درخواست مجوز محصولات

در صورت خرید محصول از وبسایت سبزسازه می توانید با وارد کردن کد اختصاصی سیستمتان ” آیدی رایانه ” نسبت به دریافت کد ریجستری ” رمز مخصوص شما ” اقدام نمایید.

در صورت وارد نمودن صحیح اطلاعات حداکثر پس از یک روز کاری رمز مخصوص شما ایمیل می گردد.

از جیمیل و یاهو در وارد نمودن ایمیل استفاده نمایید.