نیروی قائم زلزله در etabs : راهنمای ساخت ترکیب بارها + گام بندی تنظیمات نرم ­افزاری

/
بیشتر شناخت ما از اثر زلزله بر ساختمان­ ها در رابطه با نیروهای افقی در …

کنترل صلبیت دیافراگم در ایتبس 2015: آموزش جامع تصویری گام به گام

/
قبلا در مقاله دیافراگم صلب به بیان نکات مفهومی دیافراگم صلب پر…

دیافراگم صلب در سازه چیست؟ آموزش نکات مهم و کاربردی در مدلسازی دیافراگم

/
مهندس نیکوروش در ویدئوی دیافراگم صلب در سازه به نکات فوق الع…

کنترل زلزله بهره برداری در ایتبس منطبق بر آیین نامه بصورت تصویری وگام به گام

/
در مقاله "زلزله طرح و زلزله بهره برداری" درمورد مفاهیم زلزله بهره بردار…

زلزله طرح و زلزله بهره برداری + فیلم آموزشی رایگان

/
زلزله طرح و زلزله بهره برداری  تعیین مقدار نیروهای جانبی وارد بر س…

محاسبه شاخص پایداری طبقه در ایتبس : آموزش تصویری گام به گام + حل مثال

/
محاسبه شاخص پایداری طبقه در مقاله "ضرایب ترک خوردگی تیر و ستو…

کنترل طبقه نرم در ایتبس : آموزش گام به گام و تصویری نحوه کنترل طبقه نرم در ایتبس

/
کنترل طبقه نرم در ایتبس فروریزش بسیاری از ساختمان­ ها در هنگام زلزله ر…

بیان ساده مفهوم طبقه نرم در ساختمان طبق آیین نامه 2800 : کاملا کاربردی

/
فروریزش بسیاری از ساختمان­ ها در هنگام زلزله را می ­توان به وضعیتی مرت…

آموزش گام به گام کنترل زمان تناوب تحلیلی با تجربی سازه با ایتبس و اکسل

/
از بین تمام کنترل های سازه ای اولین کنترلی که هر مهندس محاسبی ب…

قاعده 100-30 چیست؟ آموزش تصویری اعمال گام به گام ترکیب بار 100- 30 در ایتبس

/
قاعده 100-30 از جمله قواعد بارگذاری می باشد و همانطور که می دانی…