کنترل برش یک طرفه

/
برش یک طرفه در دال ها و فونداسیون همانطور که میدانید عملکرد برشی فونداسیون…

جانمایی دیوار برشی

/
جانمایی دیوارهای برشی در ساختمان شاید شما هم فیلم رایگان طراحی دستی د…

کنترل برش پانچ

/
نحوه کنترل برش پانچ در safe قبلا در مقاله برش پانچ چیست؟ در…

کنترل تنش خاک زیر پی

/
آموزش نحوه کنترل تنش خاک زیر پی مقدمه هر سازه ای ساخته می شود، بلااستثنا…

خیز مجاز تیر و دال

/
تغییر شکل (خیز) چیست؟ دال های بتن آرمه تحت بارهای ثقلی (مرده و زنده…

ضریب اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی

/
ضریب اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنیمورد بسیار متداولی که در ساختمان های…

کنترل خیز دال در safe

/
کنترل خیز در ایتبسروال کنترل خیز مشابه سایر کنترل های سازه …

مش بندی دال ها و دیوارهای برشی

/
بررسی مفاهیم مرتبط با مش­ بندی دال­ ها و دیوارها و نحوه اعمال آن…

کنترل ترک خوردگی دیوار برشی

/
در این مقاله میخواهیم نحوه کنترل ترک خوردگی دیوار برشی در ایتبس را…

ضرایب ترک خوردگی تیر و ستون

/
ضرایب ترک خوردگی تیر و ستون در سازه­ های بتن­ آرمه تحت بارهای وار…