صفحه اصلی  »  ویدئوهای رایگان  »  طراحی دستی  »  استاندارد 2800  »  اگر با نحوه انتقال بارهای جانبی در سازه ها آشنا نیستید حتما بخوانید!

اگر با نحوه انتقال بارهای جانبی در سازه ها آشنا نیستید حتما بخوانید!

بارهای جانبی که به سازه وارد میشوند بار زلزله و بار باد هستند که از بین این دو تنها بار بحرانی تر را در طراحی لحاظ میکنیم. از سیستم هایی باربر جانبی یک نوع سیستم قاب مفصلی می باشد که در آنها وظیفه تحمل بارهای جانبی به مهاربندها و دیوارهای برشی سپرده شده و دیگری سیستم قاب خمشی که در آن اتصالات تیر به ستون به صورت گیردار میباشد و نیازی به مهاربندها و دیوارهای برشی نیست.سیستم دیگری که در آن در سازه های بلند استفاده می شود سیستم دوگانه میباشد که ترکیبی است از قاب خمشی با مهاربند یا دیوار برشی

در سیستم قاب ساده یا مفصلی اتصال تیر به ستون به صورت مفصلی است و اتصال میتواند حول خود دوران کند و قاعدتا در برابر بارهای جانبی پایدار نخواهد بود. برای برخورد با این مشکل از مهاربند یا دیواربرشی استفاده می کنیم.

اما در سیستم قاب خمشی اتصالات گیردار شده اند و زاویه بین تیر و ستون تییری نخواهد کرد و خود سیستم به تنهایی در برابر بارهای جانبی مقاوم خواهد بود. این قاب شکل پذیری بیشتری هم خواهد داشت که در این ویدئو مشاهده خواهید کرد.

اگر این تغییر مکان ها از حدی بالاتر رود مجبوریم برای کنترل تغییر شکل های قاب از سیستم دوگانه استفاده کنیم اما در قاب هایی با چند دهانه وضعیت به چه صورت بوده و چه تمهیداتی را باید اندیشید؟!

برای روشن شدن کامل این موضوع ویدئو را مشاهده کنید.

 

ارسال نظرات

فقط کافیست ایمیلتان را وارد کنید

در کمتر از 5 ثانیه اطلاعاتتان را وارد کنید و 3 ایبوک طراحی سازه بتنی در ایتبس را به همراه هدیه ویژه آن در ایمیلتان دریافت کنید
برایم ایمیل شود
نگران نباشید ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link