صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  بارگذاری ثقلی  »  بارگذاری راه پله: محاسبات دستی و آموزش تصویری و گام به گام در ایتبس به همراه ویدئو رایگان

بارگذاری راه پله: محاسبات دستی و آموزش تصویری و گام به گام در ایتبس به همراه ویدئو رایگان

اگر به خاطر داشته باشید قبلا در مقاله بارگذاری آسانسور گفتیم که مدلسازی آسانسور به عنوان یک عضو غیرسازه ای کار پیچیده ای است. روال مرسوم در بین مهندسین کشور ما این است که راه پله را نیز مدلسازی نمی کنیم. در عوض برای بارگذاری راه پله در etabs، بار آن را به تکیه گاه های مربوطه اعمال می کنیم. در این مقاله قصد داریم تا با محاسبه دستی و نرم افزاری بارگذاری پله ها، در انواع مختلف آن آشنا شویم.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

یادآوری بحث راه پله 

در بحث های مرتبط با راه پله واژه هایی به کار می روند که بهتر است در همین ابتدا توضیح مختصری درباره آن ها داشته باشیم.

رمپ پله:

رمپ یک سطح شیب دار می باشد که برای دسترسی اتومبیل ها یا افراد، به تراز های مختلف در یک ساختمان، احداث می شود.

چشم پله:

در پله هایی که حداقل با دو رمپ اجرا می شوند، رمپ ها راه پله باید با فاصله ای از هم واقع شوند. این فاصله حداقل 10 سانتی متر می باشد و به آن چشم راه پله می گویند.

پیشانی پله(Riser):

به قطعه های عمودی گفته می شود که وسط دو کف پله ی پشت سرهم قرار گرفته باشند.

 

نام اجزای پله

معرفی قسمت های تشکیل دهنده پله

انواع راه پله از نظر میزان رمپ

راه پله ها را از جنبه های مختلفی می توان تقسیم بندی نمود. یکی از این موارد تعداد رمپ های راه پله می باشد. بر این اساس چهار نوع راه پله : یک رمپ، دو رمپ، سه رمپ و چهار رمپ خواهیم داشت.
در ادامه تصاویر و توضیحات مختصری از انواع راه پله قابل مشاهده است.

راه پله یک رمپ :

در راه پله یک طرفه یا یک رمپه ، رمپ بر روی تیرهای موجود در تراز طبقات قرار می گیرد. در واقع بار راه پله به تیرهای بالا و پایین رمپ منتقل می شود.

راه پله یک رمپ (راه پله یک طرفه)

راه پله یک رمپ

راه پله دو رمپ :

در راه پله دو طرفه یا دو رمپه، رایج است که رمپ بر روی تیرهای موجود در تراز طبقات و نیز یک تیر میان طبقه قرار گیرد. در واقع بار راه پله به سه تکیه گاه رمپ منتقل می شود.

راه پله دو رمپ (راه پله دو طرفه)

راه پله دو رمپ

 

راه پله 3 و 4 رمپ :

در مورد راه پله های سه رمپ و چهار رمپ (سه طرفه و چهار طرفه) نیاز به توضیح بیشتری وجود دارد. انتخاب تکیه گاه در این فرم از راه پله ها تاثیر بسیاری در بارگذاری خواهد داشت.

برخی از طراحان از دستک های کنسولی برای تکیه گاه رمپ ها استفاده می کنند؛

برخی نیز  از دیوارک های بتنی برای اجرای راه پله استفاده می کنند.
نحوه محاسبه بار در هر یک از روش های اجرا در بخش بعدی بیان خواهد شد.

 

راه پله سه رمپ (راه پله سه طرفه)

راه پله سه رمپ

 

 

راه پله چهار رمپ (راه پله چهار طرفه)

راه پله چهار رمپ

 

محاسبات دستی بارگذاری راه پله

در ادامه قصد داریم بار هریک از انواع راه پله را به تفکیک محاسبه نماییم. توجه داشته باشید که بارهای موجود شامل بار مرده و بار زنده خواهند بود. بارهای مرده مطابق با دیتیل های موجود محاسبه می شوند. در خصوص بار زنده نیز مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان در قالب جدول6-5-1 مقادیر را مشخص کرده است. بخشی از این جدول را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

 

جدول حداقل بار زنده کف راه پله مطابق مبحث 6 مقررات ملی

حداقل بار زنده کف راه پله مطابق مبحث 6

 

بنظر شما آیا ما مجاز به کاهش بار زنده راه پله هستیم یا خیر؟

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود بار گسترده راه پله و راه های منتهی به درب خروجی برابر با 5 کیلونیوتن بر متر مربع می باشد بر خلاف تصور اکثر مهندسین باید بگویم این بار قابل کاهش است!!!
ممکن است بر مبنای بند 6-5-7-3 مبحث ششم، که در زیر هم آن را آورده ایم، بار راه پله را سنگین در نظر بگیرید. اما دقت کنید که طبق گفته آیین نامه بارهای بیشتر از 5 کیلونیوتن بر متر مربع غیر قابل کاهش هستند نه بارهای برابر 5 کیلونیوتن بر متر مربع و کمتر…!!!!

 

عدم کاهش بار یکنواخت راه پله

 

اگر تمایل به کسب اطلاعات جامع در زمینه کاهش بار زنده و اعمال آن در ایتبس دارید، ایبوک “کاهش بار زنده سازه” را مطالعه نمایید.

بارگذاری راه پله یک رمپ :

مطابق پلان زیر یک راه پله یک رمپ دو طبقه را به هم متصل می کند. نحوه محاسبه بار مرده و زنده به شرح زیر می باشد.

محاسبه بار زنده راه پله یک رمپ

محاسبه بار زنده راه پله یک طرفه

 

برای تعیین بار مرده باید به جزئیات اجرایی راه پله توجه نمود. ممکن است این جزئیات در پروژه های مختلف متفاوت باشد، لذا توجه به نقشه های معماری قبل از بارگذاری راه پله ضروری خواهد بود.
در ادامه بار مرده یکی از دیتایل های رایج برای راه پله را محاسبه می کنیم:

 

یکی از دیتایل های رایج راه پله

یکی از دیتایل های رایج راه پله

نحوه محاسبه وزن راه پله

محاسبه بار مرده یکی از دیتایل های رایج راه پله

محاسبه بار مرده یکی از دیتایل های رایج راه پله

 

تذکر1. توجه داشته باشید که ضریب 1.17 برای اعمال شیب راه پله می باشد؛ یعنی با تقسیم بار همراستا با امتداد شیب رمپ پله ، بر cosα ، عملا تصویر افقی بار بدست می آید.

تذکر2. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎ، بصورت جداگانه، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای وزن ﭘﺎﮔﺮد، از وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

به این ترتیب مقدار بار مرده و زنده ناشی از یک راه پله یک رمپ محاسبه می شود.
حال بایست این بار بین تکیه گاه های راه پله توزیع شود.

برای بارگذاری راه پله های یک طرفه ، بارها را بین دو تکیه گاه تقسیم می کنیم. این تکیه گاه ها عمدتاً تیرهای موجود در تراز طبقات خواهند بود. در نتیجه سهم هر تیر از بارهای راه پله نصف مقادیر محاسبه شده خواهد بود. یعنی در مثال فوق هر تیر 26.1KN بار زنده و حدود 43KN بار مرده دریافت خواهد کرد.

این بارها بایست به چه شکل به تیر اعمال شود؟

در سازه های فولادی بهتر است، بار پله ، بصورت متمرکز در محل اتصال شمشیری به تیر ها، اعمال شود. اعمال بار پله بصورت متمرکز، دقیق تر و به واقعیت سازه نزدیک تر است ولی اعمال بار بصورت گسترده ساده تر و سریع تر است و از طرفی در نتایج نهایی نیز تغییر خاصی بوجود نمی آید. لذا مهندسین معمولا از روش بار گسترده در بارگذاری راه پله بتنی و فولادی استفاده می کنند.
اما در اینجا، واحد تمامی اعدادی که در بخش قبل محاسبه کردیم، کیلونیوتن می باشد. پس باید تغییراتی در نتایج داده شود. برای تبدیل بار نقطه ای به گسترده خطی باید آن را بر طول تیر تقسیم کنیم.

در مثال قبل طول تیر برابر با عرض راه پله و مساوی با1.2m می باشد. لذا بار گسترده زنده و مرده وارد بر تکیه گاه به ترتیب 26.1/1.2=21.75KN/m و 43/1.2=35.8KN/m خواهد بود.
در بخش بعدی نحوه اعمال این بارها، در نرم افزار ETABS را، بررسی خواهیم کرد.

بارگذاری راه پله دو رمپ :

مطابق پلان زیر یک راه پله دو رمپ، دو طبقه را به هم متصل می کند. روند محاسبه بار مرده و زنده مطابق با حالت قبل(راه پله یک رمپ) می باشد.

در این حالت بارها میان سه تکیه گاه توزیع می شوند. این تکیه گاه ها شامل دو تیر در تراز طبقه و یک تیر میان طبقه خواهد بود. توجه داشته باشید که تیر میان طبقه دوبار از بار راه پله سهم می گیرد. می توان چنین استنباط کرد که بار راه پله میان چهار تکیه گاه تقسیم می شود و سهم تیر میان طبقه دو سهم از چهار سهم بار خواهد بود. تصویر زیر گویای این مساله می باشد:

محاسبه بار زنده و مرده راه پله دو رمپ

محاسبه بار زنده و مرده راه پله دو رمپ

 

 

نحوه توزیع بار میان تکیه گاه های راه پله:

نحوه توزیع بار میان تکیه گاه های راه پله دو رمپ

به همین ترتیب بار مرده نیز در راه پله دو رمپه میان تکیه گاه ها توزیع می شود.

 

توزیع بار بین تکیه گاه های راه پله دو رمپ

توزیع بار بین تکیه گاه های راه پله دو رمپ

بارگذاری راه پله سه طرفه و چهار طرفه

در دو حالت قبل سطح اشغال باکس راه پله با سطح اشغال پله ها تقریباً برابر بود. اما در راه پله های سه رمپ و چهار رمپ، چشم راه پله ابعاد به نسبت بزرگی دارد. به همین دلیل باید در محاسبات بار مرده و زنده این سطح را حذف کنیم.

محاسبات بار زنده و مرده راه پله سه رمپ

محاسبات بار زنده و مرده راه پله سه رمپ

 

مجدداً می بایست بارهای محاسبه شده را میان تکیه گاه ها توزیع نمود. اما اینکه تکیه گاه ها کدام اند؟ بستگی به فرم اجرایی راه پله دارد. عمدتاً در اجرای راه پله های سه رمپ و چهار رمپ دو فرم اجرایی زیر رایج است.

دو فرم اجرایی راه پله سه طرفه و چهار طرفه

الف. استفاده از دستک کنسولی برای نشیمن رمپ راه پله مانند تصویر زیر که بار میان چهار تکیه گاه توزیع خواهد شد. این چهار تکیه گاه عبارتند از؛ دو دستک کنسولی و دو تیر در تراز طبقه. نحوه محاسبه سهم هر تکیه گاه عیناً مطابق با راه پله دو رمپه می باشد.

 

دستک کنسولی برای نشیمن رمپ راه پله

دستک کنسولی برای نشیمن رمپ راه پله

 

ب. استفاده از دیوارک بتنی برای نشیمن راه پله مانند تصویر زیر که این دفعه توزیع بار، اندکی متفاوت خواهد بود. در این حالت بار راه پله ابتدا به دیوارک بتنی منتقل می شود. سپس بار از طریق دیوارک به تیر زیرین دیوارک انتقال می یابد. توجه داشته باشید که در این حالت می بایست بار مرده ناشی از دیوارک را نیز در محاسبات وارد کرد.

دیوارک بتنی برای نشیمن راه پله

دیوارک بتنی برای نشیمن راه پله

 

پرسش 1: معمولا در راه پله 3 رمپه، طول رمپ دوم کمتر است. بنابراین در مورد محاسبه سهم هر تکیه گاه، به روش گفته شده ممکن است خطا داشته باشیم. چاره کار چیست؟

یک راه حل پرکاربرد این است که محاسبات بر اساس کل سطح اشغال باکس راه پله انجام شود. یعنی چشم راه پله را در محاسبات کم نکنیم. با این کار عملاً مقدار بار محافظه کارانه محاسبه خواهد شد. در عوض خیالمان راحت است که هیچ تکیه گاهی برای بار کمتر از واقعیت طرح نشده است. اما راه حل دوم به صورت زیر می باشد:

 

بارگذاری راه پله سه رمپ

سهم اجزا از بار در راه پله سه رمپ

 

در روش دوم با محاسبه دقیق مساحت هر بخش، بار را به تکیه گاه مربوطه اعمال می کنیم. اما توصیه می شود از همان روش محافظه کارانه اول برای بارگذاری راه پله استفاده شود. چرا که هم سرعت محاسبات افزایش می یابد و هم به نفع اطمینان خواهد بود.

پرسش2: آیا در روش دستک کنسولی ، الزامی به مدلسازی دستک در نرم افزار وجود دارد؟

اساساً بایست مدل نرم افزاری بیانگر واقعیت سازه باشد. بنابراین دستک کنسولی را در نرم افزار مدلسازی می کنیم. خصوصاً اینکه وجود دستک در واقعیت لنگرهای نسبتاً بزرگی را به ستون متصل انتقال خواهد داد. همچنین اعضای کنسولی مطابق استاندارد 2800 زلزله باید تحت نیروی قائم زلزله نیز کنترل شوند. شما می توانید مطالب مرتبط با زلزله قائم و نحوه کنترل آن را در مقاله” بررسی فلسفه اعمال زلزله قائم در سازه ­ها و گام بندی تنظیمات نرم ­افزاری” مطالعه کنید.

پرسش3:  استفاده از کدامیک از دو روش فوق (روش دستک کنسولی و یا روش دیوارک بتنی) مناسب تر است؟

در بررسی فرم های مختلف اجرای راه پله به نظر می رسد استفاده از دیوارک بتنی ایمنی بیشتری را به همراه دارد. منظور از ایمنی تنها عبور و مرور ساکنین نیست. بحث بسیار مهمی که در خصوص راه پله ها مطرح است امکان به وجود آمدن ستون کوتاه می باشد.
استفاده از دیوارک بتنی باعث می شود که رمپ های راه پله به سیستم باربر لرزه ای متصل نشوند و به این صورت امکان وقوع پدیده ستون کوتاه منتفی شود. اما سختی اجرای دیوارک، هزینه اجرایی و بحث معماری از نقاط ضعف این روش می باشد.

به عنوان جمع بندی می توان چنین گفت که روش دیوارک بتنی از جنبه ایمنی سازه و ساکنین بهتر است. اما اگر طرح و اجرای دستک های کنسولی نیز با دقت انجام شود قطعاً این روش نیز ایمنی کافی را به همراه خواهد داشت.

 

نحوه توزیع بارگذاری بین تکیه گاه های راه پله سه طرفه و چهار طرفه

تعداد تکیه گاه ها در این حالت به محل قرار گیری دیوارک ها بستگی دارد. به طور مثال در پلان زیر چهار تیر به عنوان تکیه گاه عمل خواهد کرد. دو تیر به واسطه قرار گیری دیوارک روی آن ها و دو تیر تراز طبقه نیز به صورت بدیهی از بار راه پله سهم می برند.

 

تاثیر دیوارک بتنی در توزیع بار راه پله

تاثیر محل قرارگیری دیوارک بتنی در توزیع بار راه پله

 

اما در پلان زیر سه تکیه گاه خواهیم داشت. چرا که هر دو دیوارک بر روی یک تیر اجرا شده اند.

 

تاثیر محل قرارگیری دیوارک بتنی در بارگذاری راه پله بین 3 تکیه گاه

تاثیر محل قرارگیری دیوارک بتنی در بارگذاری راه پله

 

بیان یک مسئله:
فرض کنید از دیوارک بتنی برای اجرای راه پله استفاده کرده ایم. در این حالت باری که دیوارک به تیر زیرین خود منتقل می کند در تمام طول تیر وارد نخواهد شد. در واقع ما با یک توزیع غیر یکنواخت بار در تیر مواجه هستیم. تصویر زیر شما را بیشتر با این مسئله آشنا می کند.

 

توزیع غیر یکنواخت بار در تیر

توزیع غیر یکنواخت بار در تیر

 

مشاهده می کنید که کل بار وارده به دیوارک بتنی تنها در یک بخش تیر اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر سایر بخش های تیر سهمی از بارگذاری راه پله نخواهند داشت.

تذکر جدی:

 1. توجه داشته باشید که بار مرده ناشی از دیوارک به تیر زیرین اعمال شود. مقدار جرم واحد حجم بتن آرمه 25 کیلونیوتن بر متر مکعب می باشد.
 2. در روند اجرایی، دیوارک های بتنی را از سازه اصلی جدا می کنند؛ به همین دلیل نیازی به ترسیم آن ها در نرم افزار نخواهد بود.
 3. نحوه بارگذاری تیر زیر دیوارک بتنی حتماً باید مطابق شکل فوق باشد. نحوه انجام این کار در نرم افزار در بخش بعد توضیح داده شده است.

در نهایت و به عنوان یک جمع بندی می توان فرمول زیر را برای محاسبه مقدار بار گسترده خطی هر تکیه گاه ارائه نمود:

 

محاسبه مقدار بار گسترده خطی هر تکیه گاه راه پله

 

روش های مدلسازی راه پله در ایتبس

در ﻣﻮرد ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ در etabs ، روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد:

روش اول:

ﯾﮏ روش ، انجام محاسبات بارگذاری آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰار واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﯿﺮﻫﺎی راه ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای و یا گسترده ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﮐﻨﺎری راه ﭘﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. رویکردی که ما نیز در این یادداشت از آن پیروی کرده و در ادامه توضیح خواهیم داد.

روش دوم:

در این روش ، راه ﭘﻠﻪ ﻧﯿﺰ همانند سایز اجزای سازه، دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮا وﺟﻮد دارد ﻣﺪل و ﺑﺎرﮔﺬاری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺪﻟﺴﺎزی و بارگذاری راه پله ﺑﺎ اﯾﻦ روش بسیار روش وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.

روش ﺳﻮم:

ﻣﺪﻟﺴﺎزی راه ﭘﻠﻪ ﻣﻌﺎدل ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎی آن در ﭘﻼن ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ رﻣﭗ راه ﭘﻠﻪ در ﻣﺤﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ آن روی ﺳﻘﻒ ﻃﺒﻘﺎت ، ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺑﺎرﮔﺬاری راه پله انجام ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ روش ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻗﺴﻤﺖ راه ﭘﻠﻪ روی ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﻃﺮاف راه ﭘﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺮای واﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪل ، ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﺮﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. (روش ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ)

ویدئوی آموزشی رایگان بررسی لزوم مدلسازی راه پله

آیا بهتر است راه پله را مدلسازی کنیم یا نه؟

در فیلم کوتاه زیر که بخشی از دوره جامع طراحی سازه های بتن آرمه می باشد مهندس فرزام بداغی به این سوال پاسخ می دهد.

 

 

پرسش.با توجه به عدم مدلسازی اجزا و کف پله در روش اول در نرم افزار، اگر سازه در پهنه با خطر خیلی زیاد باشد، نیروی زلزله قائم را چگونه به راه پله اعمال کنیم؟

برای سازه های در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد، جهت اعمال نیروی قائم زلزله به کل سازه، پارامتر SDS را تغییر می دهیم و به این ترتیب، خود نرم افزار Etabs ، ضریب بار مرده را در ترکیبات بار افزایش می دهد و هرجا که بار مرده داشته باشیم آن را با ضریب 1.41 در محاسبات می آورد. و اینگونه، نیازی به اعمال این نیرو به کف راه پله و بالطبع مدلسازی آنها نمی باشد.

بنابراین مدلسازی به روش اول، علی رغم ساده و سریع بودن، خطای چندانی نسبت به روش مدلسازی دقیق، در محاسبات ما ایجاد نخواهد کرد.

بارگذاری راه پله در ایتبس به صورت گام به گام

پس از انجام محاسبات بارگذاری راه پله در بخش قبل، حال نوبت به اعمال این محاسبات بارگذاری در etabs رسیده است؛ که در زیر بصورت گام به گام به آن پرداخته می شود.

گام1. بایست اثر راه پله در مدل نرم افزاری به شکل مناسبی اعمال شود. پیش تر گفته شد که عمدتاً مهندسین طراح رمپ های راه پله را مدلسازی نمی کنند. ما نیز در این مقاله رمپ های راه پله را ترسیم نخواهیم کرد و صرفاً بارگذاری آن را اعمال می کنیم. برای ترسیم باکس راه پله دو روش وجود دارد:

 1. می توانیم مانند تصویر سمت راست، محل راه پله را بدون ترسیم هیچ المانی خالی بگذاریم.
 2. یا همانند شکل سمت چپ از Opening استفاده کنیم.

 

ترسیم باکس راه پله در نرم افزار ایتبس

ترسیم باکس راه پله

 

نکته حائز اهمیت آن است که تفاوتی میان نتایج دو روش فوق وجود ندارد.

گام2. در این مرحله بایست بارهایی را که قبلاً محاسبه کرده ایم به تکیه گاه های مربوطه اعمال نماییم. برای این کار کافیست تکیه گاه را انتخاب کنیم. این تکیه گاه می تواند تیر طبقه، تیر میان طبقه و یا دستک کنسولی باشد. سپس مطابق تصویر زیر بارگذاری اعمال می شود.

 

بار گذاری راه پله در ETABS

بار گذاری تکیه گاه های راه پله

 

برای کنترل درست بودن بارهای اعمالی مطابق شکل زیر عمل می کنیم. با این کار، نرم افزار، مقدار باری که در هر قسمت وارد شده است را نمایش خواهد داد.

 

تنظیمات نمایش بارهای راه پله در ایتبس

تنظیمات نمایش بارها

 

کنترل درست بودن بارهای اعمالی به راه پله در ایتبس

کنترل درست بودن بارهای اعمالی به راه پله

 

حالتی که بخشی از تیر بارگذاری می شود :

گفته شد که در برخی از موارد لازم است تنها یک بخش تیر بارگذاری شود. مثلاً در شرایطی که رمپ های راه پله بر روی دیوارک بتنی قرار گرفته باشند.
در این صورت عملیات بارگذاری در نرم افزار به شرح زیر خواهد بود:

قدم اول. تیری که بایست به صورت غیر یکنواخت بارگذاری شود را انتخاب می کنیم.

قدم دوم. طول تیر را بر طول دیوارک بتنی تقسیم می کنیم. سپس عدد به دست آمده را در کادر نشان داده شده وارد می کنیم. فرض کنید طول تیر 4.9 متر و طول دیوارک نیز 1.2 متر باشد. بنابراین :

 

 

تقسیم تیر برای اعمال بار گسترده غیر یکنواخت در ایتبس

تقسیم تیر برای اعمال بار گسترده غیر یکنواخت

 

با این کار عملاً تیر به قطعاتی تقسیم می شود که هرکدام طولی برابر با 1.2 متر خواهند داشت.

در قدم بعدی به راحتی، مطابق مطالب گفته شده بارگذاری راه پله را انجام می دهیم.

تذکر جدی: پس از پایان بارگذاری حتماً باید قطعات تیر انتخاب و به صورت زیر یکپارچه شوند.

 

یکپارچه کردن تیر پس از اعمال بار غیر یکنواخت در ایتبس

یکپارچه کردن تیر

 

مدلسازی دستک کنسولی و نیم طبقه در etabs :

نحوه ی اعمال بار، در حالتی که از دستک کنسولی برای نشیمن رمپ راه پله استفاده می شود، تفاوتی با سایر حالت ها ندارد. در این حالت صرفاً بایست دستک ها مطابق شکل زیر ترسیم شوند و مطابق با گام بندی گفته شده، بارگذاری انجام شود.

 

مدلسازی دستک کنسولی در ایتبس

مدلسازی دستک کنسولی برای نشیمن رمپ راه پله

فیلم آموزشی رایگان خلاصه مباحث بارگذاری راه پله

اگر درک مطالب مطرح شده در بالا برایتان کمی دشوار بوده پیشنهاد میکنم فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید. این فیلم برگرفته از دوره جامع طراحی سازه های بتن آرمه می باشد.

 

نتیجه گیری در قالب 5 نکته مهم:

 1. روال رایج در طراحی سازه به این صورت است که رمپ های راه پله و جزئیات آن در مدلسازی نرم افزاری وارد نمی شوند. در عوض بار راه پله به تکیه گاه های مربوطه اعمال می شود.
 2. بارهای راه پله شامل بار مرده و بار زنده می باشد. بارهای مرده مطابق با دیتیل های موجود محاسبه می شوند. در خصوص بار زنده نیز مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان در قالب جدول6-5-1 مقادیر را مشخص کرده است.
 3. بار گسترده راه پله و راه های منتهی به درب خروجی برابر با 5 کیلونیوتن بر متر مربع می باشد. توجه داشته باشید که اجازه کاهش در بار زنده یکنواخت راه پله را خواهیم داشت.
 4. در حالت راه پله یک رمپه و دو رمپه، سطح اشغال باکس راه پله با سطح اشغال پله ها تقریباً برابر بود. اما در راه پله های سه رمپ و چهار رمپ، چشم راه پله ابعاد به نسبت بزرگی دارد. به همین دلیل باید در محاسبات بار مرده و زنده این سطح را حذف کنیم.
 5. در روند اجرایی راه پله، دیوارک های بتنی را از سازه اصلی جدا می کنند به همین دلیل نیازی به ترسیم آن ها در نرم افزار نخواهد بود.

بحث بارگذاری راه پله همواره برای طراحان به ویژه مهندسین تازه کار با دشواری هایی همراه بوده است. در این مقاله تمامی نکات حائز اهمیت در بارگذاری با زبان ساده و مثال محور مطرح شده است. شما مهندس عزیز، با مطالعه این مقاله، دید اجرایی مناسبی در خصوص انواع راه پله ها و محاسبات بارگذاری متناظر با هر یک کسب می کند. همچنین اصول اعمال بارگذاری در نرم افزار ETABS را نیز فرا می گیرید.

منابع :

 1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال 1392.
 2. آیین ­نامه طراحی ساختمان ­ها دربرابر زلزله، استاندارد 2800، ویرایش 4.
 3. جزوه راهنمای طراحی ساختمان­ های بتنی و فولادی تالیف دکتر حسین ­زاده ­اصل­.
 4. جدول جزئیات اجرایی و ریز محاسبات بار مرده، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس.

 این مقاله به صورت کامل در بالا قرار گرفته است. جهت حمایت از تولیدات رایگان سبزسازه می‌توانید pdf آن را از لینک زیر خریداری کنید.


 

خرید لينک هاي دانلود

با عضویت بدون وارد کردن اطلاعات رایگان دریافت کنید.

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت و رایگان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 35,870 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 36اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. Hadi.hej10@gmail.com

  درود بر شما.
  اگر امکان داره بفرمایید کف و خیز پله چگونه محاسبه شد؟( وزن مخصوص، ضخامت و؟)

  پاسخ دهید

 2. مهندس آرزو محمدی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  باسلام.در عکس زیر توضیح داده شد.
  https://s16.picofile.com/file/8426190818/photo_2021_02_25_16_02_31.jpg

  پاسخ دهید

 3. میترا فرهنگ

  سلام در مدلسازی پله برقی، در ایتبس، void آنرا چگونه مدل کنیم؟با توجه با اینکه پله برقی در ۴ طرفش ممکن است ستونی وجود نداشته باشد و مثل راه پله مدل نمی شود.

  پاسخ دهید

 4. Iraj Lotfy (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  فقط کافی است ابتدا و انتهای راه پله برقی بار اختصاص دهیم

  پاسخ دهید

 5. امیرحسین

  سلام.
  در جدول نحوه ی محاسبه وزن راه پله، واحدها در قسمت سنگ کف پله و خیز پله به نظر به درستی نوشته نشده. واحدش کیلوگرم خواهد شد درحالی که نوشته شده کیلوگرم بر متر مربع

  پاسخ دهید

 6. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  محاسبات در واحد سطح انجام شده و صحیح می باشد.

  پاسخ دهید

 7. www.mehrdad.ghafari@yahoo.com

  سلام و خسته نباشید
  ممنون از مطالب جامع و کاملتون.

  پاسخ دهید

 8. مهندس مهران کیانی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقتتون بخیر
  خواهش میکنم ممنون از همراهی شما
  خوشحالیم که تونستیم رضایتتون رو جلب کنیم.

  پاسخ دهید

 9. safa farazi

  با عرض سلام و خسته نباشین ممنون از مطالب جامع و زیباتون

  پاسخ دهید

 10. مهندس مهران کیانی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقتتون بخیر
  خواهش میکنم ممنون از همراهی شما
  خوشحالیم که تونستیم رضایتتون رو جلب کنیم.

  پاسخ دهید

 11. davood salehi

  سلام وخسته نباشید. ممنون بابت مطالب مفیدتون.
  مهندس بهتر نیست به جای دیوارک بتنی و یا دستک از آرماتورهای آویز تیر برای تکیه گاه های پاگردهای پله استفاده کرد؟ هم بحث ستون کوتاه نداریم و هم به لحظ وزنی هم سبک تر می شود؟ سوال بعدی اینکه در صورت استفاده از آویز، بارگذاری به همین نحوه ی اختصاص بارها که با دیوارک بتنی که فرمودید انجام می شود؟ یعنی اینکه تیر بالای پاگرد را به اندازه عرض پاگرد تقسیم کنیم و بار پاگرد و شمشیری را به آن قسمت از تیر بالای پاگردی که به اندازه ی عرض پاگرد تقسیم شده اختصاص دهیم؟ همچنین در طراحی تعداد و قطر میگلردهای آویز با توجه به همین بار اعمالی انجام می شود؟

  پاسخ دهید

 12. Iraj Lotfy (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با عرض سلام
  مهمترین بحث در طراحی، که اغلب توسط طراحان نادیده گرفته می شود، بحث اجرایی و وجود اکیپ حرفه ای در اجرا می باشد که باعث می شود، دیتیل های طراحی آنچنان کارایی نداشته باشند و یا در اجرا به صورت صحیح اجرا نشود، در ارتباط با راه پله بهترین روش و شیوه همانطور که در متن ذکر شد، جداکردن سیستم راه پله از سیستم سازهای موجود می باشد، در صورتی که شرایط امکان پذیر نبود از شیوه های ذکر شده استفاده شود، یا اینکه اثرات راه پله در سازه مدل شده و بحرانی ترین حالت ممکن در نظر گرفته شود.
  توصیه بر این است در صورت اجرای متداول راه پله، حتما تمام اجزا به صورت تمام و کمال در نظر گرفته شود
  در موردی که شما اشاره کردید، اجرای راه پله بتنی به صورت آویز از نظر عملکردی مطلوب نبوده و اکیدا توصیه می گردد از این روش استفاده نشود، زیرا در هنگام زلزله به دلیل ارتعاش و حرکت پاندولی راه پله، اثرات نامشخص(ولی تخریبی) بر روی سازه دارد

  پاسخ دهید

 13. علی زاده

  با سلام و خسته نباشید
  آیا در مدلسازی دستک کنسولی راه پله بر روی ستون ها ، ستون کوتاه ایجاد نمی شود ؟ بیشتر منابع علمی این نوع مدلسازی را بدلیل ایجاد ستون کوتاه در سازه رد می کنند . آیا منبع معتبر برای این نوع مدلسازی دارید؟ ممنون

  پاسخ دهید

 14. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  ستون کوتاه پدیده ای است که شکست آن قطعا برشی باشد. این پدیده غالبا برای ستون هایی رخ می دهد که درصد زیادی از طول آن با قیود جانبی همچون دیوار سازه ای مقید شده باشد و مانع از حرکت جانبی آن ستون شود. اگر ناخواسته باعث کوتاه کردن طول ستون بشویم، یعنی چیزی که در تحلیل سازه دیده نشده باشد عواقبش تشکیل پدیده ستون کوتاه خواهد بود. خاصا نرم افزار ایتبس ستونهای پاگرد راه پله که تیر نیم طبقه یا همین دستک های کنسولی به آن متصل است با سختی مربوط به خودشان وارد معادلات میکند و نیروی آن هارو محاسبه میکند، پس قاعدتا در تراز پاگرد نیم طبقه برخلاف نظر اکثر مهندسین همچین پدیده ای محتمل نیست. بنابراین در صورت استفاده از تیرهای گیردار بتنی برای تیرهای میان طبقه، می‌توان ستون‌های بتنی کنار را به صورتی طراحی کرد که تسلیم خمشی در آنها حاکم شود. در ادامه یک تعریف از پدیده ستون کوتاه پیوست میکنم.

  There are two types of short column problems; firstly, where some columns are shorter than others in a moment frame, and secondly, where columns are so short they are inherently brittle. The short columns of the second group are usually normal length columns that are prevented from flexing and undergoing horizontal drift over most of their height by partial-height infill
  walls.
  متن فوق از کتاب آندرو چارلسون هست که چاپ سال ۲۰۰۸ می باشد. اگر ستونها برای نیرویی که از تحلیل بدست می آید طراحی بشوند مشکل ستون کوتاه را نخواهیم داشت و همچین اگر ضوابط لرزه ای مربوط به برش هم رعایت بشود. در مواقعی که تیر میان طبقه به ستون متصل می شود از خاموت گذاری ویژه برای ستون ها در نقشه های اجرایی استفاده کنید.

  فایل پی دی اف از مهندس سلطان آبادی در این مورد را مطالعه بفرمایید. البته مدلسازی راه پله بر اساس پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ تغییراتی داشته که میتونید این پیوست را مطالعه کنید.
  برای دریافت فایل پی دی اف لطفا به ایدی تلگرام @moshavereh_Sabzsaze پیام بدید تا براتون ارسال کنند.

  پاسخ دهید

 15. مهران بنیادی

  سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم نحوه محاسبه آرماتور مورد نیاز راه پله به چه صورت است ؟ و از چه فرمول هایی برای آن استفاده کنیم؟

  پاسخ دهید

 16. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس لطف کنین به آیدی تلگرام @moshavereh_Sabzsaze پیام بدید تا فایلی رو برای شما بفرستن میتونین بر اساس این فایل PDF طراحی کنید.

  پاسخ دهید

 17. علی ماهان

  سلام .. خسته نباشید و خدا قوت .. آموزش های دقیق، کامل و زبان ساده و بسیار مفید و کاربردی
  زحمت زیادی کشیدید .. سالم و شاد باشید خدا اجرتان دهد.. تشکر فراوان

  پاسخ دهید

 18. امیرمحمدعباسیان

  سلام و خسته نباشید خدمت مهندسین گرامی
  لطف میکنید اعلام کنید چجوری ضریب ۱٫۱۷ به دست اومد من به هیچ وجه متوجه نشدم چجوری به دست اومد.
  به نظر اشتباهه لطف کنید چک کنید وقتی بار مایل به بار قائم تبدیل میشه کوچکتر میشه نه بزرگتر

  پاسخ دهید

 19. مهندس آرزو محمدی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  این شکل مربوط به سطوح شیبدار هست که بر اساس اصول ایستایی این رابطه بین بار قایم و بار مایل با cosزاویه سطح شیبدار با هم مرتبط هستند حالا با استناد به این شکل بار مرده مایل و قایم رو با شکل ۲ به هم مرتبط میکنیم
  که در شکل۲ ضریب ۱٫۱۷ نمایش داده شده است و کلا علت این تبدیل ها به این علت است که بایستی برای بار مرده و بار زنده را در یک جهت در نظر بگیریم و این تبدیل برای هم راستا شدن بار مرده با بار زنده می باشد

  پاسخ دهید

question