آموزش تحلیل پوش آور و تعاریف مفصل ها با Sap2000

/
این جزوه،  تحلیل پوش آور و تعاریف مفصل ها با نرم افزار Sap20…

جزوه آموزش ETABS مهندس صباغ زاده

/
جزوه نرم افزارهای مهندسی مهندس صباغ زاده که بر مبنای استاندارد ۲۸…