیر پی اختصاص بدین درست میشه

  پاسخ دهید

 16. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  با بررسی چند حالت که احتمال میدادم خاموش بودن گزینه Soil Pressure به این علت بوده باشد اما این بررسی نتیجه ای در پی نداشت. به همین دلیل نمی توان در این مورد نظری داد و باید فایل بررسی شود.

  پاسخ دهید

 17. الهه زمانی

  با سلام و تشکر از مطالب ارزشمندی که در سایت قرار می دهید. به نظرم رفتار حرفه ای ایجاب میکنه که اگر از مطالب دیگه ای استفاده کردید منبع اون رو قرار بدین. در خیلی از مطالب از جزوات دکتر حسین زاده استفاده شده که متاسفانه منبع اون ذکر نشده است.

  پاسخ دهید

 18. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. همه تلاش ما این بوده همیشه اصالت مطالب حفظ بشه و منابع رو ذکر میکنیم. اگر در مقاله ای از مطالب دکتر حسین زاده عزیز هم استفاده شده، در بخش منابع اسم ایشون قرار گرفته، حتی در آموزشهای ویدئویی اگر از فایلهای ایشون استفاده شده با خودشون مکاتبه کردیم و مجوز گرفتیم. به هر حال اگر جایی فکر میکنید که از مطالب ایشون استفاده شده (نه مطالب عمومی و آیین نامه ای) و از دید ناظرین مقالات پنهان مونده بفرمایید تا بررسی بشه و در صورت تایید، در بخش منابع اشاره بشه.

  پاسخ دهید

 19. elahe.zamani@gmail.com

  بسیارعالی. خوشحالم که برای شما این نکته حایز اهمیت بوده است.

  پاسخ دهید

 20. سید علی

  سلام چرا در ترکیبات بار کنترل فشار خاک از .۵*LREDUCED استفاده کردید در حالی که آیین نامه asce و مبحث ۶ استفاده از ضریب کاهش ۰٫۵ را فقط در ترکیبات بار حالت حدی مجاز دانسته اند و نه در ترکیبات روش تنش مجاز؟

  پاسخ دهید

 21. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. ببینید برای نرم افزار مهم نیست اسم بار رو چه وارد کردید، نوع اون و جایی که برای طراحی قراره استفاده بشه مهمه. بنابراین lred0.5 از نوع قابل کاهش هست اما به این معنی نیست که همیشه کاهش داده میشه بلکه بسته به جایی که قراره در طراحی موثر باشه قابلیت کاهش رو داره و از طرفی میتونیم در ترکیب بارهای طرحی حدی، ضریب اون رو نیم بدیم. ما اومدیم در ترکیبات بار کنترل تنش وارد کردیم، یعنی فقط اومدیم از مقدار بار استفاده کردیم، نه ضریب نیم به اون دادیم و نه جایی هست که نرم افزار به صورت خودکار مقدار با رو کاهش بده.

  پاسخ دهید

 22. علی فرج نسبت

  با درود و خسته نباشید
  بنده کارشناس ارشد سازه با ۱۳ سال سابقه کار در پروژه های صنعتی کشور واقعا به نوبه خودم از زحمات دوستان محترم که همچین مطالب مهمی رو با تصاویر واضح و به زبان ساده در اختیار جامعه مهندسی گذاشتن صمیمانه تشکر می کنم و یه خداقوتی خدمتون عرض می کنم . بنده هم در آرشیو خودم مطالبی دارم شاید بتواند در امر آموزش قابل استفاده باشد . بنده تا حد توان مایل به همکاری با دوستان بزرگوار هستم و در امر آموزش و ترویج مطالب روز دنیا تلاش خود را خواهم نمود .
  با تشکر

  پاسخ دهید

question