اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی + فیلم آموزشی نحوه اعمال در ایتبس

/
ضریب اصلاح سختی پیچشی تیر بتنی مورد بسیار متداولی که در ساختمان …

طیف طرح استاندارد و طیف طرح ویژه ساختگاه

/
برای طراحی سازه در برابر نیروی زلزله به یک نمودار ساده شده نیاز دا…

کنترل 25 درصد قاب های خمشی و 50 درصد دیوارهای برشی در سیستم های دوگانه

/
در کنار دیگر کنترل های سازه ای مانند کنترل دریفت ، کنترل ضریب نام…

طراحی ستون بتنی : محاسبه خاموت ستون و آرماتور ستون

/
در مقاله قبلی به محاسبه میلگردهای طولی و عرضی تیر بتنی پرداخت…

طراحی تیر بتنی : آموزش کامل محاسبه میلگردهای طولی و عرضی تیر بتنی

/
حتماً در کارگاه های ساختمانی نقشه های سازه ای پروژه ها را دید…

زمان تناوب سازه : بررسی مکان تراز پایه ساختمان و تاثیر آن در زمان تناوب سازه

/
زمان تناوب سازه چیست یک سازه 1 درجه آزادی دقیقا مانند یک آونگ …

طراحی دیوار حائل در etabs

/
در ساخت سازهای متداول، احداث طبقاتی پایین تر از تراز صفر-صفر زمین…

بررسی مفهومی علل ایجاد پدیده ستون کوتاه و راهکارهای جلوگیری از آن

/
قبلا در مورد کنترل های خاص برای به تعویق انداختنِ ایجاد خرابی…

بار mass یا بار wall : هر چیزی که باید در مورد محاسبه بار mass و اعمال آن در etabs باید بدانید!

/
بار mass : بار اصلاح جرم یا بار اصلاح وزن موثر لرزه ای بعید …

بارگذاری خرپشته در etabs - آموزش ساده و روان نحوه بارگذاری خرپشته در ایتبس

/
در این مقاله کاربردی قصد داریم در مورد بارگذاری خرپشته در ای…