جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

6 نتیجه جستجو برای:

1

نکات اجرایی ساختمان

سرفصل ها: ۱) عدم اجرای صحیح سازه نگهبان و راه کار های جلوگیری از ریزش ۲) عدم اجرای صحیح ستون ها وعوامل به وجود آمدن این مشکلات ۳) عدم اجرای صحیح تیرها و عوامل به وجود آمدن این شکلات ۴) عدم رعایت درز انقطاع و عواقب ناشی از آن ۵) عدم رعایت پوشش بتن روی […]

2

کنترل هزینه های پروژه ساختمانی

مدیریت هزینه های پروژه جز اصلی و غیرقابل انکار در فرایندهای مدیریت پروژه است که در پروژه های پرهزینه و طولانی مدت نظیر پروژه های بزرگ عمرانی اهمیت مضاعفی می یابد در این ورکشاپ مهم ترین مباحث از میان مباحث مهندسی مرتبط با مدیریت هزینه مورد نظر قرار گرفته است، این ورکشاپ جذاب را می […]

3

کنترل سازه

منظور از کنترل سازه در واقع کنترل و کاهش پاسخهای سازه تحت اثر بارهایی (علی الخصوص بارهای جانبی نظیر بار زلزله و باد) است که در طول عمر سازه به آن وارد میشود.علم کنترل سازه در مهندسی سازه علم نوپایی است و در چند دهه اخیر مور توجه محققین قرار گرفته است. ما در کل […]

4

طراحی لرزه ای پلها بر مبنای عملکرد

در آینده ای نه چندان دور روش طراحی عملکردی به طور وسیعی در ایران و دنیا فراگیر خواهد شد و جای روش نیرویی را در طراحی ها خواهد گرفت! به مدت ۵۰ دقیقه با طراحی لرزه ای پل ها بر اساس عملکردی آشنا شوید. امیدواریم از این ورکشاپ هم به مانند دیگر ورکشاپ ها لذت […]

5

آشنایی با سازه های غشایی

جلسه اول : معرفی سازه های غشایی. معرفی متریال معرفی ضوابط و آیین نامه های حاکم کاربرد مزیت ها موارد اجرا جلسه دوم: آشنایی با تحلیل غیرخطی و روابط حاکم بر سازه های غشایی مزیت تحلیل غیر خطی نسبت به تحلیل خطی تقسیم بندی روشهای غیرخطی به روشهای ضمنی و صریح مزیت و معایب هر […]

6

آشنایی با متره و برآورد

فصل اول: کلیات ۱-۱-تعریف متره و مترور ۱-۲-وظایف مترور و شرایط یک مترور ۳-۱-جایگاه متره وبرآورد در پروژه های عمرانی ۴-۱-متره وبرآورد درچرخه های عمرانی ۳-۱-انواع متره ۴-۱-انواع واحدها درمتره و برآورد فصل دوم: انواع قراردادها فصل سوم: تاریخچه وآشنایی با فهرست بها ۳-۱-تاریخچه فهرست بها ۳-۲-انواع فهارس بهای منتشره ۳-۳-نحوه بدست آوردن قیمت ها […]