بیوگرافی
سمت:

طراح سازه

تجربیات شغلی:

سرپرست کارگاه پروژه های عمرانی
ناظر پروژه های عمرانی
تدریس نرم افزارهای ETABS و SAFE

تخصص ها:

طراحی و نظارت سازه های ساختمانی

مقالات ارائه شده
دوره ها و ورکشاپ ها
question