جزوه تحلیل و طراحی سازه‌های فراساحلی دکتر تابش پور

در این پست جزوه تحلیل و طراحی سازه‌های فراساحلی دکتر تابش پور از دانشگاه امیر کبیر قرار داده شده، این جزوه دستنویس و کاملا خوانا بوده و ۲۸۰ صفحه می باشد.

سازه های فرا ساحلی

سازه های فرا ساحلی