نوشته‌ها

آشنایی کامل با مراحل اجرای فونداسیون های سطحی : نکات کاربردی در نظارت

/
 پی، شالوده یا فونداسیون (Foundation)  بخشی از ساختمان است که…

بتن مگر

/
بتن مگر یابتن نظافت، بتنی سبک است که در زیر فوندانسیون ریخته می شود