تقویت سازه های فولادی

مدرس : دکتر فرزاد حاتمی ( عضو کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی…

نکاتی درباره اتصالات زیرسری و روسری که کمتر شنیده اید!

طراحی سازه های فولادی، آن هم طراحی اتصالات پر از راز و رمزهایی…

دانلود رایگان فیلم طراحی حدی سازه های فولادی – قسمت اول

در این دوره مبانی طراحی اعضای یک سازه فولادی به روش ضرایب بار و مقا…

دانلود رایگان فیلم طراحی حدی سازه های فولادی – قسمت دوم

به طور کلی به هر چیزی که ساخته دست بشر باشد سازه گفته می شود…

دانلود رایگان فیلم طراحی حدی سازه های فولادی – قسمت سوم

ادامه جلسه اول و دوم فولاد ترکیبی از آهن، کربن و درصد جزئی ا…

دانلود رایگان فیلم طراحی حدی سازه های فولادی – قسمت چهارم

آشنایی کلی را در قسمت سوم این ورکشاپ داشتیم در این قسمت با تفسیر …

دانلود رایگان فیلم طراحی حدی سازه های فولادی – قسمت پنجم

امیدوارم قسمت چهارم این ورکشاپ را نگاه کرده باشید ،به طور کلی…

دانلود رایگان فیلم طراحی حدی سازه های فولادی – قسمت ششم

حتما قسمت قبلی این ورکشاپ را تماشا کرده ایده ،همانطور که می دا…

دانلود رایگان فیلم طراحی حدی سازه های فولادی – قسمت هفتم

امیدوارم از قسمت ششم این ورکشاپ لذت برده باشید در این قسمت به رو…

دانلود رایگان فیلم طراحی حدی سازه های فولادی – قسمت هشتم

در سه روش دیگر طراحی (تنش مجاز، مقاومت مجاز و طراحی پلاستیک) همه ی ب…