بیوگرافی
سمت:

استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی - مدرس - تولید محتوا

تجربیات شغلی:

تدریس کلیه دروس سازه ای عمران ( کارشناسی و کارشناسی ارشد)
آموزش نرم افزارهای ETABS- ABAQUS-ANSYS
طراحی و مقاوم سازی سازه های ساختمانی
طراحی و مقاوم سازی لاینینگ سگمنتال و سنتی تونلهای انتقال آب
دکتری تخصصی- عمران زلزله - دانشگاه سمنان
کارشناسی ارشد - سازه - دانشگاه سمنان
کارشناسی عمران - عمران - دانشگاه امام حسین (ع)

تخصص ها:

طراحی لاینینگ های سگمنتال تونلهای انتقال آب
مقاوم سازی اتصالات سازه های فولادی

رزومه ، سوابق علمی و اجرایی

توانایی های شغلی:

استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی از سال 91 ، تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد سازه و زلزله

تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران سازه و زلزله در دانشگاه آل طه

تدریس دروس کارشناسی عمران در دانشگاه دولتی گرمسار

مدرس دوره های تخصصی کاربردی سازمان استاندارد- موسسه پارسیان توف

کارشناس ارشد دپارتمان سازه تونلهای انتقال آب شرکت مهدسین مشاور ایمن سازان

طراح و مجری مقاوم سازی ساختمانهای بتنی منطقه 22 تهران

پروژه های انجام شده:

  • طرح سازه ای لاینینگ سگمنتال چند تونل انتقال آب در ایران
  • طرح و اجرای مقاوم سازی چند ساختمان بتنی با شیوه steel jacketing در آزادشهر
  • ارزیابی و ترمیم ترک خوردگی سگمنت های چند تونل انتقال آب در ایران
  • طرح لاینینگ دسترسی چندین تونل انتقال آب
  • همکاری در طرح تجهیز کارگاه و خدمات حین اجرای تونلهای انتقال آب

همکاری در طرح ژئومتری لاینینگ سگمنتال چندین تونل انتقال آب

 

افتخارات:

– تقدیر شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان، قرارگاه خاتم الانبیا بابت طرح ژئومتری سگمنت تونل انتقال آب

– رتبه دوم دوره کارشناسی دانشگاه امام حسین (ع) و رتبه اول دوره کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

– استاد نمونه گروه عمران دانشگاه ایوانکی سال 1394 و 1397

– پژوهشگر برتر رتبه 2 دانشگاه ایوانکی- سال 1397

داور مجلاتISI:

Engineering structures- Elsevier

Structural Engineering – ASCE

 

کتاب ترجمه شده:

طراحی تیر ورقهای با جان باز

 

 

مقالات:

وضعیت پذیرشدرجه اعتبارنام مجلهعنوان مقاله

Published

2016

ISIJournal of Engineering Structures

Welded haunches for seismic retrofitting of bolted T-stub connections and flexural strengthening of simple connections

Published

2017

ISIInternational journal of steel structure

Seismic Strengthening of Weak Bolted End plate Connections Using Welded haunches

Published

2014

ISIInternational journal of steel structure

Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Bolt Diameter on Cyclic Behavior

Published

2013

ISIOpen Journal of Safety Science and Technology

Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads

Published

2011

ISIJournal of Constructional Steel Research

Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts

 

Published

2011

ISIThe structural design of tall and special building

Rotational Capacity of Castellated Steel Beams

 

Published

2011

ISI

The structural design of tall and special building

 

Behavior of Semi-rigid Connections and Semi-rigid Frames

 

Published

2011

ISIInternational journal of steel structure

Seismic behavior of frame with bolted end plate connections rehabilitated by welded haunches under near and far fault earthquake

Published

2019

ISI

International journal of steel structure

Seismic behavior of frame with bolted end plate connections rehabilitated by welded haunches under near and far fault earthquake

Published

2019

ISI

International journal of Innovations in engineering and science

Seismic performance evaluation of knee and EBF braced frames using nonlinear static analysis

Published

2020

ISI

The structural design of tall and special building

 

Seismic behavior of frames with weak bolted end plate connections rehabilitated by posttensioned tendons under near-/far-field earthquakes

Published

2020

ISIJournal of Rehabilitation in Civil Engineering

Investigating of the Effect of Concrete Confinement on the Axial Performance of Circular Concrete Filled Double-Skin Steel Tubular (CFDST) Long Columns

چاپ شده 1400علمی پژوهشیعمران امیرکبیر

 بررسی عددی تأثیر استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی و سوراخدار بودن صفحات کناری بر عملکرد چرخه‌ای اتصالات

پذیرفته شده

1399

علمی پژوهشیفصلنامه اساس

بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن داخلی و خارجی محصورشده در ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST)

پذیرفته شده

1399

علمی پژوهشیسازه و فولاد

ارزیابی تأثیر زمان تناوب پالس زلزله بر الگوی توزیع خرابی در سازه‌های قاب خمشی فولادی ویژه

پذیرفته شده

1399

علمی پژوهشینشریه سازه و ساخت

بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون‌های دوجداره فولادی پرشده با بتن

پذیرفته شده

1399

علمی پژوهشینشریه سازه و ساخت

ارزیابی عملکرد دیوار برشی فولادی مجوف با اشکال و آرایش مختلف سوراخ‌ها

پذیرفته شده

1399

علمی پژوهشینشریه سازه و ساخت

بررسی و مقایسه عملکرد سازه‌ای قاب‌های بتن‌آرمه مقاوم‌سازی شده با میراگر شکاف‌دار و دستک با حلقه شکل‌پذیر

پذیرفته شده

1399

علمی پژوهشینشریه سازه و ساخت

بررسی اثر نامنظمی‌های قطع سیستم باربر جانبی و طبقه‌ خیلی نرم ‌بر عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی همگرا

پذیرفته شده

1399

علمی پژوهشینشریه سازه و ساخت

 ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال

چاپ شده

1397

علمی پژوهشیعمران امیرکبیر

بررسی عملکرد محوری ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST)

پذیرفته شده

1398

علمی پژوهشیعمران امیرکبیر

ارزیابی فروریزش قاب¬های خمشی براساس توسعه مفاصل پلاستیک

پذیرفته شده

1397

علمی ترویجیپژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزله

عملکرد  لرزه ای ساختمانهای فولادی ميان مرتبه داراي نامنظمي در پلان با چیدمان های مختلف مهاربندهای همگرا در ارتفاع

چاپ شده

1388

علمی پژوهشینشريه علمی پژوهشی سازه و فولاد

بررسي و مقايسه تحليلي عملكرد تناوبي اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي و سپري اتصال با تغييرآرايش افقي پيچهاي ستوني

چاپ شده

1396

علمی پژوهشینشریه سازه و ساخت

ارزیابی تاثیر اعمال همزمان مولفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

چاپ شده

1397

علمی پژوهشیعمران مدرس

تاثیر وجود طبقه همکف نرم بر احتمال فروریزش قابهای خمشی تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل

چاپ شده

1397

علمی پژوهشیمدلسازی در مهندسیبررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب PCBRB

چاپ شده

1399

علمی-ترویجیرویکردهای نوین در مهندسی عمران

بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح با میلگردهای فولادی و FRP تقویت شده با ورق‌های CFRP

چاپ شده

1399

علمی-ترویجیرویکردهای نوین در مهندسی عمران

بررسی تاثیر میراگرهای با میرایی‌های مختلف در بهبود عملکرد مهاربندهای شورون

چاپ شده

1399

علمی-ترویجیرویکردهای نوین در مهندسی عمران

ارزیابی عملکرد چرخه ای قاب های بتن مسلح مقاوم‌سازی شده با الگوهای مختلف FRP

چاپ شده

1399

علمی-ترویجیرویکردهای نوین در مهندسی عمران

بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب با هسته های متفاوت

چاپ شده

1399

علمی-ترویجیعمران و پروژه

مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه

چاپ شده

1399

علمی-ترویجیعمران و پروژه

بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع‌های مختلف بر رفتار سازه‌ها

چاپ شده

1399

علمی-ترویجیعمران و پروژه

بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه

چاپ شده

1399

علمی-ترویجیعمران و پروژه

تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور

پذیرفته شده

1396

علمی-ترویجیپژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزلهتاثیر الگوی چیدمان دیوار برشی در ساختمانهای بتنی مسلح بر رفتار لرزه ای آنها

پذیرفته شده

1396

علمی-ترویجیپژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزلهمقایسه رفتار لرزه ای آیین نامه ای چهار سیستم سازه ای در یک ساختمان منظم 10 طبقه فولادی

چاپ شده

1387

کنفرانس بین المللیاولين کنفرانس بين المللی مقاوم سازی لرزه ای ،

تبريز- ايران

بررسی آزمايشگاهی عملکرد لرزه ای صفحات اتصال مهاربند در سازه های فولادی

چاپ شده

1388

کنفرانس بین المللیهشتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران ، دانشگاه شيراز ،شيراز، ايرانبررسی آزمايشگاهی تاثير نسبت آب به سيمان بر ويژگيهای بتن خود متراکم و بهينه سازی آن با پودر خاکستر بادی

 

چاپ شده

1389

کنفرانس ملیاولين کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها ، تهران- ايران

 

بررسی آزمايشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار اتصالات پيچی تير به ستون با صفحه انتهايی تحت بار تناوبی

 

چاپ شده

1387

کنفرانس ملیهمايش ملی مقاوم سازی ايران

 

بهسازی خسارات ناشی از  ضربه در تيرهای بتنی پيش تنيده با اسپری های FRP

 

چاپ شده

1386

کنفرانس ملیکنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای

 

بررسي آزمايشگاهي تاثير تغيير پارامترهاي ساخت بتن خودمتراكم بر دوام آن

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملیکنفرانس ملی صنعت بتن-کرمانمروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهای محصور شده فلزی

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملیکنفرانس ملی صنعت بتن-کرمانمروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در تیرهای

محصور شده با GFRP تحت بار جانبی

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملیکنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان 

مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در سیلندرهای

محصور شده با GFRP تحت بار محوری

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملیچهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران – تهران

 

ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای کششی ناشی از فشار جک های TBM

 

پذیرفته شده

کنفرانس ملیهفتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392بررسی و مقایسه روابط پیشنهادی اثر زلزله در طرح لاینینگ تونلهای مکانیزه

 

پذیرفته شده

کنفرانس ملیهفتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392مروری بر تاثير بکارگيری گروت در کابلهای تير بتنی پس کشيده در معرض خوردگی کلرايدها

پذیرفته شده

کنفرانس ملیهفتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392مروری بر رفتار تیرهای مرکب با کابلهای خارجی پس کشیده

پذیرفته شده

کنفرانس ملیهفتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392مروری بر تخمین تغییر مکان تیر بتنی پیش تنیده با سنسورهای نوری

 

 

 

 

question