بیوگرافی

سمت:

  • محقق - مدرس و کارشناس حوزه امور فنی و پیمان ها - مدیر تیم امور فنی سبز سازه

تجربیات شغلی:

  • حدود 10 سال سابقه در حوزه تخصصی دفتر فنی و امور پیمان ها
  • مدیر تیم امور فنی و پیمان های سبز سازه
  • مدرس دوره های جامع امور فنی از جمله متره و برآورد، صورت وضعیت، تعدیل و ...

تخصص ها:

  • امور دفتر فنی ، امور اجرایی پروژه های خاص نظیر مترو، روسازی راه و راه آهن
مقالات ارائه شده
question