صفحه اصلی  »  مبانی و مفاهیم عمرانی  »  مباحث لرزه ای  »  محاسبه نیروی قائم زلزله با حل یک مثال به همراه نحوه اعمال بار زلزله در etabs

محاسبه نیروی قائم زلزله با حل یک مثال به همراه نحوه اعمال بار زلزله در etabs

بیشتر شناخت ما از اثر زلزله بر ساختمان­ ها در رابطه با مولفه افقی زلزله در زلزله طرح می­ باشد در­حالیکه یکی از ویژگی­ های مهم زلزله ­های حوزه نزدیک، دارا بودن مولفه نیروی قائم زلزله است که محتوای فرکانسی بالایی دارد و در بسیاری از موارد از مولفه افقی همان زلزله به مقدار قابل توجهی بیشتر و خطرناک تر است.

اما نیروی قائم زلزله را چگونه باید در ایتبس اعمال کنیم؟ آیا نحوه ی اعمال مولفه قائم زلزله در شرایط لرزه ای متفاوت خواهد شد؟

ما در این مقاله جامع ابتدا مفهوم مولفه قائم زلزله را بیان می کنیم و سپس در یک ویدئو رایگان به محاسبه نیروی قائم زلزله با حل یک مثال می پردازیم و آنگاه نحوه اعمال آن در ایتبس را آموزش خواهیم داد.

 

با مطالعه این مقاله چه می آموزید؟

 

فلسفه اعمال مولفه قائم زلزله چیست؟

همواره یکی از راه ­های شناخت زلزله توجه به احساسی است که افراد پس از وقوع آن داشته ­اند. در واقع یک ارزیابی کیفی ساده گاهاً می ­تواند کلید حل بسیاری از مسائل دشوار مهندسی زلزله باشد. می­ خواهیم بحث نیروی قائم زلزله را با چنین رویکردی بیاموزیم. در اثر حرکت و برخورد گسل­ ها، یک وضعیت انفجاری درون لایه­ های زیرین زمین رخ می­ دهد.
تاثیر این اتفاق را، ما در روی زمین به صورت زلزله حس می­ نماییم. هر چقدر محل وقوع این انفجار نزدیک­ تر باشد، نیروی وارده به­ گونه ­ایست که احساس خواهیم کرد، به سمت بالا پرتاب شده­ ایم. این نیرو همان مولفه ی قائم زلزله است.

در تصویر زیر به­ صورت شماتیک مطالب فوق قابل درک خواهند بود.

 

نحوه ی ایجاد مولفه قائم نیروی زلزله

نحوه ی ایجاد مولفه قائم نیروی زلزله

 

به عبارت علمی­ تر، رکوردهای ثبت شده در نواحی نزدیک گسل نشان دهنده حرکت شدید قائم زمین هستند. زلزله های حوزه نزدیک به علت اثر مخرب مولفه قائم زلزله از زلزله‌های حوزه دور، متمایز می‌شوند. این اثرات خصوصاً بر روی دهانه­ های بلند و  کنسول­ ها جدی تر نیز می­ باشد.

آیین­ نامه­ های طراحی ساختمان ها در برابر زلزله توجه ویژه ­ای به این مسئله دارند.

در ادامه قصد داریم بندهای استاندارد 2800 زلزله ایران را در این خصوص بیان و تفسیر کنیم.

مولفه قائم نیروی زلزله در استاندارد 2800

نظر استاندارد 2800 در خصوص نیروی قائم زلزله به شرح زیر می­ باشد:

 

نیروی قائم زلزله در استاندارد 2800

 

در توضیح قسمت الف باید گفت که چون پهنه­ های با خطر نسبی خیلی زیاد دارای گسل­ های فعال بسیاری در محدوده خود می­ باشند، آیین­ نامه تصمیم به اعمال اثر نیروی قائم زلزله به کل سازه گرفته است. اما برای ساختمان­ هایی که در پهنه ­های لرزه­ خیزی دیگر قرار گرفته ­اند؛ نیازی به اعمال نیروی قائم زلزله به کل سازه نیست. در این سازه­ ها با توجه به بندهای زیر نیروی قائم را اعمال خواهیم کرد:

 

مولفه قائم نیروی زلزله در استاندارد 2800

 

پس از تعیین پهنه لرزه ­خیزی می بایست مقدار مولفه قائم نیروی زلزله از رابطه زیر محاسبه ­شود:

Fv=0.6AIWp

در این رابطه:

A و I به ترتیب نسبت شتاب مبنای طرح و ضریب اهمیت ساختمان ­می­ باشند.

در مورد بند الف بالا Wp بار مرده و در مورد سایر بندها Wp بار مرده به اضافه کل سربار است.

 

 راستای نیروی قائم زلزله همانند نیروهای ثقلی است. همچنین این نیرو ضریبی از بارهای ثقلی نیز می­ باشد. بنابراین می ­توان اثر آن را مشابه با بارهای ثقلی منظور کرد.

 

اعمال نیروی زلزله در 4 پهنه های لرزه ای

پهنه لرزه ای با خطر نسبی خیلی زیاد

 • گام اول- در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35) یک ­بار نیروی قائم زلزله را برای کل سازه محاسبه می­ کنیم. این نیرو به صورت ضریبی از بار مرده خواهد بود.

Dead Load)*0.6*0.35*1.0) : کل سازه (بند الف)

 • گام دوم- اگر سازه ما دارای کنسول، دهانه­ های بیشتر از 15 متر و یا تیرهایی که بار قائم متمرکز قابل توجهی را تحمل می­ کنند باشد؛ در واقع مشمول یکی از موارد “ب”، “پ” و “ت” از بند 3-3-9-1 خواهد شد. بنابراین باید به این اعضا مجدداً نیروی قائم ناشی از زلزله اعمال شود.

 

  وقتی در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد هستیم یک بار به کل سازه نیروی قائم زلزله را اثر داده­ ایم. چرا مجدداً می ­خواهیم برای بعضی اعضای خاص این کار را تکرار کنیم؟

علت این کار تعریف استاندارد 2800 زلزله از Wp می­ باشد. مطابق تعریفی که در بخش قبل ارائه شد، زمانی که سازه در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد باشد، Wp بار مرده و در مورد سایر بندها Wp بار مرده به اضافه کل سربار است. زمانی که ما به کل سازه نیروی قائم زلزله را اثر دادیم صرفاً بار مرده منظور شده است. پس لازم است تا در مواردی که سازه ما مشمول یکی از موارد “ب”، “پ” و “ت” از بند 3-3-9-1 می­ باشد به صورت زیر کل سربار را نیز در نظر بگیریم.

Live Load)*0.6*0.35*1.0) : ( بند ب، پ و ت)

 

مثال عددی. نیروی قائم زلزله برای یک کنسول در ساختمان مسکونی واقع در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد چقدر است؟

خطر نسبی زلزله در منطقه مورد نظر ما خیلی زیاد است، بنابراین یک بار به روش گفته شده در گام اول، نیروی قائم زلزله را برای کل سازه محاسبه می­ کنیم:

 

Dead Load)*0.6*0.35*1.0):کل سازه

تا این مرحله کنسول یک بار تحت بار مرده محاسبه خواهد شد. در قدم بعدی با توجه به بند “ت” لازم است تا کل سربار را در نظر بگیریم. کل سربار برای این کنسول همان بار زنده آن خواهد بود که مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 300 کیلوگرم بر متر مربع می ­باشد. لذا؛

 

(300)*0.6*0.35*1.0:بخش کنسولی

سایر پهنه ­های لرزه ­خیزی

در این موارد صرفاً اگر سازه ما دارای کنسول، دهانه ­های بیشتر از 15 متر و یا تیرهای با بار قائم متمرکز قابل توجه باشد؛ نیاز به اعمال نیروی قائم زلزله خواهیم داشت. در غیر این صورت زلزله قائم در طراحی سازه بی­ اهمیت خواهد بود. روند کار مشابه با بخش قبل است. ولی برای تسلط بیشتر یک مثال عددی در این خصوص حل می­ کنیم.

مثال عددی. نیروی قائم زلزله برای یک کنسول در ساختمان مسکونی واقع در پهنه با خطر نسبی زیاد چقدر است؟

خطر نسبی زلزله در منطقه مورد نظر ما خیلی زیاد نیست. بنابراین نیازی به اعمال نیروی قائم زلزله به کل سازه وجود نخواهد داشت. اما با توجه به بند “ت” باید به کنسول این نیرو اعمال شود. مطابق تعریف در این حالت Wp بار مرده به اضافه کل سربار است. لذا؛

 

 ترکیب بار برای نیروی قائم زلزله

زلزله قائم فقط به ترکیب­ بارهایی که دارای نیروی زلزله هستند اعمال می­ شود. و برای سایر ترکیبات بار تغییری نخواهیم داشت.

 

اعمال مولفه قائم نیروی زلزله به سازه

اعمال نیروی قائم زلزله به سازه

 

بسط ترکیبات بار به منظور اعمال اثر مولفه قائم نیروی زلزله نیز با توجه به ناحیه لرزه­ خیزی به دو صورت انجام می ­گیرد:

اعمال مولفه قائم نیروی زلزله به کل سازه

مطابق شکل فوق نیروی قائم زلزله مانند بارهای ثقلی می ­باشد. بنابراین به جای اعمال مستقیم بار Ev به کل سازه می­ توان در ترکیب بارها ضریب بار مرده را افزایش داد.

از بخش­ های قبل به خاطر داریم که:

Dead Load)*0.6*0.35*1.0):کل سازه (بند الف)

Dead Load)*0.21)=

بنابراین در ترکیبات بار معمولی به صورت زیر ضریب بار مرده را افزایش می­ دهیم.

 

ترکیب بار سنگین-1­ : 1.2D + 0.21D) +E+L+0.2S)

ترکیب بار سبک­ تر-2: 0.9D + 0.21D) + E)

استاندارد 2800 در ادامه مطالب مرتبط با نیروی قائم زلزله، بند زیر را بیان داشته است:

 

مولفه قائم نیروی زلزله

لذا ترکیب بارهای زیر نیز باید ایجاد شوند:

 

ترکیب بار سنگین-3­ : 1.2D – 0.21D) + E + L+0.2S)

ترکیب بار سبک­ تر-4: 0.9D – 0.21D) + E)

 

 بدیهی است در میان ترکیب ­بارهای فوق تنها ترکیب بارهای 1 و 4 بحرانی خواهند بود. و نیازی به تعریف ترکیب بارهای 2 و 3 نیست.(چرا؟)

در نهایت می ­توان گفت که بسط ترکیبات بار برای کل سازه به صورت زیر می­ باشد:

 

اعمال مولفه قائم نیروی زلزله به اعضای خاص سازه

این اعضا شامل کنسول ها، تیر های با طول بیشتر از 15 متر و تیر هایی که بار متمرکز قابل توجه دارند

در این حالت پس از محاسبه نیروی قائم زلزله مطابق بخش ­های قبل، مستقیماً آن را در ترکیب­ بار مورد نظر اعمال می­ کنیم. به مثال ­های زیر توجه فرمایید:

 بسط ترکیبات بار برای یک کنسول در ساختمان مسکونی واقع در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد چگونه است؟

 

1.41D+E+L+0.2S+Ev

1.41D+E+L+0.2S-Ev

0.69D+E+Ev

0.69D+E-Ev

 بسط ترکیب بار برای یک کنسول در ساختمان مسکونی واقع در پهنه با خطر نسبی زیاد، متوسط و کم چگونه است؟

1.2D+E+L+0.2S+Ev

1.2D+E+L+0.2S-Ev

0.9D+E+Ev

0.9D+E-Ev

ناگفته نماند، در مورد نحوه ی تاثیر نیروی قائم زلزله ، در ترکیبات بار کنترل تنش خاک زیر پی، در مقاله ی “تنش خاک زیر پی” بحث های بسیار جالبی شده است که پیشنهاد می کنیم حتما آن را مطالعه نمایید.

تفسیر مولفه قائم نیروی زلزله در قالب یک ویدئو رایگان

برای درک کامل مولفه قائم نیروی زلزله  در استاندارد 2800 ویدئو آزموشی کوتاه و رایگانی را در اینجا قرار داده ایم که در این ویدئو ابتدا به معرفی این نیرو می پردازیم و سپس با حل یک مثال کامل روابط موجود در استاندارد 2800 را بسط می دهیم. برای درک کامل این موضوع حتما یک بار ویدئو رایگان زیر را مشاهده کنید.

 

نحوه اعمال بار زلزله در ETABS

برای اینکه نرم­ افزار بتواند اثر زلزله قائم را در نظر بگیرد، باید آن را تعریف و در ترکیبات بار موجود در نرم­ افزار اعمال کنیم.

در این حالت نیز پهنه لرزه­ خیزی ساختمان بر پروسه ما تاثیر گذار است.

حالت1. تنظیمات  نحوه اعمال بار زلزله در etabs  برای پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد

 • گام اول- تعریف Ev در Load Pattern:

 

نحوه اعمال بار زلزله در ETABS

 

 • گام دوم- اعمال Ev در کنسول­ ها و سایر اعضای مورد نظر آیین ­نامه:

 

نحوه اعمال بار زلزله در ETABS

 

 • گام سوم- اصلاح ترکیب بارهای موجود با توجه به مطالب گفته شده به صورت دستی:

 

نحوه اعمال بار زلزله در ایتبس

 

 آیا در مناطق با A=0.35 تمامی ترکیب­ بارها باید به صورت دستی اصلاح شوند؟

خیر؛ با تغییر پارامتر Sds می ­توان ترکیب بارها را به صورت اتوماتیک اصلاح نمود.

برای این منظور به شرح زیر عمل می­ کنیم:

 

نحوه اعمال بار زلزله در ETABS

 

با اعمال 1.05*I در قسمت Sds، اگر از ترکیب بار های پیش ­فرض نرم ­افزار استفاده کنید، ضریب بار مرده به صورت اتوماتیک 1.41 و 0.69 خواهد بود.

تذکر1. منظور از I همان ضریب اهمیت ساختمان می ­باشد که برای ساختمان­ های مسکونی عدد یک خواهد بود.

تذکر2. حتی با وجود استفاده از Sds، هم چنان Ev را باید به صورت دستی و با علامت مثبت و منفی در ترکیب بار ها وارد کرد.

در صورتی که در حین انجام هر یک از مراحل در ایتبس به خطا یا اروری برخورد کردید می توانید با مراجعه به مقاله ” ارورهای پر تکرار طراحی در ایتبس ” خطای به وجود آمده را بر طرف کنید.

حالت2. تنظیمات ایتبس برای پهنه با خطر نسبی زیاد، متوسط و کم

در این وضعیت کافیست مطابق با مطالب فوق، Ev را تعریف و در اعضای مربوطه اعمال کنیم. سپس در ترکیب ­بار های موجود، Ev را به صورت دستی وارد نماییم.

  این نیرو باید حتماً در هر دو جهت رو به بالا و پایین اعمال شود.

 اثر مولفه قائم نیروی زلزله در خرابی راه پله چه تاثیری دارد؟

رویه معمول در طراحی ساختمان ­ها به این شکل است که مهندسین طراح عموماً راه ­پله را طراحی نمی­ کنند. این مسئله از چند جنبه دارای اهمیت است که در ادامه قصد داریم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

یکی از فرم­ های بسیار پرکاربرد اجرای راه­ پله در ساختمان­ های بتن ­آرمه، قرار گرفتن رمپ ها بر روی تیرهای کنسولی می ­باشد.

در تصویر زیر نمونه یک پله سه رمپه که بر روی تیرهای کنسولی تکیه دارد را مشاهده می­ کنید.

 

تاثیر نیروی مولفه قائم زلزله در راه پله

همانطور که از خلال بحث­ های این مقاله تاکنون آموختیم. می دانیم که بخش­ های کنسولی تحت اثر نیروی قائم زلزله قرار دارند. وجود اثر مخرب نیروی قائم زلزله، عدم مدل سازی و طراحی راه­ پله از سوی مهندسین محاسب و نقش حیاتی راه­ پله در فرار ساکنین، همه مواردی هستند که نشانگر اشتباهی بزرگ در عدم طراحی راه­ پله می­ باشند که منجر به شکست راه پله ها می شود.

 

نتیجه گیری:

 1. یکی از ویژگی ­های مهم زلزله­ های حوزه نزدیک، دارا بودن مولفه قائم قابل توجه با محتوای فرکانسی بالاست. که در بسیاری از موارد از مولفه افقی همان زلزله به مقدار قابل توجهی بیشتر است.
 2. رکوردهای ثبت شده در نواحی نزدیک گسل نشان دهنده حرکت شدید قائم زمین هستند. زلزله‌های حوزه نزدیک به علت اثر مخرب مولفه قائم زلزله از زلزله‌های حوزه دور متمایز می‌شوند. این اثرات خصوصاً بر روی دهانه­ های بلند و کنسول­ ها جدی­ تر نیز می ­باشد.
 3. چون پهنه­ های با خطر نسبی خیلی زیاد دارای گسل­ های فعال بسیاری در محدوده خود می ­باشند، آیین­ نامه تصمیم به اعمال نیروی قائم به کل سازه گرفته است.
 4. نیروی قائم زلزله فقط به ترکیب­ بارهایی که دارای زلزله هستند اعمال می ­شود و برای سایر ترکیبات بار تغییری نخواهیم داشت.
 5. وجود اثر مخرب نیروی قائم زلزله، عدم مدل سازی و طراحی راه­ پله از سوی مهندسین محاسب و نقش حیاتی راه ­پله در فرار ساکنین، همه مواردی هستند که نشانگر اشتباهی بزرگ در عدم طراحی راه ­پله می ­باشند.

 در نهایت می ­توان چنین بیان داشت که شما با مطالعه این مقاله قادر خواهد بود بسته به پهنه لرزه ­خیزی منطقه، نسبت به اعمال اثر نیروی قائم زلزله اقدام نماید. همچنین در این مقاله یک اشتباه مهلک در طراحی سازه ­ها نیز شرح داده شده است که امید است در ادامه فعالیت حرفه ­ای خود از آن دوری کنیم.

منابع:

 1. آیین ­نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله، ویرایش چهارم، سال 1393.
 2. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران، ویرایش سوم، سال 1392.
 3. جزوه راهنمای طراحی ساختمان­ های بتنی و فولادی تالیف دکتر حسین­ زاده­ اصل­.فیلم آموزشی نیروی قائم زلزله

 

 

خرید لينک هاي دانلود

با عضویت بدون وارد کردن اطلاعات رایگان دریافت کنید.

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت و رایگان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 35,870 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 43اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. مهدی جعفری

  سلام
  اگه سازه در پهنه خطر پذیری متوسط (A<۰٫۳۵) باشه
  و ترکیب بارها رو دستی و با حضور نیروی زلزله قائم وارد کنیم
  باید به کف بالکن و تیر بالکن بار EZ بدیم
  سوالم اینه با این شرایط در قسمت preferences ضریب sds رو چند بدیم ؟

  و همینطور اگه در پله , دستک بتنی ترسیم کرده باشیم به دستک ۰٫۶AID از نوع EZ تعلق میگیره یا نه ؟

  پاسخ دهید

 2. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  زمانی که ترکیب بار را به صورت دستی تعریف می کنید دیگر مقدار ضریب Sds اهمیتی ندارد که چند وارد شود. البته یک نکته داخل پرانتز عرض کنم. این موضوع زمانی که سیستم باربر قاب EBF باشد حائز اهمیت است و باید مقدار ۱٫۰۵ در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد، و در سایر مناطق مقدار ۰ وارد کنید. در صورتی که در سایر سیستم ها زمانی که ترکیبات بار را به صورت دستی تعریف کنید اهمیتی ندارد این ضریب چند وارد شود. علت این موضوع این است که نرم افزار در کنترل اعضای خارج از ناحیه پیوند نیاز به Wu دارد که این پارامتر Sds در آن دخیل است و در نتایج تاثیر گذار می باشد.

  همچنین برای راه پله نیاز به اعمال بار قائم زلزله نمی باشد. در واقعیت این دستک ها توسط شمشیری مهار می شوند و در نرم افزار ایتبس این دستک ها را برای اعمال بار مدلسازی کردیم.

  پاسخ دهید

 3. mahtab rad

  سلام
  لطفا در این مورد که فرمودین از ضریب Sds برای تیر خارج ناحیه ی پیوند استفاده میکنه توضیح بدین چون تو منوال نرم افزار چیزی پیدا نکردم

  پاسخ دهید

 4. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  اگر به نتایج طراحی (سربرگ Detail) در نرم افزار مراجعه کنید و فرضا نتایج ستون های اطراف مهاربند واگرا را بررسی کنید میبینید گاها نیروهای حاصل از ترکیب بار بحرانی نشده و آن نیرویی که از بند مربوطه AISC341 به دست می آید (در نتایج طراحی به این بند اشاره شده) بحرانی می شود. این ضابطه همان Pr=Pgravity+Sum of 1.1Ry*Vn Of Link می باشد که پارامتر Pgravity برابر:
  (۱٫۲+۰٫۲Sds)D+L+0.2S

  می باشد. به همین دلیل ضریب Sds اهمیت دارد. توجه کنید این پارامتر در دل نرم افزار محاسبه می شود و قادر به مشاهده آن نیستید. مشابه کنترل تشدید یافته ستون ها که اگر بخواهید توسط نرم افزار این کنترل انجام شود قادر به مشاهده ترکیبات بار تشدید یافته نخواهید بود.

  پاسخ دهید

 5. اماناله حسن زاده رحيم آبادي

  اگر یک ستون در وسط تیر قرار گرفته باشد.میخواستم بدونم با توجه به اینکه ویرایش ۴ برای تیرهایی که بار قابل توجه متمرکز به آن وارد میشود(نصف بار کل وارد بر تیر) گفته که باید بار قائم زلزله به آن وارد شود، این کنترل را در ایتبس چگونه انجام میشود؟

  پاسخ دهید

 6. سجاد شایان (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. در این حالت ابتدا به پلان سازه بروید.سپس گره ستون را انتخاب نمایید.باکلیک راست کردن و در سربرگ laods مقادیر بار منفرد مرده و زنده را قرائت کنید.( P_D وP_L ).سپس تیر را انتخاب نمایید. با راست کلیک کردن و انتخاب laods ، مقادیر بارهای خطی را قرائت نمایید. ( W_D و W_L ). طول تیر را هم که می توانید از پلان قرائت کنید. (L)
  اکنون به صورت دستی رابطه زیر را چک کنید:
  P_D+P_L≥(W_D+W_L )*L
  اگر این رابطه برقرار باشد مقدار بار قائم زلزله را به صورت زیر بدست آورید و به صورت بار نقطه ای در محل گره ستون اعمال کنید:
  ۰٫۶*A*I(P_D+P_L )
  همچنین بار قایم زلزله زیر را نیز به صورت خطی بدست آورده و روی تیر اعمال کنید:
  ۰٫۶*A*I(W_D+W_L )

  اگر رابطه زیر برقرار باشد نیازی به اعمال بار قائم زلزله نیست:
  P_D+P_L<(W_D+W_L )*L

  پاسخ دهید

 7. اماناله حسن زاده رحيم آبادي

  فقط یه سوال داشتم نباید این رابطه برقرار باشد؟ P_D+P_L≥۰٫۵(W_D+W_L )*L

  پاسخ دهید

 8. سجاد شایان (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام بله شرط اینکه یک بار، به عنوان بار قابل توجه تلقی شود اینه که رابطه فوق برقرار باشد.

  پاسخ دهید

 9. اماناله حسن زاده رحيم آبادي

  بسیار ممنونم از وقتی که برای سوال بنده گذاشتید. عالی بود

  پاسخ دهید

 10. امید رضا علی نیا

  با سلام
  در صفحه ۴۱، استاندارد ۲۸۰۰ بند ۳-۳-۹-۳،منظور از این که گفته ضوابط ۳-۱-۴ رعایت شود چیست(قبلا تاکید بر استفاده شده است)؟؟ به چه علت تکرار کرده؟؟آیا منظور این نیست که جهت قایم یکی از امتداد ها میباشد؟
  به عنوان مثال ترکیب زیر:
  (EX+(0.3EY+0.3FV به جای EX+0.3EY+FV
  یا
  FV+0.3EX+0.3EY

  پاسخ دهید

 11. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  مطابق بند ۳-۱-۴ استاندارد ۲۸۰۰، ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم (راستای X و Y) طراحی شود که در صورت دارا بودن هر یک از دو شرط گفته شده در بند الف و ب باید اثر زلزله متعامد در ترکیب بار دیده شود. بنابراین صحبتی از زلزله قائم نشده است و برداشت شما از این موضوع نمی تواند صحیح باشد. باید به صورت EX+0.3EY+EZ ترکیبات را تعریف کنید.

  پاسخ دهید

 12. محمد خواجه

  سلام، ممنون از توضیحاتتون. آیا برای تیرهای طره بالکن باید زلزله قائم هم بصورت خطی بهش اعمال کنیم؟ یا حتی تیرهای سر بالکن که دو تیر طره را بهم وصل میکند؟

  پاسخ دهید

 13. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  در مناطق با خطرنسبی خیلی زیاد اصولا مهندسین اثر قائم زلزله ناشی از بار مرده را در ترکیبات بار در نظر می گیرند و اثر قائم زلزله ناشی از بار زنده را به صورت دستی روی سطح طره بالکن اعمال می کنند. بنابراین در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35) نیازی نیست بار قائم زلزله ناشی از بار مرده روی تیر اعمال شود.
  اما در سایر مناطق ( A<۰٫۳۵) علاوه بر اینکه بار قائم زلزله ناشی از بارمرده+بار زنده را به صورت سطحی روی طره بالکن اعمال می کنید باید یک بار خطی ناشی از بار مرده یعنی به مقدار ۰٫۶AID (از نوع EZ) روی تیرهای طره اعمال شود.

  پاسخ دهید

 14. احمد

  با سلام.
  در مورد مناطق با خطر زلزله خیزی زیاد باید بار مرده به همراه کل سربار به قسمت های گفته شده به سازه نظیر بالکن و … وارد شود.
  سوال اینجاست .وزن بتن را خود ایتبس میتواند در نظر بگیرد. در اینجا ما در هنگام محاسبه با قائم زلزله باید وزن بتن رو هم لحاظ کنیم یا وزن سربار کفایت میکند؟
  با تشکر

  پاسخ دهید

 15. مهندس آرزو محمدی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  اگر به مثال موجود در قسمت (اعمال نیروی زلزله در ۴ پهنه های لرزه ای و زیر بخش سایر پهنه ­های لرزه ­خیزی ) دقت کنید پاسخ شماست:اگر بخواهیم نیروی قائم زلزله برای یک کنسول در ساختمان مسکونی واقع در پهنه با خطر نسبی زیاد حساب کنیم
  در این حالت Wp بار مرده به اضافه کل سربار است:
  حال مشابه مثال شما باید بار زنده ، بار مرده غیر سازه ای و بار مرده سازه ای رو لحاظ کنید … اینکه میگین ایتبس میتونه وزن بتن رو حساب کنه درسته (این میشه بار مرده سازه ای شما) حال اینکه شما بار مرده غیر سازه ای (مطابق جزئیات کف سازی ) رو بعلاوه سربار باید به عنوان بار قائم محاسبه و به بالکن اعمال کنین

  پاسخ دهید

 16. یاسین خوانی

  پس درصورتیکه وزن قسمت سازه ای رو ایتبز محاسبه کند ما فقط بار کف سازی و سربار(دیوارهای جداکننده) و بار زنده رو در محاسبه مقدار Fv باید لحاظ کنیم؟ولی درصورتی که از بتن C0 استفاده میکنیم باید بار ناشی از بتن سقف رو در محاسبه Fvوارد کنیم؟

  پاسخ دهید

 17. نوش آفرین کرمی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  اگر از بتن با وزن صفر در محاسبات استفاده کرده اید باید وزن بتن را در محاسبات Fvهمانند سربار مرده و زنده بصورت دستی حساب و به کف مورد نظر بدهید

  پاسخ دهید

 18. m

  سلام ببخشید این مثبت ومنفی بار EV از کجا بدونیم که تو ترکیبات بار مثبت EV را بگذاریم یا منفیش را؟ممنون از سایت خوبتون

  پاسخ دهید

 19. مهندس وحید صدرا (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  ما دو دسته ترکیب‌بار داریم
  بعضیاشون با ضرایب بزرگ‌تر از ۱ هستند که هدف بدست‌آوردن بیشترین نیروئه، پس برای این ترکیب‌بارها از علامت + استفاده می‌کنیم و ترکیبات‌باری داریم که ضرایبش کمتر از ۱ هستند که هدف کنترل نیروی کششی و آپ‌لیفت هستش که خب توی اینها از علامت – استفاده می‌کنیم
  البته میشه در هر ترکیب‌بار از هر دو علامت استفاده کرد ولی خب تعداد ترکیب‌بارها زیاد میشه

  پاسخ دهید

 20. مهدی رضا اسماعیلی

  ممنونم خیلی خوب بود 💐🙏

  پاسخ دهید

 21. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  خواهش میکنم مهندس
  خوشحال میشیم در رابطه با بقیه مقالات سایت هم نظری اگر دارید اعلام بفرمایید.

  پاسخ دهید

 22. بهنام

  سلام
  در بند ۳-۳-۹-۲ در مورد بالکن ها و پیش آمدگی ها نیروی قائم در هردو جهت و بدون منظور نمودن اثر کاهندگی بارهای ثقلی در نظر گرفته شود.
  توضیح بیشتری میدین. تو بارها وقتی ما نیروی قائم رو تعریف میکنیم از نوع ثقلی تعریف میکنیم و وقتی بار رو بالا(-fv) رو وارد ترکیب بار کنیم اثر کاهندگی بار ثقلی رو داره.
  با تشکر

  پاسخ دهید

 23. Mehrave

  وقت بخیر، در این پی دی اف در صفحه ی ۵ ضریب A برای پهنه لرزه ای با خطر نسبی زیاد رو ۰٫۳۵ گذاشتید، ایا این درسته؟

  پاسخ دهید

 24. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. بله درست فرمودید، اصلاح انجام شد، در مقاله و فایل پی دی اف جایگزین شد.

  پاسخ دهید

 25. m

  سلام خسته نباشید.در حالتی که سازه ما در منطقه با خطرپذیری خیلی زیاد باشد واز طرفی تیر طره و تیر بادهانه بیش از ۱۵ متر و تیری که بار قائم قابل توجه داشته باشد نداشته باشیم بار EV را باید از منویی ASSIGN به کجا وارد کنیم و اصلا باید وارد کرد یا همون تعریف کردنش کافیه.ممنون به خاطر سایت خوبتون

  پاسخ دهید

 26. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. در این حالت اصلا نیاز به تعریف Ev از پایه ندارید و فقط کافیه Sds رو برای ساخت ترکیبات بار خودکار تنظیم کنید.

  پاسخ دهید

question