بیوگرافی
سمت:

نويسنده مقالات آموزشی، پشتیبان علمی ، ناظر تولید محتوا

تجربیات شغلی:

کارشناسی مهندسی عمران فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شريف

تخصص ها:

آشنايی با زبان برنامه نويسی Python
آشنايی نسبی با نرم افزارهای :
ETABS , AutoCAD , Microsoft Office (Word , Excel)

مقالات ارائه شده
question