صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع فولادی به همراه بررسی کاربرد ثابت پیچش تابیدگی در طراحی سازه

محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع فولادی به همراه بررسی کاربرد ثابت پیچش تابیدگی در طراحی سازه

ثابت تابیدگی چیست؟

قطعا شما هم برای فشرده سازی مقاطع با استفاده از ایتبس به ضریب ثابت تابیدگی نیاز پیدا کرده اید که این ثابت پیچشی به صورت دستی محاسبه شده و در نرم افزار اعمال می شود اما برای محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع فولادی مانند مقاطع دوبل و باکس چه باید کرد؟

در این مقاله کاربردی به نحوه محاسبه ثابت تابیدگی در انواع مقاطع فولادی می پردازیم و همینطور کاربرد ثابت پیچشی را در طراحی سازه بیان خواهیم کرد.

⌛ آخرین به‌روزرسانی: 23 شهریور 1401

📕 تغییرات به روز رسانی: تکمیل مطالب قبلی و اضافه شدن سرفصل های جدید

 

با مطالعه این مقاله چه می‌آموزید؟

1. ثابت تابیدگی چیست؟

ثابت تابیدگی با Cw نشان داده شده و دارای بُعد طول به توان شش (مثلاً سانتی‌ متر به توان شش) است. این پارامتر معیاری برای تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش غیر یکنواخت یا پیچش تابیدگی است.

پیچش غیر‌ یکنواخت پیچشی است که در اعضای غیر مدور به دلیل عدم تقارن محوری تحت اثر لنگر پیچشی دچار آشفتگی خواهند شد و شکل سطح مقطع اولیه دستخوش تغییر می‌شود.

در مسائل مربوط به بحث پیچش:

 • از ممان اینرسی قطبی (ثابت پیچش خالص) جهت تعیین پیچش در مقاطع گردِ توپر یا تو خالی استفاده می‌شود (در مقاطعی مثل قوطی و لوله که در آن‌ها پیچش، تنش برشی ایجاد می‌کند).
 • از پیچش تابیدگی در مقاطع باز و غیر گرد استفاده می‌شود (استفاده در مقاطعی مثل Z شکل، ناودانی و مقاطع I شکل که در آن‌ها پیچش، تنش محوری ایجاد می‌کند).

پارامتر ثابت پیچش تابیدگی مقاطع فولادی نظیر I شکل، ناودانی، نبشی، سپری و به ویژه در مقاطع ستون دوبل و باکس کاربرد دارد. از این ضریب نیز همانند ثابت پیچشی j، برای تعیین مقاومت خمشی – کمانشی (LTB) مقطع تیرها و ظرفیت لنگر پیچشی مقطع ستون‌ها استفاده می‌شود و برای کلیه مقاطع باز کاربرد دارد.

 

❓ چرا ضریب  ثابت تابیدگی در مقاطع ستون دوبل و باکس در طراحی‌ها استفاده می‌شود؟

با توجه به عدم وجود نیم‌رخ مناسب به علت بزرگ بودن نیرو‌های وارده بر مقطع و یا عدم تولید مقاطع متنوع توسط کارخانه‌‌ های نزدیک محل پروژه، طراحان مجبور به استفاده از نیمرخ‌های ترکیبی نظیر دوبل I و باکس (جعبه‌ای) هستند. از آنجایی که این مقاطع ترکیبی معمولاً در جدول اشتایل وجود ندارند و نرم‌ افزارهایی مانند ETABS در محاسبه‌ی این ضریب دچار مشکل هستند؛ پس مهندس طراح بایستی با ثابت تابیدگی آشنا و قادر به محاسبه‌ی ثابت تابیدگی برای انواع مقاطع رایج باشد.

2. کاربرد ثابت پیچش تابیدگی (Cw) در طراحی

پیش­تر در ایبوک ” کنترل فشردگی مقاطع لرزه ای و غیر لرزه ای” درباره  نحوه‌ی کنترل فشردگی مقاطع در ایتبس صحبت کردیم و همان‌طور که می‌دانید برای انجام این کار باید ثابت تابیدگی را محاسبه و در نرم‌افزار اعمال کرد.

در کارهای عمرانی مثال‌ های متعددی از پیچش وجود دارد که برخی از آن‌ ها عبارت‌ اند از:

 • تیر‌هایی که بار وارد بر آن‌ها از مرکز برش تیر عبور نمی‌کند
 • تیرهای لبه‌ای ساختمان که واکنش ناشی از بار دال سقف را فقط در یک طرف حمل می‌کند
 • تیرهای دو طرف بالکن که به صورت کنسول اجرا می‌شوند تحت بارهای دینامیکی شدید دچار پیچش می‌شوند
 • تیرهای جرثقیل که بر اثر ضربه جانبی جرثقیل به ریل لنگر پیچشی توأم با لنگر خمشی ایجاد می‌شود

با توجه به موارد متعدد فوق آیین‌ نامه‌ های مختلف ساختمانی جهت طراحی مقاطع مختلف در چنین شرایطی ‌(مقاطع تحت اثر پیچش) مجبور به در نظر گرفتن اثر پیچش (ثابت تابیدگی) در فرمول‌ های طراحی به شرح زیر شدند.

 

کاربرد ثابت تابیدگی (Cw) در فرمول های طراحی

 

 

1.2. محاسبه ظرفیت فشاری برخی مقاطع

طبق بند 10-2-4-5، مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ثابت تابیدگی (Cw) در تعیین مقاومت فشاری مقاطع بر اساس کمانش پیچشی و کمانش خمشی-پیچشی و در محاسبه تنش بحرانی Fcr طبق رابطه زیر مؤثر است:

Fcr: تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان از روابط زیر به دست می‌آید.

 

کاربرد ثابت تابیدگی (Cw) در محاسبه ظرفیت فشاری مقاطع

 

مطابق با بند 10-2-4-4 مقاومت فشاری اسمی در اعضای بدون اجزای لاغر بر اساس کمانش پیچشی و کمانش خمشی – پیچشی برابر FCr Ag است که Ag سطح مقطع کل عضوی و FCr که از روابط فوق به دست می‌آیند که در این روابط تنش‌های کمانش پیچشی الاستیک و خمشی پیچشی الاستیک Fe برای حالت‌های مختلف متفاوت است که در مواردی که ثابت تابیدگی در آن کاربرد دارد، قسمت (الف) بند 10-2-4-4 می‌باشد که به شرح زیر است.

 

محاسبه ظرفیت فشاری مقاطع دارای دو محور تقارن

 

در رابطه فوق J ثابت پیچشی است که مقدار آن به‌طور تقریبی می‌توان از طریق bt3 (1⁄3) تعیین نمود. ثابت پیچشی معیاری جهت تعیین مقاومت مقاطع در برابر پیچش خالص و یکنواخت است.

2.2. در محاسبه ظرفیت خمشی مقاطع

الف: در مقاطع I شکل فشرده با دو محور تقارن و اعضای با مقطع ناودانی فشرده تحت خمش حول محور قوی و در تعیین حالت حدی کمانش پیچشی-جانبی طبق بند 10-2-5-2-ب مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در محاسبه ثابت پیچش تابیدگی (Cw) کاربرد دارد.

 

کاربرد ثابت تابیدگی (Cw) در محاسبه ظرفیت خمشی مقاطع

 

rts شعاع ژیراسیون مؤثر مقطع است که طبق رابطه (10-2-5-9)،‌ مبحث دهم مقررات ملی محاسبه می‌شود و به طور مستقیم در محاسبه طول مهار نشده عضو Lr طبق رابطه (10-2-5-7)، مبحث دهم مقررات ملی ساختمان که مرز بین حالت حدی کمانش پیچشی – جانبی غیر ارتجاعی و ارتجاعی است و در محاسبه Fcr تنش کمانش الاستیک پیچشی- جانبی طبق رابطه (10-2-8-5)، ‌‌مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تأثیرگذار است.

ب: در مقاطع I شکل فشرده با دو محور تقارن با بال‌ های غیر فشرده و جان فشرده حول محور قوی در حالت کنترل حالت حدی کمانش پیچشی جانبی مشابه بند 10-2-5-2-ب مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ثابت پیچش تابیدگی (Cw) کاربرد دارد.

3. مقاومت پیچشی فولاد

مطابق با بند 10-2-7-4 ویرایش جدید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، مقاومت پیچشی اعضای با مقاطع دایره‌ای شکل و قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای برابر است با ϕT Tn که در آن ϕT ضریب کاهش مقاومت پیچشی است که برابر 0.9 در نظر گرفته‌شده و Tn مقاومت پیچشی اسمی است که مطابق با رابطه 10-2-7-8 به دست می‌آید.

 

نحوه محاسبه مقاومت پیچشی اسمی

 

که در آن C ثابت پیچشی مقطع و Fcr تنش کمانشی مقطع هستند و به شرح زیر مطابق با مبحث دهم مقررات ملی تعیین میشوند:

 

محاسبه مقاومت مقاطع دایره ای شکل تو خالی

C ثابت پیچشی مقطع است که برای مقاطع دایره‌ای شکل توخالی به‌طور محافظه‌کارانه از رابطه زیر محاسبه می‌شود :

 

محاسبه ثابت پیچشی مقاطع دایره‌ای شکل

که در روابط فوق:

L : طول عضو
D : قطر خارجی مقطع
t : ضخامت جدار لوله

 

محاسبه ثابت پیچشی مقاطع قوطی شکل

 

C ثابت پیچشی مقطع است که برای مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای به‌طور محافظه‌کارانه از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 

محاسبه ثابت پیچشی مقاطع قوطی شکل

مقاطع قوطی شکل

4. نحوه محاسبه ثابت تابیدگی برای مقاطع مختلف

مطابق تبصره 1 صفحه 89 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1401 ثابت تابیدگی را از رابطه Cw=(Iy h0)/4 برای مقاطع I شکل دارای دو محور تقارن و با بال مستطیلی، به دست می‌آید و برای سایر مقاطع این رابطه بسط داده می‌شود. ( h0 فاصله مرکز تا مرکز بال ها، Iy ممان اینرسی مقطع حول محور y ضعیف )

 

محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع فولادی

 

1.4. مقاطع I شکل

 نحوه محاسبه ثابت تابیدگی برای مقاطع i شکل

2.4. مقاطع I شکل دوبل متقارن

 

نحوه محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع I شکل دوبل متقارن

3.4. مقاطع I شکل دوبل با ورق تقویتی در جان

 

نحوه محاسبه ثابت تابیدگی (Cw) مقاطع I شکل دوبل با ورق تقویتی در جان

 

محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع دوبل با ورق تقویتی در جان (مرحله به مرحله نحوه محاسبه ضریب ثابت تابیدگی مقاطع دوبل)

4.4. مقاطع I دوبل با ورق تقویت بال

 

محاسبه ثابت تابیدگی (Cw) مقاطع I دوبل با ورق تقویت بال

5.4. مقاطع تک ناودانی

محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع فولادی (نحوه محاسبه ضریب ثابت تابیدگی (Cw) مقاطع تک ناودانی)

6.4. مقاطع ناودانی دوبل

فرمول ثابت تابیدگی در مقاطع ناودانی دوبل نیز کاملاً مشابه مقاطع I دوبل می‌باشد:

 

 نحوه محاسبه ثابت تابیدگی (Cw) مقاطع ناودانی دوبل

7.4. مقطع تک نبشی

 

محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع فولادی (نحوه محاسبه ثابت پیچش تابیدگی (Cw) مقطع تک نبشی)

 

برای نبشی دوبل این مقدار دو برابر خواهد شد.

8.4. مقاطع T شکل

 

محاسبه ثابت تابیدگی مقاطع فولادی T شکل

نتیجه گیری

ثابت تابیدگی Cw معیاری برای تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش غیریکنواخت یا پیچش تابیدگی است.

پارامتر ثابت تابیدگی در اغلب مقاطع فولادی نظیر I شکل، ناودانی، نبشی، سپری و به‌ویژه در مقاطع ستون دوبل و باکس کاربرد دارد. از این ضریب نیز همانند ثابت پیچشی j، برای تعیین مقاومت خمشی – کمانشی (LTB) مقطع تیرها و ظرفیت لنگر پیچشی مقطع ستون‌ها استفاده می‌شود و برای کلیه مقاطع باز کاربرد دارد..

بطور معمول کاربرد ثابت تابیدگی در فرمول‌های طراحی در محاسبه ظرفیت فشاری و ظرفیت خمشی برخی مقاطع  می­باشد.

 

 منابع

 

خرید لينک هاي دانلود

با عضویت بدون وارد کردن اطلاعات رایگان دریافت کنید.

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و رایگان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 37,298 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 15اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. محمد اسکندری

  سلام خسته نباشین، لینکی که جهت دسترسی به مرجع قرار دادین اجازه‌ی ورود نداره لطفا مرجعش را اگه امکانش هست به صورت pdf قرار بدین داخل سایت

  پاسخ دهید

 2. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس عزیز
  به صورت pdf هست با مرورگر فایرفاکس تست کنید

  پاسخ دهید

 3. متین حسینی

  در شکل دوبل ناودانی، در ناودانی سمت چپ جای tw و hw برعکس نوشته شده است.

  پاسخ دهید

 4. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. ممنون از توجه شما. اصلاح شد.

  پاسخ دهید

 5. امیرمحمد

  سلام
  میخواستم بدونم برای مقطع قوطی شکل متشکل از چهار نبشی، ثابت تابیدگی چگونه محاسبه میشود؟
  ممنون

  پاسخ دهید

 6. مهندس سجاد شایان (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. برای مقطع تشکیل شده از چهار نبشی،در کتب مرجع ، روابط ارائه شده (که از حل معادلات دیفرانسیل به همراه شرایط مرزی حاصل شده اند) ، فقط برای نبشی تک (که جزء اعضای با یک محور تقارن بوده) معتبر بوده و در نتیجه قابل تعمیم در مقاطع مرکب نیست.
  از طرفی معادله دیفرانسل حل شده برای مقاطع I شکل و ناودانی یکسان است، در نتیجه اگر مقطعی را که استفاده می کنیم بتوانیم در یک راستا ، به صورت سرتاسری جوش دهیم، در این صورت برای این مقطع روابط زیر حاکم هستند:
  C_W=((b_f )^3*t_f*〖d_f〗^۲)/۲۴+(t_w*〖h_w〗^۳*〖d_w〗^۲)/۲۴
  اگر در کل مقطع نبشی ها با جوش سرتاسری به هم متصل شوند و تشکیل یک قوطی بدهند در آن
  صورت ضریب C_W از رابطه زیر بدست می آید:

  C_W=((2b_f )^3*t_f*〖d_f〗^۲)/۲۴+(t_w*〖h_w〗^۳*〖d_w〗^۲)/۲۴
  b_f : عرض بال ناودانی
  t_f : ضخامت بال ناودانی
  d_f : فاصله مرکز تا مرکز بال های ناودانی
  t_w : ضخامت جان ناودانی
  h_w: ارتفاع کلی ناودانی منهای دو برابر ضخامت بال
  d_w : فاصله مرکز تا مرکز جان های دو ناودانی

  پاسخ دهید

 7. محسن نیامی

  سلام علیکم با عرض خسته نباشید در فرمول Cw مربوط به تک ناودانی در تمام مراجع آلفای جمله دوم درون پرانتز دارای توان ۲ می باشد. من جزوات افزایش سرعت محاسبات سبز سازه را خریدم که در یک مورد مربوط به جدول نسبت پهنا به ضخامت اعضای فشاری مربوط به لوله مقدار حداکثر نسبت پهنا به ضخامت اشتباه زده شده و همچنین مقادیر cw و lp و lr مربوط به مقاطع ناودانی و آی شکل با مقادیر ارائه شده جدول کتاب سری عمران متفاوت می باشد که در مورد I شکل محاسبات جزوه افزایش سرعت سبزسازه درست است اما در مورد ناودانی مقادیر آلفا و CW و به تبع آن lr با مقادیر محاسباتی از فرمول ارائه شده در بالا همخوانی ندارد.

  پاسخ دهید

 8. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  ممنون از توجه تون. همانطور که عرض کردید پارامتر آلفا به توان ۲ باید باشد که توان ۲ در مقاله جا افتاده است و اصلاح می شود.

  پاسخ دهید

 9. فرهاد

  با سلام
  در رابطه cw مقاطع دوبل متقارن، شما از ترم انتقال ممان اینرسی بالها صرفنظر کردید. در حالیکه در برخی از مراجع این ترم انتقال رو هم در نظر گرفتند که مقدارش قابل توجه هم هستش. البته ناگفته نماند مراجع معتبری مثل دکتر ازهری هم در کتابشون همین رابطه شما رو ارایه کردند.
  ممنون میشم کلا راهنمایی کنید روش محاسبه این ضریب رو. مرجعی. کتابی.

  سوال بعدی اینکه؛ در مقاطع دوبل متقارن چرا برای بالها از iy استفاده میکنید ولی وقتی میخواید اثر جانها رو وارد کنید ix جانها رو قرار میدید. کلا من در محاسبه cw گیر کردم.

  پاسخ دهید

 10. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  باید ممان اینرسی هم جهت با مسیر پیچش را در نظر بگیرید که رابطه به این صورت می شود. هر چند می توانید اثر ترم انتقال بال ها را در رابطه وارد کنید اما در یک سری کتب و مراجع فرض می کنند بال متصل به خاطر جوش گوشه توان تحمل پیچش را ندارد و در مسیر پیچش دخیل نمی شود.

  ۲- ثابت تابیدگی عملا مقاومت مقطع در برابر پیچش هست (یک تعریف کلی از این ترم منظورم هست). بنابراین ممان اینرسی قوی (منظور از قسمت قوی بخشی هست که در پیچش کمک می کند) هر بخش که جریان برش فضای بسته برای آن وجود دارد مرکز سطح مقطع درنظر گرفته می شود.
  مسیر جریان برش به صورت این شکل (روی کلمه شکل کلیک کنید) است. بنابراین در این مسیر هر جا که به بخشی از عضو می رسیم از همان بخش برای محاسبه استفاده می کنیم. در واقع کاری به اینکه کدام بخش قوی هست یا ضعیف نداریم. در نهایت برای اینکه به تعاریف مقاومت مصالحی رسیده باشیم قواعد را دوباره به کار می گیریم تا بتوانیم به یک فرمول برسیم.

  همچنین می توانید این مرجع (روی کلمه مرجع کلیک کنید) زیر را مطالعه نمایید.

  پاسخ دهید

 11. فرهاد

  ممنونم مهمدس جان. توضیح جانع و کامل بودش. بسیار عالی.🙏🌹

  پاسخ دهید

 12. فرهاد

  سلام
  در مقطع i شکل دوبل با ورق بال، در ترم سوم اون ۲ پشت پرانتز اضافه نیستش؟

  پاسخ دهید

 13. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مجدد مهندس
  بله درست میفرمایید، فرمول اصلاح شد
  ممنون از حسن توجه شما

  پاسخ دهید

 14. آرش

  سلام
  در آموزش محاسبه ضریب تابیدگی در مقاطع I دوبل با ورق بال قسمت بعد از + ضربدر ٢ شده اما در آموزش گام به گام کنترل فشردگی و معادلسازی صفحه ٢٠ ، ضریب تابیدگی بدست آمده ٣۵٠٩٢٨/٩ که یعنی در ٢ ضرب نشده!!! چرا؟؟ کدامیک اشتباه است؟؟

  پاسخ دهید

آخرین تخفیفات برروی تعرفه فعلی محصولات
تا 50% تخفیف در جشنواره بهاری!!!
کمتر از 72 ساعت مانده
اینجا کلیک کنید
question