ترم تابستان سبزسازه را با تخفیف ویژه ثبت نام کنید. شرکت در ترم تابستان
صفحه اصلی  »  مقالات  »  استاندارد 2800  »  کنترل صلبیت دیافراگم در ایتبس 2016: آموزش جامع تصویری و گام به گام

کنترل صلبیت دیافراگم در ایتبس 2016: آموزش جامع تصویری و گام به گام

قبلا در مقاله دیافراگم صلب به بیان نکات مفهومی دیافراگم صلب پرداختیم اما برای کنترل صلبیت دیافراگم در ایتبس بایستی حداکثر تغییر شکل دیافراگم (Δdiaph) و تغییرمکان نسبی طبقه (Δstory) را محاسبه کنیم. دقت شود که این مقادیر باید تحت اثر نیروی­ جانبی­ زلزله (نه تحت برش طبقه) محاسبه شوند.

از سوی ­دیگر با توجه به این­که مقدار نیروی ­جانبی زلزله در تراز بام (آخرین طبقه) به حداکثر مقدار خود می­ رسد (چرا؟)؛ لذا لازم است کنترل صلبیت دیافراگم را برای همه­ ی پنل­ های سقف در بحرانی ­ترین طبقه ،که در واقع همان طبقه بام است، انجام گردد.

 کنترل گام­ به­ گام صلبیت دیافراگم در قالب یک مثال در نرم­ افزار ETABS

سازه ­ای فولادی را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. سیستم سازه ای این سازه در جهت X ،قاب خمشی و طول پلان در این راستا برابر 15.5 متر و در راستای Y دارای سیستم قاب ساختمانی همراه با مهاربند و طول پلان در این راستا برابر 12.7 متر است. برای کنترل صلبیت دیافراگم ،بایستی کلیه محاسبات در بحرانی­ ترین طبقه (طبقه­ ی بام) انجام گیرد.

 

مثال کنترل صلبیت دیافراگم در ایتبس

مثال کنترل صلبیت دیافراگم

 

گام1: محاسبه بار جانبی در واحد طول

پس از طراحی و آنالیز (runکردن) پروژه، لازم است مقادیر نیروی جانبی زلزله در هر راستای X و Y را برای تراز بام از مسیر زیر به دست آورده و با تقسیم آن بر طول عمود بر راستای زلزله، مقدار نیروی جانبی را در واحد طول محاسبه شود.

نمایش نیروهای متمرکز در ایتبس

نمایش نیروهای زلزله در طبقه بام در ایتبس

نمایش نیروهای زلزله در طبقه بام

 

همان­ طور که مشاهده می­ شود (هایلایت­ های زرد در شکل­ بالا) مقدار نیروی زلزله در تراز بام برای راستای X برابر 32.42 تن و برای راستای Y برابر 44.52 تن است. حال با تقسیم این مقادیر بر طول عمود بر راستای هر یک از زلزله­ ها، مقدار نیروی جانبی وارد بر طبقه در واحد طول به دست خواهد آمد.

مقدار نیروی زلزله در واحد طول در راستای ایکس (بر حسب تن/متر)

2.55=32.42/12.7

مقدار نیروی زلزله در واحد طول در راستای وای (بر حسب تن/متر)

2.87=44.52/15.2

گام2: اعمال بار جانبی دیافراگم جهت کنترل صلبیت دیافراگم

حال برای تعیین تغییر شکل دیافراگم تحت نیروی زلزله در هر راستا بایستی نیرو های محاسبه شده در واحد طول صرفاً به سیستم باربر جانبی افقی (شامل کف­ ها، تیر های داخل سقف و گره ها) اعمال گردد. لذا المان­ های باربر جانبی قائم (ستون­ ها و مهاربند­ ها) نباید از زلزله سهمی ببرند(چرا؟)

برای تامین چنین شرایطی می ­توان به دو روش اقدام کرد.

 1. در روش اول می­ توان با کلیه المان­ های زیر سقف بام را حذف و صرفاً دیافراگم، تیر ها و گره­ های تراز بام در مدل نگه داشت.
 2. در روش دوم نیز می­ توان به جز المان­ های لرزه­ بر قائم، سایر المان­ های تراز بام را به یک فایل جدید منتقل نمود و محاسبات را در این فایل جدید انجام داد تا فایل اصلی دچار آسیب نگردد. این روش بنا به سهولت و کاهش خطا های انسانی توصیه می­ گردد و همین روش را در این یادداشت به کار خواهیم­ بست.

سپس تمام کف­ ها، تیر ها و گره ­های طبقه بام را انتخاب کنید. (برای اینکار از ابزارهای select و deselect در ایتبس استفاده کنید.)

حال برای استخراج المان­ های انتخابی برای کنترل صلبیت دیافراگم، لازم است از مسیر زیر فایل جداگانه ­ای را ساخته و مراحل کنترل را روی آن انجام دهیم.

 

استخراج المان­ های انتخابی برای کنترل صلبیت دیافراگم در etabs

استخراج المان­ های انتخابی برای کنترل صلبیت دیافراگم

 

بعد از زدن دکمه ok و ذخیره فایل جدید، لازم است این فایل را بازخوانی­ شود. برای این کار می­توان از مسیر File>Open اقدام کرد.

حال با انتخاب تمام المان­ های موجود در فایل، برای از بین­ بردن صلبیت اتصالات و دیافراگم­ ها مسیر زیر را پیش می­گیریم تا تغییر شکل­ های دیافراگم قابل مشاهده و محاسبه گردد.

 

مفصل کردن اتصالات در ایتبس به منظور از بین بردن صلیبت دیافراگم

مفصل کردن اتصالات

 

حال در یک انتهای قاب­ های لرزه­ بر، تکیه­ گاه مفصلی خارجی قرار داده می­ شود تا مانع از عملکرد قاب­ های لرزه­ بر شده و نیروی زلزله صرفاً به دیافراگم وارد شود. توجه شود که منظور از قاب­ های لرزه­ بر، قاب­ های خمشی و قاب­ های مهاربندی­ شده است (دقت کنید که قاب­ های مفصلی فاقد مهاربند، شامل این موضوع نمی­ شوند).

 

اختصاص تکیه گاه های خارجی در etabs

اختصاص تکیه گاه های خارجی

 

برای اختصاص تکیه­ گاه­ های خارجی در نقاط مشخص­ شده (با خط­ چین در شکل بالا) لازم است پس از انتخاب گره­ ها، از مسیر زیر پیش رویم:

 

اختصاص تکیه گاه های خارجی در ایتبس

اختصاص تکیه گاه های خارجی

 

حال نوبت می رسد به اعمال بار زلزله به هر یک از پنل­ های دیافراگم:

به این نکته توجه کنید که اگر چند پنل در یک راستا و یک دهانه وجود داشته باشد، صرفاً کنترل صلبیت یکی از آن­ ها کفایت می ­کند. مثلاً برای زلزله­ ی راستای x که از میان دو پنل متوالی در این راستا (شامل پنل­ های 1 و2)، پنل 2 را که بزرگ تر و بحرانی­ تر است، و از میان سه پنل متوالی در راستای x (شامل پنل­ های 3 و 4 و 5)، پنل 3 را برای کنترل صلبیت انتخاب می­کنیم. همین منوال را برای انتخاب پنل­ های کنترلی در راستای Y استفاده می کنیم. توجه شود از کنترل پنل­ هایی که اتصال کاملی به دیافراگم ندارند (نظیر کف پاگرد ها و بالکن­ ها)، صرف­ نظر شده­ است.

 

نقشه پنل های کف سازه در ایتبس

پنل های کف سازه

 

قبل از بارگذاری پنل­ ها لازم است مقدار بار زلزله­ ی هر پنل مشخص گردد. برای این کار کافی است بار زلزله در واحد طول را (که قبلاً محاسبه کرده ­ایم) بر طولی از پنل که عمود بر راستای زلزله­ ی وارده است، تقسیم کنیم. برای مثال برای اعمال بار گسترده زلزله به پنل 2 در راستای Y خواهیم داشت:

محاسبات لازم برای به دست اوردن مقدار بار خطی اعمالی برای کنترل دریفت

مقدار بار خطی اعمالی برای کنترل دریفت پنل 2 از تقسیم دو مقدار بالا به دست می آید.البته باید به این نکته توجه شود که حاصل این تقسیم در 1000 ضرب شده است تا نتیجه به دست امده بر حسب کیلو گرم باشد نه بر حسب تن.

محاسبه مقدار بار خطی اعمالی برای کنترل دریفت

از آن­جایی که بعد از اعمال بار محاسبه­ شده به پنل 2، بایستی سازه را آنالیز کنیم، برای عدم تداخل بار اعمالی با بار های قبلی سازه، لازم است یک Load Pattern جدید از نوع Other با اسمی مانند Ex-diaph و Ey-diaph تعریف کنیم.

 

تعریف الگوی بار جدید در ایتبس

تعریف الگوی بار جدید

 

بعد از انتخاب پنل 2، برای اعمال این بار افقی (هم ­راستا با زلزله ­ی جهت Y)،مطابق مسیر زیر پیش می ­رویم:

 

نحوه ی اعمال بار در etabs

نحوه ی اعمال بار

 

به همین ترتیب، برای سایر پنل­ های مشخص شده در هر دهانه و راستا، بار افقی زلزله­ ی آن را محاسبه و به پنل­ ها اعمال می­ کنیم. در نهایت سازه را صرفاً برای این 2 الگوی بار که تعریف کرده ­ایم، تحلیل کرده و نتایج را بررسی می­ کنیم.

 

اعمال بار افقی به سایر پنل ها در ایتبس

اعمال بار افقی به سایر پنل ها در ایتبس

اعمال بار افقی به سایر پنل ها

 

گام3: مشاهده تغییر شکل دیافراگم جهت کنترل صلبیت دیافراگم

بعد از اتمام تحلیل سازه و قبل از قرائت مقدار جابجایی گره­ های پنل، از مسیر زیر شماره (Lable) هر گره را فعال کرده و تا مقدار جابجایی گره­ های مورد نظر را از جدول قرائت کنیم.

 

نمایش lable های هر گره در etabs

نمایش lable های هر گره

 

حال برای قرائت مقدار جابجایی گره­ ها از طریق مسیر زیر پیش خواهیم رفت.

 

نمایش جابجایی گره ها در etabs

نمایش جابجایی گره ها

 

در نهایت به فایل اصلی سازه برگشته و مقادیر جابجایی نسبی طبقات را محاسبه خواهیم نمود.

نمایش جابجایی های مراکز جرم طبقات در ایتبس

نمایش جابجایی های مراکز جرم طبقات

 

اکنون مقدار جابجایی نسبی طبقه بام در هر راستا به صورت زیر قابل محاسبه است:

جابجایی نسبی از تفاضل جابجایی مراکز جرم کف های بالا و پایین به دست می آید.

 

مقدار جابجایی نسبی طبقه بام در هر راستا

 

با مقایسه مقدار جابجایی گره­ های 5 و 15 از پانل 3 (واقع در گوشه­ های آن) با مقادیر به دست آمده برای جابجایی نسبی طبقه­ ی بام، متوجه می­ شویم که مقادیر Δdiaph پنل 3 از نصف Δstory همان پنل، کمتر بوده و بنا به بند 3-8، دیافراگم اختصاص یافته به این پنل صلب می ­باشد. پس فرض اولیه ما در حین مدل سازی صحیح بوده و دیافراگم رفتار صلب دارد.

 

خلاصه و نتیجه گیری

 • در میان ویژگی های مهم یک دیافراگم (نظیر حداکثر دهانه مجاز، خیز و ارتعاش حداقل و …)، صلبیت آن نقش کلیدی در تامین رفتار مناسب ساختمان در حین زلزله دارد. لذا آشنایی با چگونگی کنترل صلبیت انواع دیافراگم امری حیاتی است.
 • هر چه سقف صلبیت بیشتری داشته باشد (صلب باشد) رفتار آن در حین بارگذاری لرزه ای قابل پیش بینی تر بوده و حجم محاسبات کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
 • برای درک بهتر مفهوم صلبیت دیافراگم در سازه و نقش آن در تویع بار زلزله، به مثال زیر توجه کنید. اگر المان­ های باربر جانبی (مثل ستون، دیواربرشی و مهاربند) را با فنر و خود دیافراگم را با صفحه ای فولادی که متصل به این فنر هاست، مدل کنیم؛ می توان گفت در حالتی که صفحه فولادی ضخیم و صلب باشد به نحوی که هیچ تغییر شکل داخل صفحه ای نداشته باشد (مانند یک دال تو پُر بتنی 10 سانتی متری به همراه قاب خمشی)، نیروی وارده به آن (p) به نسبت سختی فنر ها (K) در بین آن ها تقسیم می شود. در حالی که اگر صفحه فولادی کم ضخامت و انعطاف پذیر باشد به طوری که صفحه فولادی تحت بار P دچار تغییر شکل شود، دیگر توزیع نیروی وارده در فنرها صرفاً به نسبت سختی آن ها نخواهد بود.

 

مثالی برای درک بهتر مفهوم صلیبت دیافراگم

مثالی برای درک بهتر مفهوم صلیبت دیافراگم

 

 

 • برای کنترل صلبیت دیافراگم در نرم افزار ایتبس با اعمال نیروی زلزله ی طبقه ی بام به دیافراگمِ (کف طبقه، تیرهای داخل کف) همان طبقه، مقدار تغییر شکل دیافراگم را محاسبه کرده و با استفاده از روابط آورده شده در قسمت الف، ب و پ از بند 3-8-1 و مقایسه ی تغییر شکل دیافراگم با جابجابی نسبی طبقه بام، نوع دیافراگم را انتخاب کنیم.

 

منابع

 1. Rigid or Flexible Diaphragm? – by SKGA & Wiki CSI
 2. Flexible or Rigid? Multi-Story Light-Frame Structure Design Considerations- by Paul McEntee on July 11, 2012
 3. TIPS FOR USING DIAPHRAGMS WITH ANALYSIS SOFTWARE – by Lisa Willard, P.E., and Brian Quinn, P.E.
 4. Rigid vs. Semi-rigid diaphragm – Wiki Csi
 5. Flexible vs. rigid diaphragm effect on torsional stiffness of buildings– Wiki Csi

 

مقالات مشابه
ارسال نظرات
نظرات کاربران
 1. محمد حیدری

  بسیار آموزنده بود

  پاسخ دهید

 2. پشتیبانی سبزسازه

  سلام مهندس حیدری عزیز
  ممنون از اینکه سبزسازه دنبال می کنید. امیدوارم سایر محتوای سایت نیز براتون مفید باشه

  پاسخ دهید

 3. saber

  سلام مهندس عالی بود. سوالی داشتم در مورد سازه با سیستم قاب خمشی متوسط که تعداد گره های مورد نیاز برای اعمال محدودیت حرکت در هر قاب چند تاست و این که تعداد کم یا زیاد می تونه تاثیر محسوسی داشته باشه در نتیجه آنالیز؟ باتشکر.

  پاسخ دهید

 4. amir sf

  سلام مهندس جان.
  همونطور که توضیح داده شده، هر قابی که تو لرزه بری سازه ای شرکت داره، بایستی در یک انتهای قاب مقیّد بشه (بهش مفصل خارجی اختصاص داده بشه). با این حساب هر قابی تو لرزه بری شرکت داره، در صورت عدم وجود شرایط خاص سازه ای، باید تو یک گره انتهایی مقیّد بشه.
  کم و زیاد کردن تعداد این گره ها مسلماً تو نتایجی که به دست میاد موثر خواهد بود.

  پاسخ دهید

 5. روح الله

  با سلام ممنون از اطلاعات مفیدی که به اشتراک می‌گذارید دو نکته به نظرم رسید اولا اینکه برای مدلسازی دیافراگم سقف همون طور که خودتون فرمودید میبایست آزادسازی گره ها صورت گیره که با تصویر انطباق نداره و دوم اینکه برای اعمال بار گسترده به پانل در مدل دیافراگم عملا نیروی زلزله هر دو بار به جهت عمود بر نیرو تقسیم شده

  پاسخ دهید

 6. مرتضی قدرتی

  سلام
  فک می‌کنم دفعه دوم باید تقسیم بر طول دیافراگم در راستای بار بشه.

  پاسخ دهید

 7. amir sf

  سلام مهندس جان.
  در مورد سوال اولتون باید بگم متوجه سوالتون نشدم.
  در مورد سوال دوم هم باید بگم علت اینکار اینه ما میخوایم سهم هر پانل سقف رو از زلزله به دست بیاریم. در اصل چون ضخامت سقف در همه ی پلان ثابته، تنها عاملی که توی تعیین سهم هر پانل از زلزله اثر گذار هست، ابعاد اون پانل هست. یعنی پانل مورد نظر به اندازه ی طولی که عمود بر راستای زلزله ی مورد نظره، از اون زلزله سهم برده.

  پاسخ دهید

 8. مرتضی قدرتی

  سلام
  به نظر میاد یجای مقاله اشتباه تایپ شده، یا شاید من اشتباه می‌کنم.
  در این قسمت از مقاله که فرمودید:
  “قبل از بارگذاری پانل­ ها لازم است مقدار بار زلزله­ ی هر پانل مشخص گردد. برای این کار کافیست بار زلزله در واحد طول را (که قبلاً محاسبه کرده ­ایم) بر طولی از پانل که عمود بر راستای زلزله­ ی وارده است، تقسیم کنیم. برای مثال برای اعمال بارگسترده زلزله به پانل ۲ در راستایY خواهیم داشت:”
  به نظر من برای بدست آوردن بار زلزله در واحد سطح هر پانل بعد از اینکه بار زلزله مثلاً در راستای Y در واحد طول بدست آمد، باید تقسیم بر طول پانل در راستای موازی با محور Y بشود. چون در قبل‌تر، برای بدست آوردن بار در واحد طول، بار در راستای Y را تقسیم بر طول کل پلان در راستای عمود بر Y کرده‌ایم؛ و دیگر لازم نیست. اینبار باید بر طول پانل در راستای Y کرد تا در واحد سطح بدست بیاید.

  البته اگه من اشتباه می‌کنم، لطفاً راهنمایی بفرمایید تا به اشتباهم پی ببرم.

  پاسخ دهید

 9. amir sf

  سلام بر مهندس قدرتی عزیز.
  همونطور که می دونیم نرم افزار نیروی زلزله رو به یک نقطه از هر طبقه (مرکز جرم اون طبقه) و به صورت یه بار نقطه ای وارد می کنه. هدف ما اینه که زلزله رو به یه پانل خاص از پلان سقف (مثل پانل۲) وارد کنیم و جابجایی های اون پانل رو برداشت کنیم. چون تو نرم افراز نمی تونیم واسه اون پانل مرکز جرم جداگانه تعریف کنیم تا نرم افزار بیاد سهم اون پانل از زلزله رو به صورت بار نقطه ای (منفرد) حساب و بهش اعمال کنه، مجبوریم این محدودیت رو به نحوی دور بزنیم. واسه دور زدن این محدودیت میایم نیروی زلزله ی نقطه ای رو به طولی که اون نیروی منفرد عمود بهش وارد میشه، تقسیم می کنیم تا بار نقطه ای به صورت یه بار گسترده یکنواخت در بیاد (واسه اینکه تجسمش راحت تر بشه، یه تیر دو سر ساده با طول ۲ متر در نظر بگیرید که یه بار نقطه ای ۲۰۰ کیلوگرمی بهش وارد میشه، واسه تبدیل این بار نقطه ای به بار گسترده لازمه مقدار بار نقطه ای رو به طول عمود بر راستای بار (که همون طول تیر هس) تقسیم کنیم و مقدار بارگسترده ش میشه ۱۰۰ = ۲۰۰/۲ کیلوگرم بر متر).
  پس تا اینجا بار نقطه ای زلزله رو به یه بارگسترده ای تبدیل کردیم که به کل طول پلان وارد میشه که این یعنی یه نیروی گسترده زلزله ی Y از آکس A تا آکس E وارد میشه. برای اینکه سهم پانل ۲ از این نیروی گسترده رو به دست بیاریم، لازمه نیروی گسترده رو به طول پانل در راستای عمود بر زلزله ی Y تقسیم کنیم؛ یعنی بارگسترده ی زلزله ی Y رو به طولی که مابین آکس D و E قرار داره تقسیم کنیم تا سهم پانل ۲ از بارگسترده ی زلزله ی Y به دست بیاد.
  جواب خیلی آسونی داره ولی توضیح نوشتاریش کمی مشکل بود، انشاالله که تونسته باشم مطلب رو خوب منتقل کنم. موفق باشید

  پاسخ دهید

 10. مرتضی قدرتی

  سلام
  آیا قبل از اینکه این کنترل رو انجام بدیم، باید نوع دیافراگم رو در حالت NONE قرار بدیم؟ در برخی منابع آموزشی، بدون کنترل دیافراگم، نوع دیافراگم رو در حالت D1 و صلب قرار می‌دهند.

  پاسخ دهید

 11. amir sf

  سلام مجدد بر شما.

  ببین مهندس جان تو اوایل مقاله ی «دیافراگم صلب در سازه چیست؟» گفته شده که اغلب سقف های رایج امروزی مثل تیرچه بلوک و کامپوزیت و … می تونیم به صورت پیشفرض (بر اساس آزمایشاتی که شده) و بدون کنترل، به صورت صلب مدلسازی کنیم.
  حالا دلیل اینکه ما تو این مقاله این همه توضیح نوشتیم که چطور بیایم صلبیت یه سقف رو کنترل کنیم برمی گرده به اینکه که گاهاً تو یه پروژه ای یه مورد خاصی پیش میاد که شک میکنی نکنه سقفم صلب نبوده ولی من صلب فرضش کردم! از اون موارد خاص می تونم به تعبیه بازشو بزرگ تو سقف (مثل وید داخل مراکز خرید و اداری)، یا مواقعی که یه قسمتی از پانلت به هیچ تیر و ستونی متصل نیست (مثل پاگردهای بزرگ جلوی آسانسور)، یا موقع استفاده از سقف های شیبدار (مثلا سقف دال بتنی رو به دلایل معماری با شیب ۳۰ درجه نسبت به افق مدلسازی کنی)، یا وقتی که سقف های شیروانی با و بدون خرپا رو مدلسازی میکنی، یا مواقعی که سقف جدیدی تو بازار معرفی میشه که مورد آزمایش نبوده و … اشاره کنم. تو این مجبور باید بیای اون پانل مورد دار (و ترجیحاً کل پانل ها) را از نظر تامین صلبیت کنترل کنی.
  پس نتیجه این شد وقتی داری یه سازه ی روتین و متعارف رو با سقف های رایج مدلسازی میکنی، نیازی به کنترل صلبیت سقف نیس و ما اونا رو به صورت پیشفرض صلب (حالت D1) در نظر میگیریم.
  در مورد قسمت اول سوالت هم بگم که نه نیازی نیست نوع دیافراگم رو None در نظر بگیری و همون روال روتین خودش رو داره.

  پاسخ دهید

 12. سبحان میرعلمی

  با سلام و درود. سوالی داشتم در خصوص سقف عرشه فولادی. ممنون میشم راهنماییم کنید!
  ۱٫ در سقف عرشه فولادی بازشویی به ابعاد ۲ متر در ۲ متر میتوان ایجاد کرد؟ یا باید اطراف ان تیر گذاشته شود؟
  ۲٫ در سقف عرشه میتوان از سقف به عنوان سقف طره بکار برد؟ مثل طره ۱٫۸ متری؟

  پاسخ دهید

 13. amir sf

  سلام مهندس جان.
  پاسخ سوال ۱:
  انواع بازشوهای سقف های عرشه فولادی بر اساس مساحت بازشو به این صورت تقسیم بندی میشن:
  الف- بازشوهای کوچک = مساحت کمتر از ۳۰۰ میلی متر مربع که معمولاً اثرات سازه ای ندارن و نیاز به تقویت خاص مثل میلگرد گذاری اضافه یا تیر فرعی ندارن (تو این حالت، یه یونولیت یا جعبه چوبی یا قالب پیش ساخته روی ورق قرار میدن که اون قسمت با بتن پر نشه. دقت کنین که نباید ورق رو قبل از سفت شدن بتن، ببرید)
  ب- بازشوهای متوسط = مساحت بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلی متر مربع که باید تو قسمت بالا و پایین ورق براشون میلگرد اضافی در اطراف بازشو تعبیه بشه. (تو این حالت، یه یونولیت یا جعبه چوبی یا قالب پیش ساخته قرار میدن که اون قسمت با بتن پر نشه. دقت کنین که نباید ورق رو قبل از سفت شدن بتن، ببرید)
  پ- بازشوهای بزرگ =مساحت بزرگتر ۷۰۰ میلی متر که علاوه بر تریم شدن ورق، باید تو قسمت زیرین ورق تیرهای فرعی تقویتی در پیرامون بازشو اجرا بشن. (بر خلاف بازشوهای کوچک و متوسط، تو این حالت اول باید ورق بریده بشه و بعد لبه های ورق تریم شده و در آخر بتن ریزی بشه)
  ت- بازشوهای نزدیک به بهم = وقتی چند تا بازشوی با فاصله ی کمی از هم قرا میگیرن، مثل حالت ب (بازشوهای متوسط) باهاشون برخورد میکنیم و مابین بازشوها و اطرافشون از میلگرد تقویتی استفاده می کنیم.
  با توجه به این توضیحات، برای بازشوی ۲ متر در ۲ متر حتما باید تیرتقویتی زیر ورق و اطراف بازشو اجرا بشه.

  پاسخ سوال۲:
  اگر منظورتون اینه که بدون اجرای تیر کنسولی و فقط با استفاده از خود ورق عرشه، طره رو اجرا کنیم، باید بگم برای این حالت محدودیت طول داریم که عبارت اند از:
  ۱- اگر ورق موازی تیرچه ها باشن، حداکثر طول ورق به حالت طره (کنسول) برابر ۲۰ سانتی متر است.
  ۲- اگر ورق عمورد بر تیرچه ها باشن، حداکثر طول ورق به حالت طره (کنسول) برابر ۶۰ سانتی متر است.
  با این اوصاف؛ برای اجرای طره ی ۱٫۸ متری، حتما تیرهای کنسولی اجرا و ورق روی آن ها اجرا شود.

  پاسخ دهید

 14. کمیل

  احسنت …. بسیار عالی ، کامل و واضح …. برای انتقال مطلب مفیدی زحمت کشیدید و چه خوب مطلب را درک و منتقل نموده اید.

  پاسخ دهید

 15. amir sf

  ممنون از نظر لطف شما مهندس کمیل عزیز.
  نظرات شما ما رو تو ارائه ی هر چه بهتر محتوا یاری میکنه. پاینده باشید.

  پاسخ دهید

کمتر از 5 دقیقه تا دریافت پکیج افزایش سرعت فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا دریافت پکیج افزایش سرعت فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا دریافت پکیج افزایش سرعت فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا شرکت در آزمون  فاصله دارید!
برای شرکت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link

دریافت آموزشهای منحصر به فرد طراحی سازه ها

یاد بگیرید که چطور سازه های اقتصادی و باکیفیت طراحی کنید، این نکات را ما به صورت هفتگی تنها به اعضای خبرنامه سبزسازه ارسال می کنیم!
عضویت سریع
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا دریافت این ده نکته فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link
کمتر از 5 دقیقه تا دریافت این پکیج فاصله دارید!
برای دریافت
سریع و رایگان
همین الان ایمیلتان را بدون Www وارد کنید!
دانلود سریع در ایمیلم
close-link

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'header_scripts' not found or invalid function name in /home/sabzsaze/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286