بیوگرافی
سمت:

سرپرست تولید محتوای تخصصی مهندسی عمران در گروه صنعتی سبزسازه

مقالات ارائه شده
question