نوشته‌ها

آموزش گام به گام کنترل زمان تناوب تحلیلی با تجربی سازه با ایتبس و اکسل

/
از بین تمام کنترل های سازه ای اولین کنترلی که هر مهندس محاسبی ب…

نامنظمی مقاومت جانبی در ایتبس : محاسبه وکنترل طبقه ضعیف پس از مکانیزم

/
قبلا در مقاله طبقه ضعیف در ساختمان ، با این مفهوم، در استاندار…

کنترل دریفت در ایتبس 2015 : فیلم آموزشی نحوه کنترل دریفت در سازه های بتنی

/
کنترل دریفت و مقایسه ی آن با مقدار مجاز دریفت، در کنار سایر ک…

تیر ضعیف ستون قوی : 2 نکته جامع در مورد کنترل ضابطه تیر ضعیف ستون قوی

/
در کنار کنترل هایی مثل کنترل دریفت، کنترل ضریب نامعینی و ...کنتر…