صفحه اصلی  »  اعضای ویژه  »  کاهش بار زنده در ساختمان به همراه آموزش نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs

کاهش بار زنده در ساختمان به همراه آموزش نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs

 • تعداد صفحات: 15
 • آخرین ویرایش: سال 1398
 • ناشر: ایستا سازه قهستان
 • شابک: 1-6-97717-622-978
 • تولید کنندگان محتوا:
تولید کنندگان آموزش

همانطور که قطعا شما هم می دانید انواع بار زنده در سازه وجود دارد که به دو نوع بار زنده قابل کاهش و بار زنده غیر قابل کاهش تقسیم می شود اما هدف ما از کاهش بار زنده در ساختمان چیست؟ نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs به چه صورتی است؟

در این ایبوک فوق العاده به صورت تمام و کمال با کاهش بار زنده در ساختمان آشنا خواهیم شد و گام به گام  نحوه اعمال کاهش بارزنده در ایتبس را گام به گام به شما آموزش خواهیم داد. در کنار اینها ویدئو جامعی در همین رابطه ضبط کرده ایم که می توانید آن را در انتهای همین صفحه دانلود کنید.

این صفحه تنها بخش کوتاهی از ایبوک کاهش بار زنده سازه می باشد متن اصلی این ایبوک را منطبق بر فهرست مطالب، دانلود کنید.

کاهش بار زنده در ساختمان

آیین نامه در دو حالت اجازه‌ی چنین کاری را به ما می‌دهد:

اولین مورد که در بند 6-5-7-2 توضیحات مربوط به آن ارائه شده با توجه به سطح بارگیر انجام می‌شود . در این حالت بار زنده با توجه به فرمول زیر کاهش‌ می‌یابد:

 

فرمول کاهش بار زنده طبقات

 

که در این فرمول:

L: بار زنده طراحی کاهش یافته در هر متر مربع، تحمل شده توسط عضو

L0: بار زنده طراحی کاهش نیافته در هر متر مربع، تحمل شده توسط عضو

Kll :ضریب عضو برای بار زنده

At: سطح بارگیر (متر مربع)

 

محدودیت‌های این حالت مربوط به بارهای زنده‌ی سنگین، بار زنده‌ی یکنواخت بام، بار زنده‌ی محل عبور و پارک خودروها و همچنین بار زنده‌ی محل‌های ازدحام می باشد که توضیحات مربوط به این حالات در بندهای 6-5-7-3 تا 6-5-7-5 از مبحث ششم مقررات ملی  ویرایش سال 92 ارائه شده است.

 حالت دومی هم که آیین نامه اجازه‌ی آن را می‌دهد در بخش ترکیب بارها مطرح شده است. در بند 6-2-3-3 و 6-2-3-6 مبحث ششم که ترکیب بارهای حالت‌های حدی در سازه های بتنی و فولادی معرفی شده، آیین نامه در همه ی حالات، به استثنای بام، کف پارکینگ ها و یا محل های اجتماع عمومی، اجازه می‌دهد ضرایب مربوط به بار زنده را در برخی ترکیب بارها کاهش دهیم که در ادامه در مورد آنها بحث خواهد شد.

به طور مثال در سازه‌ های بتنی می‌توان ضریب بار زنده را در ترکیب بار شماره‌ی دو از 1.2 به 0.6 تبدیل کرد و در ترکیب بار شماره‌ی چهار این ضریب را از 1.5 به 0.75 کاهش داد.

کاهش بار زنده در ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب های بار کاهش یافته در سازه های فولادی به چه صورتی است؟

بار زنده راه پله قابل کاهش است یا غیر قابل کاهش؟!

محاسبه کاهش بار زنده تیر و ستون

همانطور که پیش از این هم ذکر شد، بار زنده‌ی تیرها و ستون ها در سازه را می‌توان با استفاده از سطح بارگیر آنها و همچنین موقعیت قرارگیری آن‌ها در پلان با ضریبی کاهش داد. که در فرمول زیر این ضریب مشاهده می شود:

 

ضریب کاهش بار زنده سازه

 

 

که در این فرمول:

L: بار طراحی کاهش یافته در هر متر مربع، تحمل شده توسط عضو

L0: بار طراحی کاهش نیافته در هر متر مربع، تحمل شده توسط عضو

Kll :ضریب عضو برای بار زنده

At: سطح بارگیر (متر مربع)

مثال: در شکل زیر، پلان یک ساختمان 8 طبقه مشاهده می‌شود که این پلان مربوط به طبقه‌ی ششم است، در نتیجه هر ستون علاوه بر بار طبقه خود، بارهای دو طبقه‌ی بالایی را هم تحمل می‌کند. در ادامه ضریب کاهش بار برای چند تیر و ستون محاسبه خواهد شد.

 

مثال کاهش بار زنده سازه

 

اما برای درک بهتر شما ویدئو جامعی در رابطه با کاهش بارزنده برای شما ضبط کرده ایم که قسمت کوتاهی از این ویدئو را همینجا می توانید مشاهده کنید. البته این ویدئو فوق العاده را می توانید در انتهای همین صفحه دانلود کنید.

 

نحوه اعمال کاهش بار زنده در etabs

کاهش بارزنده در ایتبس به دو صورت انجام می گیرد یکی کاهش بارزنده در ترکیبات بار و دیگری با استفاده از سطح بارگیر که هر دو روش را به صورت تمام و کمال توضیح خواهیم داد

جهت اعمال این کاهش در  طبقات در ترکیبات بار، لازم به تعریف یک الگوی بار جداگانه می باشد. این الگوی بار L0.5 نامیده خواهد شد (در طراحی سازه های فولادی)، روند گام به گام برای اینکار به صورت زیر می باشد:

 • تعریف الگو های بار جدید: جهت اعمال کاهش بارزنده در ترکیبات بارگذاری نیار به معرفی دو الگوی بار جداگانه می باشد. این کار از طریق منوی Design>Load Patterns انجام می‌شود. یکی از الگوهای بار  L1.0 و دیگری هم L0.5  نامیده می‌شود و نوع این الگوهای بار جدید Reducible Live  انتخاب می‌شود.

منظور از L0.5، باری است که در ترکیب‌ بارها می‌توان بجای ضریب 1 به آن ضریب 0.5 اختصاص داد و L1.0 هم بار زنده‌ای است که مجاز به کاهش ضریب آن در ترکیبات بارگذاری نمی‌باشیم اما با سطح بارگیر قابل کاهش است که در رابطه با آنها در بخش اول توضیح داده شد. در ادامه در هر محل‌، برای معرفی بار زنده از این الگوهای بار استفاده خواهد شد. با توجه به آیین نامه در ترکیبات بار، در محل‌های تجمع و همچنین پارکینگ‌ها مجاز نیست.

 • ساخت ترکیب‌بار های طراحی: با توجه به اینکه معمولا به هنگام ساخت ترکیب‌ بارها در ایتبس از ترکیب بارهای خودکار نرم‌افزار استفاده شده، و سپس اصلاحات لازم بر روی آنها انجام می‌شود، برای اعمال تغییرات مربوط به کاهش بار زنده هم می‌توان از همین روش استفاده نمود. از این رو از مسیر نشان داده شده در شکل زیر، پنجره‌ی Load Combination باز می‌شود.

 

نحوه اعمال کاهش بار زنده ساختمان در ایتبس

 

در ابتدا تنها چهار ترکیب‌ بار در لیست وجود دارد که مدنظر ما نمی‌ باشند، از این رو از مسیر نشان داده شده باید ترکیب بارهای پیش فرض نرم‌افزار ساخته شوند. از آنجایی هم که احتیاج به اصلاح دستی این ترکیب‌ بارها داریم، تیک مربوط به این کار باید زده شود که در شکل زیر مشاهده می‌شود.

 

 

کاهش بار زنده در ایتبس

ساخت ترکیبات بار خودکار ایتبس و تبدیل آن به ترکیب بار قابل ویرایش

 

 • اصلاح ضریب L0.5 در ترکیب بارها: بعد از اینکه ترکیب بارها ساخته شدند، در ترکیب بارهایی که اعمال کاهش بارزنده مجاز می‌باشد، یعنی ترکیب بارهای شماره ی 3، 4 و 5 در سازه‌ های فولادی، ضریب مربوط به L0.5 را از 1.0 به 0.5 تغییر می‌دهیم.

به عنوان مثال در شکل زیر مشاهده می‌شود که در ترکیب بار شماره‌ی 21 برای طراحی فولادی که ترکیب‌ بار شماره‌ی 5 آیین‌ نامه‌ی ایران می‌باشد، ضریب L0.5 از 1.0 به 0.5 تغییر داده شده است.

 

"<yoastmark

 

لازم به ذکر است که در سازه‌ های بتنی این ضرایب اصلاحی در ترکیب بارهای شماره‌ی 2 و 4 اعمال می‌شوند، و از 1.2 و 1.5 به ترتیب به  0.6 و 0.75 تغییر خواهند کرد.

 

جهت اعمال کاهش بار با سطح بارگیر در etabs چه باید کرد؟

 

منابع

 1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال 1392.
 2. آیین نامه ی ASCE7 ویرایش سال 2010 آمریکا
 3. راهنمای نرم افزار ایتبس 2017 –ETABS2017Documentation

مسیر یادگیری برای حرفه ای شدن

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 35,870 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

question