صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  تنش خاک زیر پی؛ بررسی ترکیب بار کنترل تنش مجاز خاک در safe به همراه 1 ویدئو

تنش خاک زیر پی؛ بررسی ترکیب بار کنترل تنش مجاز خاک در safe به همراه 1 ویدئو

در کنار کنترل های مهم طراحی فونداسیون، ازجمله کنترل برش دو طرفه  باید به این نکته توجه نمود که هر سازه ای که ساخته می شود، بلا استثنا یا روی زمین قرار دارد؛ یا به وسیله پی یا شمع با زمین در ارتباط است پس باید حتما تنش خاک زیر پی را کنترل کنیم!! اما برای کنترل تنش خاک زیر پی از چه ترکیب باری استفاده می کنیم؟ راه حلی برای کاهش تعداد ترکیبات بار کنترل تنش وجود ندارد؟

در این مقاله جامع در قالب یک ویدئو تمامی نکات کنترل تنش خاک زیر پی در نرم افزار safe را بیان کرده و سپس به کنترل تنش مجاز خاک در safe به صورت مرحله به مرحله می پردازیم.

⌛ آخرین به روز رسانی: 5 خرداد 1400

📕 تغییرات به روز رسانی: آپدیت بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398

 

در این مقاله چه می آموزیم؟

 

1. ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی

همان طور که مشخص است، آخرین مرحله ی انتقال بار، خاک زیر فونداسیون سازه است؛ در واقع بارهای وارده به سازه پس از پیمودن مسیر بار در سازه، در نهایت به زمین منتقل شده و در آن جا مستهلک می گردد. در صورتی که تنش خاک زیر پی تحت ترکیب بارهای طراحی بیش از مقدار مجاز گردد، عملکرد سازه مختل خواهد شد.لذا تامین این مقاومت برای اطمینان از عملکرد مناسب سازه ای امری حیاتی می باشد.

 

کنترل تنش خاک زیر فونداسیون

 

 برای کنترل تنش خاک زیر پی از چه ترکیب باری استفاده می کنیم؟

برای یافتن پاسخ لازم است به مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، پی و پی سازی ، مراجعه کنیم که در بندهای زیر این موارد توضیح داده شده است:

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی

 

همان‌طور که دربندهای 7-1-4-1 و بند 7-4-5-1-1 ذکر شده است، برای کنترل تنش مجاز خاک زیر پی لازم است از ترکیبات بار روش تنش مجاز که در مبحث ششم و دربند 6-2-3-3 آمده است (ترکیبات بار مادر)، استفاده کنیم. این ترکیبات بار مادر به شرح زیر می‌باشند:

 

ترکیب بار کنترل تنش مجاز خاک زیر پی بر اساس ویرایش جدید مبحث ششم مقررات ملی

 

در اینجا قبل از هر چیز و برای یادآوری بیشتر، مفهوم هریک از علائم اختصاری به کاربرده شده دربند 6-2-3-3، به چند صفحه قبل در آیین‌نامه و به بند 6-2-2 بازمی‌گردیم و معنا و مفهوم هر یک از آن‌ها را که به صورت زیر است به شما نشان می‌دهیم:

 

کنترل تنش مجاز خاک در safe

 

در قسمت دوم بند 6-2-3-3 و پس از بیان فرمول‌های ترکیب بار در طراحی به روش تنش مجاز، چند نکته مهم در راستای به‌کارگیری این فرمول‌ها ذکر شده است که این نکات به شرح زیر می‌باشند:

الف) در طراحی سازه‌های پیش‌تنیده، اثر پیش تنیدگی باید با ضریب بار واحد و یا ضریب بار مرده در ترکیب بارها وارد شود و هرکدام که اثر نامساعدتری دارند در طراحی لحاظ شوند.

ب) در ترکیب بارهای ارائه شده در این مبحث، افزایش تنش مجاز نباید انجام شود.

پ) در مواردی که بار سیال، F برسازه وارد می‌شود، اثر این بار باید با ضریب باری همانند ضریب بار مرده، D، در ترکیب بارهای 1 تا 8 و 10 منظور شوند.

ت) در صورت وجود فشار جانبی خاک و فشار آب زیرزمینی یا مواد انباشته، H، اثر آنها را باید به صورت زیر منظور نمود:

ت-1) اگر اثر این بار در جهت افزودن به اثرات دیگربارها باشد، اثر بار H باید با ضریب 1.0 در ترکیب بارها منظور شود.

ت-2) اگر اثر این بار در جهت کاهش اثرات دیگربارها باشد، در صورت وجود دائمی بار H، اثر آن باید با ضریب 0.6 در ترکیب بارها منظور شود و در بقیه موارد باید از اثر بار H صرف‌نظر گردد.

ث) اگر طبق فصل 6-6 این مبحث درنظرگرفتن بار سیل برای سازه لازم باشد، علاوه بر ترکیب‌های ارائه شده فوق، باید ترکیب بارهای اضافی 5 و 6 و 9 را با اضافه‌کردن 1.5Fa به عبارت آن‌ها در نظر گرفت.

ج) درصورتی‌که برطبق فصل 6-9 این مبحث درنظرگرفتن بار یخ جوی و بار باد وارده بر یخ بر روی سازه الزامی باشد، ترکیب بارهای زیر در طراحی سازه باید منظور شوند:

ج-1) عبارت 0.7Di باید به ترکیب بار شماره 2 اضافه شود.

ج-2) عبارت (Lr یا S یا R) در ترکیب بار شماره 3 باید با عبارت 0.7Di+1.1Wi+S جایگزین شود.

ج-3) عبارت W در ترکیب بار شماره 9 باید با عبارت 0.7Di+1.1Wi جایگزین شود.

چ) در مواردی که اثر بارهای خود کرنشی وجود داشته باشد، علاوه بر ترکیب بارهای ارائه شده، دو ترکیب بار زیر نیز باید در نظر گرفته شوند:

1)D+T

2)D+0.75[L+(Lr or S)+T]

ح) در مواردی که برطبق ضوابط بند 6-11-14 این مبحث، کنترل سازه برای زلزله سطح بهره‌برداری الزامی باشد، تلاش‌های ایجاد شده در اعضا و اجزا ساختمان باید برای ترکیب بار زیر نیز بررسی شود. در این حالت تنش یا مقاومت مجاز اعضا می‌تواند برطبق ضوابط بند فوق‌الذکر و استاندارد ۲۸۰۰ ایران افزایش یابد.

D+0.5L+0.5(Lr or S)+Eser

  حال که تمامی نکات بند 6-2-3-3 مبحث ششم آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان را بیان کرده و مورد‌ بررسی قرار دادیم می‌خواهیم چند نکته مهم دیگر در مورد ساخت ترکیبات بار کنترل تنش خاک زیر فونداسیون خارج از این مبحث بیان کنیم:

 • درصورتی‌که طراحی سازه با اعمال اصل100-30  در ترکیبات بار لرزه‌ای صورت‌گرفته باشد، در ترکیبات بار کنترل تنش خاک زیر پی نیز می‌بایست این قاعده اعمال گردد.
 • چنانچه سازه درجه نامعینی کافی را دارا نباشد، می‌بایست ضریب نامعینی سازه ρ=1.2 در ترکیبات بارگذاری طراحی سازه اعمال نمود. همین موضوع در مورد ساخت ترکیبات بارگذاری کنترل تنش خاک نیز حاکم است.
 • اگر نیروی زلزله قائم در ترکیبات بار طراحی سازه اعمال شده باشد، لازم است در ترکیبات بار کنترل تنش خاک زیر پی نیز اعمال گردد. دقت شود که بر اساس بند 3-3-9-2 استاندارد 2800، این زلزله می‌بایست صرفاً در حالت رو به پایین (با علامت مثبت) در ترکیبات بار استفاده شود.

 

توزیع تنش زیرپی

 

 در چه مواقعی بایستی نیروی زلزله ی قائم (Ev) در ترکیبات بار طراحی اعمال شود؟

برای پاسخ‌دادن به این سؤال باید به یک‌بند قبل از بند 3-3-9-2 که بالاتر به آن اشاره شد؛ یعنی به بند 3-3-9-1 از استاندارد 2800 مراجعه کنیم، این بند به شرح زیر است:

 

کنترل تنش خاک زیر پی

 

1.1 ساخت ترکیبات بار لازم بر اساس ترکیبات بار مادر

اکنون می‌توانیم با استفاده از ترکیبات بار مادر بیان شده، به ساخت ترکیبات بار لازم برای کنترل تنش خاک زیر فونداسیون بپردازیم. این ترکیبات بار را بر اساس خطر نسبی پهنه می‌توان به دو دسته‌ی زیر تقسیم نمود:

الف) ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی برای شهرهای با A < 0.35

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی برای شهر های با پهنه خطر نسبی زیاد، متوسط و کم

 

ب) ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی برای شهرهای با A=0.35

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی

 

همان طور که دیده می شود، دو حالت الف و ب تنها در ترکیبات شماره 6 و 7 (SOIL6  و SOIL7 ) با هم اختلاف دارند. شاید این سوال را بپرسید که علت این تفاوت چیست؟ و این اعداد از کجا و به چه دلیلی آمده اند؟

همان طور که گفته شد، در مواردی که سازه در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد (A = 0.35) واقع شده باشد، لازم است نیروی زلزله ی قائم (Ev) به کل سازه اعمال شود. استاندارد 2800 مقدار این نیرو را برابر با Ev=0.6 A I Wp  عنوان می کند. این استاندارد ضریب Wp را را برابر با کل بار مرده ی ساختمان معرفی می کند.

اگر این فرمول را برای یک ساختمان مسکونی در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35 و I=1) محاسبه کنیم به صورت زیر خواهد بود:

Ev=0.6 A I Wp = 0.6 x 0.35 x 1 x D = 0.21D

پس مقدار نیروی زلزله ی قائم برای ساختمان مذکور 0.21 برابر بار مرده ساختمان 0.21D خواهد شد. در نهایت با اعمال ضرایب موجود در ترکیبات بار مادر می توان علت تفاوت ترکیبات بار شماره 6 و 7 را دو حالت الف و ب را به خوبی درک کرد.

 

Soil6 : 0.7 (AIWp)=0.7 (AID) = 0.7 (.021D) = 0.147 D

Soil7: 0.525 (AIWp)=0.525 (AID) = 0.525 (.021D) = 0.11025 D

 

به‌عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که در سوله‌ها و سازه‌های سبک که در آن‌ها بار باد حاکم است؛ باید به‌جای ترکیب بار‌های لرزه‌ای از ترکیب بارهای باد استفاده شود.

 

یک نکته مهم:

در نظر داشته باشید که در استفاده از (LRED0.5) یعنی بار زنده قابل کاهش با ضریب 0.5 در ترکیب بارها، بین مبحث نهم ویرایش سال 99 و مبحث ششم ویرایش سال 98 تناقض داریم. زیرا آیین‌نامه مبحث ششم بیان می‌کند که استفاده از این کاهش بار مجاز نیست ولی مبحث نهم استفاده از این بار را مجاز دانسته است. ازآنجاکه متن مبحث نهم با آیین‌نامه بارگذاری آمریکا (ASCE-7-16) منطبق است. توصیه می‌شود در سازه‌های بتنی برای اقتصادی‌تر شدن طرح این ضریب اعمال شود. اما با توجه به سکوت مبحث دهم در این موضوع برای سازه‌های فولادی معیار همان مبحث ششم است.

2. کنترل تنش مجاز خاک در SAFE

قبل از هرچیزی توصیه می‌شود که این ویدئو بسیار کاربردی از دوره جامع طراحی فونداسیون سبزسازه را مشاهده کنید تا به طور کامل تمام نکات کنترل تنش خاک زیر پی در نرم افزار safe را متوجه شوید و در نهایت با مرور این بخش از مقاله از درستی کار خود مطمئن شوید.

 

خاک‌ها بر اساس مشخصات خود مقدار مشخصی تنش را تحمل می‌کنند. این مقدار مجاز توسط آزمایشگاه ژئوتکنیک محاسبه و به‌صورت کتبی گزارش می‌شود. طراح برای کنترل تنش لازم است پی را در بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، آنالیز کرده و تنش ناشی از آن را با مقدار تنش مجازی که آزمایشگاه در اختیار او قرار داده است، مقایسه کند. بدیهی است نتایج زمانی قابل‌قبول هستند که تنش ناشی از بارگذاری کمتر از تنش مجاز خاک زیر پی باشد. برای کنترل تنش مجاز در نرم‌افزار SAFE ما این کار را طی سه مرحله انجام می‌دهیم که این مراحل به شرح زیر می‌باشند.

 

1.2 ساختن ترکیب بار کنترل تنش مجاز خاک زیر پی در SAFE

برای شروع کنترل تنش خاک، پس از اتمام طراحی سازه در نرم‌افزار ETABS، مدل را به نرم‌افزار SAFE منتقل می‌کنیم؛ پس از Import کردن سازه در نرم‌افزار SAFE لازم است تا ترکیبات کنترل تنش خاک ساخته شوند. برای این کار ابتدا به سربرگ Define رفته و سپس بر روی قسمت Load Combinations کلیک می‌کنیم:

 

کنترل نشست پی در safe

شکل 2: تعریف ترکیب بار

 

بعد از کلیک بر روی قسمت  Load Combinations در پنجره باز شده بر روی گزینه Add New Combo کلیک کرده و شروع به ساخت ترکیبات بار کنترل تنش می‌کنیم:

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی در SAFE

شکل 3: اضافه‌کردن ترکیب بار جدید

 

 

ترکیب بار کنترل تنش خاک زیر پی در سیف

شکل 4: تعریف ضرایب و بارهای موجود در ترکیب بار

 

در تصویر بالا باری به نام S-DEAD تعریف شده است که این بار، بار مرده کف‌سازی و تیغه‌بندی می‌باشد. در مبحث ششم ویرایش سال 98 بار تیغه‌بندی جزو بارهای مرده تعریف می‌شود به همین دلیل در اعمال آن داخل نرم‌افزار از S-DEAD استفاده شده است. در ادامه بقیه ترکیبات بار کنترل تنش را مانند ترکیب بار نشان‌داده‌شده در تصویر بالا، تعریف می‌کنیم.

2.2 ایجاد یک ترکیب بار پوش (Envelope) و آنالیز پی

پس از اتمام ساخت این ترکیبات بار لازم است پی را آنالیز کرده و تنش خاک را تحت اثر هر یک از ترکیبات کنترل کنیم.

ممکن است کنترل تنش خاک برای تک‌تک ترکیبات کمی وقت‌گیر بوده و احتمال بروز خطا را افزایش می‌دهد. به همین جهت توصیه می‌شود قبل از آنالیز پی، یک ترکیب بار پوش (Envelope) ساخته و همه ترکیبات بار ساخته شده در مرحله قبل را در داخل این ترکیب بار پوش قرار دهیم. حسن این روش آن است که خود نرم‌افزار از میان ترکیبات بار قرار گرفته در داخل ترکیب بار پوش، بحرانی‌ترین حالت آن را انتخاب و معرفی می‌کند. در نتیجه نیازی به کنترل تنش برای تک‌تک ترکیبات بار نمی‌باشد.

مسیر ساخت ترکیب بار پوش در نرم‌افزار مشابه مرحله قبل می‌باشد و صرفاً در پنجره بازشده‌ی زیر، عبارت مقابل Combination Type را به Envelope تغییر خواهیم داد. همین‌طور دقت شود که ضریب ترکیب بارهای Soil برابر واحد باشد.

 

ایجاد ترکیب بار پوش (Envelope) برای کنترل تنش مجاز خاک زیر پی

شکل 5: ساخت یک Envelope

 

3.2 مشاهده و کنترل نتایج

پس از اتمام آنالیز پی، برای مشاهده تنش ایجاد شده در خاک زیر پی اقدام می‌کنیم. برای این کار لازم است تا به سربرگ Display رفته و بر روی گزینه Show Reactions Forces کلیک کنیم.

 

تنش مجاز خاک زیر پی در سیف(مرحله به مرحله کنترل تنش خاک زیر پی در نرم افزار سیف)

شکل 6: مشاهده تنش ایجاد شده

 

سپس در پنجره باز شده گزینه‌ها را به‌مانند تصویر زیر تنظیم می‌کنیم. یادآوری می‌شود که مقدار تنش مجاز توسط گزارش ژئوتکنیک به مهندس طراح ابلاغ می‌گردد و فرض ما بر این است که حداکثر تنش مجاز خاک در اینجا برابر با  1.5kg/cm2 می‌باشد.

 

ترکیب بار موثر در تنش

شکل 7: انتخاب ترکیب بار مؤثر در تنش

 

پس از زدن دکمه Apply ، دیاگرام تنش خاک به‌صورت زیر ظاهر می‌گردد. همان طور که از کانتورهای رنگی تنش در شکل زیر نیز مشخص است، مقدار تنش خاک در اکثر قسمت‌های پی از حداکثر مجاز آن کمتر بوده و در محدوده قابل‌قبول قرار است.

صرفاً در قسمت‌هایی از طول پی به‌صورت موضعی یا در گوشه‌های پی مقدار تنش کمی بیشتر از1.5kg/cm2 شده است که باتوجه‌به ابعاد کوچک آن‌ها، قابل صرف‌نظر است. در نهایت می‌توان گفت خاک زیر فونداسیون برای تنش‌های وارده از سوی سازه جوابگو است.

 

 

کانتور رنگی تنش مجاز خاک زیر پی(مرحله به مرحله تنش مجاز خاک زیر پی)

شکل 8: نتیجه نهایی از تنش خاک زیر پی

 یک ترفند ساده

در مواردی که کانتورهای تنش تنوع رنگی بیشتری دارد (محدوده تغییرات تنش در سطح پی گسترده است) و تعیین مقدار تنش به‌صورت کلی توسط چشم دشوار است، می‌توان با حرکت‌دادن نشانگر موس روی پی، مقدار تنش را که در کنار نشانگر موس و همچنین در نوار پایین پنجره‌ی نمایش داده می‌شود، مشاهده کرد (شکل زیر).

 

نمایش تنش مجاز خاک زیر پی در safe

شکل 9: مشاهده مقدار تنش در قسمت‌های مختلف

 

 

نتیجه گیری

 • تمام سازه‌هایی که ساخته می‌شوند، از زمین به‌عنوان تکیه‌گاه استفاده می‌کنند. یکی از ویژگی‌های مهم یک تکیه‌گاه، قابل‌اطمینان بودن آن است.
 • خاک زیر تکیه‌گاه باید در مقابل تنش‌های وارده از سازه تحت بارگذاری‌های مختلف، استقامت خود را حفظ کرده و دچار گسیختگی نشود. کنترل این امر توسط مهندس طراح برای اطمینان از عملکرد مناسب سازه ضروری است.
 • انتخاب ترکیبات بار مادر برای کنترل تنش خاک زیر پی و بسط آن‌ها مهم‌ترین قسمت کار است که در این یادداشت به آن‌ها پرداخته شد.
 • هرچند ساخت ترکیبات بار برای کنترل تنش در نرم‌افزار کمی وقت‌گیر است ولی روند کنترل آن توسط نرم‌افزار بسیار ساده است.

منابع

 1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398
 2. آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم
 3. مبحث هفتم مقررات ملی ویرایش 1392
 4. جزوه تدریس ETABS دکتر حسین‌زاده اصل
 5. FEMA P-751: Chapter 5: Foundation Analysis and Design
 6. Soil pressure- Added by Mike Abell, last edited by Mike Abell on Aug 22, 2012 – by wikiCsi
خرید لينک هاي دانلود

با عضویت بدون وارد کردن اطلاعات رایگان دریافت کنید.

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و رایگان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 37,298 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 49اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. M.H

  سلام وقت بخیر
  ضریب ارتجاعی بستر که واحدش تن بر مترمکعب هست چه استفاده‌ای داره؟
  چطور باید در نرم افزار واردش کرد؟

  پاسخ دهید

 2. فاطمه آقایی

  ضریب عکس العمل خاک رابطه بین فشارخاک و تغییر شکل ناشی از آن است که در طراحی شالوده استفاده میشه و از منوdefine_soil subgrade طبق دفترچه مکانیک خاک وارد میشود‌

  پاسخ دهید

 3. M.H

  خب مگه ما تو اون قسمت نباید برای پی نواری ۱٫۲ ظرفیت باربری خاک و برای پی گسترده ۰٫۶ ظرفیت باربری رو وارد کنیم؟

  پاسخ دهید

 4. فاطمه آقایی

  بله درسته..البته تقریبی هست و اصولا در صورت نبود دفترچه آزمایش خاک از این روش استفاده میشود نتایج دقیق در دفترچه خاک است.

  پاسخ دهید

 5. احمدعلی خدائی

  با سلام و تشکر از نویسندگان محترم سایت عالی سبز سازه
  یک نکته ای که به نظرم اشاره نشده، تعیین بار زلزله در حد تنش مجاز است. برای استفاده از ترکیب بارهای تنش مجاز، لازم است از زلزله سطح تنش مجاز استفاده شود. با توجه به اینکه در ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ زلزله حد مقاومت تعیین میشود، لذا طبق بند ۳-۳-۱-۱ استاندارد ۲۸۰۰، لازم است زلزله حد مقاومت بر ۱٫۴ تقسیم شده و به عنوان زلزله حد تنش مجاز به کار رود. از این رو، یک ضریب ۰٫۷ هم لازم است علاوه بر ضرایب موجود به ضرایب بار تنش مجاز دارای بار زمین لرزه افزوده شود با این قید که برای E از زلزله حد مقاومت استفاده شود.
  لطفا نظرات خویش را بیان فرمائید.
  متشکرم.

  پاسخ دهید

 6. مهندس علی پابخش (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  به صورت کلی در روش های طراحی تنش مجاز، نیروی زلزله در ترکیب بارها باید در تراز سرویس استفاده شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه در ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ نیروی زلزله در تراز نهایی ارائه شده که مقدار آن بزرگتر از تراز سرویس می باشد (تقریبا ۱٫۴ برابر)، به همین دلیل در ترکیب بارها مبحث ششم از یک ضریب ۰٫۷ (حاصل تقسیم عدد ۱ بر ۱٫۴) استفاده شده است. بنابراین نیاز به اعمال مجدد آن نیست. این موضوع صراحتا در بند ۶-۱۱-۱۲-۱ تذکر، مبحث ششم ویرایش ۱۳۹۸، گفته شده است.
  همچنین برداشت شما در مورد ترکیب بار شماره ۸ صحیح نیست. طبق بند ۶-۲-۳-۳ ب، مبحث ششم ویرایش ۹۸، در ترکیب بارهای تنش مجاز اجازه افزایش تنش مجاز را نداریم. منتها باید دقت شود که ما ضریب اطمینان را تغییر می دهیم. ضریب اطمینان طبق مبحث هفتم بر اساس معیار گسیختگی برشی در شرایط استاتیکی ۳ و لرزه ای ۲ می باشد.

  پاسخ دهید

 7. احمدعلی خدائی

  البته بنده دوباره بررسی کردم، به نظر می رسد که نباید تقسیم بر ۱٫۴ انجام شود، اگر دقت کنیم در ترکیب بار شماره ۷، بار زلزله یکبار با ضریب ۰٫۷ کاهش پیدا کرده ولی در ترکیب بار شماره ۸، یکبار با ضریب ۰٫۷ برای همین اثر ۱٫۴ کاهش پیدا کرده و یکبار هم با ضریب ۰٫۷۵ برای لحاظ کردن افزایش ۳۳ درصد تنش مجاز کاهش پیدا کرده است. در ترکیب بار شماره ۸ به دلیل حضور بار متغیر زنده، هر دو کاهش بار زلزله اعمال شده است.

  پاسخ دهید

 8. نیما باغبان

  با سلام خسته نباشید .
  می تونیم ترکیبات کنترل تنش خاک رو بدون خروج از مرکزیت تصادفی استفاده کرد /؟

  پاسخ دهید

 9. مهندس علی پابخش (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  بسته به اینکه در طراحی سازه در ترکیبات مجبور باشید از خروج از مرکزیت تصادفی استفاده نمایید یا نه باید در کنترل تنش خاک نیز استفاده کنید(پی نیز همانند سازه است)

  پاسخ دهید

 10. مهرداد ساجدی

  بعد از بازکردن show reaction forces باید جلوی Envelope را روی Min بگذاریم؟

  پاسخ دهید

 11. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام وقت بخیر
  برای کنترل تنش فشاری زیر فونداسیون باید روی min و برای کنترل تنش کششی (آپلیفت) روی max قرار دهید.

  پاسخ دهید

 12. فاطمه عبدی

  سلام و وقت بخیر. الان که مبحث ۶ و ۹ هر دو عوض شدن به نظرم بهتره این آموزش به روزرسانی بشه

  پاسخ دهید

 13. پشتیبانی سبزسازه (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقتتون بخیر
  بله در حال آپدیت هست.

  پاسخ دهید

 14. علیرضا مهدوی

  با سلام.فایل مربوط به یک سازه ۱۰ طبقه می باشد که تنش مجاز زیر فونداسیون جوابگو نمی باشد و حداکثر ۱٫۳ قابل قبول است در صورتی که تنش مربوطه در فایل طراحی به ۳٫۶ هم رسیده است.نوع خاک ۳ می باشد.در صورت امکان فایل بررسی شود.ضمنا شمع هم کاهش آنچنانی تنش را در پی نداشت.
  https://s17.picofile.com/file/8421714176/PEY.FDB.html

  پاسخ دهید

 15. نوش آفرین کرمی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  فایل رو چک کردم مشکل خاصی نداشت فقط
  ؛ soil subgrade؛چک کنید که بر اساس گزارش مکانیک خاک داده باشد و همچنین بار زنده و مرده گسترده به پی رو وارد کند و آنالیز کند
  در گزینه زیر تنش زیر خاک رو چک کند.همه تنشها زیر ۱٫۷ هستند
  https://s16.picofile.com/file/8424076468/photo_2021_02_06_15_15_14.jpg

  پاسخ دهید

 16. عباس خوش چهره

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت گروه مهندسی سبز سازه
  ممنون بابت زحماتتون
  سوالی داشتم ، درصورتی که در پروژه دیوار حائل داشته باشیم بعبارتی فشار جانبی خاک soil که در طراحی دیوار حائل در ایتبس استفاده کردیم ، آیا در ترکیبات بار تنش زیر پی و ترکیبات بار طراحی فونداشیون باید فشار جانبی خاک رو هم در ترکیبات درنظر بگیریم؟
  ممنون از تیم بی نظیرتون

  پاسخ دهید

 17. Iraj Lotfy (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  برای طراحی پی و کنترل تنش خاک نیاز است که اثرات دیوار حائل در طراحی لحاظ شود، در متن مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش جدید) در بند ۶-۲-۳-۳ (قسمت ت) صریحا اشاره شده که باید اثرات فشار جانب خاک در ترکیب بارها با ضریب ۱ (اثرات افزایشی بر روی ترکیب بار) و ضریب ۰٫۶(اثرات کاهشی بر روی ترکیب بار) آورده شود. با توجه به اثرات همزمانی فشار خاک در دیوار حائل این اثرات باید توامان با بارهای دیگر باشد.

  پاسخ دهید

 18. نسیم مرزوقی

  سلام مهندس ، امکانش هست پاسخ این سوال رو اینجا بدید تا سایر دوستان هم استفاده کنند ، بنده هم دقیقا همین سوال رو دارم
  از کنترلر سازمان نظام مهندسی شهرمون (اصفحان ) هم پرسیدم گفتند برای طراحی پی و کنترل تنش زیر پی نباید فشار جانبی خاک soil درنظر گرفته بشه و حتی نیاز نیست موقع خروجی گرفتن به سیف انتقالش بدیم ، درصورتی که در دفترچه راهنما سازمان نظام مهندسی تهران دو ترکیب بار رانش خاک هم برای کنترل تنش زیر پی معرفی کرده.
  با این توصیف نیاز هست فشار جانبی خاک در ترکیبات بار طراحی پی و همچنین ترکیبات بار کنترل تنش زیر پی در نظر گرفته بشه ، اگر لازم هست ممنون میشم ترکیبات بارش رو میشه ارائه بدید.
  واقعا آموزش هاتون بی نظیر هست .خسته نباشید

  پاسخ دهید

 19. شایان

  با سلام
  تفاوت “نشست یکنواخت” و “نشست غیر یکنواخت” چیست؟

  پاسخ دهید

 20. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  چگونگی توزیع تنش و نشست در پی ها به چند دسته تقسیم می شود:

  ۱- پی صلب بر روی خاک دانه ای: نشست در زیر پی صلب یکنواخت می باشد ولی توزیع تنش غیریکنواخت خواهد بود.

  ۲- پی صلب بر روی خاک چسبنده: در این حالت نیز، نشست پی صلب یکنواخت بوده و توزیع تنش در زیر آن غیر یکنواخت خواهد بود.

  ۳- پی منعطف بر روی خاک دانه ای: هرگاه پی منعطف بر روی یک لایه خاک دانه ای قرار بگیرد، اولا توزیع نشست در زیر پی غیریکنواخت می باشد، چرا که پی انحنا پیدا می کند و نشست در گوشه های پی بیشتر از مرکز پی می باشد. ثانیا توزیع تنش در زیر پی یکنواخت خواهد بود.

  ۴- پی منعطف بر روی خاک چسبنده: در این وضعیت توزیع تنش در زیر پی یکنواخت و نشست غیر یکنواخت می باشد. در این حالت بر خلاف خاک دانه ای، نشست ماکزیمم در وسط پی و نشست مینیمم در گوشه ها رخ می دهد.

  در واقعیت اغلب پی ها تا حدی انعطاف پذیرند ولی در محاسبات همواره فرض می شود که پی صلب است، مگر آنکه به انعطاف پذیر بودن آن اشاره شود.

  برای توضیحات بیشتر می توانید به کتاب مکانیک خاک فصل نشست مراجعه کنید. همچنین می توانید برای درک بهتر تصاویر زیر را ببینید.
  http://s16.picofile.com/file/8411190034/71.jpg
  http://s16.picofile.com/file/8411190100/72.jpg

  پاسخ دهید

 21. شایان

  با سلام
  مطلبی در مورد کنترل “نشست” و “چرخش” پی در نرم افزار Safe در سایت وجود دارد؟
  اگر لینک را بفرمایید ممنون می شوم

  پاسخ دهید

 22. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  به ایدی تلگرام @moshavereh_Sabzsaze پیام بدهید برای شما فایلی میفرستند و میتوانید از این دستورالعمل استفاده کنید.

  پاسخ دهید

 23. میرشاه محمد

  با سلام خدمت شما و سپاس فراوان از سایت خوبتون
  اگر امکانش باشه تمامی ترکیب بار های مربوط به تنش خاک زیر پی (soil) را قرار دهید. چون برای تازه کار ها یکم گنگ و گیج کننده هست ساختنشون .ممنون

  پاسخ دهید

 24. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  می تونید از این فایل استفاده کنید. (بر روی کلمه فایل کلیک کنید)

  پاسخ دهید

بالاخره "شروع شد"!🚀
شروع رزرو ثبت‌نام در ترم خرداد تور طراحی سازه

4.723.000 تومان تخفیف + هدیه ویژه با رزرو 
کلیک کنید|فقط تا72ساعت
question