صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  بارگذاری ثقلی  »  کاهش بار زنده بام؛ نحوه اعمال کاهش بار زنده پشت بام در ایتبس به صورت گام به گام

کاهش بار زنده بام؛ نحوه اعمال کاهش بار زنده پشت بام در ایتبس به صورت گام به گام

همانطور که شما هم می دانید کاهش بار زنده در ساختمان یکی از مسائل مهمی است که سوالاتی مانند دلیل کاهش بار زنده بام چیست؟ کاهش بار زنده بام در ایتبس به چه صورتی انجام میگیرد؟ مطرح می شود.

ما در این مقاله جامع به بررسی نحوه اعمال کاهش بار زنده پشت بام در etabs به صورت گام به گام خواهیم پرداخت.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

نحوه کاهش بار زنده پشت بام

بر اساس آیین‌ نامه‌ی آمریکا ASCE7-10 بار زنده‌ی پشت بام در ساختمان ناشی از دو منشا است:

 1. در زمان ساخت و یا تعمیر ساختمان توسط کارگران، ابزار و مصالح
 2. در زمان استفاده از ساختمان توسط اجسام قابل حرکت مانند گلدان‌ها و یا سایر اشیا تزیینی.

بار زنده‌ی بام شامل تجهیزات و تاسیسات ثابت مانند کولرهای آبی، که گاهی در این تراز قرار داده می‌شوند، نمی‌باشد. در صورتی که بار این تجهیزات قابل توجه باشد، لازم است یک بار جداگانه برای آنها تعریف شود تا اثر آنها در طراحی و همچنین نیروی زلزله دیده شود.

کاهش بارهای زنده‌ی یکنواخت بام در ساختمان، در مقایسه با بار زنده‌ی سایر نقاط سازه به روش متفاوتی صورت می‌گیرد. کاهش در بارهای زنده‌ی بام در بخش 6-5-8 از مبحث ششم مقررات ملی ایران مورد بحث قرار گرفته است و به کمک توضیحات و فرمول‌ های ارائه شده در این بخش، می‌توان مقادیر ارائه شده در جدول 6-5-1 را کاهش داد. بام‌های معمولیِ تخت، شیب‌ دار و قوسی و سایبان‌ ها به غیر از مواردی مانند سقف‌ های پارچه‌ ای که با استفاده از یک سازه اسکلتی مجزا تحمل شوند، برای بار زنده کاهش یافته بام حاصل از رابطه 6-5-2 و یا سایر ترکیب بارهای کنترل کننده در فصل دوم مبحث ششم، هر کدام که بیشتر باشد، طراحی می‌شوند.

کاهش بار زنده‌ی بام به کمک رابطه‌ ی زیر انجام می‌شود.

 

رابطه کاهش بار زنده‌ پشت بام

 

 

همانطور که مشاهده می‌شود، L0 بار زنده‌ی کاهش نیافته‌ی بام می‌باشد که از جدول 6-5-1 استخراج شده است و با اعمال دو ضریب R1 و R2 به آن، کاهش می‌یابد. به حاصل ضرب R1Rضریب کاهش بار زنده یا Live Load Reduction Factor برای بام گفته می‌شود. این دو ضریب هم به کمک روابط زیر محاسبه می‌شوند:

 

محاسبه ضرایب کاهش بار زنده پشت بام

 

در این رابطه،Aسطح بارگیر عضو می‌باشد. در صورتی که پشت بام دارای شیبی کمتر از 33% باشد بار زنده‌ی بام تنها با ضرب در ضریب R1 کاهش می‌یابد، اما در صورتی که شیب بام از 33% بیشتر باشد از رابطه‌ی زیر جهت محاسبه‌ی R2 استفاده خواهد شد:

 

محاسبه ضرایب کاهش بار زنده بام

 

همچنین در صورتی که بام به صورتی قوسی یا گنبدی باشد، به طوری که امکان محاسبه‌ی شیب (S) برای آن نباشد، از رابطه ی زیر جهت محاسبه‌ی S استفاده می شود.

 

محاسبه شیب بام قوسی یا گنبدی

تعریف ارتفاع و دهانه در سقف های قوسی در شکل زیر مشاهده می شود.

 

ارتفاع و دهانه در سقف های قوسی و گنبدی

 

با دقت در این روابط می توان گفت، در صورتی که سطح بارگیر از 18 متر مربع بزرگتر باشد، بار زنده‌ بام را حداکثر تا 40% می‌توان کاهش داد، البته بار زنده هم نباید از 0.6 کیلونیوتن بر متر مربع کمتر شود.

برای بام‌ هایی که محل اجتماع و ازدحام بوده و دارای کاربری خاصی چون باغچه بام (Roof Garden) می‌باشند، بر اساس مبحث ششم می توان بارهای زنده‌ی یکنواخت را طبق ضوابط بخش 6-5-8، که در بالا توضیح داده شد، کاهش داد.

لازم به ذکر است که بر خلاف آیین‌ نامه‌ ی ایران در آیین نامه‌ی ASCE7-10 و همچنین ASCE7-16 کاهش بار زنده در بام‌ هایی با کاربری‌ های ذکر شده بر اساس بند 6-5- 7 مبحث ششم، که مربوط به کاهش بار زنده به روش سطح بارگیر است، انجام می‌شود.

معرفی ضریب کاهش بار زنده‌ بام به ایتبس 

نرم افزار ایتبس در حال حاضر به صورت پیش فرض امکان محاسبه‌ی کاهش بار زنده‌ی بام را نداشته و برای در نظر گرفتن این کاهش بار نیاز به طی کردن یک فرآیند نسبتا طولانی می‌باشد تا بتوان به صورت تقریبی این کاهش بار را هم در محاسبات در نظر گرفت.

همانطور که می‌دانیم بر اساس جدول 3-1 آیین‌ نامه‌ی 2800 ویرایش چهارم، به هنگام محاسبه‌ی جرم موثر لرزه‌ای نیازی به در نظر گرفتن بار زنده‌ پشت بام نمی‌باشد. به عبارت دیگر، بار زنده‌ بام در زمان زلزله نیروی اضافه‌ ای به سازه وارد نمی‌ نماید، زیرا همانطور که در ابتدای بحث هم مطرح گردید این بار ناشی از ابزار و تجهیزات غیرثابت بوده که در زمان زلزله اینرسی اضافه‌ ای به سازه وارد نمی‌کنند. از این رو، معمولا بار زنده‌ بام در ایتبس با نام  Lr و از جنس Roof Live معرفی می‌گردد، اما در صورتی که بخواهیم این بار را هم کاهش دهیم، نیاز است که جنس آن از نوع Reducible Live انتخاب شود.

توجه نمایید که به هنگام معرفی مشارکت هر یک از بارها در جرم لرزه‌ای همچنان درصد مشارکت Lr (درصد مشارکت بار زنده بام) صفر خواهد بود.

 

تغییر نوع بار زنده‌ بام ( Lr) در ایتبس

تغییر نوع بار زنده‌ بام در ایتبس برای کاهش دادن آن

 

 محاسبه‌ی دستی ضریب کاهش بار زنده‌ بام در مقایسه با ضریب کاهش بار زنده‌ی سایر طبقات به مراتب ساده‌تر بوده، و تنها نیاز به محاسبه‌ی سطح بارگیر برای هر عضو است. نرم‌افزار ایتبس امکان محاسبه‌ی خودکار سطح بارگیر برای هر عضو را دارد. از این رو نموداری بر اساس سطح بارگیر به etabs معرفی می‌شود تا به کمک آن به صورت خودکار با محاسبه‌ی سطح بارگیر هر عضو، ضریب کاهش بار زنده‌ بام را محاسبه نماید.

با توجه به رابطه‌ی 6-5-3 از مبحث ششم که مربوط به ضریب R1  است، مشاهده می‌شود که این ضریب تنها تابع سطح بارگیر بوده و با آن رابطه‌ی خطی دارد. از طرفی رابطه ی 6-5-4 هم که مربوط به R2 است با توجه به شیب پشت بام تعیین می‌شود.

حال برای محاسبه‌ی ضریب کاهش بار زنده‌ پشت بام کافیست نموداری مشابه با نمودار زیر که مربوط به ضریب R1 است به نرم افزار معرفی شود. این نمودار با تغییر سطح بارگیر از 0 تا 70 و محاسبه ی رابطه‌ی 6-5-3 برای هر سطح بارگیر بدست می‌آید.

 

معرفی ضریب R1 به ایتبس برای محاسبه‌ ضریب کاهش بار زنده‌ بام

معرفی ضریب R1 به ایتبس برای محاسبه‌ ضریب کاهش بار زنده‌ بام

 

ضریب R2 هم برای هر سازه تنها یک بار، با توجه به شیب پشت بام محاسبه شده، و در صورتی که مخالف 1 باشد، در نمودار فوق ضرب می شود تا به کمک آن بتوان ضریب کاهش بار زنده‌ بام را محاسبه نمود. همانطور که می‌دانیم در صورتی که شیب بام (S) از 33% کمتر باشد ضریب R2 = 1 شده و نمودار فوق عینا به ایتبس معرفی می شود.

گام به گام نحوه کاهش بار زنده بام در etabs

این روش به صورت گام به گام به شرح زیر می‌باشد:

1.محاسبه‌ نمودار ضریب کاهش بار زنده:

این نمودار با توجه به توضیحات ارائه شده، با محاسبه‌ R1 و  R2 بدست می‌آید تا در گام بعد به نرم افزار ایتبس معرفی شود. با اندکی دقت در فرمول ها نتیجه می شود که منحنی R1 همواره و برای تمامی سازه ها ثابت بوده و تنها ضریب R2 با توجه به شیب بام محاسبه می‌شود.

2.تنظیمات مربوط به محاسبه‌ ضریب کاهش بار زنده بام در ایتبس:

در ابتدا باید روش مورد استفاده توسط نرم‌افزار را، که به کمک آن برای هر عضو ضریب کاهش بار زنده محاسبه می‌شود، مشخص نماییم. بدین منظور از مسیر زیر وارد تنظیمات مربوط به روش کاهش بار زنده می‌شویم.

 

تنظیمات محاسبه‌ ضریب کاهش بار زنده بام در ایتبس

تنظیمات مربوط به محاسبه‌ی ضریب کاهش بار زنده بام

 

در پنجره‌ی باز شده که در شکل زیر مشاهده می‌شود، چهارمین گزینه که مربوط به کاهش بار زنده به کمک سطح بارگیر است انتخاب شده و با زدن دکمه ی Define وارد تنظیمات اصلی می‌شویم.

 

تنظیمات مربوط به محاسبه‌ ضریب کاهش بار زنده بام در etabs

انتخاب کاهش بار زنده به کمک سطح بارگیر در ایتبس

 

در ادامه و در پنجره‌ی Live Load Reduction Factor Curves نموداری که با توجه به رابطه ی 6-5-3 و 6-5-4 در گام قبل محاسبه شد، باید به نرم افزار معرفی گردد. نمودار شکل زیر برای یک بام با شیب کمتر از 33% است.

 

معرفی نمودار ضریب R1 به ایتبس

معرفی نمودار ضریب R1 به etabs

 

پس از معرفی این نمودار و تایید آن در صورتی که مدل آنالیز و طراحی شود، ضریب کاهش بار زنده‌ پشت بام برای تمامی اعضا محاسبه خواهد شد.

نکته مهم:

همانطور که در ابتدای بحث هم ذکر شد، نرم‌افزار ایتبس امکان در نظر گرفتن کاهش بار زنده‌ بام را ندارد. در صورتی که این گزینه در نرم‌افزار موجود بود، در واقع باید علاوه بر Roof Live یک نوع بار دیگر به نام Reducible Roof Live هم داشته باشیم و در این حالت ضریب کاهش بار زنده‌ جداگانه‌ای به نام Roof Live Load Reduction Factor برای آن تعریف می‌شد. اما در حال حاضر ما تنها یک ضریب کاهش بار زنده به نام Live Load Reduction Factor داریم که به تمامی بارهای زنده‌ی قابل کاهش اعمال می‌شود.

از آنجایی هم که برای قابل کاهش بودن بار زنده‌ بام نوع آن را Reducible Live انتخاب کرده‌ایم، در واقع نرم‌افزار بارهای زنده‌ بام و طبقات را با یک ضریب مشابه، کاهش می‌دهد. برای اینکه بتوانیم کاهش بار زنده‌ بام را هم در نظر بگیریم تنها راه حل این است که هر دو ضریب کاهش را برای بام و سایر طبقات محاسبه نموده، و ضریبی را برای طراحی هر عضو انتخاب نماییم که بزرگتر بوده و کمترین کاهش بار زنده را اعمال می‌کند.

با توجه به این توضیحات، ضریب کاهش بار زنده‌ بام را که به کمک نمودار محاسبه شد، برای تک‌تک اعضا بدست می‌آوریم.

3.بدست آوردن ضریب کاهش بار زنده‌ بام اعضا:

این ضریب برای تمامی تیرها و ستون‌ ها باید بدست آورد تا امکان مقایسه‌ی آن با ضریب کاهش بار زنده‌ سایر طبقات فراهم شود، بدین منظور دکمه‌ی آنالیز و سپس طراحی مقاطع زده می‌شود، تا ضریب کاهش بار زنده محاسبه گردد. سپس از مسیر شکل زیر و گزینه‌ی Show table پنجره‌ی مربوطه باز می‌شود.

 

مشاهده جدول ضریب کاهش بار زنده در etabs

مشاهده جدول ضریب کاهش بار زنده

 

 

با رفتن به مسیر مشخص شده و انتخاب گزینه‌ ها به ترتیب نشان داده شده در شکل زیر، پنجره‌ ی مربوط به فرضیات طراحی با نام Steel Frame Overwrite- AISC 360-10 باز خواهد شد.

 

مشاهده جدول ضریب کاهش بار زنده در ایتبس

 

 

 

در پنجره‌ی باز شده اطلاعات مربوط به طراحی تمامی اعضای سازه قابل مشاهده بوده و همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود یکی از گزینه‌ها مربوط به ضریب کاهش بار زنده می‌باشد که برای تک‌تک اعضا با توجه به نمودار معرفی شده‌ی گام قبل، توسط نرم افزار محاسبه شده است.

 

ضریب کاهش بار زنده در ایتبس

ضریب کاهش بار زنده در جدول

 

با توجه به توضیحات گام قبل نیاز است که این ضریب برای تمامی تیرها و ستون‌ها در سازه انتخاب شده، و به یک فایل اکسل منتقل شوند تا در ادامه برای مقایسه با ضریب کاهش بار زنده‌ طبقات مورد استفاده قرار گیرد.

4.محاسبه‌ی ضریب کاهش بار زنده طبقات:

برای محاسبه ضریب کاهش بار زنده طبقات یک بار دیگر قفل برنامه باز شده و پنجره‌ی Live Load Reduction Factor را از منوی Design باز می‌کنیم و این بار آیین‌نامه‌ی ASCE7-10 را به عنوان روش کاهش بار زنده انتخاب می‌کنیم.

کاهش بار زنده طبقات در ایتبس

محاسبه ضریب کاهش بار زنده طبقات

5.بدست آوردن ضریب کاهش بار زنده طبقات:

روند گام 2 عینا دوباره تکرار می‌شود تا ضریب کاهش بار زنده در تمامی اعضا، برای حالتی که ضریب کاهش بار زنده با توجه به آیین‌نامه محاسبه شده، مشاهده شود. با انتقال این ضریب به اکسل، هر دو ضریب کاهش بار زنده را در کنار هم برای تمامی تیرها و ستون‌ها می‌توان مشاهده نمود.

حال برای اینکه تنها یک ضریب کاهش بار زنده می‌توان به نرم افزار معرفی نمود باید از میان این دو یکی را انتخاب نماییم تا مبنای محاسبات قرار گیرد، طبیعتا ضریبی انتخاب خواهد شد که محافظه‌ کارانه‌تر بوده و بار زنده را کمتر کاهش می‌دهد، در نتیجه ضریب بزرگتر انتخاب می‌شود.

به عنوان مثال در جدول زیر فرآیند ذکر شده برای یک سازه انجام شده است. در این جدول مقدار ضرایب کاهش بار زنده برای ستون‌ های طبقه‌ ی سوم و چهارم سازه مشاهده می‌شوند. در ستون پنجم و ششم به ترتیب ضریب کاهش بار برای بار زنده‌ طبقات و همچنین بار زنده‌ بام محاسبه شده است و در ستون آخر، حداکثر مقدار این دو به عنوان ضریب کاهش بار نهایی مشخص شده است.

به عنوان مثال در این سازه، باید ضریب کاهش بار زنده‌ ستون C6 در طبقه‌ی سوم به صورت دستی به 0.93 تغییر داده شود. این روند در گام بعد توضیح داده شده است.

 

ضرایب کاهش بار زنده طبقات

ضرایب کاهش بار زنده طبقات

 

6.معرفی ضریب کاهش بار نهایی:

در برخی از المان‌ها نیاز داریم ضریب کاهش بار زنده را تغییر دهیم (مانند ستون C6 در سازه‌ی جدول بالا)، بدین منظور کافیست عضو مورد نظر انتخاب شده و از مسیر زیر LLRF را اصلاح نماییم.

 

معرفی ضریب کاهش بار نهایی در ایتبس

معرفی ضریب کاهش بار نهایی

 

در پنجره باز شده ضریب کاهش بار زنده را تغییر می‌دهیم.

 

معرفی ضریب کاهش بار نهایی در ایتبس

معرفی ضریب کاهش بار نهایی

 

با توجه به این که در گام 4 روش محاسبه‌ی کاهش بار زنده ASCE7-10 انتخاب شد، در نتیجه مقادیر ضریب کاهش بار زنده‌ی المان‌ها برابر با مقادیر ستون پنجم جدول بالا می‌باشند و در صورتی که این مقادیر با ستون آخر (که مقادیر نهایی هستند) مغایرت داشته باشد باید در این گام اصلاح شوند.

نتیجه گیری

همانطور که مشاهده گردید، از آنجایی که امکان کاهش بار زنده‌ بام در ایتبس به صورت پیش‌فرض وجود ندارد، در نظر گرفتن این کاهش نیاز به فرآیندی پیچیده داشته و در نهایت هم کاهش بار زنده‌ پشت بام به صورت کامل صورت نمی گیرد.

همچنین در بسیاری از حالات امکان دارد، برای یک عضو ضریب کاهش بار زنده‌ بام 1 بدست آید، اما ضریب کاهش بار زنده‌ طبقات برای آن کوچکتر از 1 (مثلا 0.85) محاسبه شود، اما به دلیل اینکه ما حداکثر مقدار این دو ضریب را باید انتخاب نماییم، ضریب 1 به عنوان ضریب کاهش بار زنده‌ نهایی انتخاب می‌شود.

این بدین معناست که در این حالت برای این عضو اساسا هیچ کاهش بار زنده‌ای (چه بار زنده‌ طبقات و چه بار زنده‌ بام) لحاظ نمی‌شود، در صورتی که اگر از اعمال کاهش بار زنده بام چشم‌ پوشی می‌شد امکان استفاده از ضریب کاهش بار زنده‌ی طبقات برای این عضو وجود داشت.

با توجه به توضیحات ارائه شده در اکثر‌‌ اوقات طراحان از کاهش بار زنده‌ بام صرف نظر کرده، و تنها کاهش بار زنده‌ طبقات را در طراحی اعمال می‌نمایند.

منابع

 1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران، ویرایش سوم، سال 1392.
 2. آیین نامه ی ASCE7 ویرایش سال 2010 و 2016 آمریکا
 3. راهنمای نرم افزار ایتبس 2017 –ETABS2017 Documentation

 

 

خرید لينک هاي دانلود

دانلود رایگان اعضای ویژه

دانلود رایگان این آموزش و ده ها آموزش تخصصی دیگر به ازای پرداخت فقط 80 هزار تومان (+ اطلاعات بیشتر)

خرید با اعتبار سایت به ازای پرداخت فقط 2 هزار تومان

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت به ازای پرداخت فقط 2 هزار تومان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 35,870 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال ششمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. davood salehi

  سلام و خسته نباشید. خیلی ممنونم بابت این همه مطالب مفیدی که در سایت قرار دادید که ما مهندسین جوان تر بتوانیم دانشمون را بالا ببریم.
  مهندس یک مطلبی هست که واضح در موردش صحبت نشده است چه آئین نامه چه سایر اساتید که آن را تفسیر می کنند و ابهام در مورد آن زیاد است. در بند ۶-۵-۷-۳ ذکر شده است که بارهای زنده بیش از ۵ کیلونیوتن کاهش نمی یابند مگر برای اعضایی که بار دوطبقه و یا بیشتر تحمل می کنند که در آن صورت بیست درصد می توانیم کاهش بدهیم. خب اول که همین بند هم واضح نیست گفته بیش از ۵ کیلونوتن نه ۵ و بیشتر؟ حالا قبول ۵ کیلونیوتن، شامل کدام قسمت ها می شود؟ راه پله و هال و پذیرائی هم شامل میشه؟ خب اگر شامل میشه مگر نه اینکه دستتمون را باز گذاشته که بیست درصد کاهش بدهیم خب به کدام اعضا و دقیقا چطور می توانیم این بیست درصد را کاهش بدهیم؟

  پاسخ دهید

 2. Iraj Lotfy (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  بر اساس ویرایش ۹۸ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بند ۶-۵-۵ باید کاهش بار زنده اعمال گردد
  بر همسن اساس کاهش بار زنده بارهای سنگین بیشتر از ۵ کیلو نیوتن(بند ۶-۵-۵-۲) غیر مجاز می باشد.
  و در همین بند اشاره ششده که اگر عضو بار دو طبقه یا بیشتر را تحمل کند می توان تا ۲۰ درصد این مقدار را کاهش داد، این استثنا بدین معنا است که برای سازه را برای عضوی که نیروی یک طبقه را تحمل میکند قابل استفاده نیست

  پاسخ دهید

 3. smz903

  سلام و سپاس.
  بنده ایبوک مربوط به کاهش بار زنده رو تهیه و مطالعه کردم منتها مشخصا در مورد همزمانی دو روش صحبتی نشده.بذارید سوالمو واضح تر بپرسم.
  فرض کنید یک تیر با سطح بارگیر ۴۰ متر مربع در یک ساختمان مسکونی با بار زنده ۲۰۰ داریم.سوال اینجاست که آیا بنده مجاز هستم یکبار در ترکیب بار از ضریب نصف شده استفاده کنم و یکبار هم بر اساس روش سطح بارگیر از فرمول مربوطه استفاده کنم و بار زنده رو کاهش بدم.؟

  پاسخ دهید

 4. smz903

  سلام.خسته نباشید.
  ممنون از مقالات مفیدتون
  یک سوال داشتم از خدمتتون.
  آیا فقط به یک روش میتوانیم کاهش بار زنده رو داشته باشیم یا به هر دوروش ،همزمان، میتوانیم بار زهده را کاهش دهیم.
  منظورم روش ترکیب بار و روش سطح بارگیر هست؟

  پاسخ دهید

 5. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام، ممنونم از نظر گرمتون.
  کاهش بار زنده از نوع L0 در مبحث ششم به دو روش ممکن هست در صورتی که شرایط هر دو رو داشته باشه. شرایط همزمانی رو به صورت دقیق به همراه نحوه اعمال در نرم افزار رو در این ایبوک بررسی کردیم. ضمنا این نکته رو در نظر داشته باشید که امکان کاهش بار زنده بام در ترکیب بار وجود نداره.

  پاسخ دهید

question