صفحه اصلی  »  خدمات مهندسی  »  ترسیم نقشه های سازه

ترسیم نقشه های سازه

یکی از مشکلات عمده مهندسین طراح سازه، وقت گیر بودن فرآیند ترسیم نقشه های سازه پس از طراحی آن در نرم افزارهای طراحی سازه است، گروه سبزسازه با کمک یک تیم حرفه ای از مهندسان طراح، شما را در ترسیم نقشه های سازه هایی که طراحی کرده اید، یاری می رساند.

 

خدمات ارائه شده برای ترسیم نقشه های سازه بتنی و فولادی

1. ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه‌های فولادی 

 • ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه‌های فولادی (و دیوارهای برشی) براساس فایل ETABS
 • طراحی اتصالات سازه‌های فولادی و ارائه دفترچه محاسبات براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
 • مدلسازی سه‌بعدی کلیه اجزای پروژه و کنترل عدم تداخل اتصالات آن با یکدیگر
 • ارائه لیستوفر کامل قطعات سازه‌های فولادی

ثبت درخواست ترسیم نقشه های سازه فولادی

نکات مهم

 1. خدمات ارائه شده توسط سبزسازه، رافع مسئولیت طراح نمی‌باشد و می‌بایست قبل از ارائه به کارفرما کنترل گردد.
 2. فایل و اطلاعات پروژه شما نزد ما محفوظ بوده و جایی منتشر نخواهد شد، پس از ارسال فایل و پرداخت، فرآیند تهیه نقشه سازه پروژه شما آغاز می‌شود و پس از تهیه خروجی، فایل اتوکد نقشه سازه خدمتتان ارسال خواهد شد.
 3. در صورتی که تمایل دارید اتصالات را خودتان طراحی نمایید و صرفاً مدلسازی، ترسیم و ارائه لیستوفر آن توسط سبزسازه انجام گردد، می‌توانید دیتیل اتصالات طراحی شده را به انضمام فایل ETABS، برایمان ارسال نمایید.
 4. در تعریف و طراحی مقاطع دیوارهای برشی از حالت General استفاده شود و در تعریف میلگردهای طولی از ابزارهای ترسیم میلگرد در Section Designer استفاده گردد.
 5. برای پروژه‌هایی که دیوار برشی دارند، در صورت آپلود فایل قاب بدون دیوار برای 25% زلزله، پوش مقادیر ماکزیمم میلگرد مورد نیاز بین دو فایل اصلی و 25% لحاظ خواهد شد.
 6. میلگردهای برشی دیوارهای برشی توسط سامانه کنترل و ترسیم می‌گردد.
 7. قبل از آغاز طراحی اتصالات سازه‌های فولادی، فایل یا فایل‌های ارسالی از سوی شما مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که تعریف ترکیب بارها در نرم‌افزار ETABS مطابق دستورالعمل فوق انجام نشده باشد، هماهنگی لازم با شما جهت تصحیح آن انجام می‌گردد و در صورت عدم امکان اصلاح آن، وجه پرداختی از سوی شما حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری عودت می‌گردد.

 

ورژن‌های قابل قبول ETABS و SAFE: کلیه ورژن‌ها

زمان تحویل نقشه‌ها: حداکثر 24 ساعت

فرمت فایل‌های خروجی: اتوکد با فرمت dxf یا dwg

دانلود نمونه: نقشه خروجی فولادی
پشتیبانی خدمات طراحی اتصالات و ترسیم نقشه‌های سازه‌های فولادی:

– پس از ثبت درخواست خدمات مدنظر توسط شما، حداکثر تا 12 ساعت بعد از ثبت درخواست، با شما تماس برقرار خواهد شد و هماهنگی لازم صورت خواهد گرفت.

حق‌الزحمه پیشنهادی ارائه خدمات طراحی اتصالات و ترسیم نقشه‌های سازه‌های فولادی:

 • هر متر مربع زیربنا 3500 تومان به همراه طراحی و ترسیم اتصالات
 • هر متر مربع زیربنا 2000 تومان به همراه ترسیم اتصالات (خود طراح اتصالات را طراحی کند و ترسیم توسط سبزسازه صورت گیرد)
 • برای پروژه های کمتر از 500 متر مربع، متراژ حداقل 500 متر مربع لحاظ خواهد شد.

2. ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه‌های بتنی و دیوار برشی

 • ترسیم پلان ستون‌گذاری
 • ترسیم پلان موقعیت و تیپ‌بندی ستون‌ها و دیوارهای برشی
 • ترسیم پلان تیرریزی طبقات
 • ترسیم پلان مقاطع و ابعاد تیرها در تمامی ترازها
 • ترسیم پلان جزئیات آرماتورهای تقویتی تیرها در تمامی ترازها
 • ترسیم پلان خاموت‌گذاری طبقات
 • ترسیم پلان جزئیات خاموت‌های تیرها در تمامی طبقات
 • ترسیم پروفیل طولی و مقاطع ستون‌ها
 • ترسیم پروفیل عرضی تیرها
 • ترسیم مقاطع عرضی تیرها و ستون‌ها
 • ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی دیوارهای برشی
 • ارائه جداول لیستوفر طبقات به تفکیک
 • ارائه جداول لیستوفر میلگردهای مصرفی پروژه
 • نقشه قطع و خم میلگردهای سازه
 • ارائه جدول توضیحات و جزئیات اجرایی استاندارد

نکات مهم

 1. خدمات ارائه شده توسط سبزسازه، رافع مسئولیت طراح نمی‌باشد و می‌بایست قبل از ارائه به کارفرما کنترل گردد.
 2. فایل و اطلاعات پروژه شما نزد ما محفوظ بوده و جایی منتشر نخواهد شد، پس از ارسال فایل و پرداخت، فرآیند تهیه نقشه سازه پروژه شما آغاز می‌شود و پس از تهیه خروجی، فایل اتوکد نقشه سازه خدمتتان ارسال خواهد شد.
 3. برای اجتناب از مشکلات احتمالی، حتما از نام‌گذاری ساده (بدون کاراکتر فاصله) در نام مقاطع، مصالح، نام طبقات و ترکیبات بار استفاده کرده و موارد اضافی را پاک کنید.
 4. در تیرها و ستون‌ها از Auto Select استفاده نکرده و مقاطع را اختصاص دهید.
 5. در تعریف و طراحی ستون‌های سازه از حالت Check استفاده گردد. تیپ‌بندی ستون‌ها بر اساس مقاطع تعریف شده توسط شما انجام می‌پذیرد.
 6. در تعریف و طراحی مقاطع دیوارهای برشی از حالت General استفاده شود و در تعریف میلگردهای طولی از ابزارهای ترسیم میلگرد در Section Designer استفاده گردد.
 7. برای پروژه‌هایی که دیوار برشی دارند، در صورت آپلود فایل قاب بدون دیوار برای 25% زلزله، پوش مقادیر ماکزیمم میلگرد مورد نیاز بین دو فایل اصلی و 25% لحاظ خواهد شد.
 8. میلگردهای برشی ستون‌ها، تیرها و دیوارهای برشی توسط سامانه کنترل و ترسیم می‌گردد.
 9. قبل از آغاز ترسیم نقشه‌های سازه‌های بتن‌آرمه، فایل یا فایل‌های ارسالی از سوی شما مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مدلسازی سازه در نرم‌افزار ETABS مطابق دستورالعمل فوق انجام نشده باشد، هماهنگی لازم با شما جهت تصحیح آن انجام می‌گردد و در صورت عدم امکان اصلاح آن، وجه پرداختی از سوی شما حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری عودت می‌گردد.

 

ورژن‌های قابل قبول ETABS و SAFE: کلیه ورژن‌ها

زمان تحویل نقشه‌ها: حداکثر 12 ساعت

فرمت فایل‌های خروجی: اتوکد با فرمت dxf یا dwg

دانلود: نمونه نقشه خروجی ترسیم سازه بتنی به همراه لیستوفر
پشتیبانی خدمات ترسیم نقشه‌های سازه‌های بتنی:

– پس از ثبت درخواست خدمات مدنظر توسط شما، حداکثر تا 12 ساعت بعد از ثبت درخواست، با شما تماس برقرار خواهد شد و هماهنگی لازم صورت خواهد گرفت.

حق‌الزحمه ارائه خدمات ترسیم نقشه‌های سازه‌های بتنی:

 • هر متر مربع زیربنا 2000 تومان
 • برای پروژه های کمتر از 500 متر مربع، متراژ حداقل 500 متر مربع لحاظ خواهد شد.

3. ترسیم نقشه‌های اجرایی فونداسیون بر اساس فایل SAFE

 • ترسیم پلان اندازه‌گذاری و موقعیت مقاطع عرضی فونداسیون
 • ترسیم پلان میلگردهای سراسری شبکه بالای فونداسیون
 • ترسیم پلان میلگردهای سراسری شبکه پایین فونداسیون
 • ترسیم پلان میلگردهای تقویتی شبکه بالای فونداسیون
 • ترسیم پلان میلگردهای تقویتی شبکه پایین فونداسیون
 • ترسیم مقاطع عرضی فونداسیون
 • ارائه لیستوفر میلگردهای مصرفی فونداسیون
 • ارائه نقشه قطع و خم میلگردهای فونداسیون

نکات مهم

 1. خدمات ارائه شده توسط سبزسازه، رافع مسئولیت طراح نمی‌باشد و می‌بایست قبل از ارائه به کارفرما کنترل گردد.
 2. فایل و اطلاعات پروژه شما نزد ما محفوظ بوده و جایی منتشر نخواهد شد، پس از ارسال فایل و پرداخت، فرآیند تهیه نقشه سازه پروژه شما آغاز می‌شود و پس از تهیه خروجی، فایل اتوکد نقشه فونداسیون خدمتتان ارسال خواهد شد.
 3. ​در مدل سازی هندسه فونداسیون دقت گردد زیرا نقشه‌ها با توجه به هندسه مدل ترسیم می‌گردند.
 4. در ترسیم نوارهای طراحی فونداسیون و دال در دو جهت دقت گردد که نوارهای طراحی در جهت‌های یکسان همپوشانی نداشته باشند.
 5. میلگردهای برشی فونداسیون توسط سامانه کنترل و ترسیم می‌گردد.
 6. جهت ترسیم صحیح جهت‌گیری ستون‌ها، لطفاً فایل طراحی سازه توسط ETABS را نیز به انضمام فایل طراحی فونداسیون توسط SAFE ارسال فرمایید.
 7. قبل از آغاز ترسیم نقشه‌های فونداسیون، فایل ارسالی از سوی شما مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مدلسازی فونداسیون در نرم‌افزار SAFE مطابق دستورالعمل فوق انجام نشده باشد، هماهنگی لازم با شما جهت تصحیح آن انجام می‌گردد و در صورت عدم امکان اصلاح آن، وجه پرداختی از سوی شما حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری عودت می‌گردد.

 

ورژن‌های قابل قبول ETABS و SAFE: کلیه ورژن‌ها

زمان تحویل نقشه‌ها: حداکثر 12 ساعت

فرمت فایل‌های خروجی: اتوکد با فرمت dxf یا dwg

دانلود: نمونه نقشه خروجی ترسیم فونداسیون به همراه لیستوفر

پشتیبانی خدمات ترسیم نقشه‌های فونداسیون:

– پس از ثبت درخواست خدمات مدنظر توسط شما، حداکثر تا 12 ساعت بعد از ثبت درخواست، با شما تماس برقرار خواهد شد و هماهنگی لازم صورت خواهد گرفت.

حق‌الزحمه ارائه خدمات ترسیم نقشه‌های فونداسیون:

 • هر متر مربع سطح فونداسیون 6000 تومان
 • برای پروژه های کمتر از 100 متر مربع، متراژ حداقل 100 متر مربع لحاظ خواهد شد.
پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 37,298 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

با ارسال 14اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. amirheslami1996@yahoo.com

  با سلام ایا در سال ۱۴۰۳ جذب پروژه انجام خواهید داد؟

  پاسخ دهید

 2. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  متاسفانه الان پذیرش نداریم

  پاسخ دهید

 3. آریا

  اگر سازه بتنی یا فولادی، صرفا براساس آیین نامه های بتنی و فولادی آمریکا(ACI و AISC) هم طراحی شده باشد آیا امکان ارائه نقشه های اجرایی رو دارید؟؟

  پاسخ دهید

 4. مهندس علی پابخش (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام وقت بخیر
  متاسفانه در حال حاضر جذب پروژه انجام نمی‌شود، اگر تمایل داشتید شما رو در لیست انتظار قرار دهیم.

  پاسخ دهید

 5. آریا

  درود بر شما
  در بخش ترسیم سازه های فولادی یا بتنی ، هیچ اشاره ایی به ترسیم نقشه های سقف و دتایل آن نشده ؟ آیا این امکان رو هم دارید و اگر بله چه نوع سقف هایی؟ آیا مثلا سقف های جدیدتری مانند کوبیاکس یا یوبوت یا پیش تنیده هم ترسیم می‌شود یا فقط سقف تیرچه بلوک ترسیم میگردد؟
  با سپاس

  پاسخ دهید

 6. آریا

  برای این بخش پرسش ام ، پاسخی نداشتید؟؟

  پاسخ دهید

 7. مهندس علی پابخش (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام مجدد،
  مهندس عزیز همونطور که خدمتتون عرض شد به دلیل اینکه به طور کلی در حال حاضر جذب پروژه نداریم
  نمیتونیم در این زمینه بهتون پاسخ دقیقی بدیم، اما اگر در زمانی مجددا این کار رو آغاز کنیم احتمال ترسیم این نوع سقف ها در نقشه ها رو برای افرادی که تمایل دارند در نظر میگیریم.

  پاسخ دهید

 8. محمدضیا فاضلی

  با سلام و عرض ادب. محتوای این سایت بسیار عالی است. اما در من در افغانستان هستم و نمیتوانم از محصولات آن استفاده کنم، صرف از خبرنامه ها و جزوات تخصصی رایگان استفاده میکنم. امیدوارم زمینه همرسانی موضوعات خوب تانرا برای ما فراهم کنید.

  پاسخ دهید

 9. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس جان روزتون بخیر
  تشکر از همراهی شما
  مهندس فایلهای ما چون به صورت دانلودی ارائه میشه و لینکها به پنل کاربری و ایمیل ارسال میشه پس هرکجا باشین میتونین از این محتوا و دوره ها استفاده کنید

  پاسخ دهید

 10. اکبر نوری

  سلام وعرض ادب خدمت شما. من قبلا عضو بودم وخیلی با قاعده و محتویات شما آشنای نداشتم حال می خواهم در آزمون محاسبات شرکت کنم وبا شما در ارتباط باشم

  پاسخ دهید

 11. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس جان روزتون بخیر
  ممنون از همراهی شما 🌹
  مهندس جان برای اینکه راحت تر بتونیم در این زمنه راهنماییتون کنیم لطفا یا با شماره ۰۵۶۳۲۰۴۴۰۳۹ تماس بگیرید و یا با آیدی تلگرام @moshavereh_Sabzsaze در ارتباط باشید

  پاسخ دهید

 12. سعید نیکنامی

  محصولات آموزشی سبز سازه بهترین محتوای آموزشی در زمینه مهندسی در کشور بوده و من صرفا از این آموزش ها استفاده میکنم

  پاسخ دهید

 13. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  تشکر از همراهی شما مهندس عزیز
  موفق و تندرست باشید

  پاسخ دهید

بالاخره "شروع شد"!🚀
شروع رزرو ثبت‌نام در ترم خرداد تور طراحی سازه

4.723.000 تومان تخفیف + هدیه ویژه با رزرو 
کلیک کنید|فقط تا72ساعت
question