آرشیوی از مطالب مفید
ما بیش از 1000 مقاله ، ویدئو و دوره تخصصی آموزشی برای شما آماده کرده ایم...
بارگذاری و طراحی آسانسور در ایتبس + نکات نظارت بر اجرای آسانسور

بارگذاری و طراحی آسانسور در ایتبس + نکات نظارت بر اجرای آسانسور

با مطالعه مقاله بارگذاری آسانسور چه مطالبی را خواهم آموخت؟ شما مهندسین عزیز با مطالعه این مقاله، نسبت به ابعاد مقاطع و فرم صحیح اجرای آسانسور اطلاعات مناسبی را به دست خواهید آورد. هم چنین در این مقاله محاسبات شاسی آسانسور، بر اساس آیین نامه می باشد. به همین دلیل…

مطالعه بیشتر
اعضای ویژه