صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  کنترل دریفت در ایتبس؛ مرحله به مرحله بررسی دریفت سازه بتنی به همراه ویدئو آموزشی رایگان

کنترل دریفت در ایتبس؛ مرحله به مرحله بررسی دریفت سازه بتنی به همراه ویدئو آموزشی رایگان

همانطور که می دانید هر سازه ای پس از طراحی یک سری کنترل های سازه ای را باید طی کند که یکی از این کنترل ها، کنترل دریفت سازه است اما چند سوال دریفت آیا مجاز سازه همان تغییر مکان جانبی نسبی طبقه است؟ چگونه دریفت سازه خود را مشاهده کنیم؟ اگر در سازه نامنظمی پیچشی داشتیم دریفت را چطور کنترل کنیم؟

در این مقاله جامع ابتدا به بررسی مفاهیم و تعریف دریفت در سازه پرداخته و پس از بیان فرمول و نحوه محاسبه دریفت، گام به گامِ نحوه ی کنترل دریفت در ایتبس را مطابق ویرایش 4 آیین نامه 2800 انجام می دهیم.

در انتهای همین مقاله ویدئو رایگان 23 دقیقه ای قرار داده شده که دریفت سازه بتنی را بررسی می کند برای درک بهتر مطالب این مفاله حتما یک بار این ویدئو را مشاهده کنید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

هدیه ویژه سبزسازه

برای دریافت 3 کتاب طراحی سازه بتنی شامل میلگردگذاری فونداسیون، طراحی ستون بتنی در ایتبس و طراحی تیر بتنی در ایتبس کلیک کنید.

دریفت سازه چیست؟

برخی دریفت را با نسبت دریفت اشتباه می گیرند در صورتی که هر کدام از اینها کاملا با هم فرق می کنند! بنابراین قبل از این که به کنترل دریفت در ایتبس بپردازیم، اجازه دهید تا با چند تعریف آشنا شویم.

 دریفت تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه است، در حالیکه نسبت دریفت تغییر مکان هر طبقه تقسیم بر ارتفاع طبقه است.

دریفت Δ : تغییر مکان نسبی هر طبقه

نسبت دریفت Δ/h : نسبت تغییر مکان جانبی نسبی طبقه به ارتفاع طبقه

تفاوت دریفت با نسبت دریفت سازه

تفاوت دریفت با نسبت دریفت

 

اگر سازه از لحاظ پیچشی منظم باشد کنترل دریفت بر اساس تغییر مکان های مراکز جرم صورت می گیرد اما اگر نامنظمی پیچشی داشته باشیم این کنترل بر اساس لبه های کناری ساختمان (مطابق تصویر بالا) صورت می گیرد.

تغییر مکان جانبی نسبی طبقه :

طبق بند 3-5-1 استاندارد 2800 تغییر مکان جانبی نسبی واقعی هر طبقه، که اختلاف بین تغییر مکان های جانبی واقعی مراکز جرم کف های بالا و پایین آن طبقه است با استفاده از تحلیل غیرخطی سازه قابل محاسبه است، ولی می توان آن را با تقریب خوبی از رابطه زیر به دست آورد:

ΔM = Cd * Δeu

که در این رابطه Cd ضریب بزرگنمایی تغییر مکان است که از جدول (3-4) آیین‌نامه و Δeu اختلاف بین تغییر مکان های جانبی در تحلیل های خطی است.

دریفت مجاز سازه :

طبق بند 3-5-2 حداکثر دریفت مجاز بدین صورت محاسبه می شود:

برای ساختمان های تا 5 طبقه:

Δa = 0.025h

در سایر ساختمان ها:

Δa = 0.02h

به عنوان مثال در ساختمان های تا 5 طبقه که ارتفاع هر طبقه 3 متر است هر طبقه حداکثر می تواند 7.5 سانتی متر دریفت نسبی داشته باشد. همینطور می توان نتیجه گرفت که برای ساختمان های بلندمرتبه تر که ارتفاع هر طبقه آنها 3 متر است، میزان دریفت مجاز 6 سانتی متر خواهد بود. چرا؟

دریفت مجاز ، دریفت طبقه و کنترل دریفت در سازه

دریفت مجاز و دریفت طبقه در سازه

 

طبق بند 3-5-3 آیین نامه 2800 در محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه، مقدار برش پایه را می توان بدون منظور کردن محدودیت مربوط به زمان تناوب اصلی ساختمان T تعیین کرد. ولی در ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد محدودیت آن بند در مورد زمان تناوب اصلی باید رعایت شود.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در کنترل دریفت سازه :

ساختمان با اهمیت زیاد، متوسط، کم

تحلیلی T=T

ساختمان با اهمیت خیلی زیاد

min = تحلیلیT , تجربی1.25T

کنترل دریفت در ایتبس بصورت گام به گام

 1. ساخت الگوهای بار زلزله دریفت
 2. محاسبه دریفت مجاز
 3. محاسبه دریفت طبقات
 4. مقایسه دریفت مجاز با دریفت طبقات و نتیجه گیری

گام1: ساخت الگوهای بار زلزله دریفت

همانطور که پیش تر گفته شد برای ساختمان های با اهمیت کم، متوسط و زیاد در کنترل دریفت می توان از زمان تناوب تحلیلی استفاده نمود. بنابراین طبق بند 3-3-3-3 ضرایب سختی ستون ها را 1 و تیرها را 0.5 وارد می کنیم.

ضرایب سختی ستون ها در تعیین زمان تناوب تحلیلی در ایتبس

ضرایب سختی ستون ها در تعیین زمان تناوب تحلیلی

 

ضرایب سختی تیرها در تعیین زمان تناوب تحلیلی در ایتبس

ضرایب سختی تیرها در تعیین زمان تناوب تحلیلی

 

 توصیه می شود که مراحل این گام را در پروژه ای دیگر به نام period انجام دهید.

سپس پروژه خود را آنالیز کرده و از مسیر display>choose tables را انتخاب کنید. بعد از این مرحله از طریق مسیر نشان داده شده در تصویر زیر modal participating mass ratios را انتخاب کنید.

 

درصد مشارکت مدهای سازه در وزن موثر لرزه ای در ایتبس

تعیین زمان تناوب تحلیلی

 

حال می توانید زمان تناوب های تحلیلی خود را مشاهده کنید. همانطور که در تصویر زیر می بینید زمان تناوب سازه در جهت y برابر 0.905 ثانیه می باشد، زیرا بیشترین مشارکت (حدود 81%) را در ارتعاش کلی سازه دارد. با همین استدلال می توان نتیجه گرفت که زمان تناوب تحلیلی سازه در جهت x برابر 0.905 ثانیه می باشد.

 

مشاهده زمان تناوب تحلیلی سازه در نرم افزار ایتبس برای کنترل دریفت سازه

زمان تناوب تحلیلی سازه در دو جهت x و y

 

سپس با استفاده از زمان تناوب های به دست آمده از مرحله قبل، ضریب بازتاب B را طبق بند 2-3 محاسبه کنید. از آنجایی که C=ABI/R بنابراین می توانید الگوهای بار زلزله دریفت خود را به راحتی تعریف کنید.

محاسبه زمان تناوب جهت کنترل دریفت سازه

 

 

 

 

حال می توانید الگوهای بار زلزله دریفت خود را از طریق گزینه load pattern در ایتبس بسازید.

 

تعریف ترکیب بار های زلزله ی دریفت جهت کنترل دریفت سازه در ایتبس

تعریف الگوی بار EXdrift در ایتبس

 

فقط به این نکته توجه داشته باشید که نوع بار را از نوع seismic drift انتخاب کنید. با این کار ایتبس فقط در کنترل دریفت از این الگوهای بار استفاده خواهد کرد و در طراحی سازه از آنها استفاده نخواهد کرد.

 

تعریف زلزله دریفت جهت کنترل دریفت سازه در ایتبس

تعریف الگوی بار EYdrift در ایتبس

گام2: مقدار مجاز دریفت

از آنجایی که در این مثال پروژه ما یک ساختمان 4 طبقه بوده و از 5 طبقه کمتر است بنابراین مقدار دریفت مجاز طبق بند 3-5-2 برابر 0.025h خواهد بود.

 

دریفت مجاز سازه

 

 

 

 

 

نسبت دریفت در سازه بتنی با سیستم قاب خمشی و تعداد طبقات تا 5 طبقه حداکثر می تواند 0.0055 باشد.

  اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم ما در اینجا نسبت دریفت مجاز را کنترل کردیم!

گام3: محاسبه دریفت طبقات

مشاهده دریفت دیافراگم در ایتبس

کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات

 

 تفاوت گزینه های diaphragm center of mass displacements و diaphragm max/avg drift در کنترل دریفت چیست؟

در بحث کنترل دریفت طبقات، دو روش تقریبی و دقیق وجود دارد؛ درصورتی که از گزینه diaphragm max/avg drifts جواب بگیریم، حتما از گزینه diaphragm center of mass displacements که در واقع برای محاسبه ی دقیق دریفت مورد استفاده قرار می گیرد، نیز جواب می گیریم. (اما بدلیل زمانبر بودن کنترل به روش دقیق، همیشه نتایج مورد اول را با وجود مقداری محافظه کاری ملاک کنترل دریفت قرار می دهیم.)

نسبت نشان داده در شکل زیر نباید از 0.0055 بیشتر باشد. اگر این مقدار بیشتر از حد مجاز آن باشد به ناچار بایستی ابعاد مقاطع را افزایش دهیم تا جایی که دریفت جوابگو باشد.

 

کنترل دریفت مرکز جرم طبقه در ایتبس

مشاهده دریفت مرکز جرم طبقه، دریفت مرکز جرم تقریبا با دریفت میانگین طبقه برابر است.


 اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم ما در اینجا نسبت دریفت طبقات را مشاهده کردیم.

گام4:مقایسه دریفت مجاز با دریفت طبقات و نتیجه گیری

 اگر نامنظمی پیچشی داشتیم نحوه کنترل دریفت به چه صورت خواهد بود؟

طبق بند 3-5-4 در ساختمان های نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، برای محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه به جای تفاوت بین تغییر مکان های جانبی مراکز جرم کف ها، باید تفاوت بین تغییر مکان های جانبی کف های بالا و پایین آن طبقه در امتداد محورهای کناری ساختمان مدنظر قرار گیرد.

بنابراین اگر در سازه نامنظمی پیچشی وجود داشته باشد (ratio>1.2) بایستی از گزینه max drift برای کنترل دریفت طبقات خود استفاده کنیم.

نتیجه‌گیری:

 1. از آنجایی که مقدار avg drift ایتبس تقریبا برابر با تغییر مکان جانبی مراکز جرم کف های بالا و پایین می باشد بنابراین می توان با تقریب خوبی از این گزینه استفاده کرد.
 2. در صورتیکه نامنظمی پیچشی داشته باشیم کنترل دریفت بر اساس لبه های کناری ساختمان (که قطعا دریفت بیشتری دارند) صورت می گیرد. بنابراین تحت این شرایط بایستی از گزینه max drift استفاده کنیم.

کنترل دریفت در تحلیل دینامیکی طیفی

واضح است که برای کنترل دریفت با تحلیل طیفی باید با انجام این تحلیل در نرم افزار آشنا باشید. موارد زیر راهنمای جامعی برای یادگیری تحلیل دینامیکی طیفی در نرم افزار ایتبس می باشد.

اگر در تحلیل طیفی همپایه سازی برش پایه های استاتیکی و دینامیکی را به صورت 85% و 90% انجام داده باشید جواب گرفتن از دریفت برایتان راحت تر خواهد شد. در ادامه به مراحل کنترل دریفت تحت زلزله های طیفی می پردازیم.

 1. ابتدا الگوهای بار زلزله دریفت طیفی را بسازید. منظورمان SXdrift و SYdrift می باشد. توجه کنید scale factor اولیه یعنی AgI/Ru را برای تعریف این 2 الگوی بار وارد کنید.
 2. سپس سازه را آنالیز کنید.
 3. با توجه به منظمی یا نامنظمی پروژه، SXdrift را با EXdrift و SYdrift را با EYdrift همپایه کنید.
 4. حال میتوانید دریفت را تحت الگوهای بار SXdrift و SYdrift مطابق مطالبی که در این مقاله گفته شد بخوانید.

 کنترل دریفت سازه در سازه های بتنی

فیلم آموزشی زیر درک خوبی در ارتباط با کنترل دریفت سازه در ایتبس به شما خواهد داد برای تسلط کامل روی این کنترل سازه ای حداقل یک بار ویدئو آموزشی رایگان زیر را مشاهده کنید.

 

 

کاربردهای خروجی های Displacement در ایتبس برای کنترلهای سازه

منابع:

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد 2800 ویرایش 4)

خرید لينک هاي دانلود

دانلود رایگان اعضای ویژه

دانلود رایگان این آموزش و ده ها آموزش تخصصی دیگر به ازای پرداخت فقط 29 هزار تومان (+ اطلاعات بیشتر)

خرید با اعتبار سایت به ازای پرداخت فقط 1 هزار تومان

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت به ازای پرداخت فقط 1 هزار تومان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 14,661 نفر

تفاوت اصلی خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه ها نوآورانه و بروز بودن آن است ، ما تنها تازه ترین های آموزشی ، تخفیف ها و جشنواره ها و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیل تان ارسال می کنیم

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل های تبلیغاتی متنفریم ، خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
ارسال نظرات
نظرات کاربران
 1. mrz.habibnia@gmail.com

  سلام محضر مهندسین معزز سوالی داشتم خدمتتون
  تفاوت بین max drift و max displacements چیه؟برای ساختمان های نامنظم پیچشی کدوموباید چک کنیم؟
  ساختمان من برای max drift از قسمت story response plot جواب میده ولی برای max displacement جواب نمیده
  ممنون میشم راهنمایی کنین

  پاسخ دهید

 2. سعید کاویان‌پور

  سلام. با توجه بند ۱-۷-۱ استاندارد ۲۸۰۰ ما نیاز به حداکثر و متوسط تغییرمکان نسبی (همون دریفت) در هر طبقه داریم.
  طبق تعریف displacement و drift ما باید از نسبت دریفت طبقه در ایتبس استفاده کنیم نه نسبت تغییرمکان مطلق طبقه

  طبق بند ۳-۵-۴ از ۲۸۰۰، برای کنترل دریفت در سازه های نامنظم، باید از تغییر مکان نسبی لبه ساختمان استفاده بشه
  مقدار avg drift میشه دریفت مرکز جرم سازه
  مقدار max drift میشه دریفت لبه های کناری ساختمان

  گزینه max displacement فقط برای محاسبه ضریب بزرگنمایی برون مرکزیت استفاده داره.

  پاسخ دهید

 3. فاطمه قاسمی

  ممنون بابت مطالب مفید سایت.

  پاسخ دهید

 4. مرضیه صبور

  سلام خانم مهندس
  خواهش میکنم، خیلی خوشحالیم که این مقاله برای شما مفید واقع شده

  پاسخ دهید

 5. علیرضا حسن زاده

  سلام درود و خسته نباشید . این مراحل در ایتبس ۹.۷.۴ هم به همین صورت هست دقیقا؟ اگر که نه میشه لطفا به طور دقیق راهنمایی بفرمایید . خیلی متشکرم

  پاسخ دهید

 6. سعید کاویان‌پور

  سلام. بله مراحل کاملا مشابه هست فقط در خواندن دریفت مرکز جرم و لبه های کناری به این نکات باید توجه کنید:

  ۱- در سازه های منظم که در ایتبس ۲۰۱۳ به بعد از avg drift استفاده میکنیم، در ایتبس ۹ باید از Diaphragm CM displacement استفاده کنید که در مسیر زیر قرار دارد
  show tables-analysis resault-displacements-displacement data
  ۲- در سازه های نامنظم که از دریفت لبه های کناری یا Max Drift در ایتبس ۲۰۱۳ به بعد استفاده میکنیم، در ایتبس ۹ باید از story drift یا diaphragm drift استفاده کنیم که باز هم در مسیر قبل قرار دارد.

  پاسخ دهید

 7. نادر

  سلام
  ممنون از مقاله عالیتون.
  خداقوت

  پاسخ دهید

 8. مرضیه صبور

  ممنون از محبت شما جناب مهندس

  پاسخ دهید

 9. Mohammad76

  باسلام
  ممنون از آموزش هاتون
  من یه مشکل دارم در پنجره ای که دریفت طبقات نشان میدهد از Baseتا Roofبرام میاد بااین که خرپشته هم تعریف شده است
  ممنون میشم مشکل منو جواب بدین
  هرکار میکنم خرپشته نمیاد

  پاسخ دهید

 10. سعید کاویان‌پور

  سلام. احتمالا دریفت رو تحت الگوی باری کنترل میکنید که از بیس تا بام تعریف شده و خرپشته رو در بر نمیگیره

  پاسخ دهید

 11. مهندس

  سلام. ممنون از آموزش خوبی که گذاشتید. یک سوالی دارم، چرا هنگام کنترل دریفت، ضرایب ترک خوردگی را افزایش میدهیم؟

  پاسخ دهید

 12. سعید کاویان‌پور

  سلام در کنترل دریفت تحت زلزله طرح شما مجاز به تغییر ضرایب ترک خوردگی نیستید و باید ۰٫۳۵ و ۰٫۷ را استفاده کنید.
  شما فقط مجازید دریفت در فایل اصلی (با ضرایبی که اشاره شد) را تحت زلزله ناشی از زمان تناوب تحلیلی سازه با ضرایب ترک خوردگی ۰٫۵ و ۱ کنترل کنید. یعنی مراحل به این صورا است:
  ۱- ساخت فایل جدید با ضرایب ترک خوردگی ۰٫۵ و ۱
  ۲- خواندن زمان تناوب تحلیلی در این فایل
  ۳- محاسبه ضریب زلزله سازه با فرض این زمان تناوب تحلیلی
  ۴- ساخت زلزله دریفت در فایل اصلی با وارد کردن ضریب زلزله مرحله قبل
  ۵- کنترل دریفت سازه در فایل اصلی تحت این الگوی بار جدید

  پاسخ دهید

 13. مهدی

  سلام خسته نباشید
  سوالی که برام پیش اومده اینه که برای بدست آوردن زمان تحلیلی سازه های با سیستم ترکیبی قاب خمشی+ دیوار برشی برای کنترل دریفت آیا باید ضریب ترک خوردگی تیر ها را ۰٫۵ و ستونها را یک در نظر بگیریم؟ ضریب ترک خوردگی دیوار را هم ۰٫۷
  ممنون میشم پاسخ بدین با تشکر

  پاسخ دهید

 14. مصطفی

  سلام
  چرا مقدار ratio برای من ۱ شده ؟

  پاسخ دهید

 15. علی زارع

  با سلام. اگر برای تمام الگوهای بار زلزله دقیقا ۱ شده این طبیعی نیست. احتمالا در تعریف مشخصات سازه ای و مدلسازی ایرادی وجود دارد. سازه را آنالیز کنید از قسمت start animation ببینید آیا اصلا سازه تکان میخورد؟ اگر جابجایی ها منطقی است، ببینید آیا به کف ها دیافراگم اختصاص داده اید؟ آیا مدلسازی ایرادی ندارد؟ به هر حال نمیتوان نظر قطعی داد باید پروژه را بررسی کرد…

  پاسخ دهید

 16. ابوالفضل

  سلام
  ضمن تشکر
  در ایتبس ورزن۹ در قسمت define static load cases name صحبتی از دریفت نشده
  و یا در قسمت ریزالت میانگین گیری نمیشه
  لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ دهید

 17. پشتیبانی سبزسازه

  با سلام. میتوانید الگوهای بار زلزله دریفت را بسازید ولی این بارها را در ترکیب بارهای طراحی سازه نیاورید و فقط برای کنترل دریفت از این الگوهای بار استفاده کنید.
  به جای گزینه Avg drift نیز می توانید از روش دقیق تر و همچنین وقتگیر تری استفاده کنید. مثلا اگر سازه منظم پیچشی است جابجایی های مراکز جرم (center of mass displacement) را برداشت کنید. مثلا تغییرمکان نسبی طبقه ۳ برابر است با جابجایی مرکز جرم طبقه ۳ منهای جابجایی مرکز جرم طبقه ۲
  و یا اگر سازه نامنظم پیچشی است باید بیشترین تغییر مکان را برداشت کنید. برای این کار یا می توانید از گزینه mass drift یا story drift استفاده کنید و یا اینکه موس خود را روی لبه های سازه حرکت دهید و بیشترین تغییر مکان را برداشت کنید.

  پاسخ دهید

 18. احمد نوروزنیا

  سلام .. با تشکر از مطالب مفیدتون
  بعد از انجام مراحله انالیز در choose table گزینه ی modal result به ما نمایش داده نمیشود .. میشه توضیح بدین مشکلش چیه ؟؟

  پاسخ دهید

 19. پشتیبانی سبزسازه

  با سلام.
  به منوی Analyze بروید سپس در قسمت load cases to run مورد modal حتما باید در وضعیت run قرار داشته باشد اگر چنین نیست قفل نرم افزار را باز کنید و وضعیت را از do not run به run تغییر دهید تا آنالیز مودال انجام شود. اگر اصلا modal در این قسمت دیده نمیشود احتمالا حذف شده است. از منوی define و سپس modal cases این کنترل را انجام دهید.

  پاسخ دهید

 20. BITA.SAZE.ARCH

  سلام
  خیلی خیلی ممنونم
  از اینکه با شما همراه هستم خیلی خوشحالم انشالله بتوانم مفید واقع شوم در بعضی مسائل
  من به جز نرم افزار عمران که رشته اصلی بنده است نرم افزارهای معماری مثل تری دی مکس و وی ری و اتوکد و رویت سازه و معماری را بصور ت حرفه ای آموزش میدهم.
  خوشحال میشم بتوانم در این زمینه ها با شما همکاری داشته باشم
  با تشکر فراوان
  داود بیتاء

  پاسخ دهید

 21. naghshandish

  با عرض سلام و احترام،سوالی از محضر مبارکتان دارم:در یک سازه که از روش تحلیل طیفی استفاده میشود (از رابطه۹VS/VDY.)آیا برای کنترل دریفت هم میتوانیم از رابطه ۹Vs(DRIFT)/Vdy(DRIFT).استفاده کرد?

  پاسخ دهید

 22. علی زارع

  با سلام. بله میتوان این کار را کرد. نحوه کنترل دریفت تحت زلزله های طیفی بدین صورت است:
  ۱- ابتدا الگوهای بار زلزله دریفت طیفی را از قسمت load cases بسازید. منظورمان SXDRIFT و SYDRIFT می باشد. توجه کنید scale factor اولیه یعنی AgI/Ru را برای تعریف این ۲ الگوی بار وارد کنید.
  ۲- سپس سازه را آنالیز کنید.
  ۳- با توجه به منظمی یا نامنظمی پروژه، SXDRIFT را با EXDRIFT و SYDRIFT را با EYDRIFT همپایه کنید.
  ۴- حال میتوانید دریفت را تحت الگوهای بار SXDRIFT و SYDRIFT از قسمت max drift یا avg drift (بر حسب منظمی یا نامنظمی پروژه) بخوانید.

  پاسخ دهید

 23. مرتضی قدرتی

  با سلام خدمت اساتید گرام
  ضمن تشکر از مقاله و سایت بسیار مفیدتون، چنتا سوال برای من در خلال پروژم پیش اومده، ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
  اول اینکه؛ نظم پیچشی ساختمون رو با چه ترکیب‌بارهایی باید چک کنیم، فقط زلزله دریفت (EX Drift) یا بارهای معمولی‌ای که به ساختمون وارد میشوند مثل مرده و زنده و زلزله EX؟
  زمان تناوب تحلیلی ساختمون چطور؟ با چه بارهایی؟
  اگر سازه پیچشی شدید یا زیاد بود، ضریب اصلاح خروج از مرکزیت رو برای EX Drift هم تأثیر بدیم یا خیر؟
  برای کنترل دریفت در سازه پیچشی شدید، DRIFT MAX چه چیزی رو نشون میده؟ مقدار جابجایی به ارتفاع یا فقط مقدار جابجایی؟ چون برای DRIFT AVERAGE شما گفته بودید که مقدار جابجایی به ارتفاع رو نشون میده.
  از قبل از لطفتون سپاس‌گزارم.

  پاسخ دهید

 24. علی زارع

  با سلام
  ۱- نظم پیچشی ساختمان را با بارهای EXP ,EXN ,EYN ,EYP کنترل میکنیم.
  ۲- برای به دست آوردن زمان تناوب تحلیلی ساختمان از بار خاصی استفاده نمیکنیم بلکه با آنالیز مودال اینکار را انجام میدهیم. این موضوع را قبلا در مقاله کنترل زمان تناوب تحلیلی توضیح داده ایم. http://sabzsaze.com/period-check/
  ۳- بله باید تاثیر دهید.
  ۴- drift نسبت جابجایی به ارتفاع است. چیزی که drift max نشان میدهد حداکثر میزان جابجایی به ارتفاع است. حداکثر میزان جابجایی همانطور که قبلا گفته شد در لبه ها اتفاق می افتد.

  پاسخ دهید

 25. مرتضی قدرتی

  بسیار سپاسگزارم. توضیحات کامل بود.

  پاسخ دهید

 26. مرتضی قدرتی

  البته با عرض پوش، زمان تناوب رو که نمیشه فقط با EX Drift بدست آورد، پس بارهای معمولی‌ای که برای طراحی نیاز داریم میمونه تا زمان تناوب تحلیلی رو بدست‌آورد.

  پاسخ دهید

 27. علی زارع

  برای به دست آوردن زمان تناوب از الگوهای بار استفاده نمیکنیم بلکه همانظور که در مقاله گفته شد از قسمت modal participating mass ratios مشارکت مدهای مختلف در ارتعاش کلی سازه را بررسی میکنیم. مدهایی که بیشترین مشارکت را در هر یک از جهات xو y داشته باشند مدهای مورد نظر ما هستند. در واقع چون مد اول و دوم بیشترین سهم را از ارتعاش کلی سازه دارند، زمان تناوب های این دو مود (یعنی اول و دوم )زمان تناوب های تحلیلی ما هستند.

  پاسخ دهید

 28. babak1330

  Kheili mamnun.besyar ali va amuzande

  پاسخ دهید

 29. صابر

  سلام عالی بود برای تحلیل دینامیکی هم می تونید نحوه بدست آوردن دریفت را بگذارید؟

  پاسخ دهید

 30. علی زارع

  با سلام.
  ابتدا الگوهای بار زلزله دریفت طیفی را بسازید. منظورمان SXDRIFT و SYDRIFT می باشد. توجه کنید scale factor اولیه یعنی AgI/Ru را برای تعریف این ۲ الگوی بار وارد کنید. برای این منظور میتوانید به مقاله تحلیل طیفی، فیلم همپایه سازی و همچنین فیلم تحلیل طیفی مراجعه کنید.
  سپس سازه را آنالیز کنید.
  با توجه به منظمی یا نامنظمی پروژه، SXDRIFT را با EXDRIFT و SYDRIFT را با EYDRIFT همپایه کنید.
  حال میتوانید دریفت را تحت الگوهای بار SXDRIFT و SYDRIFT مطابق مطالبی که در این مقاله گفته شد بخوانید.

  پاسخ دهید

 31. پژمان

  سلام.مطلب خیلی کاربردی و کاملی رو گذاشتید.به امید موفقیت روز افزونتون.سپاس

  پاسخ دهید

 32. ASMA AMIRI SHAMLOO

  خیلی مفید بود.ممنونم از زحمات تون.همیشه تو درک این مبحث مشکل داشتم خدا خیرتون بده.

  پاسخ دهید

 33. محمد

  درجه یک بود -خیلی گشتم هیچ جا انقد واضح نگفته بود-واقعا بدرد خوورد اونم موقع بحرانی و تحویل کار—دمت گرم

  پاسخ دهید

 34. پشتیبانی سبزسازه

  سپاس از محبت شما مهندس عزیز
  حتما باقی مقالات سبزسازه رو هم بررسی کنید، سعی کردیم مفید و کاربردی باشند.
  موفق باشید

  پاسخ دهید

 35. محمد اميني

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت بزرگواران و اساتید سبزسازه
  واقعا دستتون درد نکنه،این مقالات مختصر و پربار خیلی مفید هستند و امیدوارم ادامه داشته باشن.یک اشتباه تایپی هم داره این مقاله که به جای بند ٣-۵-٣ ، ٣-۵-٢ نوشته شده.
  بازم ممنون موفق باشید.

  پاسخ دهید

 36. پشتیبانی سبزسازه

  سلام جناب مهندس امینی عزیز، ممنون از لطفی که به سبزسازه دارین. ما هم برای شما آروزی موفقیت و سربلندی را داریم.

  پاسخ دهید

 37. حسین

  خدا خیرتون بده.واقعا عالی بود

  پاسخ دهید

 38. پشتیبانی سبزسازه

  سلام مهندس سلطانی عزیز
  ممنون از اینکه سبزسازه دنبال می کنید. امیدوارم سایر محتوای سایت نیز براتون مفید باشه

  پاسخ دهید

 39. شهرام

  با درود و تشکر
  مطلب بسیار مفیدی بود.

  پاسخ دهید

 40. امید

  متشکر از مطالب مفیدتون توفیق رفیق راهتان باد

  پاسخ دهید

 41. پشتیبانی سبزسازه

  سلام خدمت شما مهندس امید عزیز
  سپاس از نهایت لطفی که به ما دارید و ما رو با نظرات خوبتون دلگرم می کنید.
  امیدواریم باز هم مطالبی باشه که برای شما مفید واقع بشه.
  ماندگار باشید. یا حق

  پاسخ دهید

 42. سید سعید سرفرازی

  با سپاس از پیام پر مهر شما

  پاسخ دهید

؟

فقط کافیست ایمیلتان را وارد کنید

در کمتر از 5 ثانیه اطلاعاتتان را وارد کنید و 3 ایبوک طراحی سازه بتنی در ایتبس را به همراه هدیه ویژه آن در ایمیلتان دریافت کنید
برایم ایمیل شود
نگران نباشید ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link

افزایش درآمد طراحی سازه
63 دقیقه ویدئو رایگان دکتر سالار منیعی

یاد بگیرید پیش از رسیدن به سال 99 چه مهارتهایی را بصورت تخصصی بیاموزید تا جزو 10% موفق طراحان سازه باشید.
همین الان دریافت می کنم.
با بستن این صفحه دیگر این پیشنهاد را هیچ وقت نخواهید دید.
close-link