صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  بارگذاری ثقلی  »  کاهش بار زنده در ساختمان به همراه آموزش نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs

کاهش بار زنده در ساختمان به همراه آموزش نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs

همانطور که قطعا شما هم می دانید انواع بار زنده در سازه وجود دارد که به دو نوع بار زنده قابل کاهش و بار زنده غیر قابل کاهش تقسیم می شود اما هدف ما از کاهش بار زنده در ساختمان چیست؟ نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs به چه صورتی است؟

در این ایبوک فوق العاده به صورت تمام و کمال با کاهش بار زنده در ساختمان آشنا خواهیم شد و گام به گام  نحوه اعمال کاهش بارزنده در ایتبس را گام به گام به شما آموزش خواهیم داد. در کنار اینها ویدئو جامعی در همین رابطه ضبط کرده ایم که می توانید آن را در انتهای همین صفحه دانلود کنید.

این صفحه تنها بخش کوتاهی از ایبوک کاهش بارزنده سازه می باشد متن اصلی این ایبوک را منطبق بر سرفصل های زیر در انتهای همین صفحه دانلود کنید.

با مطالعه این ایبوک جامع چه می‌آموزیم؟

 1. کاهش بار زنده در ساختمان
 2. کاهش بارزنده پارتیشن بندی
 3. بار زنده راه پله
 4. کاهش بار هال و پذیرایی
 5. مقدار بار زنده بالکن و قابل کاهش بودن یا نبودن؟
 6. محاسبه کاهش بار زنده تیر و ستون
  نحوه اعمال کاهش بارزنده تیر و ستون در ایتبس
 7. نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs

 8. تاثیر تنظیمات کاهش سربار در ایتبس

کاهش بار زنده در ساختمان

آیین نامه در دو حالت اجازه‌ی چنین کاری را به ما می‌دهد:

اولین مورد که در بند 6-5-7-2 توضیحات مربوط به آن ارائه شده با توجه به سطح بارگیر انجام می‌شود . در این حالت بار زنده با توجه به فرمول زیر کاهش‌ می‌یابد:

 

فرمول کاهش بار زنده طبقات

 

که در این فرمول:

L: بار زنده طراحی کاهش یافته در هر متر مربع، تحمل شده توسط عضو

L0: بار زنده طراحی کاهش نیافته در هر متر مربع، تحمل شده توسط عضو

Kll :ضریب عضو برای بار زنده

At: سطح بارگیر (متر مربع)

 

محدودیت‌های این حالت مربوط به بارهای زنده‌ی سنگین، بار زنده‌ی یکنواخت بام، بار زنده‌ی محل عبور و پارک خودروها و همچنین بار زنده‌ی محل‌های ازدحام می باشد که توضیحات مربوط به این حالات در بندهای 6-5-7-3 تا 6-5-7-5 از مبحث ششم مقررات ملی  ویرایش سال 92 ارائه شده است.

 حالت دومی هم که آیین نامه اجازه‌ی آن را می‌دهد در بخش ترکیب بارها مطرح شده است. در بند 6-2-3-3 و 6-2-3-6 مبحث ششم که ترکیب بارهای حالت‌های حدی در سازه های بتنی و فولادی معرفی شده، آیین نامه در همه ی حالات، به استثنای بام، کف پارکینگ ها و یا محل های اجتماع عمومی، اجازه می‌دهد ضرایب مربوط به بار زنده را در برخی ترکیب بارها کاهش دهیم که در ادامه در مورد آنها بحث خواهد شد.

به طور مثال در سازه‌ های بتنی می‌توان ضریب بار زنده را در ترکیب بار شماره‌ی دو از 1.2 به 0.6 تبدیل کرد و در ترکیب بار شماره‌ی چهار این ضریب را از 1.5 به 0.75 کاهش داد.

کاهش بار زنده در ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب های بار کاهش یافته در سازه های فولادی به چه صورتی است؟

بار زنده راه پله قابل کاهش است یا غیر قابل کاهش؟!

محاسبه کاهش بار زنده تیر و ستون

همانطور که پیش از این هم ذکر شد، بار زنده‌ی تیرها و ستون ها در سازه را می‌توان با استفاده از سطح بارگیر آنها و همچنین موقعیت قرارگیری آن‌ها در پلان با ضریبی کاهش داد. که در فرمول زیر این ضریب مشاهده می شود:

 

ضریب کاهش بار زنده سازه

 

 

که در این فرمول:

L: بار طراحی کاهش یافته در هر متر مربع، تحمل شده توسط عضو

L0: بار طراحی کاهش نیافته در هر متر مربع، تحمل شده توسط عضو

Kll :ضریب عضو برای بار زنده

At: سطح بارگیر (متر مربع)

مثال: در شکل زیر، پلان یک ساختمان 8 طبقه مشاهده می‌شود که این پلان مربوط به طبقه‌ی ششم است، در نتیجه هر ستون علاوه بر بار طبقه خود، بارهای دو طبقه‌ی بالایی را هم تحمل می‌کند. در ادامه ضریب کاهش بار برای چند تیر و ستون محاسبه خواهد شد.

 

مثال کاهش بار زنده سازه

 

اما برای درک بهتر شما ویدئو جامعی در رابطه با کاهش بارزنده برای شما ضبط کرده ایم که قسمت کوتاهی از این ویدئو را همینجا می توانید مشاهده کنید. البته این ویدئو فوق العاده را می توانید در انتهای همین صفحه دانلود کنید.

 

نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs

کاهش بارزنده در ایتبس به دو صورت انجام می گیرد یکی کاهش بارزنده در ترکیبات بار و دیگری با استفاده از سطح بارگیر که هر دو روش را به صورت تمام و کمال توضیح خواهیم داد

جهت اعمال این کاهش در  طبقات در ترکیبات بار، لازم به تعریف یک الگوی بار جداگانه می باشد. این الگوی بار L0.5 نامیده خواهد شد (در طراحی سازه های فولادی)، روند گام به گام برای اینکار به صورت زیر می باشد:

 • تعریف الگو های بار جدید: جهت اعمال کاهش بارزنده در ترکیبات بارگذاری نیار به معرفی دو الگوی بار جداگانه می باشد. این کار از طریق منوی Design>Load Patterns انجام می‌شود. یکی از الگوهای بار  L1.0 و دیگری هم L0.5  نامیده می‌شود و نوع این الگوهای بار جدید Reducible Live  انتخاب می‌شود.

منظور از L0.5، باری است که در ترکیب‌ بارها می‌توان بجای ضریب 1 به آن ضریب 0.5 اختصاص داد و L1.0 هم بار زنده‌ای است که مجاز به کاهش ضریب آن در ترکیبات بارگذاری نمی‌باشیم اما با سطح بارگیر قابل کاهش است که در رابطه با آنها در بخش اول توضیح داده شد. در ادامه در هر محل‌، برای معرفی بار زنده از این الگوهای بار استفاده خواهد شد. با توجه به آیین نامه در ترکیبات بار، در محل‌های تجمع و همچنین پارکینگ‌ها مجاز نیست.

 • ساخت ترکیب‌بار های طراحی: با توجه به اینکه معمولا به هنگام ساخت ترکیب‌ بارها در ایتبس از ترکیب بارهای خودکار نرم‌افزار استفاده شده، و سپس اصلاحات لازم بر روی آنها انجام می‌شود، برای اعمال تغییرات مربوط به کاهش بار زنده هم می‌توان از همین روش استفاده نمود. از این رو از مسیر نشان داده شده در شکل زیر، پنجره‌ی Load Combination باز می‌شود.

 

نحوه اعمال کاهش بار زنده ساختمان در ایتبس

 

در ابتدا تنها چهار ترکیب‌ بار در لیست وجود دارد که مدنظر ما نمی‌ باشند، از این رو از مسیر نشان داده شده باید ترکیب بارهای پیش فرض نرم‌افزار ساخته شوند. از آنجایی هم که احتیاج به اصلاح دستی این ترکیب‌ بارها داریم، تیک مربوط به این کار باید زده شود که در شکل زیر مشاهده می‌شود.

 

 

کاهش بار زنده در ایتبس

ساخت ترکیبات بار خودکار ایتبس و تبدیل آن به ترکیب بار قابل ویرایش

 

 • اصلاح ضریب L0.5 در ترکیب بارها: بعد از اینکه ترکیب بارها ساخته شدند، در ترکیب بارهایی که اعمال کاهش بارزنده مجاز می‌باشد، یعنی ترکیب بارهای شماره ی 3، 4 و 5 در سازه‌ های فولادی، ضریب مربوط به L0.5 را از 1.0 به 0.5 تغییر می‌دهیم.

به عنوان مثال در شکل زیر مشاهده می‌شود که در ترکیب بار شماره‌ی 21 برای طراحی فولادی که ترکیب‌ بار شماره‌ی 5 آیین‌ نامه‌ی ایران می‌باشد، ضریب L0.5 از 1.0 به 0.5 تغییر داده شده است.

 

"<yoastmark

 

لازم به ذکر است که در سازه‌ های بتنی این ضرایب اصلاحی در ترکیب بارهای شماره‌ی 2 و 4 اعمال می‌شوند، و از 1.2 و 1.5 به ترتیب به  0.6 و 0.75 تغییر خواهند کرد.

 

جهت اعمال کاهش بار با سطح بارگیر در etabs چه باید کرد؟

 

منابع

 1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال 1392.
 2. آیین نامه ی ASCE7 ویرایش سال 2010 آمریکا
 3. راهنمای نرم افزار ایتبس 2017 –ETABS2017Documentation

 

 

 

خرید لينک هاي دانلود

دانلود رایگان اعضای ویژه

دانلود رایگان این آموزش و ده ها آموزش تخصصی دیگر به ازای پرداخت فقط 29 هزار تومان (+ اطلاعات بیشتر)

خرید با اعتبار سایت به ازای پرداخت فقط 13 هزار تومان

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت به ازای پرداخت فقط 13 هزار تومان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 14,661 نفر

تفاوت اصلی خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه ها نوآورانه و بروز بودن آن است ، ما تنها تازه ترین های آموزشی ، تخفیف ها و جشنواره ها و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیل تان ارسال می کنیم

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل های تبلیغاتی متنفریم ، خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
؟

فقط کافیست ایمیلتان را وارد کنید

در کمتر از 5 ثانیه اطلاعاتتان را وارد کنید و 3 ایبوک طراحی سازه بتنی در ایتبس را به همراه هدیه ویژه آن در ایمیلتان دریافت کنید
برایم ایمیل شود
نگران نباشید ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link

افزایش درآمد طراحی سازه
63 دقیقه ویدئو رایگان دکتر سالار منیعی

یاد بگیرید پیش از رسیدن به سال 99 چه مهارتهایی را بصورت تخصصی بیاموزید تا جزو 10% موفق طراحان سازه باشید.
همین الان دریافت می کنم.
با بستن این صفحه دیگر این پیشنهاد را هیچ وقت نخواهید دید.
close-link