نوشته‌ها

اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی + فیلم آموزشی نحوه اعمال در ایتبس

/
ضریب اصلاح سختی پیچشی تیر بتنی مورد بسیار متداولی که در ساختمان …

ضرایب ترک خوردگی تیر و ستون در ایتبس : تفسیرآیین نامه + راهنمای رایگان گام به گام

/
در سازه­ های بتن­ آرمه تحت بارهای وارده، شاهد رخداد ترک در ب…

ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی : نکاتی مفهومی + اعمال در etabs

/
المان های بتنی تحت زلزله طرح ترک خورده و سختی شان کاهش می یابد. آیین …

ضرایب ترک خوردگی دال در ایتبس و سیف : آموزش مفهومی و دقیق + رفع خطاهای رایج

/
ضرایب ترک خوردگی دالها روند اعمال "ضرایب ترک خوردگی تیر و ستو…