بیوگرافی
سمت:

مدرس - مدیرعامل گروه کارکشته - ناظر و مجری پایه 3

تجربیات شغلی:

شریک موسس گروه سبز سازه
شریک موسس گروه کارکشته
سابقه تدریس طراحی سازه های بتنی و زلزله در سبزسازه و دانشگاه بیرجند
طراحی – نظارت و اجرا چندین پروژه ساختمانی در مشهد

مقالات ارائه شده
question