بیوگرافی

سمت:

  • کارشناس فنی پروژه های عمرانی - مدرس نرم افزار های تخصصی عمران

تجربیات شغلی:

  • مدرس نرم افزارهای عمرانی
  • ناظر و مجری پایه 3 ساختمان
  • مترور و کارشناس فنی پروژه های قالب تونلی پروژه گینه نو کوناکری شرکت عمران پردیس
  • کارشناس فنی و مسئول گروه آزمایشات ارزیابی و تقویت پلهای راه آهن
مقالات ارائه شده
question