ترم تابستان سبزسازه را با تخفیف ویژه ثبت نام کنید. شرکت در ترم تابستان
صفحه اصلی  »  ویدئوهای رایگان  »  طراحی دستی  »  بارگذاری سازه ها  »  بار معادل تیغه بندی، ضوابط وارد شدن خطی و سطحی و همزمانی با بار زنده

بار معادل تیغه بندی، ضوابط وارد شدن خطی و سطحی و همزمانی با بار زنده

با توجه به سوالات متعددی که مهندسین عزیز در مورد مفهوم بار معادل تیغه بندی و نحوه محاسبه و اعمال آن در نرم افزار مطرح می کنند، در این مطلب قصد داریم با ذکر چند مثال کاربردی این مسئله را به طور کامل تشریح کرده تا ابهامی باقی نماند.

 

برای درک بهتر این مقاله پیشنهاد می شود ابتدا مقالات زیر را مطالعه کنید

در این مقاله چه می آموزیم :

 1. تفسیر ضوابط آیین نامه در مورد بار تیغه بندی
 2. مثال های کاربردی برای محاسبه بار معادل تیغه بندی
 3. نحوه تقسیم بار ناشی از تیغه ها روی تیرهای اصلی در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوند
 4. نحوه اعمال بار معادل تیغه بندی به صورت زنده و سطحی در نرم افزار ایتبس
 5. نحوه اعمال بار معادل تیغه بندی به صورت مرده و خطی در نرم افزار ایتبس

 

ضوابط آیین نامه ای تیغه های داخلی

همان طور که می دانید تیغه های داخلی ساختمان در طول زمان توسط ساکنین و استفاده کنندگان قابل جابجایی بوده و همین امر ممکن است محاسبات طراحی سازه را برهم بزند! بنابراین مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 92 ، با درنظر گرفتن این مسئله و میزان باری که با توجه به دیتیل این تیغه ها ایجاد می شود ضوابطی را مشخص کرده است.

 

ظوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده بر اساس بند 6-5-2-2 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92

ظوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده بر اساس بند 6-5-2-2

 

بند 6-5-2-2 مبحث ششم حاوی نکات بار معادل تیغه ها می باشد که می توان آن را به صورت جدول زیر بیان کرد.

 

نحوه محاسبه بار معادل تیغه بندی به صورت سطحی یا خطی یا عدم اعمال آن بر اساس مقررات ملی ساختمان

 

این جدول را می توان به صورت زیر تشریح کرد:

 • اگر تیغه های داخلی تا حدی سبک باشند که وزن هر متر مربع آن ها کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم باشد می توان وزن آن ها را به بار زنده کف اضافه کرد. (فرض کنید بار تیغه ها را هل بدهید تا روی کف پخش شود!) به همین وزن تیغه ها که در کف ساختمان پخش شده اصطلاحا بار معادل تیغه بندی یا سربار معادل تیغه بندی گفته می شود.
 • توجه داشته باشید که این بار را نمی توان کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفت مگر این که از تیغه های سبک نظیر دیوارهای ساندویچی استفاده کنیم که در این حالت مشروط بر این که وزن هر متر مربع تیغه ها کمتر ۴۰ کیلوگرم باشد می توان سربار معادل تیغه بندی ساختمان را تا ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع کاهش داد.
 • در صورتی که وزن هر متر مربع تیغه ها بیشتر از ۲۰۰ کیلوگرم باشد، این بار را نمی توان به بار زنده کف ها افزود (سربار معادل تیغه بندی نداریم!) و باید مقدار آن ها را به عنوان بار مرده در نظر گرفته و در محل واقعی خود اعمال می کنیم.
 • اگر بار زنده مربوط به کاربری طبقه بیشتر از 400 کیلوگرم بر متر مربع باشد، نیاز به اعمال بار تیغه ها چه به صورت زنده و چه به صورت مرده نمی باشد.

 

 

نحوه محاسبه وزن یک متر مربع دیوار

در تصویر زیر جزئیات اجرایی دیوارهای داخلی آورده شده است:

 

جزئیات اجرایی دیوارهای داخلی

جزئیات اجرایی دیوارهای داخلی

 

به طور تقریبی می توان وزن یک مترمربع دیوار داخلی را این گونه تخمین زد:

 

وزن یک متر مربع دیوار تیغه

نام بار

وزن واحد حجم به واحد کیلوگرم بر متر مکعب

ضخامت به سانتیمتر

وزن واحد سطح به واحد کیلوگرم بر متر مربع

اندود گچ و خاک

۱۶۰۰

۴

۶۴

اندود گچ سفید

۱۳۰۰

۲

۲۶

آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان

۸۵۰

۱۰

۸۵

مجموع

۱۶

۱۷۵

 

در این جا چون بار واحد سطح تیغه های داخلی ۱۷۵ بوده و از ۲۰۰ کمتر است بنابراین می توانیم بار معادل تیغه ها را به بار زنده کف اضافه کنیم.

مقدار سربار معادل تیغه بندی را این گونه محاسبه می کنیم:

 

وزن هر متر مربع تیغه (کیلوگرم بر متر مربع)

۱۷۵

طول تیغه های طبقه (متر)

۵۰

ارتفاع تیغه ها (متر)

۳

مساحت طبقه (مترمربع)

۳۰۰

 

W = 175 * 50 * 3 / 300 = 87/5 kg/m2

 

از طرفی چون سربار معادل تیغه بندی را نمی توان کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع درنظر گرفت، بنابراین این بار را ۱۰۰ در نظر می گیریم.

 

مثال های کاربردی برای محاسبه بار معادل تیغه بندی

مثال1– در آزمایشگاهی به مساحت 100 متر مربع واقع در یک بیمارستان، از تیغه های جداکننده به وزن واحد سطح تیغه 1.2 کیلونیوتن بر متر مربع برای جداکردن فضا استفاده شده است. اگر کل مساحت تیغه های بکار رفته 150متر مربع باشد، بار معادل متوسط تیغه بندی بر واحد سطح کف بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع چقدر است؟

 

گام اول: بار زنده یکنواخت کف آزمایشگاه بیمارستان طبق مورد 10-2 جدول 6-5-1 برابر با 3 kN/m2 می باشد و حالت شماره 4 حاکم نمی باشد. (کمتر از 4kN/m2 می باشد.)

 

گام دوم: وزن واحد سطح تیغه (1.2kN/m2 ) بوده و کمتر از2kN/m2  می باشد پس حالت شماره 2 حاکم می باشد.

 

راه حل مثال کاربردی برای محاسبه بار معادل تیغه بندی

 

مثال2– بار زنده گسترده در نظر گرفته شده در قسمتی از یک ساختمان اداری4.5kN/m2  می باشد. در صورتی که برای تیغه بندی فضاها از دیوارهای ساندویچی که وزن یک متر مربع آن 0.35کیلونیوتن است، استفاده شود. حداقل وزن معادل دیوارهای تقسیم کننده وارد بر کف آن قسمت از ساختمان را چه مقدار می توان در نظر گرفت ؟

گام اول: بار زنده برابر با 4.5kN/m2 می باشد و حالت شماره 4 حاکم می باشد. (کمتر از 4kN/m2 نمی باشد.) پس سربار معادل تیغه بندی برابر صفر خواهد بود.

 

 

مثال3– فرض کنید کف یک ساختمان اداری که یک دفتر کار معمولی است، از دو قسمت  Aو B تشکیل شده و سطح هر قسمت 200 متر مربع باشد. چنانچه مساحت کل تیغه های قسمت A برابر 200 متر مربع باشد و مساحت تیغه های  Bبرابر 100 متر مربع و وزن هر متر مربع سطح تیغه 140 کیلوگرم باشد. بار زنده معادل تیغه بندی چقدر است؟

گام اول: بار زنده یکنواخت کف دفتر کار معمولی طبق مورد 1-7 جدول 6-5-1 برابر با 2.5kN/m2 می باشد و حالت شماره 4 حاکم نمی باشد. (کمتر از 4kN/m2 می باشد.)

گام دوم: وزن واحد سطح تیغه (140kg/m2=1.4kN/m2) و کمتر از 2kN/m2 می باشد و حالت شماره 2 حاکم می باشد.

 

راه حل مثال کاربردی برای محاسبه بار معادل تیغه بندی

 

نحوه تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوند

اگر وزن واحد سطح تیغه بزرگتر از 2kN/m2 باشد، بار تیغه به عنوان بار مرده و در همان محل اعمال می شود و اجازه جابجا کردن تیغه را نخواهیم داشت و اثر تیغه به صورت موضعی دیده می شود. در شکل های زیر با توجه به فلش های جهت تیر ریزی، سقف به صورت یک طرفه عمل کرده و بار خود را به تیرهای AB و CD می دهد. بار ناشی از تیغه بر روی تیر های  ABوCD  به طور تقریبی برابراست با:

 

حالت های مختلف تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوندحالت های مختلف تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوندحالت های مختلف تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوندحالت های مختلف تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوند

مثال: در ساختمان مسکونی، بار مرده کف 600 کیلوگرم بر متر مربع و وزن واحد سطح تیغه در چشمه ABCD برابر با 300 کیلوگرم بر متر مربع و ارتفاع تیغه ها 3 متر می باشد. بار مرده وارد بر تیر  ABچقدر می باشد؟ (طول تیغهEF=4m  و بار زنده کف بدون در نظر گرفتن تیغه 300kg/m2 می باشد.)

 

مثال تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوند

گام اول: بار زنده سطح 3kN/m2 می باشد و حالت شماره 4 حاکم نمی باشد.(کمتر از 4kN/m2 می باشد.)

گام دوم: وزن واحد سطح تیغه (3kN/m2 ) بیشتر از2kN/m2  بوده و حالت شماره 3 حاکم می باشد و بار تیغه به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال می شود.

گام سوم: وزن واحد طول تیغه از حاصل ضرب وزن واحد سطح تیغه در ارتفاع آن بدست می آید و داریم:

 

حل مثال تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوند

 

این بار به طور تقریبی مشابه یک تیر دو سر مفصل بین  ABو CDتوزیع می شود و سهم تیر  ABاز این بار مشاهده می شود:

 

حل مثال تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوند

 

بنابراین بار مرده تیر AB برابر مجموع دو حالت و به صورت زیر خواهد بود.

 

حل مثال تقسیم بار ناشی از تیغه ها در صورتی که به صورت مرده و خطی وارد شوند

 

نحوه اعمال بار معادل تیغه بندی به صورت زنده و سطحی در نرم افزار ایتبس

همان طور که گفته شد سربار معادل تیغه بندی به عنوان یک بار زنده در ویرایش ۹۲ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان معرفی شده است، اما نمی توان برای svبار معادل تیغه بندی نیز الگوی باری به مانند سایر بارهای زنده درنظر گرفت.

به این دلیل که تنها درصد کمی از بارهای زنده در زلزله مشارکت می کنند (به طور مثال در ساختمان های مسکونی ۲۰ درصد می باشد) اما در مورد بار تیغه ها این طور نبوده و همیشه حضور دارند! بنابراین درصد مشارکت آن ها در زلزله به مانند بار مرده ۱۰۰ درصد می باشد. به همین منظور برای این که در هنگام تعریف درصد مشارکت بارها به مشکل برنخوریم برای سربار معادل تیغه بندی الگوی بار متفاوتی را تعریف می کنیم (Lpart).

 

نحوه اعمال بار معادل تیغه بندی به صورت زنده و سطحی در نرم افزار ایتبس

 

برای اعمال بار گسترده معادل تیغه بندی فقط کافیست سطوح مورد نظر در طبقه را انتخاب کرده و بار Lpart را برابر بار معادل محاسبه شده وارد کرد.

 

نحوه اعمال بار معادل تیغه بندی به صورت زنده و سطحی در نرم افزار ایتبس

نحوه اعمال بار معادل تیغه بندی به صورت زنده و سطحی در نرم افزار ایتبس

 

نحوه اعمال بار تیغه بندی به صورت مرده و خطی در نرم افزار ایتبس

فرض می کنیم یک تیغه در روی کف طبقه داریم و با توجه به این که در آن قسمت بار زنده از 400 کیلوگرم بر متر مربع کمتر است باید بار پارتیشن را لحاظ کنیم و با توجه به دیتیل دیوار بار متر مربع آن از 200 کیلوگرم بر متر مربع بیشتر است و باید به صورت بار مرده سر جای خودش اعمال کنیم.

حال اگر زیر آن تیغه یک تیر داشته باشیم که کار ما برای اعمال بار خطی راحت است اما اگر در آن جا المان خطی نداشتیم چطور باید بار را به صورت خطی اعمال کنیم که باعث دو تکه شدن کف هم نشود؟

برای مثال فرض کنید در محل AB شکل زیر تیغه ای قرار گرفته که زیر آن تیر نیست و باید بار آن به صورت مرده وارد شود.

 

مثال مربوط به نحوه اعمال بار تیغه بندی به صورت مرده و خطی در نرم افزار ایتبس

 

برای این که نیاز نباشد در محدوده 1234 سطح را به دو قسمت تقسیم کنیم تا بتوانیم بار خطی تیغه را وارد کنیم، ابتدا یک خط شبکه کمکی در راستای مد نظر اضافه کرده و بدون تغییر در سطح مد نظر، یک تیر از نوع NONE در محدوده AB رسم می کنیم (می توان یک مقطع بتنی با ابعاد کوچک مثلا 5*5 سانتی متر تعریف کرده و آن را به این مقطع اختصاص داد و آن را طراحی نکرد)

 

نحوه اعمال بار تیغه بندی به صورت مرده و خطی در نرم افزار ایتبس

 

بعد از آن برای اعمال بار مرده تیغه اقدام می کنیم.

ابتدا تیر ترسیم شده را انتخاب می کنیم سپس از منوی assign-frame loads-distributed مطابق تصویر مقدار بار مورد نظر طبق دیتیل را وارد می کنیم

 

نحوه اعمال بار تیغه بندی به صورت مرده و خطی در نرم افزار ایتبس

نحوه اعمال بار تیغه بندی به صورت مرده و خطی در نرم افزار ایتبس

 

رایگان !

برای اعضای ویژه

1 هزار تومان

دریافت با اعتبار سایت

ارسال نظرات
نظرات کاربران
 1. سجاد

  بسیار عالی مفید و مختصر.
  در رابطه با سربار معادل عالی تفسیر شد.

  پاسخ دهید

 2. الی

  عالی بود توضیحاتتون 👌👌👌👌

  پاسخ دهید

 3. Mehr Be

  It is Fantastic

  پاسخ دهید

 4. عرفان

  با سلام،

  ممنون از اطلاع رسانی.

  پاسخ دهید

کمتر از 5 دقیقه تا دریافت پکیج افزایش سرعت فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا دریافت پکیج افزایش سرعت فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا دریافت پکیج افزایش سرعت فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا شرکت در آزمون  فاصله دارید!
برای شرکت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link

دریافت آموزشهای منحصر به فرد طراحی سازه ها

یاد بگیرید که چطور سازه های اقتصادی و باکیفیت طراحی کنید، این نکات را ما به صورت هفتگی تنها به اعضای خبرنامه سبزسازه ارسال می کنیم!
عضویت سریع
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا دریافت این ده نکته فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا دریافت این پکیج فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'header_scripts' not found or invalid function name in /home/sabzsaze/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286