استاندارد 2800
آیا با ضوابط نامنظمی در ارتفاع سازه ها آشنا هستید؟

آیا با ضوابط نامنظمی در ارتفاع سازه ها آشنا هستید؟

مطالب این جلسه مکمل مطالب جلسه قبل (جلسه پنجم) خواهد بود. انواع نامنظمی های در ارتفاع شامل نامنظمی هندسی، نامنظمی جرمی، نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی، نامنظمی مقاومت جانبی و نامنظمی سختی جانبی می شوند. الف) نامنظمی هندسی : درمواردی که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیش…

نکته ای در مورد برش پایه حداقل در استاندارد ۲۸۰۰

نکته ای در مورد برش پایه حداقل در استاندارد ۲۸۰۰

چرا آیین نامه برای برش پایه مقدار حداقلی را در نظر می گیرد؟ مقدار برش پایه حداقل نسبت به ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ چه تغییری کرده است؟ همانظور که اطلاع دارید در سازه هایی که زمان تناوب سازه افزایش پیدا میکند، ضریب بازتاب (B) یک عدد کوچکی به دست خواهد…

اعضای ویژه
ضریب رفتار سازه (Ru): تفسیر و محاسبه مطابق استاندارد 2800 به همراه مثال اجرایی

ضریب رفتار سازه (Ru): تفسیر و محاسبه مطابق استاندارد 2800 به همراه مثال اجرایی

ضریب رفتار از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر در زلزله‌های شدید می‌باشد که به عوامل متعددی وابسته است. با توجه به استفاده تمامی طراحان از ضریب رفتار موجود در آیین‌نامه 2800، متأسفانه اکثر مهندسین اطلاعی از فلسفه، نحوه محاسبه و عوامل مؤثر بر ضریب رفتار ندارند. همین امر باعث می‌شود تا طراحی‌…

تغییرات نیروی عمودی زلزله در استاندارد۲۸۰۰

تغییرات نیروی عمودی زلزله در استاندارد۲۸۰۰

نیروی عمودی زلزله چیست و نسبت به ویرایش سوم استاندارد۲۸۰۰ چه تغییری داشته است؟؟!