صفحه اصلی  »  مبانی و مفاهیم عمرانی  »  مباحث لرزه ای  »  جمع کننده در دیافراگم؛ طراحی لرزه ای جمع کننده دیافراگم به همراه آرماتور گذاری آن در ایتبس

جمع کننده در دیافراگم؛ طراحی لرزه ای جمع کننده دیافراگم به همراه آرماتور گذاری آن در ایتبس

یکی از مهم ترین اجزای دیافراگم ها، جمع کننده ها هستند اما به نظر شما جمع کننده در دیافراگم سقف چه نقشی دارد؟ در چه سازه هایی مجبور به طراحی جمع کننده ها هستیم؟ ارتباط مدلسازی تیر دیوار برشی با جمع کننده ها در چیست؟

در این مقاله جامع به طراحی جمع کننده دیافراگم در ایتبس به صورت گام به گام خواهیم پرداخت و به تمامی سوالات مطرح شده جواب های قانع کننده ای خواهیم داد.

در این مقاله جامع چه می آموزیم؟

دلیل وجود جمع کننده در دیافراگم چیست؟

بر خلاف تصور عمده مهندسین محاسب، بحث کنترل دیافراگم بسیار حیاتی است و باید لزوم استفاده، کنترل و طراحی جمع کننده ها در دیافراگم، علی الخصوص در طرح لرزه ای دیافراگم های بتنی مورد توجه قرار گیرد. و در این راستا آرماتور گذاری های لرزه ای خاص در طراحی جمع کننده ها در دیافراگم در نظر گرفته شوند. اهمیت زیاد این موضوع به این دلیل است که، دیافراگم ها نقش مهمی را در انتقال نیروهای زلزله به اعضای باربر جانبی قائم ایفا می کنند؛ ممکن است در سازه ای که طراحی نموده ایم، اعضای باربر جانبی قائم برای نیروهای زلزله ی طرح به خوبی طراحی شده باشند، اما به خاطر بی توجهی به نحوه توزیع و انتقال نیروهای جانبی در داخل دیافراگم، عملکرد سازه در هنگام زلزله فاجعه بار باشد. وجود جمع کننده در دیافراگم برای تشکیل مسیر انتقال مطمئن بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

در قدم اول باید توجه داشته باشیم که اساساً جمع کننده زمانی موضوعیت دارد که دیافراگم سقف به طور مستقیم به اعضای باربر جانبی متصل باشد. به عبارت دیگر سقف مستقیماً در انتقال نیرو نقش داشته باشد. نقش حیاتی دیافراگم سقف در انتقال نیرو ایجاب می کند که با دقت نیاز سقف به وجود جمع کننده کنترل گردد.

می دانیم نیروی افقی زلزله به جرم سازه اثر می کند، و برای راحتی کار فرض می نماییم که کل جرم هر طبقه در مرکز جرم متمرکز شده است. با این ساده سازی می توان چنین گفت که توزیع نیروی زلزله در طبقات به مرکز جرم آن طبقه وارد می شود. در این مرحله سقف با عملکرد دیافراگمی خود، نیروی افقی زلزله را بین اعضای باربر توزیع می کند. اعضای باربر می توانند قاب خمشی، دیوارهای برشی، قاب های مهاربندی و سیستم های ترکیبی باشند.

مطالب فوق را این بار از نگاهی دیگر بررسی می کنیم. با وارد شدن نیروی زلزله به یک سازه، شاهد تغییر مکان در سقف طبقات خواهیم بود که ناشی از نیروهای اینرسی زلزله می باشد. در چنین وضعیتی نقش اعضای باربر جانبی، جلوگیری از این تغییر مکان یا محدود کردن آن است. نتیجه چنین اندرکنشی میان سقف و اعضای باربر به وجود آمدن نیروهایی در محل اتصال این دو خواهد بود. در این مقاله قصد داریم با استخراج این نیروها، کنترل نماییم که آیا دیافراگم سقف به جمع کننده نیاز دارد یا خیر؟

 

نکات جمع کننده دیافراگم جمع کننده دیافراگم چیست و چه نقشی در سازه دارد؟

برای پاسخ به این پرسش باید کمی بیشتر در مورد دیافراگم و عملکرد آن با هم صحبت کنیم. همانطور که گفته شد دیافراگم ها دارای اجزای مختلفی هستند که هرکدام از این اجزا باید در تعیین مقاومت و رفتار دیافراگم مدنظر قرار گیرند. این اجزا شامل موارد زیر می باشند:

 1. عرشه (deck)
 2. یال ها (chords)
 3. جمع کننده ها (collectors)
 4. توزیع کننده ها (Distributer)
 5. برشگیر و یا آرماتور اصطکاک (Shear Stud or Shear Friction)
 6. اتصالات (Connection

 

اما جمع کننده ها اجزایی هستند که در برابر نیروهای افقی دیافراگم مقاومت کرده و وظیفه انتقال این نیروها به اعضای باربر قائم جانبی را بر عهده دارند. جمع کننده ها برای نیروهای برشی داخل صفحه دیافراگم و محوری طرح می شوند. جمع کننده ها می توانند به صورت تیر و یا ناحیه ای از دال با آرماتور باشند. تصویر زیر تمام مطالب بیان شده را به صورت شماتیک بیان می کند.

 

تعریف جمع کننده در دیافراگم

 

 

سوالات جمع کننده دیافراگم در چه سازه هایی طراحی جمع کننده لازم خواهد بود؟

در ابتدای مقاله بیان شد که جمع کننده زمانی موضوعیت دارد که دیافراگم سقف به طور مستقیم به اعضای باربر جانبی متصل باشد. منظور از اتصال مستقیم را در قالب مثال هایی بیان می کنیم.

مثال1. در یک سازه فولادی مهاربندی شده، سقف مستقیماً به مهاربندها متصل نیست. در واقع سقف به قاب ساده فولادی متصل است. در چنین شرایطی با وارد شدن نیروی زلزله به سازه، سقف باعث تغییر مکان در قاب فولادی می شود و قاب هم در پانل مهاربند دوران ایجاد می کند. همانطور که از مثال بر می آید اینجا بحث جمع کننده موضوعیت نخواهد داشت.

اگر بخواهیم علمی تر جمله فوق را بیان کنیم:

سقف به گره های سازه ای قاب فولادی متصل است. نیروی زلزله سقف را جابه جا می کند و سقف این تغییر مکان را به قاب انتقال می دهد. نهایتاً قاب فولادی در پانل مهاربند دوران و تغییر شکل را ایجاد می کند. چون انتقال مستقیم نیرو از دیافراگم سقف به سیستم باربر جانبی وجود ندارد نیازی به بررسی جمع کننده نیست.

مثال2. در یک سازه بتنی با سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی، دو وضعیت مختلف وجود دارد:

 • حالت1. چنانچه دیوار برشی درون قاب خمشی محصور و درگیر باشد، یعنی اطراف دیوار برشی تیر و ستون وجود داشته باشد مجدداً سقف مستقیما به دیوار برشی متصل نیست. پس طراحی جمع کننده موضوعیت ندارد. توجه داشته باشید که در این حالت، تیر پیرامون دیوار برشی باید ضخامتی بیش از سقف متصل به آن داشته باشد.
 • حالت2. چنانچه تیر درون دیوار حذف گردد، دیوار برشی مستقیما به سقف متصل خواهد شد. در این حالت چون وظیفه ایجاد تغییر شکل در دیواربرشی مستقیما بر عهده سقف قرار می گیرد پس نیاز به طراحی جمع کننده خواهیم داشت.

در حالت 2 از این مثال دیدیم که دیوار برشی فاقد تیر باعث می شود که نیاز به طراحی جمع کننده داشته باشیم. پرسشی که به وجود می آید این است که:

 

جمع کننده دیافراگم چیست؟چرا تیر درون دیوار را حذف کنیم، که نیاز به طراحی جمع کننده باشد؟

برخی از مهندسین بر این باور هستند که به علت سختی بالای دیوار برشی عملاً وجود تیر در آن بی نتیجه است. به همین دلیل از مدلسازی و اجرای آن خود داری می کنند. اما مدلسازی تیر در دیوار برشی از چند جنبه مهم حائز اهمیت است. یکی از این موارد عدم نیاز به طراحی جمع کننده ها می باشد.

نظر آیین نامه در خصوص جمع کننده در دیافراگم

با مطالعه مثال هایی که در بخش قبل بیان شد زمینه کافی برای درک مطالب آیین نامه ای به وجود آمده است. در این قسمت بندهای آیین نامه و تفسیری از آن ها را با هم یاد خواهیم گرفت. مطابق تعریف استاندارد 2800 :

 

تعریف جمع کننده دیافراگم در آیین نامه 2800

 

اولین نکته مهم این است که جمع کننده صرفاً در دیافراگم تعریف می شود. نکته بعدی، کنترل نیروی برشی است که باید در دیافراگم صورت گیرد. یعنی ما برای تشخیص نیاز یا عدم نیاز به وجود جمع کننده بایست کنترل نیروی برشی دیافراگم را انجام دهیم. مراحل این کنترل را در بخش بعد به صورت گام بندی شده یاد خواهیم گرفت. بد نیست مروری هم بر تعریف استاندارد 2800 از دیافراگم داشته باشیم.

 

آشنایی با تعریف دیافراگم برای طراحی جمع کننده دیافراگم

 

شناخت عملکرد دیافراگمی سقف و نحوه توزیع نیروها، درک مطالب این مقاله را آسان تر می کند.

 

عملکرد جمع کننده ها در دیافراگم سقف

 

اما ضریب اضافه مقاومت(Ω0) به شرح زیر در استاندارد 2800 بیان شده است.

 

طراحی گام به گام جمع کننده دیافراگم

 

بطور کلی بحث اصلی، نیروی افقی زلزله است که به مرکز جرم طبقه وارد شده و با عملکرد دیافراگم کف به دیوارهای برشی منتقل می شود. نیروهای برشی زلزله در طبقات توسط دیوارهای برشی دریافت شده و باید به فونداسیون و زمین منتقل شوند. در مواردی که این انتقال نیرو از سازه به زمین به طور منظم و بدون مشکل انجام شود، خیالمان راحت است. اما اگر در اجزایی که انتقال نیرو را بر عهده دارند مشکلی ایجاد شود، به این مفهوم است که در مسیر انتقال نیرو از طبقات سازه به پی و زمین نامنظمی رخ داده است. در صورت وجود نامنظمی در هر کجای مسیر انتقال نیرو، باید کنترل ها بر اساس زلزله تشدید یافته باشد.

یکی از بخش های مسیر انتقال نیرو، محل تماس دیوار برشی و دیافراگم است. آیین نامه در بند فوق بیان می کند، اگر چنانچه این محل تماس برای انتقال نیروها مناسب نباشد و ما نیاز به تعبیه جمع کننده داشته باشیم؛ برای منظور کردن اثر نامنظمی به وجود آمده در مسیر انتقال نیرو، بایست طراحی جمع کننده ها و اتصالاتشان برای زلزله تشدید یافته انجام شود.

 

جمع کننده دیافراگم اما اساساً طراحی برای زلزله تشدید یافته چگونه خواهد بود؟ 

 

طراحی اتصالات در دیافراگم

 

اگر کنترل لازم را انجام دادیم و متوجه شدیم که دیافراگم ما نیاز به جمع کننده دارد؛ همچنین سازه مشمول یکی از نامنظمی های مندرج در بند فوق نیز باشد؛ یکبار باید نیروها رو با Ω0 تشدید کنیم سپس مجددا 0.25% نیز به مقدار به دست آمده بیافزاییم. روند کار در بخش های بعدی به تفصیل بیان خواهد شد.

مکانیزم انتقال برش در دیافراگم

در بخش قبل آموختیم که برای تشخیص نیاز یا عدم نیاز به وجود جمع کننده بایست کنترل نیروی برشی دیافراگم را انجام دهیم. در این قسمت با مکانیزم انتقال برش در دیافراگم آشنا خواهیم شد.

 

طراحی گام به گام جمع کننده دیافراگم

 

به شکل فوق دقت کنید. بخشی از انتقال برش در دیافراگم از طریق محل اتصال دیوار و جمع کننده ها صورت می گیرد. این بخش با علامت V1 در تصویر قابل مشاهده است. بخش دیگر نیز از طریق مکانیزم برش اصطکاک در محل تماس دیافراگم و دیوار برشی انتقال داده می شود. در شکل با علامت V2 نشان داده شده است.

 

نکات جمع کننده دیافراگم یک جمع بندی ساده!

تا به اینجای کار فهمیدیم که با یک فرض معقول، زلزله به مرکز جرم سازه ما اثر می کند. چون عمده وزن سازه در کف ها متمرکز است در واقع نیرو به دیافراگم کف وارد می شود. تحت این نیرو دیافراگم شروع به تغییر مکان خواهد کرد. ولی سیستم باربر جانبی چنین اجازه ای را به آن نخواهد داد. در مواردی که دیافراگم مستقیماً به اعضای باربر متصل باشد وضعیت بحرانی خواهد بود. نتیجه چنین اندرکنشی به وجود آمدن نیروهای برشی در محل تماس دیافراگم و دیوار برشی شده و باید کنترل هایی را انجام دهیم. کنترل هایی که لزوم استفاده از جمع کننده ها در دیافراگم را تایید یا رد کنند.

کنترل طراحی جمع کننده دیافراگم با ایتبس

در قالب یک مثال، نیاز یا عدم نیاز به جمع کننده را در دیافراگم سقف سازه ی زیر را بررسی می کنیم. در این مثال سیستم سازه ای، قاب ساختمانی و سیستم کف دال تخت توپر می باشد، و فاقد تیر پیرامونی است.

 

کنترل طراحی جمع کننده دیافراگم

گام1. کلیه دیافراگم ها را به وضعیت نیمه صلب تبدیل می کنیم.

در غیر این صورت به دلیل صلب بودن دیافراگم، نرم افزار نیرویی را در آن محاسبه نخواهد کرد.

 

مرحله به مرحله طراحی جمع کننده دیافراگم

گام2.  پس از آنالیز سازه، از مسیر زیر نیروهای به وجود آمده در دیافراگم قابل استخراج می باشد.

 

طراحی جمع کننده دیافراگم در ایتبس

گام3. در پنجره باز شده می توان تحت بارهای مختلف نیروهایی که دیافراگم ایجاد شده اند را مشاهده نمود.

هدف ما تعیین نیروهای برشی برای طراحی جمع کننده می باشد. به همین دلیل در پنجره زیر گزینه F12 را انتخاب می کنیم.

 

بررسی نیرو های دیافراگم

گام4. در این مرحله می توان تنش های موجود در دیافراگم را مشاهده نمود. و روی آن بحث مهندسی کرد.

مطابق طیف رنگی که در پایین تصویر قرار داده شده در بخش های آبی و بنفش، مقدار نیروی برشی بیشتر است. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، مقدار نیروی برشی در محل تماس مستقیم دیافراگم و دیوار برشی بحرانی است.

 

طراحی جمع کننده دیافراگم

گام5. در این مرحله محاسبات عددی را برای طراحی جمع کننده انجام خواهیم داد.

تا به اینجای کار با انتخاب زلزله جهت Y و انجام مراحل مختلف، نیروی برشی موجود بین دیوار برشی و دیافراگم را به دست آوردیم. این نیرو همان V2 است که در بخش مکانیزم انتقال نیروی برشی آن را تعریف کردیم.

حداکثر نیروی برشی موجود در محل تماس دیوار برشی و دیافراگم برابر با 20.27KN/m  به دست آمد. بدین ترتیب مقدار میلگرد برشی مورد نیاز در محل تماس دیوار برشی و دیافراگم مطابق با روابط زیر تعیین می شود.

 

طراحی جمع کننده در دیافراگم با حل مثال

 

 

 

 

 

 

 

تذکر بسیار جدی. از بخش نکات آیین نامه ای به خاطر داریم که مقدار نیروی طراحی جمع کننده در ضریب اضافه مقاومت Ω0 تشدید خواهد شد. مقدار این ضریب بر اساس جدول 3-4 استاندارد 2800 برای سیستم های سازه ای مختلف متفاوت می باشد. در مثالی که بررسی نمودیم مقدار ضریب اضافه مقاومت برابر با 2.5 می باشد. به همین دلیل مقدار نیروی برشی موجود را در 2.5 ضرب می کنیم.

0.2025N/mm2 = 2.5*0.081

 

نقش ضریب اضافه مقاومت در طراحی جمع کننده ها

 

چون 0.6375>0.2025، یعنی مقاومت برشی بتن دال برای انتقال برش کافیست. در نتیجه نیازی به جمع کننده وجود ندارد. برای اینکه مثال جامعی حل کرده باشیم بیایید فرض کنیم که مقاومت برشی بتن دال به اندازه 0.2N/mm2 از برش تشدید یافته موجود در محل تماس دیافراگم و دیوار برشی کمتر است. بدیهی است در این وضعیت بتن به تنهایی قادر به تحمل برش نیست. ما به عنوان طراح باید آرماتورهایی را در محل اتصال قرار دهیم که به بتن در انتقال برش کمک نماید.

 

محاسبات مربوط به آرماتورهای لازم به شرح زیر است:

 

طراحی جمع کننده ها در دیافراگم سقف با کمک مثال های عددی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه چینش آرماتورها برای کنترل برش به وجود آمده در تصویر زیر نشان داده شده است.

 

آرماتور گذاری در دیافراگم سقف

 

مثالی که حل شد صرفاً کنترل نیاز به جمع کننده در محل تماس یک دیوار برشی با دیافراگم بود. باید این کنترل برای سایر محل های اتصال در تمامی طبقات و تحت نیروهای زلزله مختلف بررسی شود. که این بخش از عملیات را بر عهده خود شما قرار می دهیم.

توجه داشته باشید که کنترل دیافراگم سقف صرفاً محدود به جمع کننده ها نمی شود. شما باید خود دیافراگم را نیز از نظر میزان صلبیت کنترل نمایید. صلبیت سقف تاثیر بسیاری در عملکرد کلی سازه دارد.

کنترل نیاز دیافراگم به جمع کننده نسبتاً پیچیده و زمان بر می باشد. اگر در سازه ای که بررسی کردیم تیر در محل تماس دیافراگم و دیوار برشی وجود داشت دیگر نیروی برشی در سقف ایجاد نمی شود. چون سقف مستقیماً به دیوار متصل نبود. بنابراین توصیه می شود، تیر را به دلایلی که بیان کردیم در محل اتصال قرار دهیم تا از وجود برش خلاص شویم.

نتیجه گیری

 1.  ممکن است در سازه ای که طراحی نموده ایم، اعضای باربر جانبی برای نیروهای زلزله به خوبی طرح شده باشند. اما به خاطر بی توجهی به نحوه توزیع و انتقال نیروهای جانبی در داخل دیافراگم عملکرد سازه در هنگام زلزله فاجعه بار باشد.
 2. جمع کننده زمانی موضوعیت دارد که دیافراگم سقف به طور مستقیم به اعضای باربر جانبی متصل باشد. به عبارت دیگر سقف مستقیماً در انتقال نیرو نقش داشته باشد.
 3. برخی از مهندسین بر این باور هستند که به علت سختی بالای دیوار برشی عملاً وجود تیر در آن بی نتیجه است. به همین دلیل از مدلسازی و اجرای آن خودداری می کنند. اما وجود تیر درون دیوار از چند جنبه مهم حائز اهمیت است. یکی از این موارد عدم نیاز به طراحی جمع کننده ها می باشد.
 4. اگر در اجزایی که انتقال نیرو را بر عهده دارند مشکلی ایجاد شود، به این مفهوم است که در مسیر انتقال نیرو از طبقات سازه به پی و زمین نامنظمی رخ داده است. در صورت وجود نامنظمی در هر کجای مسیر انتقال نیرو، باید کنترل ها بر اساس زلزله تشدید یافته باشد.
 5. هنگام کنترل نرم افزاری باید کلیه دیافراگم ها را به وضعیت نیمه صلب تبدیل کنیم. در غیر این صورت به دلیل صلب بودن دیافراگم، نرم افزار نیرویی را در آن محاسبه نخواهد کرد.

این مقاله را شاید بتوان جز معدود مواردی دانست که مباحث آیین نامه ای، کنترل نرم افزاری و محاسبات دستی کنترل جمع کننده در دیافراگم را در قالب یک یادداشت خلاصه شده بیان می دارد. شما با مطالعه این متن قادر خواهید بود با یک دید مهندسی نیاز دیافراگم را به جمع کننده را کنترل نمایید. همچنین نکات طراحی و آرماتورگذاری مورد نیاز نیز برای شما شرح داده شده است.

منابع :

 1. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، ویرایش 1392.
 2. آیین ­نامه طراحی ساختمان­ها دربرابر زلزله، استاندارد 2800، ویرایش 4.
 3. اباذر اصغری، شاهرخ شعیبی، “بررسی رفتار و عملکرد لرزه ای دیافراگم ها در سیستم های سازه ای”، سمینار مباحثی در مهندسی زلزله، زمستان 1391.

 

 

 

خرید لينک هاي دانلود

با عضویت بدون وارد کردن اطلاعات رایگان دریافت کنید.

دانلود و ذخیره فقط همین آموزش ( + عضو شوید و یا وارد شوید !)

دانلود سریع و بدون نیاز به عضویت و رایگان

پیش از همه باخبر شوید!

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند: 35,870 نفر

تفاوت خبرنامه ایمیلی سبزسازه با سایر خبرنامه‌ها، نوآورانه و بروز بودن آن است. فقط تخفیف‌ها، جشنواره‌ها، تازه‌ترین‌های آموزشی و ... مورد علاقه شما را هر هفته به ایمیلتان ارسال می‌کنیم.

نگران نباشید، ما هم مثل شما از ایمیل‌های تبلیغاتی متنفریم و خاطر شما را نخواهیم آزرد!

تولید کنندگان آموزش
با ارسال 16اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نظرات کاربران
 1. شایان یلدایی

  با سلام وخسته نباشد
  ۱- در مثالی که زده شده سقف، “دال تخت تو پر” درنظر گرفته شده که ضخامت دال برابر ۲۵ سانتیمتر می باشد. حال برای سقف تیرچه بلوک ضخامت دال را باید ۵ سانتی متر در نظر گرفت یا ۳۰ سانتیمتر؟
  ۲- فرمول مقاومت برشی برای سقف تیرچه بلوک هم ۰٫۷۵x0.17xf’c (رادیکال f’c!!) می باشد؟

  پاسخ دهید

 2. مهندس رامین منصوری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام
  در مورد سوال ۱ خدمتتون عرض کنم اگر منظورتون ضخامت دال روی اجزای پرکننده هست که طبق صفحه ۱۹۹ مبحث ۹ اگر سیستم از اجزای پرکننده دائمی باشه طبق بند ۹-۱۴-۶-۲-۳ ولی اگر سیستم از اجزای پرکننده موقت باشه ضخامت دال فوقانی طبق بند ۹-۱۴-۶-۲-۴ در همین صفحه که خدمتتون گفتم تعیین میشه
  اما اگر ضخامت کل دال توپر یا همون سقف تیرچه بلوک مد نظرتون هست طبق جدول ۹-۱۷-۲ در صفحه ۲۵۸ مبحث ۹ به راحتی بر اساس نوع تکیه گاه دهانه دال و طول موثر دهانه بدست می آید
  در مورد سوال ۲ هم خدمتتون عرض کنم در رابطه vc مقاومت برشی تامین شده توسط بتن پارامتر مقاومت فشاری Fc زیر رادیکال می باشد

  پاسخ دهید

 3. رضا صیامی

  سلام
  ممنون از آموزش خوبتون
  دلیل انتخاب F12 به جای F11 و F22 و همچنین عمود بودن چینش آرماتور ها بر دیوار برشی رو میشه بفرمایید( نباید موازی دیوار برشی باشند؟) ؟
  با تشکر

  پاسخ دهید

 4. مهندس حسام محمدی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام
  هدف ما یافتن مقدار نیروی برشی ماکزیمم می باشد و از بین F11، F22 و F12 فقط F12 نشان دهنده نیروی برشی است.
  F12: نیروی برشی در واحد طول که در سطح میانی المان بر روی وجه های ۱ مثبت و منفی در راستای محور ۲ و بر روی وجه های ۲ مثبت و منفی در راستای محور ۱ عمل می کند.
  دلیل اینکه میلگردها عمود بر دیوار برشی است به این جهت است که میلگردها بتوانند دال و دیوار برشی را به هم متصل کنند و بر این اساس نیروی برشی را از دال به دیوار برشی انتقال دهند.
  این عکس برای راهنمایی بیشتر گذاشته شده است. (روی کلمه عکس کلیک کنید)

  پاسخ دهید

 5. فاطمه

  با سلام و تشکر فراوان
  ضمن توضیحات گفتید علاوه بر امگا صفر باید برش به اندازه ۰٫۲۵ هم افزایش یابد، اما در حل مثال تون این ضریب ۰٫۲۵ رو اثر ندادید.
  ممنون میشم در مورد اجماع این دو ضریب یک توضیحی بدید.

  پاسخ دهید

 6. مهندس مرتضی قلندری (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام…
  همانطور که در متن مقاله آورده شده اگر سازه مشمول یکی از نامنظمی های مندرج در بند ۳-۸-۷ استاندارد ۲۸۰۰ باشد باید نیروی طراحی اتصالات دیافراگم را علاوه بر امگا برابر کردن به میزان ۲۵ درصدمجددا افزایش بدهیم که در مثال ذکر شده در مقاله ،سازه شامل این نوع نامنظمی ها نبوده و به همین دلیل نیرو را به میزان ۲۵ درصد افزایش ندادیم.

  پاسخ دهید

 7. سجاد

  سلام من یه سوال درباره ی ضرایب ترک خوردگی سقف وافل در ایتبس و سیف درقسمت shell assignment-stiffness modifiers دارم در قسمت تو‍‍\ر و وافل چه ضرایبی را باید وارد کنم ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ دهید

 8. محسن علیزاده

  با سلام و تشکر
  چنانچه قصد طراحی/کنترل جمع کننده‌ها را داشته باشیم، می‌بایست آرماتورهای طراحی شده را در امتداد نیرو قرار داد. حال آنکه در مثال گفته شده، آرماتورها عمود بر نیرو تعبیه شده‌اند. در طرح دیافراگم، آرماتورهای برشی ناشی از برش اصطکاک به صورت عمود بر دیوار طراحی می‌شوند.
  آرماتورهای جمع کننده‌ها، می‌بایست در امتداد نیرو (در این مثال راستای Y) و در عرض موثر قرار داده شوند، زیرا بصورت محوری و برای Tu یا Cu طراحی می‌شوند. این نیروها (بسته به محورهای محلی) از f11 یا f22 به دست می‌آیند.
  ضمنا برای تعیین نیروهای دیافراگم، به نظر من، لازم است از ترکیبات بار استفاده شود. در این مثال، صرفا از نیروی زلزله به تنهایی و بدون حضور سایر بارها استفاده شده است.

  پاسخ دهید

 9. علی

  واقعا نقش بزرگی در خصوص آموزش مجازی در زمینه مهندسی عمران دارید
  آموزش عالی و کاربردی بود
  ممنون بابت از زحماتتون

  پاسخ دهید

 10. مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام جناب مهندس
  خیلی خوشحالیم که از مطالب ما استفاده می کنید و براتون مفید هستش
  امیدوارم عملکردمون بهتر ازینها بشه

  پاسخ دهید

 11. vahidgharishvandi1369@gmail.com

  باسلام.چرا مبحث ۹ برای اورلب آرماتوری که حداقل ۳۰ سانتیمتر بتن تازه زیراون قرارداره طول اورلب رودر ضریب ۱٫۳ ضرب میکنه..باتشکر
  ممنون میشم اگه جواب بدین.

  پاسخ دهید

 12. حسین

  با سلام و خسته نباشید.
  مقاله کاربردی و فنی را ارائه کردین ، همانند بقیه آموزش های خوبتون. صمیمانه سپاسگزارم.
  آیا امکان دانلود بصورت pdf وجود دارد ؟

  پاسخ دهید

 13. مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام جناب مهندس
  ممنون از لطف شما
  این مقاله در حال به روز رسانی و تغییرات هست، بلافاصله بعد از اعمال تغییرات pdf مقاله رو هم برای دانلود قرار خواهیم داد.

  پاسخ دهید

 14. حمید

  عالی بود این مقاله
  بازم منتشر مقالات جدید از سبز سازه هستیم. ممنون بابت زحماتتون

  پاسخ دهید

 15. مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام جناب مهندس
  ممنون از لطف شما، نظرات شما باعث دلگرمی سبز سازه است.

  پاسخ دهید

question