صفحه اصلی  »  محصولات آموزشی  »  دوره‌‌های طراحی سازه  »  دوره جامع طراحی سوله صنعتی

دوره جامع طراحی سوله صنعتی

معرفی و آشنایی با دوره
سرفصل های آموزش
 • فصل اول: معرفی سازه های صنعتی و اجزای آن 12 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 شرح مسیر دوره ( 3 دقیقه )
  • 2 معرفی اجزای سوله ( 8 دقیقه )
 • فصل دوم: انواع سوله و عملکردهای آن 13 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 معرفی انواع سوله ( 5 دقیقه )
  • 2 عملکردهای انواع سوله ( 8 دقیقه )
 • فصل سوم: آشنایی با محیط نرم افزار سپ 194 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 معرفی محیط نرم افزار سپ ( 86 دقیقه )
  • 2 معرفی منوهای نرم افزار سپ ( 108 دقیقه )
 • فصل چهارم: تعریف مصالح و تنظیمات اولیه 45 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 نحوه تعریف مصالح ( 7 دقیقه )
  • 2 تنظیمات اولیه نرم افزار ( 38 دقیقه )
 • فصل پنجم: ترسیم هندسه سازه 37 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 تعریف هندسه سوله ( 3 دقیقه )
  • 2 نحوه ترسیم هندسه سوله با نرم افزار ( 34 دقیقه )
 • فصل ششم: تعریف مقاطع اولیه و متغیر 33 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 معرفی مقاطع اولیه و متغیر ( 33 دقیقه )
 • فصل هفتم: بارگذاری های ثقلی متقارن و نامتقارن 124 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 منظور از بارگذاری متقارن و نامتقارن ( 1 دقیقه )
  • 2 بررسی بار مرده وارد بر سوله ( 23 دقیقه )
  • 3 نحوه اعمال بار مرده در سپ ( 21 دقیقه )
  • 4 محاسبه بارگذاری بار برف ( 59 دقیقه )
  • 5 محاسبه بار برف متوازن جهت اعمال بار نمونه ( 4 دقیقه )
  • 6 محاسبه بار برف نامتوازن جهت اعمال بار نمونه ( 4 دقیقه )
  • 7 محاسبه بارگذاری بار برف با نرم افزار سپ ( 12 دقیقه )
 • فصل هشتم: بارگذاری بار باد 226 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 بارگذاری بار باد ( 53 دقیقه )
  • 2 محاسبه بار باد برای نمونه ( 48 دقیقه )
  • 3 محاسبه بارگذاری بار باد با نرم افزار سپ ( 75 دقیقه )
  • 4 محاسبه بار زلزله ( 49 دقیقه )
 • فصل نهم: ترکیب بارها، تحلیل و طراحی همراه با کنترل های لازم 103 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 تنظیمات طراحی ( 55 دقیقه )
  • 2 کنترل های تحلیل و آنالیز ( 48 دقیقه )
 • فصل دهم: طراحی اتصال تیر به ستون و لاپه ها 79 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 ساختار اتصال Rafter به ستون ها ( 12 دقیقه )
  • 2 محاسبه تعداد پیچ های مقطع اتصال ( 22 دقیقه )
  • 3 نحوه خروجی گرفتن ماکزیمم نیروی اعمالی بر اتصالات با نرم افزار سپ ( 45 دقیقه )
 • فصل یازدهم: طرح فونداسیون با نرم افزار سیف 218 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 نحوه خروجی گرفتن ا نرم افزار سپ ( 24 دقیقه )
  • 2 طرح فونداسیون سوله ها ( 47 دقیقه )
  • 3 مراحل طراحی فونداسیون سازه ها ( 47 دقیقه )
  • 4 مدلسازی و طراحی فونداسیون با نرم افزار سیف ( 100 دقیقه )
 • فصل دوازدهم: دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی 513 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 آشنایی با دفترچه محاسبات ( 36 دقیقه )
  • 2 تکنیک های نوشتن دفترچه محاسبات ( 87 دقیقه )
  • 3 نمونه دفترچه محاسبات ( 21 دقیقه )
  • 4 معرفی و مقدمه نقشه سوله ( 28 دقیقه )
  • 5 ترسیم پلان فونداسیون و گریدها ( 32 دقیقه )
  • 6 ترسیم مقطع عرضی فونداسیون ( 17 دقیقه )
  • 7 نکات تکمیلی معرفی نقشه سوله ( 8 دقیقه )
  • 8 معرفی و ترسیم نقشه جنرال سوله ( 30 دقیقه )
  • 9 ترسیم اتصالات و سخت کننده در نقشه جنرال ( 31 دقیقه )
  • 10 ترسیم نقشه پارت و اسمبلی ستون ( 19 دقیقه )
  • 11 جزئیات اتصالات و ورق های اتصال در ستون ها ( 22 دقیقه )
  • 12 نقشه پارت و اسمبلی رفترها ( 22 دقیقه )
  • 13 جزئیات اتصالات و ورق های اتصال رفتر ( 18 دقیقه )
  • 14 ترسیم وال پست ها و اتصالات آن ها در نقشه جنرال ( 22 دقیقه )
  • 15 ترسیم مقطع وال پست و نکات تکمیلی ( 13 دقیقه )
  • 16 ترسیم استرات ها در جنرال اسمبلی و پلان سوله ( 27 دقیقه )
  • 17 ترسیم پلان: مهاربندها و لاپه ها ( 27 دقیقه )
  • 18 ترسیم نمای جانبی سوله ( 28 دقیقه )
  • 19 جرئیات اتصال مهاربندها و استرات ها ( 23 دقیقه )
 • فصل سیزدهم: حل مثال ها 326 دقیقه مشاهده نمونه
  • 1 معرفی پروژه و خصوصیات معماری، سازه ای و ساختگاهی آن ( 13 دقیقه )
  • 2 بررسی و محاسبه بارهای وارده(بار مرده-بار باد- بار برف و جرثقیل) ( 53 دقیقه )
  • 3 مدل سازی تیرها،ستون ها و نشیمن جرثقیل در سپ ( 43 دقیقه )
  • 4 مدل سازی شل و وال پست ( 22 دقیقه )
  • 5 مدل سازی استرات ها و مهاربندها ( 21 دقیقه )
  • 6 بارگذاری بار برف ( 25 دقیقه )
  • 7 بارگذاری بار زلزله،دما،دیوار و باد ( 38 دقیقه )
  • 8 بارگذاری بار جرثقیل و بار زنده بام ( 13 دقیقه )
  • 9 ساخت ترکیب بارها ( 83 دقیقه )
  • 10 تحلیل و طراحی ( 13 دقیقه )
تولید کنندگان دوره
محتوای این آموزش چیست ؟

چگونه درآمدم به عنوان یک طراح سازه افزایش می یابد؟

درآمد یک مهندس طراح کاملا وابسته به متراژ کاری است که در طی سال طراحی می کند. سقف متراژ طراحی بسته به پایه طراح متفاوت است اما در حال حاضر به دلیل تعداد کارهای کم و از طرفی وجود تعداد طراحان زیاد در زمینه های عمومی طراحی مانند ساختمان های اداری و مسکونی، این درآمد به کمتر از نصف تقلیل می یابد.این در حالی است که معدود طراحان حرفه ای که تسلط به طراحی سازه های خاص نظیر سوله دارند، در همین بازار کساد به سقف درآمدشان دست می یابند. دلیل آن هم واضح است چون در زمینه های تخصصی تعداد طراحان کم هستند و درآمد طراحی این سازه ها مازاد بر درآمد عمومی طراح است.

غول ترسناک طراحی!

اگر سری به شرکت های طراحی شهرتان بزنید خواهید دید با وجود تعداد زیاد طراح حرفه ای سازه، تعداد انگشت شماری طراح پیدا می کنید که غیر از سازه های ساختمانی متعارف، مسلط به طراحی سوله و بخش های دیگر سازه های صنعتی از جمله جرثقیل باشند!

چرا طراحان تک بعدی می شوند؟

اگر سری به سایت ها و فروشگاه های کتاب و منابع آموزشی بزنید، معدود منابعی پیدا می کنید که به آموزش طراحی سازه های خاص پرداخته باشند و آنهایی که هستند هم اکثرا آپدیت نیستند و اگر کمی از آن را ورق بزنید می بینید که از آیین نامه های قدیمی یا ورژن های خیلی قبل نرم افزار ها استفاده کرده اند. همیشه این ترس در طراحان وجود داشته است که:

 • آیا میتوانم طراحی سوله را یاد بگیرم؟
 • آیا طراحی من تایید خواهد شد؟
 • امکان دارد جزئیات سوله جدید شده باشد و طرح من قدیمی باشد و پذیرفته نشود؟

ما پاسخ به این سوالات و رفع این مشکل همیشکی را ظاهر پیچیده را در یک پکیج جامع آموزش طراحی سوله و سازه­ های صنعتی، حل کرده ایم بنابراین خواهید توانست به حرفه ای ترین شکل، سوله طرح کنید، تایید بگیرید و به درآمد لازم در طراحی برسید.

چرا آموزش نرم افزار SAP2000 ؟

با توجه به اینکه تعداد فارغ التحصیلان رشته مهندسی عمران و افراد مسلط به طراحی سازه های متعارف با Etabs به شدت رو به افزایش است برای رقابت با این افراد صرفا داشتن مدرک و بلد بودن طراحی متداول کافی نیست.برای ربودن گوی سبقت باید سراغ دیگر نرم افزار های طراحی حرفه ای مانند SAP2000 رفت؛ البته نه اپراتور شدن و یادگیری منوها!

در ادامه با دوره ی جامع طراحی سازه­های صنعتی آشنا خواهید شد و خواهید دید چگونه می توان مهارتی خاص بدست آورد و در بازارکار طراحی حرفی برای گفتن داشت.

چرا ما این دوره را پیشنهاد می دهیم؟

شرایط استفاده از این محصول:

 • محتوای اموزش تنها در یک نسخه ویندوز ارسال شده و قابلیت فعالسازی خواهد داشت.
 • فایل های آموزشی قفل گذاری شده و هنگام فعالسازی لازم هست که اتصال به اینترنت داشته باشید اما زمان پخش ویدئوها هیچ نیازی به اینترنت نیست .
 • فایل های PDF قابلیت پرینت دارند و نیاز هست پرینتر با کابل به سیستمی که فعالسازی فایل ها انجام میشود وصل باشد .
 • ضمانت بازگشت وجه فقط درصورتیکه خرید نقدی داشته باشید با شرایطی که داخل سایت ذکر شده امکان پذیر است .
 • ارسال آپدیت های دوره به صورت لینک دانلود و ارسال به پنل کاربری شما انجام خواهد شد.

آموزش کامل و گام به گام طراحی سوله برای چه کسانی مناسب است؟

 • طراحان با سابقه ای که به طراحی سازه های معمول مسکونی، اداری و تجاری تسلط دارند اما تاکنون فرصت و منبع مناسب را برای طراحی سوله و بخش های دیگر سازه های صنعتی نیافته اند.
 • مهندسان تازه کاری که طراحی را یاد گرفته اند اما به دلیل وجود طراحان حرفه ای در بازار کار نمیتوانند پروژه طراحی پیدا کنند، با مشاهده این آموزش می توانند طراحی سوله (سازه های صنعتی) را به راحتی یاد بگیرند و یک قدم از طراحان حاضر جلو بیفتند.
 • مهندسان حرفه ای که فکر می کنند با برداشتن تنها یک یا چند نکته اضافه از این آموزش می توانند سرعت و کیفیت انجام کار خود را افزایش دهند و درآمد خود را افزایش دهند.
 • دانشجویان مهندسی که میخواهند طراحی سوله و بخش های دیگر سازه های صنعتی را از ابتدا و بنیادی به گونه ای یاد بگیرند که نیاز به مطالعه هیچ منبع دیگری نداشته باشند.
 • مهندسینی که طراحی سوله و دیگر بخش های سازه صنعتی را هم بلدند اما به موراد جدیدی که در طراحی وجود دارد نظیر آیین نامه ها، تکنولوژی­های جدید در سازه های صنعتی، تغییرات در جزئیات اجرایی سوله ها و … تسلط ندارند.

نحوه ارائه آموزش طراحی سوله با Sap2000 توسط مدرس به چه صورت است؟

 • شروع: ابتدا نرم‌افزار و بخش‌های کاربردی آن در طراحی سازه های صنعتی معرفی می‌شود.
 • مسیر آموزش: کل مسیر آموزش طراحی با یک سوله متعارف پیش می‌‌رود و تمرکز بر یادگیری دقیق نکات و ضوابط است.
 • پایان دوره: در انتهای دوره انواع مثال‌های متنوع و اجرا شده در نقاط مختلف کشور مورد طرح و بررسی قرار می‌گیرد و نکات تکمیلی برای تبدیل شدن به طراح حرفه ای ارائه می‌گردد.

در این دوره در 3 پارامتر حرفه ای می شوید!

 • طراحی کامل سازه های فولادی صنعتی
 • یادگیری بخش های کاربردی آیین نامه های مرتبط با طراحی سازه های فولادی
 • افزایش سرعت در طراحی سوله و دیگر بخش های سازه صنعتی

پیشنیاز شرکت در دوره گام به گام طراحی سوله و سازه های صنعتی

 • آشنایی اولیه با سازه مفاهیم طراحی سازه­ های فولادی و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
 • شناخت بارهای وارد بر ساختمان و اثر زلزله بر سازه ها، مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800
 • آشنایی اولیه با استاتیک، تحلیل سازه ها و مقاومت مصالح

اگر تسلط لازم به این موارد را ندارید میتوانید از تور جامع آزمون محاسبات سبز سازه استفاده کنید.

با شرکت در این دوره چه فایل هایی را دریافت می کنید؟

1- فایل‌های آموزشی به صورت فیلم

2- پی‌دی‌اف بخش‌های مفهومی

3- فایل‌های پروژه‌ها در نرم افزار سپ

4- فایل‌های اکسل طراحی اتصالات

5- فایل اتوکد نقشه‌ها و شاپ سوله

6- فایل نرم‌افزار سیف طراحی پی

 

آیا واقعا این آموزش به درد شما میخورد ؟
 • تکلیف موارد جدید و تغییرات آیین نامه ها بعد از این آموزش چه می شود؟!
  به مدت 1 سال اگر آپدیتی برای این محصول ارائه شود به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. ما به طور مستمر این آموزش را آپدیت کرده و اگر کوچکترین نکته جدیدی لازم بود بلافاصله به بخش مربوط به آن اضافه خواهیم کرد. • با هرگونه تغییر در آیین نامه ها، موارد مورد نیاز برای تغییر، ارائه شده و استفاده کنندگان این آموزش می توانند با تخفیف ویژه دارندگان محصول، به صورت مستمر اطلاعات خود را بروز کنند و از پرداخت هزینه های گزاف برای دسترسی به منابع جدید در امان بمانند.
پشتیبانی و پاسخگویی در سبزسازه

تمام مهندسین شرکت کننده در این دوره، پس از ثبت نام به سامانه پشتیبانی دوره دسترسی دارند و می توانند از پشتیبانی راهنمایی بگیرند.

برای استفاده از این روش پشتیبانی حتما ویدئو یک دقیقه ای زیر را مشاهده کنید.

 

 

 

 • پاسخ به سوالات در کامنت های همین صفحه

سومین روش پشتیبانی از طریق کامنت های سایت است. شما می توانید سوالات علمی و فنی خود را در کامنت های همین صفحه مطرح کنید تا در کمتر از 3 روز کاری به آن پاسخ دهیم. اگر در هنگام ثبت کامنت وارد پنل کاربری خود شوید پاسخ کامنت برای شما ایمیل خواهد شد و در غیر این صورت در همین صفحه می توانید پیگیر جواب کامنت خود باشید.

 

 • ارتباط با پشتیبان فنی سبزسازه

اگر در زمان استفاده از محصول با مشکلات فنی روبرو شدید حتما با مهندس زهرا دشتی از طریق تلفن: 05632044440 یا تلگرام: Sabzsupport@ (شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 13 و پنج شنبه از 8 تا 10) در ارتباط باشید.

 

پشتیبانی فنی سبزسازه

 

 

 • ارسال پیام به ایمیل سبزسازه

دقیقا مانند تمامی ایمیل هایی که برای دوستان و همکاران خود ارسال می کنید، میتوانید پیام خودتان را به ایمیل سبزسازه: info@sabzsaze.com بفرستید. قطعا هر روز صبح ایمیل های جدید بررسی می شوند و پاسخ آن ها ارسال می شود.

 

نحوه دسترسی و مشاهده فایل های آموزش

فایل‌های دوره دارای قفل نرم‌افزاری ویژه سبزسازه است و دسترسی به آن تنها از طریق نصب نرم افزار SabzSazePlayer امکان پذیر است برای فعالسازی آموزش ویدئوی راهنمای زیر را مشاهده کرده و یا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
• از قسمت ورود به سایت، وارد پنل کاربری خود شده و مشخصات کاربری خود را 100درصد تکمیل کنید.
• در پنل کاربری به بخش “دانلودهای من” رفته، راهنمای نصب و فعالسازی آموزش و فایل‌های آموزشی را دانلود نمایید.
• فایل راهنمای نصب و فعالسازی آموزش را از حالت فشرده خارج کرده و نرم افزار SabzSazePlayer را مطابق فایل پی‌دی‌اف راهنمای قرارداده شده، نصب کنید.
• بر روی یکی از فایل‌های آموزشی که دانلود کرده‌اید، کلیک کرده و با استفاده از شماره سریالی که در برگه فاکتور برایتان ایمیل شده اقدام به فعالسازی آموزش نمایید.
• حال تمامی سرفصل‌های آموزش را تنها با دابل کلیک بر روی آن می توانید مشاهده نمایید 😊

 

مشاوره رایگان دریافت دوره آموزشی
مشاوره رایگان دریافت دوره آموزشی

نیاز به مشاوره دارید ؟

درصورتی که نیاز به مشاوره دارید میتوانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید.

ضمانت نامه بازگشت وجه

احتراما بدینوسیله اعلام می دارد تمامی آموزش های سبزسازه دارای ضمانت بازگشت وجه تا 30+7 روز می‌باشند. به موجب این تعهد، در صورت عدم رضایت از آموزش خریداری شده، می توانید دلایل عدم رضایت خود را از طریق تلفن 05632044440 و یا درخواست پشتیبانی در پنل کاربری به ما اطلاع دهید تا وجه شما را در کمتر از دو روز کاری به حسابتان بازگشت دهیم. شایان ذکر است پرداخت اقساطی و گروهی مشمول ضمانت بازگشت وجه نمی شوند.

روش های پرداخت شهریه
روش های پرداخت شهریه

دریافت سریع کل دوره با ارزش 380هزار تومان

مجوزهای ارائه این محصول چیست ؟
 • مجوزها
 • مجوزها
 • مجوزها
 • logo-samandehi
با ارسال 101اُمین دیدگاه، به بهبود این محتوا کمک کنید.
نقد و بررسی
 1. عیوض علی حیدری

  با سلام. آپدیت سوله خرپایی کی اضافه میشه؟

  پاسخ دهید

 2. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  فعلا مدرس امکان همکاری نداشتند. در صورت تولید، اطلاع رسانی خواهد شد.

  پاسخ دهید

 3. SajjadMoghadasi

  با سلام. فایل هارو میشه روی گوشی موبایل مشاهده کرد؟

  پاسخ دهید

 4. مهندس شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام وقتتون بخیر مهندس خیر این فایل ها فقط مخصوص ویندوز هست و روی گوشی قابل مشاهده نیست.

  پاسخ دهید

 5. رسول خانی

  سلام
  من نیاز به فایل آموزشی طراحی سوله سبک دارم
  نه با تیر ورق
  لطفا راهنمایی کنید..

  پاسخ دهید

 6. مهندس مرضیه صبور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام مهندس
  این پک آموزشی شامل طراحی lsf نمیشه متاسفانه

  پاسخ دهید

 7. مصطفی موسوی

  باسلام؛ امیدوارم در آپدیت های بعدی طراحی pedestal نیز به دوره اضافه شود. ممنونم.

  پاسخ دهید

 8. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام ممنون از پیشنهاد شما. این مورد رو قصد داریم به عنوان آپدیت دوره فونداسیون ارائه کنیم

  پاسخ دهید

 9. mahdiyar ebrahimi

  باسلام
  آیا امکان خرید اقساطی این دوره با توجه به قیمت پک که زیر ۳۰۰ هزار تومان است وجود ندارد؟

  پاسخ دهید

 10. سید سعید سرفرازی (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  با سلام و درود
  خیر متاسفانه
  موفق باشید

  پاسخ دهید

 11. mahdiyar ebrahimi

  با سلام
  آیا امکان خرید قسمتی از پک نیز وجود دارد؟به طور مثال فقط مثالها

  پاسخ دهید

 12. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. خیر در حال حاضر این امکان وجود نداره.

  پاسخ دهید

 13. Reza_tarbiat2@yahoo.com

  سلام به مدیر جوان و خلاق سبزسازه و همه همکارانشان
  اگر موارد زیر پوشش داده شده اند خرید کنیم.
  ۱- پشتیبانی از کسانی که خرید میکنند در صورتیکه موردی به اموزش اضافه شود
  ۲- اموزش بارگذاری کامل اعمال بار جرثقیل در یک یا چند دهانه در سپ به همراه ترکیبات بارگذاری
  ۳- اکسل طراحی اتصالات سوله
  ۴- سوله های دارای طبقه
  ۵- سوله های خرپایی
  ممنون از زحمات سبزسازه ای ها

  پاسخ دهید

 14. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. موارد رو به ترتیب خدمت شما عرض میکنم:
  ۱- در گروه پشتیبانی تلگرام (کلوپ طراحی سبزسازه) عضو میشوید و میتوانید سوالاتتون رو بپرسید
  ۲- بار جرثقیل به صورت کامل در قالب مثال بیان شده
  ۳- طراحی اتصالات به صورت کامل انجام شده اما فایل اکسل ارائه نشده و میتونید به راحتی بر اساس آموزش فایل مربوطه رو بسازید
  ۴- سوله دارای بچه سوله گفته شده و سوله دارای طبقه رو از مدرس درخواست میکنیم به صورت آپدیت ارائه کنن
  ۵- سوله خرپایی تا اواسط تابستان ۹۸ به آموزش اضافه میشه

  پاسخ دهید

 15. مصطفوی

  سلام اواسط تابستان رو هم رد کردیم. ایا سوله خرپایی اضافه شده؟؟؟

  پاسخ دهید

 16. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. در حال آماده سازی هست.

  پاسخ دهید

 17. Saed

  سلام و عرض ادب خدمت شما مهندسان عزیز
  چرا نمیشه محصولاتتون رو به صورت اقساطی تهیه کرد ؟

  پاسخ دهید

 18. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. راهنمای خرید اقساطی که بالاتر از گزینه دریافت آموزش قرار گرفته رو دانلود و مطالعه کنید.

  پاسخ دهید

 19. سید علی

  سلام اگر خرید کنیم دوره مذکور یکجا ارسال می شود یا هفته به هفته؟

  پاسخ دهید

 20. سعید کاویان‌پور (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام. آموزش کامل شده و به صورت یکجا ارسال میشه. اگر بعدا به درخواست شما بخشی به آموزش اضافه شد، به صورت ایمیل ارسال خواهد شد.

  پاسخ دهید

 21. امید رسولی

  سلام. ببخشید من سی دی ها به دستم رسیده منتهی برای فعال شدنش نیاز به شماره سریال دارم. روی فاکتور هم شماره سریال نبود. امکانش هست شماره سریال رو برای من ارسال کنید ؟

  پاسخ دهید

 22. شکوه شیخ زاده (پاسخ مورد تایید سبزسازه)

  سلام روزتون بخیر به ایمیلتون ارسال شد.

  پاسخ دهید

question