نوشته‌ها

طراحی ستون بتنی : محاسبه خاموت ستون و آرماتور ستون

/
در مقاله قبلی به محاسبه میلگردهای طولی و عرضی تیر بتنی پرداخت…

طراحی تیر بتنی : آموزش کامل محاسبه میلگردهای طولی و عرضی تیر بتنی

/
حتماً در کارگاه های ساختمانی نقشه های سازه ای پروژه ها را دید…

طراحی دیوار حائل در etabs

/
در ساخت سازهای متداول، احداث طبقاتی پایین تر از تراز صفر-صفر زمین…

آرماتور گذاری فونداسیون : هرآنچه باید در مورد نحوه محاسبه آرماتور فونداسیون باید بدانید!

/
پس از اینکه نحوه آرماتور گذاری دال های بتنی و همچنین آرماتورگذ…

آرماتور گذاری دال بتنی طبق مبحث 9 : نکات ترسیم نقشه های اجرایی دال

/
وقتی حرف از طراحی و آرماتور گذاری دال بتن آرمه به میان می آی…

آرماتور گذاری دیوار برشی مطابق ضوابط آیین نامه : بررسی خروجی ایتبس

/
همانند ضوابطی که در مورد آرماتور گذاری فونداسیون و آرماتور گذاری دال گ…