نکات مشاوره ای
روش صحیح مطالعه برای آزمون محاسبات نظام مهندسی 1403

روش صحیح مطالعه برای آزمون محاسبات نظام مهندسی 1403

      دقیقا پس از اتمام هر دوره از آزمون محاسبات نظام مهندسی با بیش از 120 نفر از خریداران آموزش جامع آزمون محاسبات سبزسازه به صورت تلفنی صحبت می کنیم تا مشکلات اصلی داوطلبان را حل کنیم. با بررسی این تماس ها به دو سوال و مشکل زیر…

مطالعه بیشتر