صفحه اصلی  »  طراحی سازه های ساختمانی و صنعتی  »  محاسبه ضریب تاخیر برش با حل 2 مثال فرمولی و به همراه بررسی جدول ضریب تاخیر برش

محاسبه ضریب تاخیر برش با حل 2 مثال فرمولی و به همراه بررسی جدول ضریب تاخیر برش

ضریب تاخیر برشی چیست؟

همانطور که شما هم می دانید در بحث گسیختگی اعضای کششی با توجه به سوراخ هایی که در اتصالات پیچی و پرچی وجود دارد، از سطح مقطع خالص موثر استفاده می کنیم. اما چگونه سطح مقطع کلی را در مقاطع به سطح مقطع خالص موثر تبدیل کنیم؟

در این مقاله جامع ابتدا به معرفی انواع سطح مقطع می پردازیم آنگاه به مباحث مهم تری مانند محاسبه ضریب تاخیر برش با حل 2 مثال و بررسی جدول ضریب تاخیر برش می پردازیم.

 

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

معرفی سطح مقطع خالص مؤثر، خالص و کلی در یک مقطع تحت کشش

سطح مقطع کلی (Ag)

سطح مقطع عمود بر نیروی کششی را سطح مقطع کلی گویند. این سطح مقطع بدون در نظر گرفتن جوش و پیچ محاسبه می‌شود. مساحت‌ های ارائه شده برای تمامی نیم‌ رخ‌ ها در جدول اشتال، بیانگر این پارامتر هستند.

سطح مقطع خالص (An)

در اتصالات پیچ و پرچ حفره‌ های روی عضو کششی موجب کاهش مساحت می‌شود لذا با کسر مساحت تمام پیچ‌ ها از سطح مقطع کلی، سطح مقطع خالص را محاسبه می‌کنیم.

سطح مقطع خالص مؤثر (Ae)

با توجه به اینکه تنش و توزیع نیروی کششی در اطراف پیچ‌ ها و پرچ‌ ها بیشتر است، باید سطح مقطعی کمتر از سطح مقطع خالص را در طراحی‌ ها لحاظ کرد. لذا در اتصالات جوشی، با ضرب U (ضریب تاخیر برش) در مساحت کلی مقطع و در اتصالات پیچی با ضرب U در مساحت خالص، مساحت مقطع خالص مؤثر محاسبه می‌شود.

اتصالات جوشی: سطح مقطع کلی Ag × ضریب تاخیر برشی U ← مساحت مقطع خالص موثر Ae

اتصالات پیچی: سطح مقطع خالص An × ضریب تاخیر برشی U ←  مساحت مقطع خالص موثر Ae

در ادامه بند مربوط به سطح مقطع مؤثر اعضای کششی در مبحث دهم مقررات ملی ایران مشاهده می‌شود:

 

فرمول ضریب تاخیر برش در مبحث دهم

 

در شکل زیر، نحوه‌ ی تشکیل صفحه‌ی گسیختگی در یک عضو تحت کشش مشاهده می‌شود.

 

مساحت مؤثر و بحرانی در معرض نیروی کششی

شکل1- مساحت مؤثر و بحرانی در معرض نیروی کششی

ضریب تاخیر برشی چیست؟

در مقاطع کششی علاوه بر کاهش مساحت به علت وجود پیچ یا پرچ که باعث کاهش مقاومت می‌شود، عوامل دیگری هم مانند توزیع غیر یکنواخت تنش و ایجاد لنگر اضافی، ناشی از خروج از مرکزیت اتصال ()، سبب کاهش بیشتر مقاومت عضو کششی می‌شوند. به‌ عنوان‌ مثال، یک نبشی هر دو بال آن به ورق متصل شده، نسبت به نبشی که فقط یک بال آن متصل شده، مقاومت بیشتری دارد. کمتر شدن مقاومت ناشی از عدم توزیع یکنواخت تنش را، “پدیده تأخیر برشی می‌نامند.

به‌ بیان ساده‌ تر، قسمتی که به بال متصل است نسبت به قسمتی که متصل نیست با تأخیر و مقاومت بیشتری نسبت به قسمت متصل نشده، تحت کشش جابجا می‌شود. همین عدم مشارکت تمام اجزاء مقطع در انتقال نیروی کششی به گاست (در اینجا منظور صفحه‌ ایست که بال به آن متصل شده) باعث تمرکز تنش در یک قسمت شده که مقطع را مستعد شکست می‌کند.

به طور کلی ضریب تاخیر برشی به مساحت خالص (An) در اتصالات پیچی و پرچی اعمال می‌شود و در اتصالات جوشی هم این ضریب به مساحت کل (Ag) اعمال می‌شود. همچنین با آزمایشات و تجربیات کسب شده، هرچه طول اتصال (L) بیشتر باشد، ضریب تاخیر برش (U) کوچک‌ تر شده و  تأثیر آن کمتر می‌شود.

 

نواحی مؤثر در تأخیر برشی

شکل 2- نواحی مؤثر در تأخیر برشی و تشخیص خروج از مرکزیت

 

در نتیجه، ضریب تاخیر برشی ضریبی است که در محاسبه‌ی سطح مقطع خالص مؤثر (برای تعیین ظرفیت کششی عضو در حالت حدی گسیختگی) به کار می‌رود و همواره کوچکتر یا مساوی یک است. همانطور که گفته شد، این ضریب به دلیل عدم اطمینان از توزیع تنش یکنواخت کششی در سطح مقطع خالص انتهای عضو (محل اتصال)، در محاسبات اعمال می‌شود.

محاسبه ضریب تاخیر برش در مقاطع مختلف

برای محاسبه ضریب تاخیر برش، مبحث دهم در بند 10-2-3-3 بر اساس تجربیات گذشته، فرمول‌ هایی را ارائه کرده است. این روابط هم برای اتصالات پیچی و هم اتصال جوشی قابل استفاده‌ اند. جداول ضریب تاخیر برشی که در زیر قرار داده شده است در واقع نحوه ی محاسبه ضریب تاخیر برش را تحت حالت‌های مختلف نشان می‌دهد.

 

جدول ضریب تاخیر برش برای اتصالات اعضای کششی

جدول ضریب تاخیر برش برای اتصالات اعضای کششی

 

 

محاسبه‌ ضریب تاخیر برش با کمک مثال

مثال 1: مساحت مؤثر و ضریب تاخیر برشی را در شکل زیر که در آن یک نبشی از طرف یک بال آن به صفحه‌ی زیرین توسط پیچ متصل شده، محاسبه نمایید.

 

محاسبه ضریب تاخیر برش در یک مثال با کمک فرمول

 

با توجه به اتصال پیچی و اینکه فقط یک بال مقطع متصل شده است داریم:

L = 3 + 3 = 6n

An = Ag – Aboltes

مساحت کلی نبشی حاضر 5.77 اینچ مربع می‌باشد (مساحتی که از جداول اشتال استخراج می‌شود)، اما با توجه به اینکه نبشی به کمک پیچ متصل شده است، ابعاد پیچ‌ها باید از سطح مقطع کم شوند تا مساحت خالص بدست آید:

فرمول ضریب تاخیر برش

 

 

 

از آنجایی که نبشی تنها به کمک یک بال متصل شده، مساحت خالص هم باید کاهش یابد تا مساحت خالص مؤثر حاصل شود. با توجه به دومین حالت از جدول 10-2-3-1، برای محاسبه‌ی ضریب تاخیر برش از فرمول زیر استفاده می‌شود:

فرمول ضریب تاخیر برش

 

 

 

مساحت خالص مؤثر برابر است با:

Ae = U * An

Ae = 0.72 * 5.02 = 3.62 in2

مثال 2: در اتصال جوشی زیر ضریب تاخیر برشی و مساحت مؤثر را محاسبه نمایید.

 

محاسبه ضریب تاخیر برش

 

همانطور که در شکل مشخص می‌باشد، طول اتصال برابر است با:

L= 5.5 in

در این حالت هم مشابه به مثال قبل، با توجه به اینکه تنها یک بال نبشی به کمک جوش متصل شده، مساحت خالص مؤثر به کمک رابطه‌ی زیر باید محاسبه گردد:

Ae = U * An

با توجه به دومین حالت از جدول 10-2-3-1 برای محاسبه‌ ضریب تاخیر برش از فرمول زیر استفاده می‌شود:

محاسبه ضریب تاخیر برش با کمک فرمول

 

 

 

 

منابع

 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
 • طراحی سازه‌های فولادی- مهندس شاپور طاحونی
 • بررسی پارمتری اثر تأخیر برشی در اتصالات جوشی اعضای کششی با مقاطع ناودانی- معین برخوری مهنی

مسیر یادگیری برای حرفه ای شدن

مشاهده نقشه یادگیری

خرید لينک هاي دانلود

با عضویت بدون وارد کردن اطلاعات رایگان دریافت کنید.

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و رایگان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 37,298 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 17اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. هومن رشیدی

  درود برشما تیم حرفه ای سبز سازه. سوال بنده اینه که دلیل منطقی این جمله رو نفهمیدم: “هرچه طول اتصال (L) بیشتر باشد، ضریب تاخیر برش (U) کوچک‌ تر شده و تأثیر آن کمتر می‌شود”. با سپاس

  پاسخ دهید

 2. مهندس علیرضا آران (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام و درود بر شما دوست عزیز.
  سطح مقطع خالص برای جبران(اصلاح) تنش و توزیع نیروی کششی در اطراف پیچ‌ها و پرچ‌ها بکار میرود. با افزایش طول اتصال، اثر توزیع غیریکنواخت تنش‌ها کاهش یافته و بنابراین ضریب تأخیر برش نیز کاهش می‌یابد. این موضوع در روابط ارائه شده در جدول ۱۰-۲-۳-۱ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۴۰۱ نیز مشخص است.

  پاسخ دهید

 3. سید حبیب موسوی

  سلام؛ببخشید n در محاسبه سطح مقطع خالص گفته شده تعداد خطوط منحنی و رابطه هم اینهt(w_n(db+2)=An؛الان می خواستم بپرسم که تعداد خطوط منحنی چه طور به دست می آید ؟؟

  پاسخ دهید

 4. زاهد

  سلام
  خسته نباشید
  جدول اشتال بنده به میلی متر هست تبدیل واخد هم درست در نمیاد چکارکنم

  پاسخ دهید

 5. محمدرضا عزتی

  سلام باتشکر از زحماتتون
  در محاسبه سطح مقطع خالص باید مساحت دو پیچ کسر بشه درست؟خب قطر پیچ ۵/۸اینچ که ضربدر۲ و ضربدر ضخامت نبشی یعنی .۰/۵ اینچ ولی توی محاسبه مساحت خالص یه ۱/۸ هم به قطر اضافه شده لطف میکنین بگین این عدد برا چیه؟ آیا اثر لقی هست؟

  پاسخ دهید

 6. محمدرضا عزتی

  سلام لینک دانلود رو لطفا چک بفرمایید بعد از دانلود صفحه ای بافرمت “html”دارای متن نامفهوم ممنون

  پاسخ دهید

 7. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس وقت بخیر
  فایل به صورت مرورگر ذخیره شده، لطفا کلیک راست کرده و تغییرنام رو بزنید و پسوند html رو بردارید و با pdf ذخیره شود

  پاسخ دهید

 8. Samanzari2205@gmail.com

  البته برای اتصالات جوشی uرو باید در Agضرب کرد نه An

  پاسخ دهید

 9. مهندس علی پابخش (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام ممنون از دقت شما مهندس، بله همانطور که در ابتدا مقاله ذکر شد در اتصالات جوشی باید در Ag ضرب شود که در مثال دوم به علت اشتباه تایپی An درج شده است.

  پاسخ دهید

 10. ZAREI

  با عرض سلام و تشکر بابت سایت و مطالب مفیدتون
  مساحت AS2 , AS3 در ایتبز چیست و روش محاسبه این پارامترها در مقاطع مرکب و … به چه صورتی است ؟ همچنین محاسبه J , Cw ؟
  اگه با ذکر مثال باشه خیلی عالی هست .
  با تشکر

  پاسخ دهید

 11. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  مطابق تصویر (روی کلمه تصویر کلیک کنید) می توانید برای مقاطع دیگر مساحت برشی را محاسبه کنید. تشخیص ساق مقاوم در برابر برش مهم است که در تصویر تحت برش هر راستا ساق مقاوم آن راستا در نظر گرفته شده است. برای محاسبه ثابت تابیدگی و ثابت پیچشی میتونید به مقاله محاسبه ثابت تابیدگی (روی آن کلیک کنید) مراجعه کنید.

  پاسخ دهید

 12. mosa.arab2012@gmail.com

  تشکر از مطلب عالی و مفهمومی سبزسازه
  در مورد این مبحث چند سوال داشتم که اگر امکان دارد رفع اشکال نمایید
  ۱٫ اینکه در مورد ورقهای وصله پیچی میگه که باید سطح مقطع خالص کمتر از ۸۵ درصد سطح مقطع کل باشه, چرا؟ یعنی با این تفسیر میگه که تعداد سوراخ یا قطر اونا باید بیشتر از ۱۵ درصد باشه؟
  ۲٫ضریب تاخیر برشی با خروج از مرکزیت رابطه کاهشی مستقیم و با طول وصله رابطه افزایشی معکوس داره.اینطور نیس؟ یعنی با افزایش خروج از مرکزیت, ضریب تاخیر کاهش و با افزایش طول, این ضریب زیاد میشه.
  ۳٫ مورد شماره ۳ از جدول ضریب تاخیر برشی رو متوجه نمیشم. جوش عرضی, یعنی در راستای عمود بر راستای نیرو؟

  پاسخ دهید

 13. Meysam.sherin@gmail.com

  سلام ی سوال. در مثال دوم گفته شده که اتصال از نوع جوشی هست و طبق بند ۱۰_۲_۳_۳ گزینه ب ، سطح مقطع موثر از روش ب مگه بدست نمیاد ؟

  پاسخ دهید

 14. امیر نادی

  با سلام
  جهت محاسبه مساحت موثر در اتصال جوشی, به جای مساحت خالص از مساحت کلی که در بند ۳٫۳٫۲٫۱۰ قسمت ب امده است, استفاده کرد.

  پاسخ دهید

 15. بهزاد عدالتخواه

  با سلام
  مدت زیادی بود از درس به دلیل کارهای اجرایی(عمرانی) فاصله گرفته بودم
  به صورت اتفاقی سرچی در اینترنت داشتم و جهت پیدا کردن مفهوم یک سری از سوالاتم
  که با سایت شما آشنا…
  ویدئو مربوط به اساس مقطع پلاستیک و الاستیک شما رو …
  بسیار عالی بود
  طوری که انگیزه ما رو برای ادامه تحصیل بیشتر کرد
  انشاالله که خداوند به همه اعضای این مجموعه لطف خاصی عنایت کنه.
  میخواستم بیشتر با مطالب آموزشی درس های عمرانی آشنا بشم
  استاتیک – مقاومت مصالح – تحلیل – و در نهایت محاسبات
  با تشکر از کلیه اعضاء

  پاسخ دهید

بالاخره "شروع شد"!🚀
شروع رزرو ثبت‌نام در ترم خرداد تور طراحی سازه

4.723.000 تومان تخفیف + هدیه ویژه با رزرو 
کلیک کنید|فقط تا72ساعت
question