طراحی سازه های فولادی
مهاربند کمانش ناپذیر

مهاربند کمانش ناپذیر

یکی از مشکلات مهمی که در مهاربند های معمولی در هنگام زلزله رخ می دهد، مسئله کمانش عضو فشاری است. در واقع در هنگام زلزله به تدریج طول مهاربند افزایش ِ ماندگار یافته و در برگشت این افزایش طول غیرالاستیک منجر به کمانش زودرس مهاربند میگردد .

مطالعه بیشتر
اتصال نوین کان ایکس ال

اتصال نوین کان ایکس ال

اتصال کان ایکس ال ( ConXL ) برای دستیابی به اتصالی محکم و مطمئن با حذف جوش های کارگاهی و نصب آسان، طراحی و ارائه شده است. این اتصال از قطعاتی به اسم کولار (Collar) که در چهار گوشه ستون نصب می شود، تشکیل شده است. تیرها در این روش…

مطالعه بیشتر
مقاومت ستون های فولادی در برابر زلزله

مقاومت ستون های فولادی در برابر زلزله

برای ساختمان های فلزی که ستون های آن ها از تیرآهن و ورق تقویتی ساخته می شوند، خواه ساختمان های متشکل ازقاب های خمشی و خواه ساختمان های متشکل از قاب های ساده و بادبندی، آنچه در عمل و روش های طرح و اجرای متعارف شاهدیم، در اکثریت قریب به…

مطالعه بیشتر
12