اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی + فیلم آموزشی نحوه اعمال در ایتبس

/
ضریب اصلاح سختی پیچشی تیر بتنی مورد بسیار متداولی که در ساختمان …

کنترل 25 درصد قاب های خمشی و 50 درصد دیوارهای برشی در سیستم های دوگانه

/
در کنار دیگر کنترل های سازه ای مانند کنترل دریفت ، کنترل ضریب نام…

طراحی ستون بتنی : محاسبه خاموت ستون و آرماتور ستون

/
در مقاله قبلی به محاسبه میلگردهای طولی و عرضی تیر بتنی پرداخت…

طراحی تیر بتنی : آموزش کامل محاسبه میلگردهای طولی و عرضی تیر بتنی

/
حتماً در کارگاه های ساختمانی نقشه های سازه ای پروژه ها را دید…

طراحی دیوار حائل در etabs

/
در ساخت سازهای متداول، احداث طبقاتی پایین تر از تراز صفر-صفر زمین…

بررسی مفهومی علل ایجاد پدیده ستون کوتاه و راهکارهای جلوگیری از آن

/
قبلا در مورد کنترل های خاص برای به تعویق انداختنِ ایجاد خرابی…

بررسی مفهوم زلزله تشدید یافته و نحوه طراحی اعضای بتن آرمه و فولادی برای آن

/
در بحث طراحی سازه ها، با دو نوع ترکیب بار مواجه هستیم. یک سری از ت…

ضرایب ترک خوردگی تیر و ستون در ایتبس : تفسیرآیین نامه + راهنمای رایگان گام به گام

/
در سازه­ های بتن­ آرمه تحت بارهای وارده، شاهد رخداد ترک در ب…

عملکرد دیوار برشی : بررسی اندرکنش قاب و دیوار برشی

/
وجود دیوارهای برشی بتن­ آرمه در ساختمان، افزایش چشمگیر سختی سازه را در پی …

آرماتور گذاری فونداسیون : هرآنچه باید در مورد نحوه محاسبه آرماتور فونداسیون باید بدانید!

/
پس از اینکه نحوه آرماتور گذاری دال های بتنی و همچنین آرماتورگذ…