بیوگرافی
سمت:

طراح و مجری سازه

تجربیات شغلی:

- مدیرعامل مهندسین مشاور آتیه سازان آمود
- عضو کمیته تخصصی طراحی و بهسازی نظام مهندسی تهران

تخصص ها:

- کارشناس ارشد سازه از پلی تکنیک
- طراح و ناظر پایه دو نظام مهندسی

رویدادها

وبینار طراحی دیوار حائل برای نیروهای استاتیکی و دینامیکی خاک در نرم‌افزار ایتبس و دستی

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت 20
وبینار طراحی دیوار حائل برای نیروهای استاتیکی و دینامیکی خاک در نرم‌افزار ایتبس و دستی
مهندس مرتضی باقری دانلودی

200هزار تومان
ویدئو رویداد قابل دانلود است
question