اثر پی دلتا و نحوه تحلیل آن در ایتبس

/
اثر پی دلتا (p-∆) طبق آیین نامه ۲۸۰۰:اثر پی دلتا ، لنگر ایجاد شده‌ای …

تحلیل خطی و غیر خطی

/
در آیین نامه های قدیمی، طراحی سازه، با فرض خطی بودن ساختمان انجا…