سایر
بارگذاری دیوار: شناخت انواع دیوار، بررسی دیتایل های بارگذاری، اجرا و بررسی دیوار های میانقابی

بارگذاری دیوار: شناخت انواع دیوار، بررسی دیتایل های بارگذاری، اجرا و بررسی دیوار های میانقابی

همان طور که می دانید یکی از مراحل بارگذاری ثقلی سازه، بارگذاری دیوار می باشد. بارگذاری سقف بارگذاری دیوار بارگذاری راه پله بارگذاری آسانسور بارگذاری خرپشته با توجه به اینکه دیوار ها انواع متفاوتی دارند. در این ویدئو دیتایل های بارگذاری دیوار های سنگین  را بررسی می کنم که به…

نکات اجرایی ساختمان

نکات اجرایی ساختمان

سرفصل ها: ۱) عدم اجرای صحیح سازه نگهبان و راه کار های جلوگیری از ریزش ۲) عدم اجرای صحیح ستون ها وعوامل به وجود آمدن این مشکلات ۳) عدم اجرای صحیح تیرها و عوامل به وجود آمدن این شکلات ۴) عدم رعایت درز انقطاع و عواقب ناشی از آن ۵)…

کنترل هزینه های پروژه ساختمانی

کنترل هزینه های پروژه ساختمانی

مدیریت هزینه های پروژه جز اصلی و غیرقابل انکار در فرایندهای مدیریت پروژه است که در پروژه های پرهزینه و طولانی مدت نظیر پروژه های بزرگ عمرانی اهمیت مضاعفی می یابد در این ورکشاپ مهم ترین مباحث از میان مباحث مهندسی مرتبط با مدیریت هزینه مورد نظر قرار گرفته است،…

کنترل سازه

کنترل سازه

منظور از کنترل سازه در واقع کنترل و کاهش پاسخهای سازه تحت اثر بارهایی (علی الخصوص بارهای جانبی نظیر بار زلزله و باد) است که در طول عمر سازه به آن وارد میشود.علم کنترل سازه در مهندسی سازه علم نوپایی است و در چند دهه اخیر مور توجه محققین قرار…

طراحی لرزه ای پلها بر مبنای عملکرد

طراحی لرزه ای پلها بر مبنای عملکرد

در آینده ای نه چندان دور روش طراحی عملکردی به طور وسیعی در ایران و دنیا فراگیر خواهد شد و جای روش نیرویی را در طراحی ها خواهد گرفت! به مدت ۵۰ دقیقه با طراحی لرزه ای پل ها بر اساس عملکردی آشنا شوید. امیدواریم از این ورکشاپ هم به…

آشنایی با سازه های غشایی

آشنایی با سازه های غشایی

جلسه اول : معرفی سازه های غشایی. معرفی متریال معرفی ضوابط و آیین نامه های حاکم کاربرد مزیت ها موارد اجرا جلسه دوم: آشنایی با تحلیل غیرخطی و روابط حاکم بر سازه های غشایی مزیت تحلیل غیر خطی نسبت به تحلیل خطی تقسیم بندی روشهای غیرخطی به روشهای ضمنی و…

آشنایی با متره و برآورد

آشنایی با متره و برآورد

فصل اول: کلیات ۱-۱-تعریف متره و مترور ۱-۲-وظایف مترور و شرایط یک مترور ۳-۱-جایگاه متره وبرآورد در پروژه های عمرانی ۴-۱-متره وبرآورد درچرخه های عمرانی ۳-۱-انواع متره ۴-۱-انواع واحدها درمتره و برآورد فصل دوم: انواع قراردادها فصل سوم: تاریخچه وآشنایی با فهرست بها ۳-۱-تاریخچه فهرست بها ۳-۲-انواع فهارس بهای منتشره…