بررسی مفهوم زلزله تشدید یافته و نحوه طراحی اعضای بتن آرمه و فولادی برای آن

/
در بحث طراحی سازه ها، با دو نوع ترکیب بار مواجه هستیم. یک سری از ت…

ضرایب ترک خوردگی تیر و ستون در ایتبس : تفسیرآیین نامه + راهنمای رایگان گام به گام

/
در سازه­ های بتن­ آرمه تحت بارهای وارده، شاهد رخداد ترک در ب…

ضریب بزرگنمایی تغییرمکان (Cd)

/
ضریب بزرگنمایی تغییرمکان چیست؟ اجزای جابجایی-کنترل در سازه،­ عموماً …

ضریب اضافه مقاومت (Ω0)

/
ضریب اضافه مقاومت چیست؟ تحقیقات در مورد ضریب اضافه مقاومت ، به …

ضریب نامعینی سازه (ρ)

/
با ورود ویرایش چهارم استاندارد 2800 در حیطه محاسبات سازه، سر …

تحلیل دینامیکی طیفی

/
آیین­ نامه­ های طراحی ساختمان­ ها در برابر زلزله، روش­ های تح…

بارگذاری راه پله در etabs بصورت تصویری + محاسبات دستی

/
علی رقم سختی هایی که در مورد مدلسازی و طراحی آسانسور بعنوان عضو غ…

بارگذاری و طراحی آسانسور در ایتبس + نکات نظارت بر اجرای آسانسور

/
در پروژه های ساختمانی شاهد آن هستیم که پروسه اجرا و طراحی آسانسو…

عملکرد دیوار برشی : بررسی اندرکنش قاب و دیوار برشی

/
وجود دیوارهای برشی بتن­ آرمه در ساختمان، افزایش چشمگیر سختی سازه را در پی …

آرماتور گذاری پی در safe + نکات اجرایی برای ترسیم نقشه

/
پس از نهایی شدن طرح اسکلت ساختمان، وزن کلی و نیرو های موجود سا…